Als je eerder op je werk moet komen omdat het inloggen tien minuten duurt, dan ben je dus gewoon tien minuten eerder aan het werk.

Je zou zeggen dat dit logisch is. Maar nee: een Zuid-Hollands callcenter dat eist dat werknemers tien minuten voor het begin van hun werktijd aanwezig zijn om in te loggen, moet een medewerker voor die minuten gaan betalen. Dat meldde RTL Nieuws vorige week. Het bedrijf Teleperformance eist dit zodat mensen stipt om 9 uur kunnen beginnen met de verwerking van telefoontjes, dit vanwege de SLA met hun klanten. Dat is geen werk, aldus het bedrijf: “[Het gaat erom dat mensen] dermate op tijd inloggen dat zij voorafgaand aan de aanvang van hun dienst desgewenst nog even rustig wat te drinken kunnen pakken en gebruik kunnen maken van het toilet.” Welles, aldus de rechtbank, want jij zegt dat ze er tien voor negen moeten zijn en iets voor jou moeten doen (namelijk inloggen).

Het vonnis is al uit december maar pas onlangs gepubliceerd. Een werknemer eiste van Teleperformance uitbetaling van achterstallig salaris, namelijk elke werkdag 10 minuten voor de normale starttijd van 9 uur aanwezig zijn en werk doen. Dat komt neer op een bedrag van € 1.587,03 bruto plus vakantiegeld, oh ja en wettelijke verhoging van 50% omdat het nu pas wordt betaald.

Het argument is dan, als je er om tien voor negen moet zijn, en dan dingen moet doen die je werkgever je opdraagt, dan ben je dus aan het werken. En wie werkt, heeft recht op loon. Dat is bijvoorbeeld in 2020 bij een supermarkt bepaald, waar werknemers pas naar buiten mochten als iedereen klaar was met werken, wat tot 15 minuten wachten kon leiden. Dat is werktijd, aldus de rechtbank toen: beschikbaar zijn voor werkopdrachten telt als “arbeid”, ook al sta je alleen maar te wachten en misschien ben je dan privézaken op je telefoon aan het doen. Als je werkgever je hád kunnen zeggen “ga nog even het magazijn vegen”, dan is het werktijd.

De werkgever hier had het als volgt opgeschreven in het planningsreglement:

3. Het is de bedoeling dat je, volgens het aan jou uitgereikte rooster je werkzaamheden verricht. Dat wil zeggen dat je je zowel aan de werktijden als aan de pauzetijden houdt. Door het webstation altijd open te hebben, ben je altijd van alle tijden op de hoogte. 09.00 uur beginnen betekent exact om 09.00 uur klaar zitten om je eerste call aan te nemen dan wel te maken. Meld je daarom altijd 10 minuten voor aanvang van je dienst bij je supervisor, dan ben je nooit te laat.
Ik ben ook benieuwd waarom inloggen tien minuten moet duren. Zelfs met mijn Mijn Documenten-map van 3 gig duurt het hier maar 40 seconden. Maar gelukkig was de werknemer specifiek in de omschrijving:
[Bij de mondelinge behandeling] is naar voren gekomen dat [eiser] voorafgaand aan het opnemen of starten van zijn eerste call het volgende moet doen: de pc aanzetten en het opstarten van 1) het urenregistratiesysteem, 2) het rooster, 3) het e-mail programma, (inclusief bekijken ingekomen e-mail), 4) het klantensysteem, 5) de agenda (o.a. voor terugbelverzoeken), 6) de community (forum), 7) de e-shop tool Nederland, 8) de e-shop tool België, 9) de remote call (teamviewer) en 10) het kladblok. Bij negen van de tien genoemde programma’s moet door de werknemer worden ingelogd met een inlognaam die steeds hetzelfde is en een wachtwoord dat in het algemeen ook hetzelfde is maar wel moet worden ingevoerd. Het laatste programma (het kladblok) hoeft alleen aangeklikt te worden. De programma’s moeten allemaal klaar staan om de klanten die inbellen of gebeld gaan worden te woord te kunnen staan. Verder is tussen partijen vast komen te staan dat nadat alle tien de programma’s zijn opgestart, nog op een zogenaamde ‘groene knop’ moet worden geklikt om in te loggen in het belsysteem (een aux-code-systeem). Dat inloggen mag niet te vroeg gebeuren omdat dan het scherm van de leidinggevende ‘vervuild’.
Elders was vermeld dat er sancties staan op het niet exact om 9.00 klaar zitten. En zie wel hoe dit enige minuten gaat duren. Hoe veel precies zal van dag tot dag verschillen, algemeen bekend is immers dat netwerksnelheden en laadtijden weers- en maanstandafhankelijk zijn. Maar Teleperformance heeft daar, aldus de rechtbank, goed over nagedacht en is uitgekomen op een gemiddelde van tien minuten. Dat is dus arbeidstijd:
Het gaat immers wel degelijk om tijd waarin instructies van Teleperformance gelden, te weten het opstarten van alle programma’s die voor het uitvoeren van het werk nodig zijn. Het gaat dus om voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de telefoonwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat [eiser] op grond van de Planningsregels tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig dient te zijn, moet worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden tien minuten in beslag nemen.
De hiervoor gemaakte uren moeten dus worden betaald, en omdat Teleperformance niet inhoudelijk de berekening had betwist wordt de hele eis toegewezen, een slordige 6.500 euro. Daar had je toch een aardig automatisch-opstartenscript voor kunnen laten bouwen lijkt me.

Arnoud

38 reacties

 1. Geldt dat ook voor langer doorwerken? Mijn dienst in de verpleging loopt in de regel altijd uit, maar al het werk wat uitloopt minder dan een half uur mag niet genoteerd worden als overwerk. Maar als je iedere dag een kwartier/twintig minuten ‘overwerkt’ loopt dat aardig in de papieren. Moet er eerlijkheidshalve bij vermelden dat we als het rustig is ook weleens 15 minuten eerder weggaan.

  1. “maar al het werk wat uitloopt minder dan een half uur mag niet genoteerd worden als overwerk.” Dan moet je voor elke minuut tot 31 minuten dat je overwerkt altijd een 30 minuten schrijven … of stipt einde werkzaamheden stoppen en naar huis.

   Dat je werkgever het niet per minuut wilt administreren, of wilt dat je tot einde werktijd doorwerkt en daarna pas afsluit omdat de ene ploeg stopt om 17:00, de andere begint om 17:00 en er moet worden ‘overgedragen’, betekent niet dat jij geen loon behoort te krijgen voor dat werk (het afsluiten, uitwerken, overdragen etc…).

   Werkgevers maken het er zich gemakkelijk vanaf zo, en niemand klaagt …

 2. Daar had je toch een aardig automatisch-opstartenscript voor kunnen laten bouwen lijkt me.

  Het probleem bij een facilitair contactcenter is dat je als medewerker een soort knooppunt bent in losse, niet geintegreerde applicaties, die zich in verschillende domeinen bevinden. Een automatisch opstartscript werkt niet als de helft van de tien applicaties over losse Citrix sessies loopt en de andere helft webapplicaties van vijf verschillende third party suppliers zijn.

  En al zou een automatisch opstartscript werken, dan is (althans: was) het nog steeds veel goedkoper om je medewerkers te vertellen dat ze gewoon tien minuten eerder op hun werk moeten zijn. Een aanzienlijk deel zit in de schuldsanering en heeft dus maar te slikken wat je als werkgever van ze eist.

  1. Inside information.

   Of bedoel je waarom mensen in de schuldsanering sneller gekke eisen moeten slikken? Omdat je niet wil riskeren uit het schuldsaneringstraject gegooid te worden als je je baan verliest. Een baan is namelijk een voorwaarde daarvoor, en je moet “alles er aan doen” om die te houden.

   1. Strikt juridisch is het niet verplicht om een baan te hebben als je in de schuldsanering zit; er is wel een sollicitatieplicht (strenger dan die voor een UWV-uitkering). En je hebt als je je baan verliest het een en ander uit te leggen aan de rechter-commissaris (en riskeer je uit het schuldsaneringsprogramma gegooid te worden).

 3. Je zou zeggen dat dit logisch is.

  Leek mij (als leek) ook en voelt dan ook als zonde dat ons overbelaste juridische apparaat hier tijd aan moet besteden. Ik zag in het RTL artikel dat het bedrijf ook nog in hoger beroep wil gaan en tot uitspraak daarover geen aanspraken op achterstallig salaris van collega’s in behandeling kan nemen. Laatste vind ik erg vreemd (hoger beroep kan wellicht lang duren); zouden de collega’s nu een kortgeding aan kunnen spannen als ze daar niet op wilen wachten of …?

 4. 3) het e-mail programma, (inclusief bekijken ingekomen e-mail)

  Dan snap ik wel waar die 10 minuten vandaan komt. Dat is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid mail. Maar als je even een paar dagen vrij hebt gehad kan dat optellen. Ik ben met mijn volledig andere werkzaamheden soms een stuk langer zoet met mijn mail dan dat. En zoveel mail heb ik meestal niet eens.

  1. Dan snap ik wel waar die 10 minuten vandaan komt. Dat is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid mail. Maar als je even een paar dagen vrij hebt gehad kan dat optellen. Ik ben met mijn volledig andere werkzaamheden soms een stuk langer zoet met mijn mail dan dat. En zoveel mail heb ik meestal niet eens.

   Gaat meestal meer om het screenen van je mail om te kijken of je belangrijke info gemist hebt die je nodig hebt aan de telefoon. Denk aan een aankondiging van onderhoud, een lopende storing, etc. Niet over alle zakelijke mailtjes.

 5. De deurwaarder kan beslag leggen op de bankrekening van het bedrijf. Immers, het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Echter, als het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd dan heeft de eiser met beslag onrechtmatig gehandeld en is hij de wettelijke rente verschuldigd.

 6. Je zou zeggen dat het evident werktijd is. Vreemde werkgever die zegt “Je MOET dit en dat voor 9 uur gedaan hebben”, maar dan wel in eigen tijd. Het is voor de rechter gekomen; ik vraag me af of die werkgever echt een andere uitspraak had verwacht? Of zou het gewoon een gevalletje blufpoker zijn geweest, zo van “Nee doen we niet, ga maar naar de rechter dan” in de hoop dat de werknemer het er bij zou laten?

  1. Als je ziet dat dit geintje de werkgever 6500 euro kost, kan ik me voorstellen dat de werkgever er alles aan zal doen om dit scenario te voorkomen. Immers, die 6500 euro is eenmalig vast te billijken. Maar als al je personeel (en voormalig personeel) een dergelijke claim neerlegt, dan loopt het snel in de papieren (en de bedrijfscontinuiteit wellicht in gevaar).

   1. Bij die 6500 euro zit ook een boete en processkosten. Ik las in het RTL artikel dat het ging om 1600 euro over een periode van 4 jaar. Het valt dus wel mee denk ik, iets van 400 euro per medewerker per jaar; dat is met duizenden werknemers natuurlijk een aardig bedrag maar het is “slechts” een bedrag van ongeveer, zeg een week aan salariskosten. Daar zouden ze niet van om moeten vallen.

    1. Goed punt. Het wordt wellicht iets meer ivm die wettelijke rente en verhoging omdat het te laat uitgekeerd is. Maar ik had niet doorgeklikt naar de uitspraak en was me het onderscheid tussen de 2 getallen even ontgaan.

 7. Werkgevers gaan scherper worden op de starttijd en soepeler worden op die voorbereidingstijd of deze tijd helemaal niet meer vermelden. Zorg dat je elke morgen om 9 uur aanwezig bent en klaar bent om te beginnen met het aannemen van telefoontjes.

   1. Op zich heb je gelijk. Maar… ik heb ook wel eens bij een fabriek op een grote site gewerkt. Daar was de regel: je moet op de officiele begintijd in werkkleding (veiligheidskleding) op je werkplaats zijn, en daar waren ook de vakbonden mee akkoord.

    Maar ook dat kostte wel 10-15 minuten: omkleden in de daartoe voorziene kleedruimte bij de ingang, dan tien minuten wandelen naar je werkplaats.

    Eigenlijk is dat objectief wel een beetje hetzelfde als deze case.

    Maar gevoelsmatig is voor mij: ‘op tijd in je werkkleding op je werkplek’ volledig redelijk van de werkgever, maar ‘eerst alles opstarten zodat je op tijd kunt beginnen’ (zoals in deze case) zeker niet.

    Ik weet eigenlijk niet waarom ik daar een verschil in voel.

    1. Deze discussie probeer ik ook met mijn werkgever te voeren. Valt omkleden onder werktijd of niet? (en dan ook nog de vraag zowel voor als na werk) Ik mag niet zonder werkkleding de werkvloer op en ik kan mij niet thuis al omkleden. Ook wordt er gesuggereerd dat je 5 minuten eerder op de werkvloer moet zijn om het werk over te nemen/dragen.

     Volgens mij zijn beiden instructies van de werkgever en dús werk?

    2. Waar ligt de grens?

     Ik had ooit een baan waar ik alleen een werkjas moest dragen. Die hingen in de gardarobe waar ik mijn eigen jas kon ophangen en in 1 minuut was ik van daar bij de prikklok, dat was voor sommigen sneller als van de prikklok naar de werkplek. Dat vind ik persoon redelijk, het koste geen tijd, want als je dit niet had gedaan had je dezelfde route gelopen!

     Als je daarentegen een heel uniform aan moet trekken en dat niet van huis mee mag nemen maar op het werk moet omkleden dan is dat m.i. werktijd. Net als dat werk overdragen werk is, het zit al in de naam werkoverdracht zelfs, die 5 minuten van Paulus zijn overduidelijk werktijd.

     Helaas wordt er wel meer vreemds gedaan als er vakbonden bij betrokken zijn. Wat dacht je van een bedrijf waar de werktijden totaal niet aan de wet voldoen, maar met de bonden overeengekomen is dat dit niet mogelijk is (ondanks dat het vooral komt door bezuinigingen op en dus te weinig personeel!) en zelfs de overheid akkoord is gegaan met de uitzondering?

    3. De tijd voor omkleden naar (werk-)kleding die je niet kunt dragen als je normaal over straat gaat, en de tijd voor het pakken/terugleggen van andere persoonlijke attributen zoals helm, portofoon, toegangspassen, sleutels of dosimeters, hoort tot de werktijd. Ook de tijd die nodig is voor veiligheidscontroles (poortjes, fouilleren, handbagage door de scanner) hoort tot de werktijd. En de tijd die je in de wachtrij moet staan voor dergelijke controles hoort tot de werktijd.

     Bij grote sites heb ik het volgende meegemaakt. (1) buitenste toegangshek met simpele controle (pas door lezer trekken en de poort gaat open, geen wachttijd) en dan meerdere kilometers over de site. Aankomen bij het gebouw waar je werkt en daar omkleden: reistijd op de site is eigen tijd. Werktijd begint bij aankomst bij het gebouw, voor het omkleden. (2) Inklokken in de prikklok, dan veiligheidscontrole met poortjes en bagagescanners (uitgevoerd door personeel dat aanmerkelijk competenter is dan die lui op Schiphol), vervolgens tien minuten wandelen in de baas zijn tijd over terrein naar werkplek. In het spitsuur was er soms een wachtrij bij de controle, maar dan werd er eerst ingeklokt en dan pas aansluiten in de rij.

     Zo kan het en zo hoort het te zijn.

     1. Tja, ik weet het niet of het zo hoort te zijn. Als je een uur reistijd hebt, waarvan een half uur in de file, om dan direct aan je bureau te gaan zitten vindt niemand dat dat werktijd is.

      Als 15 minuten van dat uur na een toegangspoortje op een grote site zijn en de file is een rij met collega’s, is dat ineens wel werktijd?

      Eigenlijk is dat niet logisch. Je kunt net zo goed zeggen dat alle tijd die nodig is om geschikt gekleed op de werkplek te komen ‘ reistijd’ is.

      Ik gooi maar een knuppel in het hoenderhok: waarom is reistijd over de openbare weg wel reistijd, en reistijd over het terrein van de baas geen reistijd maar werktijd?

       1. Volgens die logica mag de baas die een bus laat rijden waardoor de werknemer 10 minuten sneller op zijn werk is dan met eigen vervoer of OV dan ook 10 minuten gratis werk eisen? Je ziet zelf wel aankomen dat dat niet gaat lukken.

        Het probleem is een beetje dat de eerlijke werknemer denkt vanuit ‘pure tijd’ die hij opoffert, en de eerlijke werkgever denkt vanuit ’tijd waarin de werknemer zijn toegevoegde waarde door opleiding en ervaring kan tonen’ (en dat is in het algemeen niet omkleden of wandelen)

        1. Wat een vergezocht voorbeeld zeg. Duidelijk gevalletje “als ik ook maar 1 uitzonderingssituatie kan bedenken waarin het niet opgaat is de hele logica ontkracht” denken. Je ziet zelf wel aankomen dat ik dat totaal niet overtuigend vind. We zijn hier niet met wiskunde bezig.

         En ja, dat kan best het probleem zijn, maar beide kanten hebben hier gelijk in dus in die richting zal de oplossing niet te vinden zijn.

         1. Tja, als beide kanten gelijk hebben is ‘ de oplossing’ dus gewoon een kwestie van opinie.

          Ik geef gewoon aan (met voorbeelden, enigszins vergezocht misschien) dat de zaak niet zo zwart-wit is en moeilijk ligt. Natuurlijk is het makkelijk te zeggen: ‘ zodra je aan de buitenpoort komt begint je werktijd’. Maar uiteindelijk is die buitenpoort maar een vrij willekeurig grens op het traject van huis naar werkplek.

          Ik kom hier niet om ruzie te maken, wel om kritische noten te zetten bij redeneringen.

          Ik denk (eerlijk, en eigenlijk niet alleen in dit geval) dat het allemaal maar afhangt van waar je het referentiepunt legt. Is het referentiepunt 8 uur per dag effectieve arbeid? Is het referentiepunt 8 uur per dag beschikbaarheid voor effectieve arbeid? Of is het referentiepunt 8 uur aanwezigheid door de werkgever in te vullen zoals hem goeddunkt? Voor allemaal is iets te zeggen.

          1. Het is in zoverre geen willekeurige grens, omdat de werkgever bepaalt waar die grens ligt, en ook invloed heeft op hoeveel tijd je daar kwijt bent. In het voorbeeld van Amazon wat ik onder deze post tegenkwam gaat het bijvoorbeeld om wachtrijen doordat Amazon alle werknemers wil screenen (detectiepoortjes e.d.) om te voorkomen dat ze producten mee naar huis nemen. Op piekmomenten duurde die scans tot 25 minuten duurde. Dat is bijvoorbeeld te versnellen door meer detectiepoortjes te plaatsen en meer beveiligingspersoneel neer te zetten, of door steekproefsgewijs te gaan werken. Bij lange reistijd op het terrein van het bedrijf zelf zou je kunnen denken aan (goedkope) fietsen om heen en weer te rijden of een pendeldienst. Op de openbare weg heeft een werkgever die invloed over het algemeen niet. Daarnaast weet je als werkgever min of meer wat je reistijd naar je werk is als je solliciteert en kan dat een reden zijn om niet te solliciteren, maar de reis/wachttijd op de werkplaats zelf weet je meestal niet van tevoren.

           1. ‘Het is in zoverre geen willekeurige grens, omdat de werkgever bepaalt waar die grens ligt, en ook invloed heeft op hoeveel tijd je daar kwijt bent.’

            Ik heb het natuurlijk niet over gevallen waarin de werkgever vertragingen inbouwt of bewust laat bestaan.

            Als jij 10 minuten moet wandelen vanaf het station naar het buitenhek, en dan nog 10 minuten wandelen van het buitenhek naar je werkplek, dan maakt het niet uit of dat buitenhek verplaatst wordt, het blijft 20 minuten wandelen.

            En hoe behandel je automobilisten die moeten parkeren op een centraal parkeerterrein dat onpraktisch ligt ten opzichte van hun werkplek. Telt aankomst op de parkeerplaats dan als begin van hun werktijd? (Immers, de baas zou ook tien kleine parkeerterreintjes dichter bij de diverse werkplekken kunnen aanleggen).

            1. Daar zijn dan ook stapels jurisprudentie over, want de reistijd naar werk is natuurlijk een stevige post om al dan niet als loon uitgekeerd te krijgen. De consensus bij de rechters is: het is jouw probleem hoe je bij het werk komt. Dus geen werktijd.

             Als je binnen bent of op het terrein, dan is de vraag of de werkgever je dán al opdrachten kan geven. Zo ja, dan ben je aan het werk. Zo nee, dan ben je nog aan het reizen naar de plek waar je werk begint. De magazijnmedewerker die de poort door komt kan meteen te horen krijgen “pak jij die krattenkar meteen mee naar binnen”, dus die is dan aan het werk. De boekhouder zal niet op het parkeerterrein al een vraag krijgen over de jaarrekening, en als dat wel zo is dan denk ik dat zhij zich vrij voelt om te zeggen “als ik zit en m’n laptop open heb ben ik je terug”. Die is dus nog niet aan het werk.

          2. Lijkt me logisch om het referentiepunt op de plek te leggen waar de wetgever/rechter ‘m ook ook neerlegt, en niet eigen criteria als effectieve arbeid te introduceren. Zie ook het artikel:

           Dat is werktijd, aldus de rechtbank toen: beschikbaar zijn voor werkopdrachten telt als “arbeid”

           1. Maar dan zouden leraren dus ook doorbetaald moeten worden voor de arbeid die zij thuis verrichten. Als ze bijvoorbeeld een opdracht voor de volgende dag moeten voorbereiden of werk moeten nakijken, dan zijn dat dus “werkopdrachten” en zou dat tellen als arbeid.

            1. Je zegt het alsof dat een rare conclusie. Het rare is dat leraren dit werk onbetaald doen en hun scholen er mee weg laten komen. Want natúúrlijk is het werk, het nakijken van huiswerk/toetsen of het voorbereiden van lessen.

             Vanuit de redelijkheid kun je zeggen dat “het werk niet ophoudt om vijf uur” zodat thuiswerken/overwerken zonder extra betaling verdedigbaar is. Ik heb daarbij wel het sterke gevoel dat het salaris dan hoger moet liggen dan het modale lerarensalaris. Hoewel lerarensalarissen aardig zijn aangevuld de laatste jaren, en het vooral het aantal uren is en de volledige afwezigheid van vaste contracten waar de knel zit. Ik las laatst een vacature voor een lerarenfunctie van januari tot start zomervakantie met gegarandeerd nieuw contract vanaf eind zomervakantie tot zes maanden daarna, zo hoefde men de vakantie-uren niet te betalen.

 8. Wat is er dan werk aan? Je moet toch sowieso op tijd op je werk zijn? Als jij om 9:01 binnenkomt, dan zal je werkgever je vast even attenderen op de tijd. Een goed werknemer is altijd vóór aanvang op het werk. Dat je in die tijd even de computer aanzet vind ik geen werk. Als ik een kopje koffie zet en me ondertussen aankleedt, dan ben ik dus niet aan het aankleden maar aan het ontbijten? En als ik de motor van de auto start, maar nog op de oprit sta, dan ben ik dus al aan het rijden? En zo kan ik nog wel tig dingen bedenken. Als ik rechter was, dan was deze zaak bij mij niet door de giecheltoets gekomen.

  1. Deze mensen haddden ongeveer 10m nodig om hun werkplek in gereedheid te brengen. Dit was omdat ze, volgens de instructies van de werkgever, een heel stel verschillende programma’s moesten opstarten en moesten inloggen. Alle betrokken partijen waren het er over eens dat dit 10m tijd nam. Als je dat geen werktijd vind, waar vind jij dan dat de grens ligt? Als je het redelijk vind dat werknemers 10m eerder moeten beginnen om om 09:00h klaar te zijn en die 10m is eigen tijd en geen werktijd, waar ligt dan de grens? Als een werkgever eisen stelt waardoor het in gereedheid brengen van de spullen die noodzakelijk zijn om je werk te doen een uur kost, is het dan nog steeds eigen tijd? In sommige bedrijfstakken is een uur of meer voorbereiding alvorens je je daadwerkelijke werk gaat doen helemaal niet vreemd. Ik zou zeggen dat alles wat je doet omdat dat volgt uit instructies van de werkgever werktijd is, maar als je vind dat dat niet zo is, bij hoeveel minuten precies ligt dan de grens? Ben je ook van mening dat andere handelingen die niet direct je eigenlijke werk zijn maar wel volgen uit instructies van de werkgever, zoals het invullen van een urenstaat, ook eigen tijd zijn en geen werktijd?

 9. Soortgelijk verhaal speelde in de VS een decennium geleden. In 2014 won Amazon bij de rechter toen die besloot dat de tijd dat je in de rij moet wachten voor de beveiliging (tot 25 min.) geen werktijd was.

  Amazon’s warehouse workers won’t be paid for waiting in security lines

  De juridische discussie daarover loopt nog steeds en is nieuw leven ingeblazen door corona.

  Amazon avoids paying warehouse workers for long waits and walks, practices that affect thousands

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.