Onjuiste metadata op Marktplaats: voor rekening verkoper

autobedrijf-aangesloten-bovag-garantie.pngBen je ook mooi klaar mee: je zet een auto op Marktplaats en daar komt door een technische fout bij te staan dat je verkoopt met BOVAG garantie. Het Hof Arnhem oordeelde recent dat zo’n fout voor jouw rekening moet komen. De wederpartij (de klant) mag er vanuit gaan dat zulke informatie klopt, en als dat niet zo is dan moet de verkoper voor de gevolgen opdraaien.

Het hof is van oordeel dat [klant] in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht afgaan op de in de advertentie op www.marktplaats.nl gedane verklaring dat [verkoper] was aangesloten bij de BOVAG en dat hij hieruit mocht afleiden dat de auto voorzien was van een BOVAG-garantie, zodat op grond van artikel 3:35 juncto 3:33 BW tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, inhoudende de koop van een auto met BOVAG-garantie. Het verweer van [verkoper] dat hij geen schuld heeft aan de onjuiste mededeling in de advertentie kan hem niet baten, nu deze onjuiste mededeling op grond van het bepaalde in artikel 3:37 lid 4 BW voor zijn rekening komt.

Artikel 3:37 lid 4 bepaalt dat als je een tussenpersoon inschakelt om een bericht over te brengen, een fout van die tussenpersoon voor jouw rekening komt. Dat artikel is misschien nog uit de tijd van de ijlbode die persoonlijk ging vertellen wat jij wilde, maar ik zou niet weten waarom het niet kan gelden voor diensten als Marktplaats. Zij zijn toch ook een “door de afzender aangewezen persoon of middel”.

Natuurlijk kun je proberen je schade te verhalen op de tussenpersoon, maar dat zal niet meevallen nu dat ongetwijfeld stevig dichtgetimmerd is in de algemene voorwaarden van Marktplaats. Hoewel? De voorwaarden zeggen niets over fouten of slordigheden van Marktplaats, laat staan over technische storingen.

Arnoud

11 reacties

  1. Lijkt me niet meer dan redelijk, en dat is ook de gedachte achter dat wetsartikel. Jij kunt controle uitoefenen op wat je hulppersonen doen, dus dan moet je dat ook maar doen. Het alternatief is dat je er altijd onderuit kunt met “jamaar mijn hulpje heeft u verkeerd ge?nformeerd” en dat is ook niet de bedoeling.

  2. maar dat zal niet meevallen nu dat ongetwijfeld stevig dichtgetimmerd is in de algemene voorwaarden van Marktplaats

    Kan marktplaats een dergelijke mogelijke wanprestatie uitsluiten van aanpsrakelijkheid (ook al hebben ze dat nu niet gedaan)

  3. Twijfel ik over. Het raakt aan de kern van de prestatie, en dat is al snel onredelijk. Aan de andere kant mag je als zakelijke partijen zo ongeveer alles afspreken, zeker als je allebei groot genoeg bent.

    M V verwijst naar de FAQ van Marktplaats waarin staat dat ze die informatie uit bronnen van derden halen. Ik vraag me af of daar nog handmatige controle tussenzit. Zo niet, dan vermoed ik dat Marktplaats er wel onderuit kan komen omdat ze alleen maar afgaan op een als juist bekendstaande bron.

  4. Bij mijn weten kunnen bovag-leden per voertuig wat zij verkopen kiezen of ze er wel of geen bovag-garantie op geven. Dat Marktplaats via derden uit zoekt of de verkoper lid is van de Bovag heeft dus niets met garantie te maken. Als Marktplaats automatisch alle door bovag-leden aangeboden voertuigen adverteert als door bovag-garantie gedekte voertuigen, is dat een systematische fout en is dat naar mijn mening wel als “grove nalatigheid” verwijtbaar. In dat geval zullen de disclaimers in de AV van Marktplaats ze niet beschermen tegen schadeclaims.

    Dit is allemaal niet zo relevant uiteindelijk, want als iemand een auto koopt van een handelaar en er is iets mis met die auto, heeft die handelaar dit gewoon onder garantie te repareren. Of de Bovag nou die garantie “verzekert” en bemiddelt bij conflicten tussen koper en handelaar of niet heeft daar niets mee te maken. Feitelijke schade lijkt me in dit geval dan ook niet geleden door de handelaar, dus er zal niet veel te claimen zijn.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.