Betalen om te bieden op het recht te mogen bieden op een veiling – eh, wat?

| AE 1399 | Innovatie, Ondernemingsvrijheid | 10 reacties

swoopo-logo.pngWebwinkels snap ik, en veilingsites over het algemeen ook. Maar wat het model achter Swoopo is, ontgaat me volledig. Betalen voor het recht om te bieden op een veiling? En nog leuker, betalen voor een betaling voor het recht om te bieden?

Voor zover ik er chocola van kan maken, is het idee dat je 75 cent betaalt om het recht te verwerven een product te mogen kopen tegen de huidige prijs. Na die betaling gaat de prijs met 15 cent omhoog, en hebben andere mensen de gelegenheid ook zo’n recht te kopen. Op zeker moment is de tijd op (die wordt trouwens verlengd bij elk aangekocht recht) en dan krijgt de laatste betaler van 75 cent het product voor de dan geldende prijs. Daarnaast gaat Swoopo bij iedere betaler langs om 75 cent te incasseren per bod dus.

Maar het kan nog leuker: je kunt ook bieden op die rechten. Je betaalt dan dus 75 cent om met een beetje geluk het recht te verwerven om voor 75 cent te mogen bieden op producten. Waarbij je dus rustig meer dan 75 cent kwijt kunt zijn voor zo’n bieding. Ik begrijp dit niet. Jullie wel?

Het komt me allemaal nogal gezocht over, en op het moment dat verkopers met gezochte technieken aankomen waarmee je heel goedkoop iets zou kunnen kopen, gaan bij mij de oneerlijkehandelspraktijkalarmbellen rinkelen. Zo ook hier. Kan dit wel door de beugel? Hebben mensen door dat het goed mogelijk is dat ze meer betalen dan de nieuwprijs van de artikelen?

Een verboden kansspel lijkt het me niet. Alle handelingen zijn afhankelijk van wat andere deelnemers doen, en niet van het lot. Maar toch vind ik het hoogst merkwaardig. Zouden jullie hieraan meedoen?

Via Ted Dzubia in The Register.

Arnoud

Deel dit artikel

 1. >> Een verboden kansspel lijkt het me niet. Alle handelingen zijn afhankelijk van wat andere deelnemers doen, en niet van het lot. Maar toch vind ik het hoogst merkwaardig. Zouden jullie hieraan meedoen?

  Maar volgens mij is een kansspel, een spel waarbij de uitkomst niet afhangt van taktiek. Dit betekent dat een spel waarbij de uitkomst van een spel bepaalt wordt door andere deelnemers, ook een kansspel kan zijn / is. In de Wks vind ik het niet, wel staat in de VanDale het volgende: “kans?spel het; o -en spel waarbij behendigheid noch berekening invloed heeft op de uitkomst”

  Toch een verboden kansspel?

  Als we het dan trouwens over spelen hebben, “oneerlijkehandelspraktijkalarmbellen” vind ik een mooi woord voor scrabble, wat in ieder geval legaal is 😀

 2. Het zal wel aan mij liggen dat ik niet meteen begrijp hoe het werkt…

  Maar ik zie wel dat je blijkbaar ook volautomatisch de boot in kunt gaan:

  “And don???t worry, if you need to step away from your computer, you can ask our friendly BidButlers to bid on your behalf, so you need never miss out on a bargain.”

  Nog fijner! ;-P

 3. Dit lijkt me een piramidespel in de zin van art. 1a Wet op de kansspelen, en dus illegaal:

  Onder het piramidespel wordt verstaan een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers.
  Hier wordt volgens mij aan voldaan.

  Uit HR 8 februari 2005, LJN AR8424 blijkt dat de HR bij de beoordeling of iets een piramidespel is het volgende door de minister gemaakt onderscheid tussen een illegaal piramidespel en een legaal verkoopsysteem volgt:

  Op het moment dat een deelnemer aan een piramidespel geld inlegt, verwerft hij geen voordeel, doch slechts de kans op voordeel in de toekomst. Dat mogelijkerwijs te behalen voordeel is echter afhankelijk van de inleg door latere deelnemers. Is er echter sprake van de verkoop van producten tegen een re?le prijs, dan is er geen sprake van een piramidespel.
  Bij Swoopo gaat het zeer duidelijk om het betalen voor het verwerven van een kans op voordeel in de toekomst, afhankelijk van de inleg door latere deelnemers.

 4. Het oude bericht waar Eelco naar linkt is interessant. Afgaande op het arrest van de HR zou ik zeggen dat de koper bij een normale veiling maar ook bij een Dutch auction een re?le koopprijs betaalt (althans, de koper betaalt wat hij er ook echt voor over heeft, of anders valt zijn bod niet goed te verklaren). Maar dan zou “het laagste unieke bod” geen illegaal gokspel opleveren.

  Misschien moet ik niet kijken naar de piramidespelbepaling maar naar het algemenere art. 1 sub a Wet op de kansspelen (resultaat afhankelijk van een kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen), maar dan zie ik eigenlijk ook geen verschil tussen enerzijds legale normale veilingen en dutch auctions en anderzijds “het laagste unieke bod wint”.

  Tenzij je moet betalen om een bod te mogen doen, natuurlijk! En nu zie ik dat het per betaalsms gaat. Tja, dan is volgens mij iedere veilingsvorm wel een illegaal kansspel of piramidespel.

 5. Na bestudering van de Memorie van Toelichting denk ik Swoopo toch geen piramidespel in de zin van art. 1a lid 2 Wok is. Wel lijkt het me een verboden kansspel. Een veiling waar realistische prijzen voor de geveilde goederen worden betaald lijkt me geen kansspel, omdat er niet wordt medegedongen naar “prijzen of premies”.

  Optiehandel… tja, ik denk dat de fictie dat het om re?le prijzen zou gaan hier ook zou moeten helpen om het buiten de Wok te houden…

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS