Amerikaans Hof verbiedt verplichte arbitrage

| AE 1202 | Informatiemaatschappij | 4 reacties

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Washington heeft vorige week geoordeeld dat de algemene voorwaarden van telecomprovider AT&T de wettelijke bescherming van consumenten niet opzij kunnen zetten. Hoewel dit Amerikaans recht is, is het ook voor Nederland belangrijk: veel algemene voorwaarden van internetdienstverleners worden immers wereldwijd gebruikt.

Het geschil in deze zaak ging over een toeslag van 2 dollar per maand omdat de eiser, Michael McKee, in een bepaalde stad zou wonen. McKee woonde echter buiten de stadsgrenzen, maar zijn postcode was dezelfde als een wijk binnen de stadsgrenzen. McKee besloot om samen met andere benadeelden een class action suit te begonnen, wat wij een collectieve actie (3:305a BW) zouden noemen. In de algemene voorwaarden van AT&T was bepaald dat de klant bij geschillen arbitrage moest instellen.

In Nederland is verplichte arbitrage een verboden bepaling in algemene voorwaarden (artikel 6:236 sub n BW). Tenzij je binnen een maand kunt kiezen om toch naar de rechter te gaan. En nu in de VS dus ook doorgehaald. De reden? Arbiters zijn niet verplicht om het consumentenrecht op dezelfde manier toe te passen als rechters, zodat de consument belangrijke rechten verliest als hij gedwongen wordt tot arbitrage. Zo zijn arbiters niet verplicht om de jurisprudentie te volgen en kun je geen punitive damages (civiele boetes) eisen.

Maar, zo oordeelde het Hof in het arrest:

Courts will not be easily deceived by attempts to unilaterally strip away consumer protections and remedies by efforts to cloak the waiver of important rights under an arbitration clause.

Iemand hier ervaring met arbitrageprocedures bij consumentengeschillen?

Via Slashdot.

Arnoud

Deel dit artikel

  1. Ik lees deze ruling anders. Ik lees dat het hooggerechtshof van Washington bepaalt dat een aantal clausules die in dezelfde sectie als de verplichte arbitrage stonden, onredelijk waren en besloot de hele mikmak maar ongeldig te verklaren, maar merkt op dat de onredelijke bepalingen niets te maken hebben met arbitrage:

    AT&T???s Consumer Services Agreement is substantively unconscionable and therefore unenforceable to the extent that it purports to waive the right to class actions, require confidentiality, shorten the Washington Consumer Protection Act statute of limitations, and limit availability of attorney fees. We emphasize that these provisions have nothing to do with arbitration.

    Dus zoals ik het lees zegt het hof niet dat verplichte arbitrage niet mag, maar dat arbitrageclausules niet met allerlei limitaties omkleed mogen worden.

  2. Overigens lees ik (min of meer impliciet) in de ruling dat het hof besluit dat aangezien het verbod op class action suits onredelijk is, dat dat gegeven in dit geval de arbitrageclausule uitsluit. Maar dat wil, mijns inziens, niet zeggen dat alle arbitrageclausules in algemene voorwaarden in de VS dan meteen ongeldig zijn geworden.

  3. In Nederland zijn arbitrageclausules in algemene voorwaarden voor consumenten op de zwarte en grijze lijst terug te vinden. Voor zakelijk verkeer geldt haast het omgekeerde, als algemene voorwaarden de mogelijkheid van arbitrage noemen zijn rechter inmiddels geneigd dat als een verplichting te interpreteren.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS