Inleveren digitale pasfoto voor paspoort wettelijk al mogelijk, maar of dat handig is?

De overheid kijkt naar het uitfaseren van geprinte pasfoto’s, zodat er alleen met ingeleverde digitale pasfoto’s voor paspoorten of identiteitskaarten wordt gewerkt. Dat las ik bij Security.nl. In een voortgangsbrief laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten dat de huidige hardware en koppelingen met bestaande systemen het probleem zijn bij het volledig digitaal verwerken van pasfoto’s voor identiteitsbewijzen.

Vorig jaar bleek dat het nog wel eens misgaat: corrupte ambtenaren leverden paspoorten met ‘gelijkende’ pasfoto’s aan criminelen. Het doel van deze nieuwe maatregel is dan ook vooral het bestrijden van dit probleem.

Bij de aankondiging van de antifraudemaatregelen liet de staatssecretaris ook weten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken eind 2021 een project heeft opgezet (Modernisering Afname Biometrie) met als doel om de geprinte pasfoto uit te faseren. “Een ter plekke gemaakte gezichtsopname verkleint de kans op het onjuist koppelen van een afbeelding aan een persoon, voorkomt de manipulatie van foto’s in het aanvraagproces en verhoogt de kwaliteit van de afbeelding”, aldus Van Huffelen destijds.
Het is dus nadrukkelijk nog steeds de bedoeling dat je naar de balie van het gemeentehuis gaat om je paspoort mee te nemen. Het nieuwe proces is dan vooral dat de foto bij de intake ter plekke wordt genomen, op kwaliteit gecontroleerd en op je paspoort gezet wordt. Niet dat je paspoorten aanvraagt op afstand en deze thuisgestuurd krijgt, zeg maar.

(Pet peeve: een rijbewijs is een identiteitsbewijs; noem het geen legitimatiebewijs tenzij je de politie bent die nagaat of iemand mag rijden.)

Arnoud

10 reacties

 1. Een jaar of 15 geleden was er ook een plan van de overheid om de pasfoto’s voortaan digitaal bij de balie van de gemeente te maken. Veel makkelijker voor de burger. Maar de lobby van de fotografen die hun melkkoe zagen verdwijnen was zo sterk dat het plan niet door ging.

  1. Melkkoe inderdaad. Ik meen €15 voor een setje pasfoto’s waarvan ik er maar één nodig heb voor het identiteitsbewijs. De rest belandt in een la en is bij het volgende document officieel niet meer bruikbaar (want ouder dan 6 maanden).

  2. Het lijkt me toch zinnig dit te heroverwegen. Een goede foto maken stelt met de huidige digitale techniek zoveel niet voor: elke balie zou over een camera kunnen beschikken. Tegenover de persoon achter de balie moet je dan nog wel overtuigend bewijzen dat jij werkelijk bent wie je beweert dat je bent (oude ID, vingerafdrukken etc. – ik vrees op termijn ook: DNA). De zwakke schakel wordt dan de baliemedewerker?

   Het belang van correcte foto’s lijkt me aanzienlijk zwaarwegender dan de belangen van fotografen. In alle bedrijfstakken verdwijnen melkkoeien en komen er nieuwe bij, herken en grijp je kansen.

 2. Als een burger twee keer naar het gemeentekantoor moet om een paspoort te verkrijgen, lukt een crimineel (met hulp van een ambtenaar) dat ook met twee bezoeken.

  Wat belet een crimineel om zich uit te geven voor een persoon die nog geen paspoort heeft en op die manier via de gewone procedure een paspoort te verkrijgen?

  1. Maar dat kan toch ook met een fysieke foto? Wat is het verschil dan als je ter plekke een digitale foto maakt aan de balie of een elders gemaakte foto inlevert? In beide gevallen zijn het twee bezoekjes en kun je je voor een ander uitgeven.

   1. Er is een heel belangrijk verschil: Op het moment dat je bij de aanvraag de foto en vingerafdrukken aan de balie neemt dan weet je dat die combinatie bij één, op dat moment levend persoon hoort. Een elders gemaakte pasfoto kan bij een andere persoon horen.

    1. @MathFox je voert wel meteen in dat vingerafdrukken een verplichting wordt. Behalve dat ik ervan overtuigd ben dat misbruik ook dan blijft bestaan, heb ik er vooral moeite mee dat het erop lijkt dat je geboren wordt onder een wetsopvatting, welke stelt dat je schuldig bent, totdat het tegendeel bewezen is. Lijkt een beetje op de belastingplicht welke al bestaat vanaf het moment dat je in de moederbuik existeert tot na je dood.

     Vingerafdrukken bij wet verplicht stellen acht ik inderdaad een inbreuk op mijn lichamelijke integriteit alsook een inbreuk op privacy. Ik verwijs o.a. naar: “Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223)” (snelle scan van mij naar mogelijk van toepassing zijnde Europese regelgeving); waarbij m.i. de meest in het oog springende genoemde “innovaties” van dat protocol zijn:

     – Stronger requirements regarding the proportionality and data minimisation principles, and lawfulness of the processing; – Extension of the types of sensitive data, which will now include genetic and biometric data, trade union membership and ethnic origin; … – Requirement that the “privacy by design” principle is applied

     Vreemd is wel dat voor de inwerkingtreding van dit protocol vanaf 10.10.2018 minstens 38 staten het geratificeerd moeten hebben en dat de status zoals het er nu op lijkt als volgt is:

     Total number of signatures not followed by ratifications 18 Total number of ratifications/accessions 28

     alsook dat ratificatie niet is gerealiseerd door de navolgende leden van de Raad van Europa: Azerbaijan, België, Tsjechië, Denemarken, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen Portugal, San Marino, Zweden, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk; en onder de niet leden van de Raad van Europa: Mexico, Marokko, Senegal en Tunesië.

     Onduidelijk is waarom het vermelde aantal niet-ratificaties in de tekst: niet overeenstemt met de handmatige telling in die lijst. De lijst dateert van 9 oktober 2023 dus zou actueel moeten zijn. Aardig detail, vereiste ratificatie door Rusland is opgeschort. Vraag: is Nederland in ‘goed‘ gezelschap!?

     Samenvattend, de praktische oplossing welke jij voorstelt kent m.i. wel meer dan één nadeel.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.