De regelneef van Musicopy

Een lezer was op zoek naar de regelneef. Nee, niet die van Koot & Bie maar van Nederhopper Extince. En die zou hierrr moeten staan, maar dat viel vies tegen:

Helaas wordt het mij onmogelijk gemaakt door de organisatie van Musicopy om door te gaan met deze website. De personen achter deze organisatie komen op voor de belangen van muziekuitgevers die blijkbaar niet willen dat de songteksten gelezen worden. Oh nee, dat zeg ik verkeerd, ze willen er uiteraard geld voor hebben. Aangezien ik geen geld ga geven aan een organisatie die niet duidelijk laat zien aan wie zij het geven en hoe zij de inkomsten duidelijk verspreiden, ben ik dus helaas genoodzaakt om de website te stoppen.

Op songteksten zit inderdaad gewoon auteursrecht. Je mag dus geen songteksten op je site zetten zonder toestemming. Die toestemming moet je bij de maker (componist) zien te halen. Stichting Musicopy is opgericht door een aantal componisten om licenties aan gebruikers voor het gebruik van bladmuziek (liedteksten en muzieknotaties) te verstrekken. Anders dan b.v. de BUMA of de Thuiskopie is Musicopy niet door de minister aangewezen. Maar iedereen mag natuurlijk een stichting of ander bureau beginnen om licentievergoedingen te innen namens auteursrechthebbenden, en wie dat een goed idee lijkt mag daar lid van worden. Zelfs als de club 50% administratiekosten vraagt.

In augustus was er nogal wat gedoe om Musicopy, dat begonnen was om zangkoren “boetes” op te leggen voor het kopiëren van partituren en bladmuziek zonder licenties bij hen te nemen. Nu is er in Nederland maar één instantie die boetes op kan leggen, en dat is de overheid. Meestal de rechter dus, hoewel ook het Openbaar Ministerie of een orgaan zoals de OPTA boetes kunnen opleggen. Musicopy werd dan ook door minister Hirsch Ballin op de vingers getikt, wat de club zelf overigens een constructief overleg noemde.

In ieder geval, het is sneu voor de lezer maar zonder toestemming van de componist mag je toch echt geen site vol lyrics aanbieden. Ook niet als het, zoals bij deze site, geheel niet-commercieel is.

Arnoud

Hirsch Ballin boos op Musicopy

Minister Hirsch Ballin van Justitie is boos op de Stichting Musicopy. Deze stichting incasseert royalties voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde bladmuziek. Op zich niets mis mee, bladmuziek is beschermd en wie beschermd werk kopieert, moet daarvoor betalen (tenzij het gaat om een kopie voor eigen oefening of gebruik). Wat wel mis is, is de manier waarop Musicopy dat doet. Hirsch Ballin legt uit:

De Stichting Musicopy is een privaatrechtelijke rechtspersoon die in opdracht van de rechthebbenden van bladmuziek optreedt ter uitoefening van hun rechten. Dat betekent dat de stichting geen opsporings- of handhavingsactiviteiten mag uitvoeren. De manier waarop de stichting zich manifesteert, is daarmee niet in overeenstemming. Aan dat gedrag moet een einde komen.
De minister deelt mede dat hij hierover op 6 juli 2007 met de leiding van de Stichting Musicopy zal spreken om te komen tot een verheldering van de positie van de stichting. Daarbij zal duidelijk worden gemaakt dat niet de indruk mag worden gewekt dat de stichting een opsporingsinstantie is die toeziet op de verrichtingen van de muziekverenigingen, koren en orkesten.

Via Volledig bericht, pardon Boek 9.

Arnoud