Plugins voor phpBB: verplicht GPL of toch niet?

Bij de phpBB-gemeenschap een interessante discussie over plugins voor deze forumsoftware. PhpBB is open source en beschikbaar onder de GPL (versie 2). De vraag is dan wat dat betekent voor uitbreidingen en plugins voor phpBB.

De phpBB software is niet zo netjes opgezet als Joomla!, waardoor mijn redenering over plugins voor Joomla van afgelopen februari hier niet zomaar opgaat. Bij phpBB kun je een uitbreiding (een “mod”) alleen maken door regels code uit phpBB zelf te wijzigen en van uitbreidingen te voorzien. Dan zitten er in je mod dus stukken code die uit phpBB-bestanden komen. Dat is in principe een verveelvoudiging in gewijzigde vorm of een ‘afgeleid werk’ in de terminologie van de GPL.

Op de phpBB-site zelf wordt het zo uitgelegd:

Most modification require phpBB to work so most modifications need to be released under the GPL v2. … All modifications will have some part of it that needs to be released under GPL v2. These parts are usually what is in the install script or in other words, the part that integrates the script in to phpBB.

In de discussie zegt ene Alfatrion nog:

Copying several lines of could would fall under fair use for the states or the more limited European quoatation exemptions (art. 15a). This is true for most of the world because of the Berne Convention.

Wellicht is dit gebruik ‘fair use’ naar Amerikaans recht, maar ik betwijfel het. En gezien het feit dat deze persoon mijn blog citeert, is hij (zij?) waarschijnlijk Nederlander. En dan kan hij geen beroep doen op ‘fair use’. Wie in Nederland een beschermd werk wijzigt op een manier die schending van auteursrecht oplevert, kan in Nederland voor de rechter worden gedaagd. De zaak zal dan naar Nederlands recht worden beoordeeld.

Citaatrecht bij software is iets waar weinig juristen in geloven. Ik zou denken dat het opgaat als sprake is van een bug report, dan moet je regels citeren om te laten zien waar de fout zit. Maar jij bespreekt of bekritiseert deze regels niet, je breidt ze uit. En dat is een verveelvoudiging in gewijzigde vorm en geen citaat.

Afhankelijk van hoe veel je kopieert uit de originele bestanden, zou je wellicht aanspraak kunnen maken op artikel 18a Auteurswet:

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de incidentele verwerking ervan als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk.

Een paar regeltjes uit phpBB in een groot eigen werk, met als enige doel aangeven waar in phpBB het eigen werk moet worden ingevoegd, zou onder deze uitzondering moeten vallen.

Ga je echter uitgebreid bestaande code aanpassen en niet zozeer eigen code toevoegen, dan ben je toch echt een afgeleid werk aan het maken.

Arnoud

13 reacties

 1. Stel dat ik een patch maak voor phpbb (been there, done that, zal dat nooit weer doen, maargoed), en ik verspreid alleen maar patchfiles, op zo’n manier dat alleen mijn eigen regels code hier in voor komen, om deze vervolgens te verspreiden. Dan zijn we het er toch over eens dat ik helemaal zelf mag weten welke licentie ik aan deze patchfiles plak? Immers, ik lever /niets/ mee van phpbb, en mijn code alleen leidt niet tot a afgeleid werk (deritative work).

  Als ik nou een aantal regels in phpbb dien te veranderen, zodat mijn patch werkt. En ik geef aan op mijn website of in een readme welke regels dat zijn, en hoe die veranderd dienen te worden, waarom is dat dan geen citeren? Ik verwijs enkel naar specifieke plekken in een hele grote lap code…

 2. Freeaqingme, waar ik me zorgen over maak is dat je alleen mag citeren voor “aankondiging, bespreking, kritiek” van het werk. Je doet geen van die drie als je het werk uitbreidt en de zinnen noemt om te zeggen waar de uitbreiding in moet. Hoewel ik me nu ineens wel realiseer dat er tegenwoordig ook staat “een doel dat daarmee vergelijkbaar is”. Je zou kunnen zeggen dat “uitleggen waar de extensie moet komen te staan” een met bespreking vergelijkbaar doel is. Hm.

 3. Als jee een “HOWTO PhpBB Extensions” schrijft kun je, mijns inziens, daarin relevante fragmenten PhpBB code citeren en aangeven welke wijzigingen je moet aanbrengen om een extensie functioneel te maken, zonder dat daarmee jouw HOWTO onder de GPL valt. Essentieel hierbij is dat je niet meer citeert dan noodzakelijk.

  Een van mijn persoonlijke stelregeis is dat je gevaarlijk bezig bent op het moment dat je feiten gaat buigen zodat ze beter in de wet passen. Een PhpBB extensie verspreiden onder de GPL levert geen juridishe problemen met de PhpBB auteurs op, wanneer je eigenwijs bent loop je het risico dat iemand met een stofkam door de extensie code heen gaat. Hoe zeker ben jij dat ze daar niets zullen vinden?

 4. Peter, ik ben het helemaal eens met je stelregel. Ik houd ook niet van al te bijdehante interpretaties van wetsartikelen (“ik bied slechts een hyperlink naar een thuiskopieer-in-opdracht machine”, jaja). Maar dat wil ook weer niet zeggen dat je alles wat een rechthebbende beweert, ook werkelijk moet doen. De phpBB-makers kunnen wel beweren dat alle extensies GPL moeten zijn, maar dat klinkt bij mij net zoals BREIN dat beweert dat filesharen altijd illegaal is. Juridisch hangt het er altijd vanaf. Via het citaatrecht kun je stukjes GPL code in je eigen tekst opnemen zonder dat die eigen tekst GPL moet worden. Net zoals je open source geheel legaal mag filesharen.

 5. Ik vraag me af hoe het zit als je jouw eigen werk zoveel mogelijk in een aparte bestanden plaatst. Het lijkt mij dat de aanroepen in de HOWTO van de eigen code niet auteursrechterlijk beschermd zijn omdat dit een noodzakelijk kwaad is. Zouden de phpbb auteur dan een (voor hen) succesvolle afloop mogen verwachten op het moment dat ze eisen dat de HOWTO onder GPL 2 moet worden uitgebracht? Niet dat je daar in praktische zin zoveel aan hebt, want je hebt altijd nog die losse bestanden nodig.

  @peter: angst is een slechte raadgever.

 6. Het lijkt mij ook dat op het werk in de eigen bestanden inderdaad nooit auteursrecht van de makers van phpBB kan rusten. Er kan alleen met de patchfile een probleem zijn.

  Met een beetje geluk heeft de patchcontext die je overneemt geen eigen oorspronkelijk karakter, zodat daar ook geen auteursrecht van de makers van phpBB op rust. En anders biedt het citaatrecht mogelijk uitkomst (weet ik niet zo snel). Art. 18a Aw lijkt me niet te helpen omdat het niet gaat om een terloopse overname: de overname is juist doelbewust. Je kunt de patchfile natuurlijk ook zo inrichten dat er niets wordt overgenomen (alleen op basis van regelnrs of zo), maar dat maakt het patchproces wel wat instabiel.

  Een andere insteek is aanvoeren dat er op de patchfile als geheel geen auteursrecht zit omdat de patchfile technisch bepaald is en dus een eigen oorspronkelijk karakter mist. Maar dat argument werkt volgens mij niet. Als er op de uit de phpBB-code overgenomen regels op zichzelf genomen eenmaal auteursrecht rust, dan rust er m.i. ook auteursrecht op de patchfile als geheel. (Of je zou art. 45m Aw heel breed moeten uitleggen.)

  Hoe je de GPL moet uitleggen speelt volgens mij pas zodra het vast staat dat er op de patchfile mede het auteursrecht van de makers van phpBB rust. In dat geval moet de patchfile onder de GPL worden gelicenseerd en is het de vraag of dat voldoende is, of dat er ook GPL op de rest moet komen om aan de eisen die de GPL aan verspreiding van de patchfile stelt te voldoen.

 7. Alex, ik ben het met je eens dat angst een slecthe raadgever is, daarentegen overmoed komt voor de val. Het gaar er om dat je de risico’s correct inschat en passende aktie onderneemt. De wet (en betreffende softwarelicenties) kennen helpt daarbij.

  Ik ben het met Arnoud eens dat (zelf geschreven) broncode voor een plugin voor een GPL programma niet automatisch onder de GPL valt. Dat wil niet zeggen dat je zomaar binaire plugins voor GPL programma’s kunt gaan verspreiden… Het is mogelijk dat er GPL code uit het project in jouw binaire plugin zit; zoiets moet van geval tot geval apart bekeken worden.

 8. Maar als er GPL code in je binaire plugin is gekomen ben je daar normaal gesproken natuurlijk zelf bij geweest. Natuurlijk zou het zomaar kunnen gebeuren als je niet kijkt wat je allemaal meelinkt of #includet.

  (Hmmm, onder welke voorwaarden heeft de maker van een include-file auteursrecht op de binary van een programma dat die file aanroept? Auteursrecht op de source van dat programma heeft hij niet, maar op door de compiler gegenereerde bewerkingen van die source + include-file… lastig! Toch maar oppassen, inderdaad ;))

 9. Het is op phpBB,.com door mij zelf al vrij duidelijk uitgelegt.

  Zolang er gebruik wordt gemaakt van phpBB code in een nieuwe file al, of wanneer een core file aangepast wordt, is die nieuwe code verplicht om onder de GPL (Of compitable) license released te worden.

  Om een MOD te maken moet je in ongeveer alle gevallen of de code aanpassen, of wanneer je gebruik maakt van nieuwe pagina’s standaard code, die onder de GPL is released, gebruiken. Dit betekent dus, wanneer je deze niet onder de GPL released je de GPL overtreed. Enkel wanneer er bijvoorbeeld een ACP pagina toegevoegd wordt zou het discusieerbaar zijn, als je dan eigenlijk geen standaard code gebruikt haast, enkel een bepaalde naamgevingsstructuur, en hooguit de DBAL class.

  Als MOD team van phpBB.com voegen we aan de MODDB op phpBB.com enkel en alleen MODs toe die released zijn onder de GPL versie 2. Andere licenses worden in principe niet toegestaan, inclusief de GPLversie 3. Dit omdat phpBB3.0.1 released is onder de GPL V2, (LET OP, niet onder GPL V2 en later) en de GPL V3 hiermee incompitable is.

  Tevens is phpBB en joomla niet direct met elkaar vergelijkbaar, doordat joomla gebruik maakt van een plugin/hook systeem, terwijl phpBB dat niet doet. Dit betekent dat je in phpBB’s geval in haast alle gevallen de core files van phpBB moet aanpassen.

  Een laaste probleem is nog de vraag onder welke wetgeving phpBB valt. Er zijn kwa wetgeving tussen b.v. nederland en de VS veel verschillen. Zover ik weet is er nooit in zowel nederland of de VS een rechtzaak geweest over dit soort kwesties, een echt duidelijk antwoord op de vraag of het onder de GPL released dient te worden of niet is erg moeilijk te beantwoorden.

  Vergeet tevens ook niet dat je je code nog steeds kan verkopen, zelfs als hij onder de GPL is released. Het enige wat dan verplicht is is dat je de source meeleverd. Het is dus geen enkel probleem om de code te verkopen, echter is de kans op illigaal gebruik maken van die code groter, en dus zie je vaak dat er geen gebruik wordt gemaakt van de GPL in dat soort gevallen.

  Paul Sohier, phpBB.com MOD team member.

 10. Paul, dank je voor je uitgebreide toelichting. Gezien de manier waarop je phpBB moet uitbreiden, lijkt het me dat je in de meeste gevallen gelijk hebt. De enige uitzondering die ik kan bedenken, is wat Alex schetst: je noemt 2 regels uit een core file als plek waar mensen jouw extensie moeten copy&pasten. Twee regels uit een GPL file overnemen is lang niet altijd genoeg om de GPL verplichtingen in te roepen.

  Daarnaast geldt het alleen als je de MOD verspreidt. Als je op je eigen server phpBB uitbreidt, en de uitbreidingen aan niemand geeft, heb je niets te maken met de GPL.

  GPLv2 vermeldt geen rechtskeuze, en dus gelden de standaardregels over welk recht van toepassing is. Als een Nederlandse phpBB maintainer meent dat de GPL op een door hem geschreven stuk phpBB is geschonden door een andere Nederlander, dan is Nederlands recht van toepassing.

 11. Paul, thank you for your detailed explanation. Given the way you need to expand phpBB, it seems to me that you are right in most cases. The only exception I can think of, is what Alex outlines: you call two lines from a core file as a place where people have to copy & paste your extension. Two lines from a GPL file take over is not always enough to invoke the GPL obligations.

  Additionally, it only applies if you spread the MOD. If you expand on your own server phpBB, and extensions give to anyone, you have nothing to do with the GPL.

  GPLv2 mentions no right choice, and so the standard rules on the applicable law is valid. As a Dutch phpBB maintainer believes that the GPL on a piece written by him phpBB is violated by another Dutchman, than Dutch law applies.


  AMIR

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.