Mag de mIRC-ontwikkelaar de eeuwigdurende licentie intrekken?

| AE 13745 | Ondernemingsvrijheid | 25 reacties

“Ja sorry, toen ik in 1995 iedereen een eeuwigdurende licentie verkocht voor een eenmalig bedrag, kon ik natuurlijk niet voorzien dat ik in 2022 nog bugs zou zitten fixen.” Aldus mijn parafrase van de mIRC FAQ vraag over waarom de oude licenties niet meer werken. Dat doet raar aan, een beetje het hele punt van eeuwigdurende licenties is dat je plusminus tot in de eeuwigheid aan het werk gaat en maar één keer geld daarvoor krijgt. Doe dat dan niet, zou mijn juridisch advies zijn geweest destijds. Maar goed. Hier zitten we: mag dit?

De softwareapplicatie mIRC is de bekendste client voor internet relay chat (IRC), een gedecentraliseerd chatprotocol waarbij iedereen een eigen server of client kan ontwikkelen. MIRC is opgezet als shareware, je mag het gratis 30 dagen gebruiken maar daarna moet je een licentie kopen. Dat kost 20 dollar en is geen gekke deal, zo werd in 1995 nog voorgespiegeld:

Question: Is this a one time registration? Answer: Yes, this is a one time, life-time registration which will work with current and future versions of mIRC.
De huidige tekst is iets anders:
Question: Will my registration work with newer versions of mIRC? Answer: If you are a home user, your registration entitles you to three years of free updates to new versions of mIRC. If you are a business user, you will need to renew your licenses yearly at a discount.
En nou is dat voor nieuwe klanten natuurlijk prima – niemand heeft recht op de aanbieding van vorige week. Maar het blijkt dat ook bestaande klanten zich opnieuw moeten registreren, met dus die uitleg die ik hierboven aanhaalde:
When I started working on mIRC in 1995, I never expected that I would still be working on it twenty-seven years later. If your registration is over ten years old, if you can, please consider registering again. Your continued support for mIRC would be really appreciated. If you register again, you will receive an updated registration automatically.
Dit is kennelijk de rechtvaardiging om bestaande licentiesleutels niet meer te laten werken. Dat valt verkeerd bij gebruikers, hoewel die er niet zo héél veel meer zijn gezien IRC redelijk in populariteit afgenomen is dankzij de opkomst van diensten als Slack, Discord of WhatsApp. Maar wat kunnen ze eraan doen?

Er lijken geen algemene voorwaarden of een EULA gebruikt te zijn, althans ik kan daar niets over vinden. Maar ook als er ergens een juridisch document was geweest met zo’n standaard “Developer may change the terms at any time”, dan was dit geen heel sterk verhaal geweest. Als je zó duidelijk in je grote letters zegt “lifetime registration” dan kun je dat niet met kleine letters ongedaan maken. Bij ons is dit letterlijk het eerste item op de zwarte lijst van algemene voorwaarden.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je tot in de eeuwigheid verplicht bent om software te onderhouden. Als je niets expliciet afspreekt, ben je in ieder geval naar Nederlands recht gerechtigd om langlopende (onbepaalde-tijd) contracten op te zeggen. Je moet mensen dan een redelijke opzegtermijn gunnen en afhankelijk van de situatie een schadevergoeding betalen. Het enige is: als je expliciet wel zegt dat het eeuwig is, dan vervalt dat recht.

De enige escape die ik zou kunnen bedenken is dat de ontwikkelaar een nieuw pakket start met andere voorwaarden, en aankondigt dat er geen onderhoud meer op mIRC wordt gedaan. Dat kan wel, als je de bestaande software laat werken en geen harde afspraken hebt over hoe vaak nieuwe updates dan is dat prima.

Arnoud