Mijn werkgever houdt mij aansprakelijk voor een onbevoegd getekend contract!

no-nee-disclaimer.pngEen lezer vroeg me:

Onlangs hadden we een aanpassing aan onze website nodig. Ik heb toen met spoed een kennis gevonden die het wilde doen, en zelf de opdracht gegeven omdat ik dacht dat het wel goed zat. Echter, het resultaat valt nu zwaar tegen en mijn baas zegt nu dat hij mij aansprakelijk gaat houden omdat hij de offerte nooit heeft geaccordeerd. Kan dat zomaar?

Allereerst wat het akkoord betreft. Op zich is het inderdaad de hoofdregel dat alleen een bevoegd persoon een bedrijf kan binden. Een willekeurige werknemer kan dus niet zomaar allerlei contracten tekenen of akkoord per mail doorgeven.

Echter, afhankelijk van de situatie kan dat anders uitpakken. Als de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat deze werknemer bevoegd is, dan is het niet mogelijk achteraf te zeggen “hij was niet bevoegd” en daarmee van het contract af te komen. In dit geval zou je zeggen dat daar wel sprake van is, want het gaat om een klein bedrijf en een duidelijke vraag voor iets dat het bedrijf aangaat. Bovendien mocht de opdrachtnemer al aan het werk, dus dan zou je zeggen dat het bedrijf het wel goed vindt.

Belangrijker is hier echter het punt van de aansprakelijkheidsstelling van de werknemer nu het werk tegenvalt. Dat gaat hem echt niet worden. Een werknemer is niet persoonlijk aansprakelijk voor schade die de werkgever lijdt door uitvoering van het werk, behalve in de zeer uitzonderlijke situatie van opzet en grove nalatigheid. En dat doet zich eigenlijk alleen voor als je bewust van plan was je werkgever schade te berokkenen of zó dom handelde dat het niet meer normaal is.

Het gaat hier om een inschattingsfout: je dacht dat die kennis het kon, echter hij zat te prutsen. Dan is het gewoon een fout voor rekening van de werkgever.

Het komt echter wel vaker voor dat werkgevers zoiets zeggen, en dat kan behoorlijk intimiderend zijn voor een werknemer. Want stappen nemen tegen je werkgever om zoiets te pareren is iets dat je wel moet durven. Maar wat moet je hier anders, met zo’n baas?

Arnoud

13 reacties

  1. Ik ben het hier wel mee eens. Deze werknemer lijkt een klus te hebben uitbesteed aan een kennis zonder dat daar een duidelijk akkoord voor is gegeven. Ik vraag mij dan ook af of die kennis zelfs zijn geld kan opeisen omdat er dus geen duidelijk akkoord was met de werkgever. De vraag is dan ook eerst of de kennis wist of de werknemer wel bevoegd was om een akkoord te geven. Zoniet, dan heeft de kennis feitelijk geen claim tegenover de werkgever omdat hij wist dat de opdracht mogelijk zonder toestemming werd uitgevoerd!

   Mocht de kennis daarentegen tekenen hebben ontvangen van de werkgever dat deze akkoord ging met de werkzaamheden en de offerte dan zie ik dat als een mondelinge afspraak en heeft de werkgever gewoon pech.

   Tja, wat je moet doen tegen een intimiderende werkgever? Zoeken naar een betere werkgever? Of gewoon uitdagen om zijn dreigement uit te voeren om vervolgens naar de rechter te stappen en zijn dreigement van tafel te vegen en een hoge ontslagvergoeding eisen, plus alle gemaakte onkosten erbovenop. Je kunt als werknemer terug-intimideren! Maar leuk wordt het er dan niet op…

 1. Het staat niet expliciet in dit stuk vermeld, maar het klinkt alsof de baas vanaf het begin of kort daarna al wist van de overeenkomst en daar niets van zei totdat het tegenviel. In dat geval heeft die baas echt niets meer te zeggen.

  Had hij wat willen doen (overeenkomst vernietigen en de werknemer aanspreken), dan moest hij dat doen direct toen hij er achter kwam dat er onbevoegd een overeenkomst werd afgesloten. Maar door toen zijn mond te houden, lijkt het wel dat hij alsnog akkoord is.

  Dat het geleverde achteraf tegenviel is bijzaak.

 2. Het gaat hier om een inschattingsfout: je dacht dat die kennis het kon, echter hij zat te prutsen.

  Ik vind dit toch wel een beetje makkelijk gedacht. Het inschakelen van personen uit je eigen kennissenkring is niet zonder meer vergelijkbaar met het inschakelen van een willekeurig leverancier.

 3. Ik zou graag meer willen weten over de reden van alle haast, of er pogingen ondernomen zijn om contact op te nemen met “tekenbevoegden” en of en hoe het probleem met de aanwezige collega’s besproken is. Met Yvette eens dat op zijn minst de schijn van onethisch gedrag aanwezig is en dat deze actie tot een formele berisping zou kunnen leiden. Aan de andere kant zou de werkgever eens moeten kijken naar beschikbaarheid en bereikbaarheid van sleutelfiguren en het machtigen van personen tijdens vakanties en zo.

 4. Het klinkt alsof de werknemer onder druk stond om snel een oplossing te bieden. Als je dan iemand kent die snel een oplossing kan leveren dan zie ik niet in waarom het onethisch zou zijn om die kennis daarvoor te gebruiken. Wat is het verschil tussen een zakelijke kennis en een persoonlijke kennis als het over werk gaat? Ik kan me ook voorstellen dat de werknemer onder deze speciale omstandigheid dacht bevoegd te zijn om iets te ondertekenen (baas zegt: “make it work asap, of je ligt eruit”, bijvoorbeeld). We weten eigenlijk te weinig om hier iets zinnigs over te zeggen.

  1. Het feit dat er haast geboden was moet inderdaad ook meetellen. Ik vraag me af waarom er sowieso haast bij was. Heeft dezelfde baas liggen slapen of zo? Je kan toch redelijk ver van tevoren aan zien komen wanneer je een nieuwe website nodig gaat hebben? Je bent toch de baas omdat plannen jouw taak is? Mijn ervaring zegt me dat dit een gevalletje ‘rekening oude hosting niet betaald, code oude website weg, dus moet nieuwe a.s.a.p’ is. Of een overstap naar een nieuwe (lees:goedkopere) host is. Bovendien, als het resultaat wél goed was, zou de baas dan nog steeds geklaagd hebben over tekenbevoegdheid?

   1. Uit het verhaal maak ik op dat het alleen om een (spoed)aanpassing ging, en niet een hele website. Ik kan me voorstellen dat het hier gaat om een in het oog springende fout, een verkeerd telefoonnummer of een gapend gat in de beveiliging. Iets waar een snelle reactie voor nodig is, maar dit niet per se door Gap Cemini en de duurbetaalde consultants gedaan hoeft te worden. Mijn spidey-sense zegt dat de baas vooral hard geroepen heeft hoe dom deze fout was en dat er snel een oplossing moest staan.

    1. Die indruk had ik in eerste instantie ook. Dingen als een telefoonnummer, openingstijden of een adres dat met spoed aangepast moet worden omdat informatie niet meer klopt. Maar hoe kan het resultaat dan zwaar tegenvallen?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.