Mijn nieuwe boek! Nou ja, ongeveer

open-source-software-en-standaarden.jpgTsja, ik had wat tijd over en dacht, laat ik nog eens een boek doen. Maar deze keer heb ik het bij 1 hoofdstuk gehouden hoor.

Onlangs verscheen het boek Open Source software en standaarden onder redactie van Jo Lahaye. Het is bedoeld voor studenten die een ICT-gerelateerde opleiding volgen, en biedt praktische informatie over open source software, open standaarden en open content. Het boek bespreekt praktische elementen zoals licenties, auteursrechten, keuzeprocessen en businessmodellen.

Samen met Walter van Holst schreef ik het hoofdstuk over Auteursrecht en licenties (had u iets anders verwacht?). Daarnaast worden ethische, politieke en maatschappelijke aspecten behandeld, zoals transparantie, vrije marktwerking en gelijke kansen. Aanrader dus!

Meelezende scholieren en studenten: leren ze jullie iets over open source?

Arnoud

8 reacties

  1. In het derde jaar van mijn studie technische informatica aan de TU Delft is er het vak Ethiek en recht voor informatici. Ikzelf ben pas tweedejaars, maar als ik de vakbeschrijving zo lees lijkt het meer op de ethiek gericht dan op het juridische aspect. Wellicht dat de studievereniging daar op kan inspelen, heb je toevallig nog zin om een lezing te komen geven Arnoud? Lijkt mij (en Dennis vast ook wel) in elk geval leuk, zeker na de lezing van Rop Gonggrijp.

  2. Als Business Informatics Student komt er weinig tot niets voorbij over Open Source reguleringen. Je hebt echter de kans om het vak “Praktisch Informaticarecht” te volgen.

    Ik ben echter op dit moment bezig om mijn thesis te schrijven over Economische principes in Software Ecosystemen. Daarin speelt open source een grote rol als het gaat om het verminderen van mogelijk opportuun gedrag. (Opportunistic behaviour) en hoe oppertuun gedrag gestuurt wordt vanuit niet-complete contracten (Incomplete and neo-classical contracting).

  3. De opleiding Kennistechnologie van de Universiteit van Maastricht heeft geen apart vak over FOSS, maar er zijn wel een paar docenten die het af en toe nodig vinden om een half uurtje aan het onderwerp te wijden. In de praktijk is er een duidelijke voorkeur voor Open Source. Veel van de software die we gebruiken is open (Weka FTW!) en veel software die door onze onderzoekers geschreven wordt is vrijgegeven onder GPL. In veel gevallen moet dat zelfs, omdat er uitbundig gebruik wordt gemaakt van bestaande (vrije) software.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.