Eerste digitale burgerinitiatief naar Tweede Kamer

Het eerste digitale burgerinitiatief wordt vandaag bij de Tweede Kamer ingediend, meldde Nu.nl gisteren. Intrigerend, want in maart vorig jaar werd een e-petitie nog ongeldig verklaard omdat de handtekeningen digitaal en niet op papier gezet waren. Het reglement van de Commissie Burgerinitiatieven is in de tussentijd niet aangepast, dus waarom mag het nu ineens?

De crux blijkt te zitten in de evaluatie van deze regeling die eind november verscheen. Daarin blijkt dat de eis om inktstrepen op papier te verlangen bij petities echt een probleem is en nu eindelijk eens afgeschaft moet worden. Op zijn ambtenaars:

Continuering van de regeling voor onbepaalde tijd noodzaakt daarom te onderzoeken hoe de Kamer in de gelegenheid kan worden gesteld elektronische handtekeningen te verifiëren.

In de tussentijd gaat men over op een compromismodel: petities mogen zonder fysieke handtekeningen worden aangeboden, maar de commissie kan steeksproefgewijs mensen op de lijst alsnog een handtekening laten zetten. Voor de meelezende wiskundigen en statistici nog een interessante passage:

Deze steekproefsgewijze controle moet op basis van statistische regels minimaal 385 fysieke handtekeningen omvatten. Om ervan uit te kunnen gaan dat 95% van alle digitale steunbetuigingen juist is, mogen er in deze controlegroep maximaal 19 fouten zitten, dat wil zeggen de gegevens van naam, adres en woonplaats onjuist zijn. Dan kan met 95% waarschijnlijk- heid mogen worden gesteld dat het benodigde aantal steunbetuigingen van 40 000 geldig is. Het aantal van 385 handtekeningen is ook nodig als sprake is van 55 000 of 70 000 handtekeningen.

Ik hoor graag of dit klopt of niet 🙂

En ik zit me nu af te vragen of er een systeem denkbaar is waarbij je ook zonder deze steekproef petities kunt organiseren zonder het al te makkelijk te maken om frauduleus 40.000 namen te genereren. Ik vrees dat je toch altijd uitkomt bij een eis om te controleren.

Hoewel, hoe gaat dat eigenlijk bij papieren petities? De paar keer dat ik zo’n ding teken (ik heb namelijk een hekel aan zeehondjes, of eigenlijk aan mensen die mij op zaterdagmiddag vragen of ik dat heb) is dat volgens mij best onleesbaar.

Arnoud

7 reacties

 1. Je zou natuurlijk mensen kunnen laten tekenen met een systeem zoals het oh zo veilige DigID.

  De werkelijkheid is natuurlijk dat de werking en beveiliging van DigID zoals het nu is dit soort toepassingen volgens mij niet toestaat, maar als burgers in de toekomst een digitaal identiteitskenmerk zouden hebben dat door de overheid wordt ondersteund en dat voor algemener gebruik geschikt is dan zou het hier ook bruikbaar voor moeten zijn.

  Ik denk wel dat het veel gevraagd is om van de overheid te verwachten dat ze een ICT-project niet voor veel geld verknallen, dus het blijft denk ik toekomstmuziek.

 2. Ik ben nog maar half wakker, maar ik lees dat stukje statistiek als volgt: we hebben een populatie van 40.000 digitale handtekeningen. Om te controleren of daarvan minstens 95% correct is, nemen we een steekproef van 385 handtekeningen. Als daarvan minstens 95% correct is (oftewel hoogstens 5%, wat neer komt op 19 handtekeningen) dan nemen we aan dat dat ook geldt voor de totale groep van 40.000 handtekeningen.

  Dat lijkt me niet erg correct. Als inderdaad 95% van die 40.000 handtekeningen correct is (maar niet veel meer dan dat), dan is het verre van verwaarloosbaar dat uit een steekproef van grootte 385 meer dan 19 digitale handtekeningen onjuist zijn.

  Maar de niet-statistische maar essentiele vraag bij het opstellen van de ’test’ is wat je als samenleving erger vindt: dat een geldige digitale petitie ten onrechte wordt afgewezen, of dat een ongeldige petitie ten onrechte wordt goedgekeurd. (Afgewezen en goedgekeurd hebben hier geen betrekking op het uiteindelijk door de kamer aannemen van het voorstel.) De regeling lijkt het laatste erger te vinden.

 3. Manipulatie van handtekeninglijsten (zowel digitaal als inktkrabbels op papier) is mogelijk en ik verwacht dat er bij iedere controle van een lijst met 40.000 handtekeningem onregelmatigheden gevonden worden. Om de handtekeningjagers eerlijk te houden is het heel redelijk om te eisen dat 95% van de verifieerbare namen correct is.

  Wat je eigenlijk wil controleren is of de personen wiens naam en handtekening op de lijst staan ook het doel van de handtekeningenactie ondersteunen. (Er zijn gevallen bekend waar mensen dachten voor iets heel anders te tekenen) Als je een (voldoende grote) steekproef van mensen op die op de lijst staan belt/schrijft/emailt met de vraag “Heeft U in [periode] een handtekening gezet voor [doel]?” en je krijgt voldoende positieve antwoorden, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat de handtekeningenlijst betrouwbaar is. Alleen controleren op correcte namen, adressen of burgernummers voorkomt niet dat namen gekopieerd worden van handtekeninglijsten voor andere petities.

 4. Wat de initiatiefnemers van de petitie is verteld is dat er een steekproef van 10% wordt genomen van de ondertekenaars. Daarvan moet 95% bewijs op papier terugsturen naar Den Haag. Een fotokopie van identiteitskaart of een handtekening bij de NAW-gegevens, dat is nog niet duidelijk. De commissie stuurt zelf een e-mail naar de ondertekenaars door een steekproef te nemen uit het digitaal aangeleverde bestand. Het is dus zaak om dat bestand zo zuiver mogelijk aan te leveren, zo laat mogelijk aan te leveren en dan zo kort mogelijk ervoor nog een mail te sturen naar de adressen om zo alle bounces eruit te halen.

 5. @MathFox: een goed idee, maar bij e-mailadressen is er dan wel het probleem dat mensen een lijst kunnen kopi?ren en daar zelfgemaakte adressen aan kunnen koppelen. Hoe verifieer je dat zo’n adres correct is, met andere woorden? Hoewel, met 40.000 mensen moet je toch aardig wat captcha’s overtypen.

 6. Statistisch klopt het wel. Om een beetje een wetenschappelijk gemiddelde te krijgen heb je enkele honderden samples nodig, bij voorkeur meer dan 500. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor enqu?tes. Pas dan is de foutmarge klein genoeg om de uitkomst serieus te nemen. 385 kan ook nog wel. Hoe groot de “knikkerpot” is, maakt niet uit. Of je het hebt over de (willekeurig gekozen) inwoners van Bennekom of heel Europa, de foutmarge blijft gelijk.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.