De waarde van de blafbrief

blafbrief-boze-hond.pngHalf februari ontdekte About:Blank dat collega-blog Spraakloos in zijn geheel offline was gegaan. Spraakloos bleek een aanvaring met de Orde der Transformanten te hebben gehad, waarbij het blog door de advocaat van de orde aansprakelijk werd gesteld voor reacties op de blog. Naar aanleiding hiervan schreef ik een gastbijdrage voor About:Blank in hun Linkdump revisited, die ik maar even hier herpost.

Arnoud, stel dat je een brief van een advocaat krijgt, zoals bij Spraakloos gebeurd is, waarin je gesommeerd wordt je weblog te sluiten, alles over een bepaald onderwerp offline te halen of waarin gedreigd wordt dat je hoge sommen geld moet gaan betalen, kan je zo’n blafbrief beter meteen gehoorzamen of heb je nog tijd om eerst een en ander uit te zoeken?

Ah, blafbrieven. Altijd leuk, zo’n rijtje met juridische clichés.

“Tot mij wendde zich de heer X, cliënt”. “Hierbij verzoek – en voor zover nodig sommeer – ik u om”. En de mooie afsluiter “onder behoud van alle rechten en weren” waarvan geen advocaat eigenlijk meer weet waarom hij nodig is. Het klinkt bijzonder dreigend, en dat is ook precies de bedoeling. Wie wel eens een brief heeft gehad met zulke teksten erin, weet waar het om gaat: er is iemand boos en er is een advocaat op gezet. De eerste stap die zo’n advocaat neemt is het uitsturen van een blafbrief, een brief in boze juridische taal, waarmee hij hoopt de ontvanger zo bang te maken dat deze meteen doet wat er staat.

In theorie is een blafbrief bedoeld om de ontvanger een kans te geven om tot een minnelijke schikking te komen, om zo een voor beide partijen dure en tijdrovende rechtszaak te kunnen voorkomen. Helaas blijkt dat sommige advocaten misbruik maken van de status van hun briefhoofd en hun kennis van imposante juridische frases om nergens op gebaseerde eisen neer te kunnen leggen.

Waar je blafbrieven vaak aan herkent, is het gebruik van algemene verwijzingen naar generieke wetsartikelen. Een juridisch steekhoudend argument is te onderbouwen met feiten en specifieke wetsartikelen. Een argument waarbij alleen een algemeen wetsartikel wordt genoemd, is dan ook verdacht. “Uw domeinnaam is in strijd met artikel 5a Handelsnaamwet, omdat zij slechts één letter verschilt met de handelsnaam van cliënt en u in dezelfde branche actief bent” is een sterk argument. “Uw uitlating schendt de privacy van cliënt, welke krachtens wetten, Grondwet en internationale verdragen beschermd is (o.a. art. 8 EVRM)” is dat niet.

Een ander typisch kenmerk zijn de korte deadlines. Wie in een zwakke positie staat als blafbriefschrijver kiest vaak voor een korte deadline, liefst gevolgd door vage dreigementen. Daarmee hoopt de schrijver dat de ontvanger eieren voor zijn geld kiest en de eis maar gaat uitvoeren, in plaats van eerst juridisch advies in te winnen. Geen rechter die je echter zal aankijken op het niet halen van een onredelijk korte termijn.

Verder ontbreekt vaak iedere ruimte voor onderhandeling. Als je een geschil snel wilt oplossen, geef je de wederpartij de mogelijkheid om zelf met een oplossing te komen. Een goede jurist denkt ook mee met de tegenpartij. Botte eisen, zoals het moeten sluiten van een website of het weghalen van een hele pagina, nodigen niet uit tot onderhandelen. Dergelijke eisen kun je dus in eerste instantie gewoon naast je neerleggen en beantwoorden met een tegenbod dat je zelf redelijk voorkomt.

Een brief van een advocaat is trouwens bij lange na geen vonnis. Papier is geduldig, ook met duur briefhoofd met vijf lange achternamen en een Vrouwe Justitia erop. Het is dus zeker geen uitgemaakte zaak dat de advocaat gelijk heeft met zijn claims of eisen. Blijf dus altijd kritisch en win juridisch advies in voordat je inhoudelijk reageert. Dat recht heb je, en korte deadlines of welk argument dan ook veranderen daar niets aan.

De grap over blaffende advocaten mag u zelf invullen, maar ik hoop hiermee een beetje verduidelijkt te hebben dat een boze brief van een advocaat lang niet altijd zo dwingend is als ze zelf doen voorkomen. Laat je niet overbluffen en blijf kritisch.

Arnoud

9 reacties

 1. Beste Arnoud,

  Bedankt voor je post over blafbrieven. Niet alleen verhelderend maar zeker ook rustgevend dat wat mijn boerenverstand (ok, ik ben niet echt een agrari?r) mij ingaf. Wat ik mij echter af vroeg is of het ook mogelijk is om offensief op te treden tegen dit soort blafbrieven. Ik kan me voorstellende dat het mogelijk moet (of zou moeten) zijn de opdrachtgever van de blafbrief aan te preken op het ontbreken van een poging de zaak in der minne te schikken, wat als ik het goed begrepen een vereiste is voordat je daadwerkelijk naar een rechter stapt.

  Wat ik me echter afvraag is of je ook stappen kunt ondernemen tegen advocaten die zich lenen voor dit soort praktijken. Een van de minder geslaagde punten aan ons rechtssysteem is dat het in de praktijk helaas nog al eens tot klassenjustitie leidt. Dit omdat veel mensen gewoonweg niet de financi?le middelen hebben voor het inwinnen van juridisch advies, laat staan een gepast verweer. In mijn omgeving heb ik al meerdere malen mensen succesvol ge?ntimideerd zien worden door dit soort blafbrieven. Hoewel zij in theorie rechtshulp zouden kunnen krijgen, blijkt dit in de praktijk nog vaak niet zo makkelijk. Zeker niet als je al op of onder het minimum leeft en zelf de eigen bijdragen te veel zijn om op te brengen. Dat is echter een verhaal op zichzelf. Waar het toe leidt is echter juridische terreur. Bestaan er mogelijkheden om op te treden tegen advocaten die zich willens en wetens bezig houden met intimidatie in plaats van pogen zaken in der minne op te lossen?

 2. Inderdaad elmo, als er geen enkele poging wordt gedaan om tot een minnelijke oplossing te komen, dan kan dat goed in het nadeel van de eiser worden gebruikt in de rechtszaal.

  Stappen tegen de advocaat zelf liggen moeilijker. Je kunt een klacht indienen bij de Orde van Advocaten, maar dan moet de man of vrouw wel heel ver gaan. Hij heeft de plicht op te komen voor de belangen van zijn cli?nt, en daar hoort bij dat hij harde eisen of claims legt. Wel moeten die enige redelijke onderbouwing hebben. Ik heb de vraag even aan de orde van advocaten doorgestuurd, eens zien waar zij mee komen.

 3. Naar mijn mening als je niets te vrezen hebt, niets verkeerd gedaan hebt en je krijgt zo’n blaffende brief, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. of een blaffende brief terugsturen
  2. of de brief gewoon naast je neerleggen.
 4. De Orde meldt: “Voor uw vraag op welk moment de gedragsregels worden overschreden en voor andere vragen, dient u zich te wenden tot de deken van de plaatselijke Orde (Raad van Toezicht) in het arrondissement waar de advocaat gevestigd is. U vindt de contactgegevens van de Raad van Toezicht op onze website: http://www.advocatenorde.nl / Raden van Toezicht.”

  Er zijn twee mogelijkheden om op te treden tegen een advocaat: 1. Als de advocaat hierbij is aangesloten, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt dit opzoeken via de rubriek ???Zoek een advocaat??? op onze website. Wanneer u de advocaat opzoekt en op de naam klikt, vindt u onder de contactgegevens meer informatie. Zo ook of hij/zij is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt in dit geval het beste contact opnemen met de Geschillencommissie. 2. Wanneer dit niet het geval is, dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de plaatselijke Orde (Zie ???Raden van Toezicht??? voor de contactgegevens).

 5. Beste Arnoud en Elmo,

  Dank voor jullie info ik kan me er heel goed in herkennen , ben zelf in mijn zwakste tijd (verlies familie, opdrachtgevers die afdropen etc..) enorm lelijk behandelt door vele instanties.

  gemeente: Geen inkomsten dus geen ziekte kosten verzekering, mij is hulp geweigerd van de GGD, maar mog wel achteraf alsnog de verhoogde rekeningen terug betalen ?!?!?!

  gemeente: Een politie ambtenaar die weigerde mijn verkochte auto van mijn naam af te halen (een 2cv verkocht met papieren) en mij een dikke portemonnee toewenste (is geen grap; uiteindelijke duizenden euro ellende door opgelopen, heb hier de paper trail). Een gemeente ambtenaar die mijn uitkering niet wilde uitkeren omdat ik 5 min te laat was op gesprek (bus vertraging)

  bancair: Een bank die mijn rek nr had gewist ondanks het feit dat ik op de afgesproken tijd/datum aldaar was met geld in een envelop om mijn tekort aan te zuiveren (1200 euro terwijl er per jaar gemiddeld 30.000 binnenkwam) dus deze niet meer kon aanzuiveren wat resulteerde in een rechtzaak waarbij ik braafjes mijn schuld erkende niet wetende dat de problemen nog zouden beginnen in verband met de BKR die ik als cadeau ook nog kreeg. * deze ben ik nu aan het aanvechten, ik ga niet nog eens 3 jaar wachten (zou 9 !!!! jaar BKR in totaal worden)

  telecom: Een telecom provider waarvan ik na 2 maanden gebruik de complete 2 jaar plus giga extra kosten middels de deurwaarders mocht terugbetalen zonder gebruik te hebben kunnen maken van de overige 18 maanden.

  heb door deze problematiek mijn bezittingen destijds moeten verkopen, boot, auto, studio spullen etc, enkel om juridische kosten te betalen. Uiteindelijk gelukkig zwart werk gevonden (geen uitkering, heb hier nog een jaaropgave wat ONDER het sociaal minimum zit) a 3 euro per uur ( weer eten 🙂 en ben toen anti kraak gaan wonen (na m’n huisuitzetting) vanaf dat punt weer werk gevonden met een boven modaal inkomen en 3 tot 4 jaar ALLES opzij moeten zetten (terug op kamers met een senior ict functie en 30+) om de in totaal 12 deurwaarders af te betalen.

  Veel had te maken met de gemeente Breda, ik woon na ca 5 jaar in Almere en heb hier ook een keer 3 maanden moeten overbruggen tussen twee werkgevers in, ben hier behandelt als MENS (dank gemeente Almere !!!) wat erin resulteerde dat ik weer netjes m’n 43 tot 53% belasting kan betalen.

  Misschien wel een onderwerp voor een nieuwe topic: waarom de jaren van afbetalen (op eigen kracht zonder hulp) niet meetellen in de BKR periode ?, ofwel waarom goed gedrag cq verantwoording nemen nodeloos en argeloos wordt bestraft.

  Vriendelijke groet

  Kevin de Vries

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.