“Weet u een onderwerp voor mijn scriptie?”

scriptie-essay-huiswerk.jpgRegelmatig krijg ik mails van studenten en scholieren die bezig zijn met een “scriptie over internet” of iets specifieker de juridische aspecten daarvan, en dan van mij een onderwerp willen. Leuk, alleen heb ik géén idee waar iemand over zou moeten schrijven. Sinds kort ben ik part-time docent bij de VU, dus dit gaat alleen maar meer worden.

Natuurlijk, ik kan allerlei onderwerpen bedenken (van 3D printen versus auteursrecht tot het bestrijden van internetoplichting) maar ik vind niet dat je als afstudeerder een onderwerp aangereikt moet krijgen. Afstuderen is bedoeld om te laten zien dat je de kennis beheerst en kunt toepassen. Het onderwerp van je scriptie moet dus iets zijn dat je zelf ligt en waar je zelf mee aan de slag wilt. Ik ga dus geen onderwerpen aandragen. Wel denk ik graag mee over onderzoeksvragen, want die zijn een stuk lastiger om scherp te krijgen als je dat zelf nooit eerder hebt gedaan.

Een goede onderzoeksvraag is voor mij een open vraag, dus niet “Is het auteursrecht handhaafbaar” maar “Hoe kan auteursrecht worden gehandhaafd”. En die vraag moet te vertalen zijn naar concrete deelvragen, die je dan per hoofdstuk kunt beantwoorden. De antwoorden op de deelvragen moeten achter elkaar geplakt dan weer de hoofdvraag beantwoorden. Bij de Universiteit van Tilburg staat hierover een goede handleiding online.

Desondanks kan ik me goed voorstellen dat mensen inspiratie zoeken om ergens mee aan de slag te gaan. Daarom: weten jullie onderwerpen waar een afstudeerder mee aan de slag zou kunnen?

(Het zou leuk zijn als het vragen zijn waarbij het antwoord niet “dat hangt van de omstandigheden van het geval af” of vergelijkbare zouteloze analyses dan wel samenvattingen van de rechtspraak oplevert. Ik vind een samenvatting van hoe het zit niet academisch, tenzij het leidt tot nieuw inzicht of een vuistregel die praktisch bruikbaar is.)

Arnoud

Nieuw op Ius mentis: Aansprakelijkheid voor user-generated content

Jaja, ik weet het, ik schrijf veel te weinig artikelen op Ius mentis. Bloggen is gewoon veel te leuk. Maar gelukkig krijg ik af en toe erg leuke scripties langs, en staan de auteurs me toe om er een artikel van te maken. In dit geval over user-generated content.

Op steeds meer sites kunnen mensen zelf ‘user-generated content’ plaatsen, rechtmatig of onrechtmatig. Dit roept de vraag op in hoeverre de beheerders van die site daarvoor aansprakelijk zijn. In zijn scriptie beantwoordt jurist Ben Zevenbergen deze vraag.

Steeds meer sites staan open voor gebruikers om zelf content te plaatsen (“user-generated content” of UGC). Filmpjes op Youtube, teksten op Web-log.nl, foto’s op Flickr, de lijst is eindeloos. Gebruikers plaatsen daar echter niet alleen hun eigen content, maar ook content van anderen en kunnen daarbij auteursrechten of andere rechten van derden schenden. Ook kunnen gebruikers smadelijke of privacyschendende content plaatsen. In hoeverre is de dienstverlener daar nu voor aansprakelijk?

In beginsel zijn providers niet aansprakelijk voor content die gebruikers plaatsen, zo blijkt uit de wet. Deze wettelijke regeling (art. 6:196c BW) is echter vooral geschreven voor de traditionele ISP of webhoster. Deze hebben geen bemoeienis met de inhoud. Beheerders van UGC-sites zijn meer betrokken, bijvoorbeeld als eindredactie of moderator. Bendert Zevenbergen analyseert vanuit deze invalshoek de juridische positie van beheerders in zijn scriptie. Hieronder een samenvatting.

Lees verder in Aansprakelijkheid voor user-generated content op Ius mentis.

Arnoud