Wat te doen bij boze ouders die e-mails en mogelijk andere gegevens online zetten?

“Wat te doen bij boze ouders die e-mails en mogelijk andere gegevens online zetten?”, vroeg iemand bij Security.nl. Het betrof een ietwat complex verhaal:

Mijn moeder werkt bij een kinderopvang als planner waar ze met veel gefrustreerde ouders te maken krijgt. Er zijn tekorten, ouders horen vaak dat er geen plek is en de gratis kinderopvang plannen zijn ook de ijskast in geschoven. Mijn moeder krijgt een hoop over haar heen, zo ook digitaal. De ouders hebben verschillende facebookgroepen waarin regelmatig alle problemen die ouders ervaren met de kinderopvang worden besproken. De sfeer in die facebookgroepen is nog relatief goed, het is meer het delen van problemen en zoeken naar oplossingen dan dat er grote frustratie of boosheid heerst.
Punt is wel dat de ouders regelmatig printscreens van e-mails in de facebookgroep zetten. Dat geeft wel een signaal dat die groepsdeelnemers niet zo voorzichtig zijn met privacy; een boze ouder zo zomaar de contactgegevens van een leidster (uit de mail) erbij kunnen zetten, of zelf kunnen delen waar iemand woont of wat dan ook waar je niet op zit te wachten. De vraag natuurlijk, is daar wat aan te doen?

Dit is geen onderwerp dat je direct heel juridisch wilt insteken. Het begint bij bewustwording, mensen erop wijzen dat ook de werknemers hun privacy hebben en proberen de ouders mee te krijgen in wat voorzichtiger handelen. Je kunt dit ook in zeg het reglement of het contract voor de opvang terug laten komen, met dan als uiterste consequentie dat het contract opgezegd wordt bij wangedrag, maar dat moet echt een noodmaatregel zijn.

Ook bij het kdv kan men maatregelen nemen. Het blijft een discussie hoe ver je moet gaan, maar bijvoorbeeld alleen voornamen van de medewerkers publiceren en communiceren vanuit de directie of een functioneel mailadres lijkt me wel logisch. Werknemers in deze sector opdragen via hun privételefoon updates te whatsappen naar ouders zou ik omgekeerd echt niet door de beugel vinden kunnen.

Arnoud

4 reacties

 1. een boze ouder zo zomaar de contactgegevens van een leidster (uit de mail) erbij kunnen zetten, of zelf kunnen delen waar iemand woont of wat dan ook waar je niet op zit te wachten. De vraag natuurlijk, is daar wat aan te doen?

  Afhankelijk van de omstandigheden binnenkort wel. Artikel 285d lid 1 Sr in het wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbare doxing) luidt:

  Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen dan wel ernstig te laten hinderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Kamerstukken I 2022/23, 36171, nr. A https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36171-A.html

  Kamerstukken II 2021/22, 36171, nr. 3 (MvT) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36171-3.html

  1. Probleem is natuurlijk wel dat je dat oogmerk “de ander vrees aanjagen” nog wel moet bewijzen. Daarvan is in de zaken waarover dit blog gaat niet zomaar sprake, daar is wel méér voor nodig dan enkel het (bewust of onbewust) publiceren van persoonsgegevens.

 2. Privégegevens van werknemers van de KDV die door de KDV aan derden (ouders) verstrekt worden vallen gewoon onder de avg. Als het door de werknemer, maar onder dwang, gebeurd (bijv. whatsapp met privételefoonnummer) dan is dat ook zo. Waarschijnlijk zijn er geen geldige gronden hiervoor (maar het KDV kan dat altijd proberen).

 3. Een functioneel emailadres werkt niet echt bij hele kleine organisaties. Als iedereen weet dat alle mail wordt afgehandeld door Mieke van de receptie dan maakt het weinig uit hoe de mail ondertekend wordt.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.