ICT en Recht: een geschiedenis van botsingen van rechten en plichten – bestel nu!

Vorige week verscheen mijn nieuwste boek “ICT en Recht”. Juridisch verplicht leesvoer voor iedereen die iets doet op het snijvlak van tech en wet. Had je de trailer al gezien?

In acht hoofdstukken neemt ik je mee door de geschiedenis en toekomst van de ict vanuit juridisch perspectief. Complexe technische vraagstukken worden helder geduid en in het juiste kader geplaatst. Leer waarom ook bij ict-recht geldt dat de geschiedenis zich niet herhaalt maar wel rijmt: oude kwesties komen opnieuw terug, van de internetbubbel naar de cryptohype en van ponskaarten tot AI profileren.

Het boek definieert ict-recht als de botsingen tussen grondrechten die ingegeven zijn door regulering of innovatie op ict-gebied. Ook deze twee ‘verstoorders’ komen uitgebreid aan bod. Waarom is de iPhone wel disruptief en bitcoin niet? Waarom was de DMA nodig en kon het mededingingsrecht het niet aan?

Er zijn acht hoofdstukken, die deze grondrechten en botsingen nader uitwerken:

1Naar een afbakening van het begrip ‘ICT-recht’ Wat is de definitie van ‘ict-recht’, waarom heeft het bestaansrecht en waar komt het vandaan.

2Internet: de drukpers van de informatiemaatschappij De opkomst van internet als systeem binnen de context van de informatievrijheid. Waarom zoekmachines net zo belangrijk zijn als drukpersen en de onmogelijke vraag wat Youtube nu eigenlijk is.

3: Het auteursrecht reageert Geen enkel recht heeft zo veel aangericht in het ict-landschap als het auteursrecht. Historie, worsteling en overwinning van zo ongeveer elk principe uit de ict-rechtelijke wereld.

4: Van webshop tot cloud Hoe online ondernemen innoveerde en transformeerde, en daarmee internet veranderde van een gedecentraliseerde peer groep tot een enorme gecentraliseerde activiteit. Het grondrecht ondernemen staat hier dan ook centraal.

5: De weg terug naar online privacy Een zoektocht naar de beteugeling van de data-industrie. Inclusief recept voor pasta bolognese (serieus).

6: Internet governance en handhaving “The Net interprets censorship as damage and routes around it”, maar daar heeft de wet dan weer een antwoord op. Crypto wars en waarom het mededingingsrecht de mist in ging.

7: Innovatie leidt en de wet volgt De continue worstelpartij tussen innovatie en regulering. Waarom hebben octrooien er nooit wat van gemaakt? Wat is er zo bijzonder aan open source dat het alle andere innovatiemodellen heeft weggevaagd?

Chapter 8: Code as law versus rule of law De impact van AI, het internet of things (en waarom dat steeds kapot gaat) en de belofte van digitale autonomie door bitcoin en de blockchain.

Bestel nu!

Arnoud

Eén reactie

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.