Amsterdam zet persoonskaarten van levende personen online

persoonskaarten-privacy-archief.pngOp het Archiefforum vond ik een verwijzing naar de Index op de Persoonskaarten van de gemeente Amsterdam. Via een zoekscherm zijn gegevens vanaf 1931 tot 1991 te vinden. Opmerkelijk daarbij is dat ook gegevens van levende personen te vinden zijn via deze index. Dat is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zo blijkt onder andere uit de richtsnoeren persoonsgegevens op internet.

Een deelnemer aan het forum deed navraag en kreeg deze uitleg van de gemeente:

De wet maakt onderscheid tussen algemene en bijzondere persoonsgegevens. Geboortejaar valt onder de algemene gegevens, publicatie hiervan is toegestaan. De kaarten zijn niet te openen, dus verder gegevens die onder de bijzondere persoonsgegevens vallen zijn niet te zien.

Het klopt dat er zo’n onderscheid is; de wet kent een strenger regime voor gegevens zoals religie of seksuele voorkeur dan voor naam en geboortedatum. Maar dat wil niet zeggen dat die laatste soort gegevens zomaar overal gebruikt mag worden. Er is nog steeds toestemming nodig om die gegevens te mogen publiceren. Zoals het College het formuleert:

Wie een stamboom wil publiceren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. De Wbp kent geen principe als “wie zwijgt, stemt toe” bij het publiceren op internet van persoonsgegevens.

Het lijkt me dat dit net zo goed geldt voor persoonskaarten. Er is mij geen wettelijke regel bekend die zegt dat je naam en geboortejaar van mensen zomaar mag publiceren.

Op zich zie ik weinig praktische risico’s bij het melden van iemands naam en geboortejaar. (Hoewel, niet iedereen wil graag bekend zien hoe oud hij of zij is.) Maar dit antwoord van de gemeente is onbegrijpelijk en ik kan me niet voorstellen dat daar werkelijk juridisch advies is ingewonnen.

Arnoud

11 reacties

  1. De gegevens zijn trouwens ook wel erg gemakkelijk eruit te halen. Zoeken naar “a” in de ongeveer-modus levert ruim veertigduizend resultaten. Doe hetzelfde een voor een voor alle letters van het alfabet, stop de hele zooi in een database, even ontdubbelen en je hebt een nette kopie.

  2. Door te zoeken naar dezelfde personen in verschillende indexen (zie: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/index.nl.html) kun je al meer te weten komen dan alleen het geboortejaar van levende personen. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat mensen die ik ken in Amsterdam hebben gewoond (gevonden via index archiefkaarten), maar dat nu niet meer doen (niet gevonden in index persoonskaarten). Geboortejaren van nog levende personen worden overigens heel vaak zonder toestemming van betrokkenen online gepubliceerd, bijvoorbeeld achter namen van auteurs in bibliotheekcatalogi.

  3. Secret questions zijn ook zonder deze hulp al waardeloos. Het is gewoon heel erg moeilijk om een vraag te verzinnen waarop alleen jij zelf het antwoord weet. En dan zwijg ik nog over de situatie waarin je de vraag niet eens zelf mag verzinnen. Ik vul het antwoord op de geheime vraag dan ook standaard door alle vingers tegelijk een paar keer op het toetsenbord te laten landen. 😉

  4. Ik heb zelf ook even gekeken. Ik sta niet op de lijst, maar goed… Ik heb ook geen stadspas of persoonskaart. (Wel een paspoort.) Mijn vader staat er wel tussen, inclusief zijn geboortejaar. Mijn vader is ondertussen overleden dus hij kan er niet over klagen, maar goed… Mijn moeder staat er ook tussen, onder haar meisjesnaam met haar geboortejaar! Zij leeft nog steeds, dus ik zal haar maar eens op de hoogte stellen.

    Ik vind het niet kunnen, aangezien deze lijst meer informatie geeft dan alleen naam en geboortejaar. Het is een lijst van personen met een persoonskaart! En dat mag dus weer niet, volgens mij. Immers, dit is teveel informatie.

  5. Deze gegevens zijn gewoon openbaar als iemand op basis van de WOB een verzoek indient om ze te mogen zien. Nu staan ze op een website: what’s the difference? WOB Publicatie. Volgens mij is dit niet publiceren maar actieve openbaarheid vanuit de overheid.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.