Het verdwenen vonnis over cyberstalking

Intrigerend. Via SOLV vond ik een vonnis over stalking via internet, waarbij de dader onder andere een website en Hyve had aangemaakt met de naam en foto van zijn slachtoffer. Perfect dus voor een blogpost, maar toen ik het vonnis wilde lezen, kreeg ik slechts: Deze uitspraak is ingetrokken door de centrale redactie.

Nu zag ik in de bespreking bij Solv de nodige namen en andere persoonlijke details genoemd. Vonnissen op rechtspraak.nl worden altijd geanonimiseerd, maar in dit geval was dat niet gebeurd. Alleen zou ik dan verwachten dat men het vonnis alsnog snel anonimiseert in plaats van het geheel weg te laten.

Mogelijkerwijs besloot de redactie dat de privacy van de slachtoffers dusdanig zwaar woog dat het hele vonnis maar offline moest. Jammer, maar begrijpelijk. Want het is toch een intrigerende uitspraak als je leest:

In het licht van bovenstaand, verbiedt de rechter [gedaagde] onder meer om zich in woord en/of geschrift, of dat nu via internet, weblog, e-mail, sms, krant, persoonlijke schrijvens en circulaires of anderszins is, uit te laten omtrent [eisers] of zijn relatie met (één van) hen of zijn gevoelens jegens één van hen.

(anonimisering door mij)

Arnoud

3 reacties

  1. Ik heb twee of drie keer een uitspraak aangetroffen waarbij men vergeten was het goed te anonimiseren. E?n keer was het zo ernstig dat ik de afdeling Voorlichting van die instantie erover gebeld heb. Toen ik twee uur later keek, stond er ook zoiets als “Deze uitspraak is ingetrokken door de centrale redactie.” Een dag of twee later stond de uitspraak er weer, netjes geanonimiseerd.

    Na het ontdekken van een abusievelijk niet geanonimiseerde uitspraak op rechtspraak.nl heeft men blijkbaar even nodig om het te anonimiseren en te controleren.

    Zo weet ik nu ook, dat de afzonderlijke gerechtelijke instanties elk zelf de uitspraken plaatsen, maar toen ze die uitspraak dringend van de site moesten halen, belden ze daarvoor de centrale redactie.

  2. er zijn advocaten die bewust een vonnis niet anonimiseren om de tegenpartij die zij gedaagd hebben nog even een trap na te geven. Dit is neem ik aan niet toegestaan en valt onder smaad. Als iemand zijn totale hebben en houden op internet te traceren is (naam en toenaam)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.