Mijn werkgever houdt mij aansprakelijk voor een onbevoegd getekend contract!

no-nee-disclaimer.pngEen lezer vroeg me:

Onlangs hadden we een aanpassing aan onze website nodig. Ik heb toen met spoed een kennis gevonden die het wilde doen, en zelf de opdracht gegeven omdat ik dacht dat het wel goed zat. Echter, het resultaat valt nu zwaar tegen en mijn baas zegt nu dat hij mij aansprakelijk gaat houden omdat hij de offerte nooit heeft geaccordeerd. Kan dat zomaar?

Allereerst wat het akkoord betreft. Op zich is het inderdaad de hoofdregel dat alleen een bevoegd persoon een bedrijf kan binden. Een willekeurige werknemer kan dus niet zomaar allerlei contracten tekenen of akkoord per mail doorgeven.

Echter, afhankelijk van de situatie kan dat anders uitpakken. Als de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat deze werknemer bevoegd is, dan is het niet mogelijk achteraf te zeggen “hij was niet bevoegd” en daarmee van het contract af te komen. In dit geval zou je zeggen dat daar wel sprake van is, want het gaat om een klein bedrijf en een duidelijke vraag voor iets dat het bedrijf aangaat. Bovendien mocht de opdrachtnemer al aan het werk, dus dan zou je zeggen dat het bedrijf het wel goed vindt.

Belangrijker is hier echter het punt van de aansprakelijkheidsstelling van de werknemer nu het werk tegenvalt. Dat gaat hem echt niet worden. Een werknemer is niet persoonlijk aansprakelijk voor schade die de werkgever lijdt door uitvoering van het werk, behalve in de zeer uitzonderlijke situatie van opzet en grove nalatigheid. En dat doet zich eigenlijk alleen voor als je bewust van plan was je werkgever schade te berokkenen of zó dom handelde dat het niet meer normaal is.

Het gaat hier om een inschattingsfout: je dacht dat die kennis het kon, echter hij zat te prutsen. Dan is het gewoon een fout voor rekening van de werkgever.

Het komt echter wel vaker voor dat werkgevers zoiets zeggen, en dat kan behoorlijk intimiderend zijn voor een werknemer. Want stappen nemen tegen je werkgever om zoiets te pareren is iets dat je wel moet durven. Maar wat moet je hier anders, met zo’n baas?

Arnoud