De brandmelder versus de privacywet

brandalarm-sirene.pngWat hebben brandmelders en privacy te maken? Ik zou het zo niet weten, maar het lijkt wel een probleem te zijn. Een lezer schreef me namelijk:

Wij willen als Vereniging van Eigenaren rookdetectoren plaatsen in onze woningen, en deze koppelen via een brandmeldpaneel, zodanig dat als er in 1 woning een detector af gaat, alle signaalgevers in de hele flat afgaan. Dit lijkt ons het veiligste in verband met snelle ontruiming. Volgens enkele bewoners mag dit echter niet vanwege de privacywetgeving.

Ik zou niet weten welk privacybelang hiermee gemoeid is. De detectoren houden niets bij over mensen en observeren niet wat mensen doen. Zij piepen slechts als ze brand of rook constateren. Wat is daarmee het probleem?

Het enige wat ik kan bedenken, is bij een vals alarm: dan weten de buren dat je stiekem weer aan het roken bent, of dat je je aardappels laat aanbranden. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat ze daarop doelen.

Hebben jullie enig idee welk privacyprobleem hier kan spelen?

Arnoud

17 reacties

 1. Mijn eerste indruk is, dat hier geen sprake is van enige privacy schending. Er zijn wel 3 punten die wellicht beter uitgelegd kunnen worden aan de VVE leden – brandmelder is geen automatisch volgsyteem – werking 1-to-many principe als het alarm wel afgaat – (zit er nog ergens een meldkamer die e.e.a. bijhoudt)

 2. Als jurdisch leek vind ik het een uitstekend preventief werkend intiatief van de betreffende co?peratie. Het gekoppelt systeem dient ervoor om de bewoners tijdig te waarschuwen zodat zij zich in veiligheid kunnen brengen.

  Als ik goed ge?nformeerd ben is het verplicht een brandmelder in huis te hebben indien de uitgang meer dan 15 meter verwijderd is van de verst gelegen woners ruimte. De vraag voor een flatgebouw “Wat is de definitie van de uitgang?” Is dat op verdieping 12, mijn voordeur of is dat de centrale ingang op de begane grond?

  Een gekoppeld brandmeldsysteem schendt de privacy? Ik denk van niet.

 3. Ik schat dat die privacy hier niet echt het probleem is. Het zal wel een excuus zijn om niet mee te hoeven doen.

  Het zou misschien beter zijn om te proberen erachter te komen wat de echte reden is waarom die bewoners niet mee willen doen. Geen zin om mee te betalen? Bang voor straling? Wat voor soort melders gaan het eigenlijk precies zijn? Brand? Rook? Gas?

  Er kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand zoiets niet wil. En als er meerdere mensen zijn die niet willen dan zijn er meestal ook meteen even zoveel redenen.

 4. mijn rookmelder gaat af en toe per ongelijk af. Bijvoorbeeld omdat ik de jus wat heftig afblus tijdens het koken. Gevoelige brandmelders zijn reden genoeg om niet alle melders te koppelen.

  Daarnaast denk ik dat je niet zomaar ergens een schakelaar om kan zetten maar fysiek de woningen in moet gaan om de nieuwe configuratie te activeren. Dat zou als inbreuk op de privacy gezien kunnen worden.

 5. Ik geloof je. Maar dan nog kan dat wel de werkelijke reden zijn voor niet willen. En mocht dat het geval zijn, dan is het misschien handig om dat dan even uit te leggen dan maar meteen hard het privacy bos in te rennen. 😉

 6. Interessant stukje. Niet direct gerelateerd hieraan hebben wij in het zelfstandig wonen project van mijn broertje (verstandelijke handicap) ook discussies gehad over de rookmelders etc.

  Waarschijnlijk draagt men het privacy argument aan, omdat bij er vaak bij brandpaneel een doormeldfunctie naar een centrale danwel brandweer zit. Als je regelmatig valse meldingen hebt, dan moet je daarvoor betalen.

  Daarnaast kan ik me ook voorstellen dat bewoners vallen over de verplichting vanuit de VvE om rookmelders te laten plaatsen. Misschien dat bewoners die verplichting zien als inbreuk op hun privacy?

 7. Hebben jullie enig idee welk privacyprobleem hier kan spelen?

  De vraag die je aanhaalt heeft het niet over een probleem met de privacy, maar over een probleem met de privacywetgeving. Wellicht een wet over observatie in woonruimtes die te algemeen wordt opgevat?

  Van de andere kant zou het me niets verbazen als er mensen zijn die geloven dat een “optische rookmelder” een camera bevat die in de gaten houdt wat er in je huis gebeurt.

 8. Een rookmelder geeft aan of er rook in een woning is. Ik neem aan dat hij ook afgaat of kan afgaan als je sigaretten rookt. Dit kan best als een persoonlijk gegeven worden opgevat, zeker nu veel rokers zich in hun intieme levenssfeer bedreigd voelen door de laatste anti-rookmaatregelen, zoals het niet mogen roken in cafe’s. (ik ben zelf geen roker)

 9. @albert: Lees en benoem wel even het hele stuk. Het gaat om rookmelders in centrale cq publieke gangen en hallen met een installatieplicht van minimaal een per woonlaag.

  En op de originele vraag, ja ook ik zou dit voorstel weigeren aangezien ik geen private monitoring door een derde wens in mijn eigen huis en zonder duidelijk controle. Zeker omdat deze installaties minimaal eenmaal per jaar getest moeten worden. Dit testen houdt dus in het laten afgaan van de installatie met kunstrook op locatie. Iemand zal dus minimaal eenmaal paar jaar een derde toegang moeten geven om de controle uit te voeren en moet dan zelf aanwezig zijn of een beheerder aanwijzen die het pand mag openen en betreden.

  Dus ja daar wens ik niet aan mee te werken en ik zie ook daadwerkelijk de privacy issues van de vragensteller. Zo ook in het complex waar ik nu woon dat men het vreemd vond dat een buurman geen sleutel van mijn appartement kreeg. Er gaat niks boven directe familie voor dit soort dingen en geen vreemde waar ik toevallig naast woon.

 10. Het gaat hier om rookmelders in de woning. Als die ten onrechte afgaan (en dat doen rookmelders, zelfs de beste) dan moet er iemand in de woning kijken of er brand is. Als de bewoner dan niet thuis is moet een ander dat doen. En dat lijkt me nogal privacy-gevoelig.

  Andermans woning binnengaan als daar brand is zal niet het probleem zijn. Maar met rook of brandmelders weet je zeker dat ze vaker onterecht dan terecht afgaan.

  Dus is het in dit geval min of meer gegarandeerd dat anderen een woning binnen moeten gaan terwijl er geen brand is.

 11. Het woord privacy heeft een bredere betekenis dan bijvoorbeeld persoonsgegevens en observatie. De bedoelde privacy is hier volgens mij de zogenaamde “relationele privacy”, oftewel “the right to be left alone” zoals men dat in Amerika schijnt te noemen (ook al aangehaald door JoostG hierboven). De privacy waar het op deze website meestal over gaat en veelal met persoonsgegevens en hun verwerking te maken heeft, is volgens mij de “informationele privacy”: het recht op zelfbeschikking wat betreft persoonsgegevens. De 2e soort heeft met de brandmelders niks te maken inderdaad, maar de 1e soort zo te zien wel degelijk. Het recht op privacy betekent ook dat iedereen tot op zekere hoogte controle heeft over zijn of haar leefomgeving. Grondwet artikel 10: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”, je huis lijkt me wel je persoonlijke levenssfeer, en het door een VvE opgedrongen ophangen van een of andere rookmelder zou daar best een aantasting van kunnen zijn.

 12. ik woon in een appartementencomplex 55 + (met zorg voor als het nodig is) , met een brandalarmsysteem dat afgaat en bij de brandweer en in het complex en dan komt de zorg kijken bijv vooralarm wat er aan de hand is. Zij komen met een loper de woning binnen en ik vind dit nogal een inbreuk op de privacy. Het appartement is mijn eigendom en dan komen er ineens 2 binnen als er iets is met koken en die melder gaat heel snel af.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.