Waarom zou je willen dat opensourcelicenties niet rechtsgeldig zijn?

Naar aanleiding van mijn bericht over die Belgische Creativecommonsrechtszaak kreeg ik de volgende vraag van een lezer:

Waarom maken jullie juristen er eigenlijk altijd zo’n punt van of die licenties wel rechtsgeldig zijn? Als ze niet rechtsgeldig zouden zijn, dan mag je op grond van het auteursrecht helemaal niets met het werk. Dus waarom zou iemand in vredesnaam willen betogen dat open source of Creative Commons geen geldige licenties zijn?

Tsja, sommige juristen vinden het nu eenmaal leuk om gaten te schieten in juridische documenten, puur omdat het kan. En vanuit academisch oogpunt is het ook wel een leuke vraag: kan dat eigenlijk wel, aansprakelijkheid uitsluiten in een licentieovereenkomst die door een consument-wederpartij wordt gesloten? En mag in België of Frans-Canada een Engelstalige licentie worden gesloten, of moet er een Franse vertaling bij zitten?

In de praktijk zie ik het niet gebeuren dat iemand gaat betogen dat de GPL of een andere opensource- dan wel Creativecommonslicentie als zodanig niet rechtsgeldig is en dus in zijn geheel vernietigd moet worden. Daar schiet je inderdaad bar weinig mee op, want dan heb je geen licentie meer en dan kan de rechthebbende het hele auteursrechtelijk arsenaal loslaten: van volledige proceskostenvergoeding tot beslaglegging en ex parte verboden.

Wat wél in de praktijk relevant kan zijn, is een betoog dat een specifieke clausule ongeldig is. Als dat namelijk geaccepteerd wordt, dan is er de mogelijkheid dat de rechter die specifieke clausule vernietigt. De licentie als geheel blijft bestaan, maar die clausule moet je dan wegdenken uit de tekst. Je ziet dit vaak bij algemene voorwaarden. Een voorwaarde die “onredelijk bezwarend” is, kan worden vernietigd, maar daarmee is niet het hele contract ongeldig verklaard.

En dat biedt perspectieven. Je zou bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsclausule kunnen aanvechten, en daarna de leverancier van de opensourcesoftware aansprakelijk stellen voor schade door bugs in zijn software. Of, nog leuker: de “GelijkDelen” of copyleftclausule aanvechten en daarmee voorkomen dat je je eigen werk ook open source (of Creative Commons) zou moeten maken. Dus niet een discussie over of iets nu wel of niet een bewerking (“afgeleid werk”) is, maar een discussie dat het onredelijk of tegen de wet is dat men überhaupt mag eisen mag stellen aan bewerkingen.

Of dat laatste succesvol is, betwijfel ik ten zeerste. Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom het onredelijk zou zijn dat een leverancier eist dat bewerkte versies van zijn software onder dezelfde licentie geplaatst moeten worden. Ok, intellectueel eigendom is heilig, maar dat argument geldt net zo hard voor de software wiens licentie je aanvecht. Er zijn wel een paar pogingen geweest, maar die zijn nauwelijks serieus te noemen.

Het zal dus wel nieuwigheid zijn: we kennen dat Creative Commons niet, dus het zal mogelijk niet rechtsgeldig zijn.

Arnoud

25 reacties

 1. In de praktijk zie ik het niet gebeuren dat iemand gaat betogen dat de GPL of een andere opensource- dan wel Creativecommonslicentie als zodanig niet rechtsgeldig is en dus in zijn geheel vernietigd moet worden.

  In de VS heeft ene Wallace het toch geprobeerd in Wallace v. FSF, en daarna nog een keer in Wallace v. IBM et al. Hoewel het ging om een enkel beding, namelijk dat het share-and-share-alike gedeelte van de GPL niet rechtsgeldig zou zijn, is dat beding zo centraal gaat het hier m.i. toch om de gehele licentie.

 2. Wat w?l in de praktijk relevant kan zijn, is een betoog dat een specifieke clausule ongeldig is. Als dat namelijk geaccepteerd wordt, dan is er de mogelijkheid dat de rechter die specifieke clausule vernietigt.

  Interessant. Is dat in andere landen ook zo?

  Ik vraag me dit af omdat ik een tijdje geleden contact had met iemand uit Duitsland die vertelde dat hij de (nogal obscure) “Bremer Licentie” had gebruikt voor een bibliotheek omdat de BSD licentie in Duitsland niet rechtsgeldig zou zijn vanwege de disclaimer die erin staat (“NO WARRANTY” en dergelijke; dat mag schijnbaar niet in Duitsland).

 3. Ik geloof er niets van dat in Duitsland de ongeldigheid van ??n artikel tot ongeldigheid van een gehele licentie zal leiden. Het is goed denkbaar dat een no-warrantyclausule ongeldig is naar Duits recht (bij ons zijn die ook twijfelachtig) maar ik zou eerder verwachten dat de rechter dan deze clausule vernietigt (net als bij ons) dan de gehele licentie.

  Het zou ook wel ?rg makkelijk zijn om onder je verplichtingen uit te komen: zet een ongeldige clausule ergens in artikel 18.5, en op het moment dat je van het contract af wil dan wijs je de rechter op dat artikel.

 4. Arnoud: volgens Wikipedia vond Wallace dat de FSF danwel de GPL danwel IBM op een oneerlijke manier ervoor hebben gezorgd dat hij zijn eigen besturingssysteem niet kon verkopen.

  Als hij had gewonnen had hij er vermoedelijk voor kunnen zorgen dat grote bedrijven GNU/Linux niet meer konden verkopen.

 5. Wallace schiet er weinig mee op, net als Robin Hood er weinig mee op schoot.

  Hij doet het om de wereld te redden. Het is alleen een verschil van mening. De rechtbank (en velen) vinden dat GPL innovatie bevordert, en Wallace vindt dat juist niet.

  Zijn doel is om de wereld te beschermen / te verbeteren. Kunnen we ons allemaal wel in vinden denk ik, maarja, we zijn het niet eens over de manier.

 6. Wel, een CC licentie ongeldig laten verklaren is natuurlijk enorm handig voor de auteur van dat werk! Er zijn dan misschien tientallen, zoniet honderden personen die zijn werk gebruiken die nu opeens voor een licentie mogen betalen. En dan is het wel handig dat de CC licentie ongeldig wordt. Maar natuurlijk is er nog een andere kant aan het geheel… Als van een project de sourcecode al openbaar is onder een CC licentie, en de licentie is ongeldig, dan valt de code mogelijk onder het public domain. Want dat is dan het volgende argument. Als de CC licentie ongeldig is, en de auteur heeft de code dus publiekelijk vrijgegeven, dan valt deze dus in het publieke domein en kan iedereen deze gebruiken. Is natuurlijk niet helemaal zoals copyright werkt, maar het is wel een mooie vervolg-stap na het uitschakelen van de CC licentie. De auteur heeft namelijk de code onder een gratis licentie weggegeven, en de licentie is ongeldig. Dus het werk is gratis… Maar goed, als die tweede stap niet doorgaat dan moeten al die CC auteurs toch een andere licentie-vorm zien te vinden en moeten ze maatregelen nemen tegen hun eigen werk dat ze al hebben gepubliceerd. Kortom, de auteurs moeten dan veel moeite doen om alsnog een passende licentie te leveren en de vraag is dan ook of ze daartoe bereid zijn. De kans is dan nog groot dat men al deze CC producten dan zonder belemmeringen kan blijven gebruiken…

 7. Het zal dus wel nieuwigheid zijn: we kennen dat Creative Commons niet, dus het zal mogelijk niet rechtsgeldig zijn.

  Want al die geheime, proprietaire licenties zijn razend bekend in het advocatenwereldje? Er is een ondergrondse beweging waarin advocaten elkaar stiekem licenties doorspelen? Geheime clubs, waar al die voor ons leken volstrekt onbekende licenties met een goed glas cognac in de hand worden doorgenomen? En dat die advocaten dan volledig vergeten ook buiten hun clubs te kijken of er misschien openbare licenties zijn, zodat de CCL’s en de GPL hen als een donderslag bij klare verrassing voorkomen?

  Ik bedoel, ik vraag het maar. 🙂

 8. Haha! 🙂 Nou, ik doelde meer op het concept achter Creative Commons: niet gewoon je rechten voorbehouden en heel beperkt een licentie geven, maar heel raar doen en alles toestaan behalve een paar algemeen geformuleerde dingen. Je auteursrecht zo breed opgeven, dat k?n toch niet rechtsgeldig zijn.

  Je ziet dat ook bij de GPL discussies, hoewel het daar misschien meer gericht is op “ik wil dat de copyleft niet rechtsgeldig is want dan moet ik mijn eigen code delen en dat kan toch niet, want intellectueel eigendom moet je geheim houden.”

 9. Misschien snap ik de discussie niet helemaal. Maar als ik voorwaarden stel aan het gebruik van mijn product dan is dat toch aan mij (de wettelijke uitzonderingen/verplichtingen daargelaten).

  Als ik bepaal dat mijn product onder de CC SA licentie valt is dat toch mijn keuze? Hetzelfde als ik stel dat het gebruik je per keer zoveel euro’s kost. Als het binnen de wettelijke kaders valt mag ik toch alle voorwaarden die ik wil stellen aan het gebruik ook daadwerkelijk stellen?

  Als wat ik stel klopt, dan is deze discussie toch overbodig. Een licentie geldt toch altijd, immers beide partijen zijn ermee akkoord gegaan.

 10. Er mag van de wet heel veel, maar niet alles. Een flauw voorbeeld is het moordcontract: wij mogen niet afspreken dat ik jouw baas ga vermoorden in ruil voor 10.000 euro. Niet alleen moord is verboden maar ook het contract om te gaan moorden is verboden. De wet noemt dit “strijd met de openbare orde of goede zeden”.

  Soms zijn er ook ‘gewone’ dingen die toch verboden zijn. Zo mag je in een contract met een consument niet zetten dat je binnen 3 maanden de prijs mag verhogen. Uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn ook dubieus bijvoorbeeld (mag meestal niet).

  Bij open source en creative commons gaat het met name om de “gelijkdelen” of copyleftbepaling. Mag je bepalen dat gebruikers/remixers van je werk dit ook weer open source of creative commons moeten maken? Of is het onredelijk/onbillijk/onzedelijk om dat te eisen?

 11. Die GPL discussie over “derivative works” is nu een heel relevant onder WordPress developers. Een heel populair theme framework is Thesis. Thesis was niet GPL en kost nog steeds geld. WordPress developers, onder leiding van de maker Matt Mullenweg vinden dat templates “derivative works” zijn. De maker van Thesis pleit voor een losstaande plug-in met veel eigen kennis over SEO en HTML structuur.

  Of Thesis nu wordt gecompileerd in de WordPress Install en daarmee volledig onder GPL dient te vallen, of dat Thesis an sich een eigen pakket is, en niets heeft te maken met het eindproduct, waar het mogelijk in gaat draaien is een interessante vraag.

  WordPress Developers die Thesis prezen werden van mailing lists afgehaald. Ik snap beide kanten, en dit soort dingen aan GPL dienen toch duidelijk te worden gemaakt, zo krijg je jurispudentie en voorkom je onduidelijkheid of onredelijkheid in de toekomst.

  Zo staat Thesis nu onder split GPLv2 License (PHP is GPL, css-javascript-plaatjes zijn proprietery) en kan Matt Mullenweg (de maker van WordPress) weer opgelucht ademhalen.

  http://www.blogherald.com/2010/07/15/inevitable-wordpress-to-sue-thesis-founder/

  Maar mag ik nu de PHP van Thesis gebruiken in een WordPress Install, zonder 89$ te betalen?

 12. Bij open source en creative commons gaat het met name om de ???gelijkdelen??? of copyleftbepaling. Mag je bepalen dat gebruikers/remixers van je werk dit ook weer open source of creative commons moeten maken? Of is het onredelijk/onbillijk/onzedelijk om dat te eisen?

  Ja, dat gaat te ver. Vergelijk dit eens met het stellen van voorwaarden op het toepassen van kennis die in een boek staat.

 13. @Alex, het toepassen van kennis uit een boek is auteursrechtelijk niet relevant. Je maakt dan immers niet een kopie van het boek openbaar. Dus volgens mij is dat geen goede vergelijking.

  Misschien kun je het beter vergelijken met het maken van een geannoteerde versie van dat boek. Zolang je aantekeningen maakt in het originele boek, mag je het originele boek doorverkopen. Maar je mag toch geen nieuwe kopie?n maken van dat boek, ook al heb je auteursrecht op je eigen aantekeningen?

  Maar ook als een “gelijkdelen” bepaling onredelijk is, je hebt toch bewust die licentie geaccepteerd? De licentiegever stelt het werk beschikbaar onder een bepaalde licentie, maar is helemaal niet verplicht het werk onder welke licentie dan ook beschikbaar te stellen. Je kunt ook een ander product zoeken met een licentie waar je geen probleem mee hebt?

 14. @Mark Berck:

  Een licentie geldt toch altijd, immers beide partijen zijn ermee akkoord gegaan.
  Als beide partijen akkoord gaan met een licentieovereenkomst, is het overeenkomstenrecht van toepassing en in het bijzonder de regeling van algemene voorwaarden. Om een algemene voorwaarde te zijn hoeft een clausule niet onder een kopje “algemene voorwaarden” te staan, maar qua inhoud slechts geen “kernbeding” te zijn. Onredelijk bezwarende algemene voorwaarden zijn vernietigbaar. (Ook kernbedingen zijn trouwens soms niet afdwingbaar, nl. wanneer toepassing onder de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.)

  Dus: als beide partijen akkoord zijn, betekent dit nog niet dat alle licentievoorwaarden ook afdwingbaar zijn.

  Verder begrijp ik niet goed wat je bedoelt met “immers beide partijen zijn ermee akkoord gegaan”. Als ik jou vertel dat ik jouw werk (auteursrechtelijk relevant) ga gebruiken zonder me iets aan te trekken van de licentie die jij aanbiedt, dan staat onweerlegbaar vast dat ik niet akkoord ga met die licentie. Jij kunt me dan wel op grond van het auteursrecht aanpakken, maar je kunt geen nakoming van die licentievoorwaarden vorderen.

  (Bij gebruik dat niet auteursrechtelijk relevant is, zoals lezen van een tekst, kun je natuurlijk al helemaal niet aannemen dat ik een licentie heb aanvaard.)

 15. @Gerard Kamper:

  Of Thesis nu wordt gecompileerd in de WordPress Install en daarmee volledig onder GPL dient te vallen, of dat Thesis an sich een eigen pakket is, en niets heeft te maken met het eindproduct, waar het mogelijk in gaat draaien is een interessante vraag.
  Als Thesis wordt gedistribueerd zonder auteursrechtelijk materiaal uit WordPress, dan heeft de GPLv2 daar niets mee te maken. Het staat gebruikers vervolgens vrij om Thesis en WordPress aan elkaar te koppelen (want de GPLv2 verklaart zichzelf niet van toepassing zolang er niet wordt gedistribueerd).

  Pas wanneer Thesis en WordPress als “??n werk” worden gedistribueerd ontstaat er een probleem. Distributie in gescheiden bestanden, of als een archive met een Thesis- en een WordPressbestand lijkt me niet distributie als “??n werk”, maar als twee losse werken. (Hierbij ga ik er dus vanuit dat het Thesisbestand zelf geen code uit WordPress bevat.)

  Wat dus niet mag, is Thesis geprecompileerd in WordPress distribueren.

 16. @Gerard Kamper:

  Maar mag ik nu de PHP van Thesis gebruiken in een WordPress Install, zonder 89$ te betalen?
  Dat mag sowieso niet. Zelfs al zou de maker van WordPress gelet op de GPL op WordPress verplicht zijn om Thesis onder de GPL aan te bieden, hij doet dat niet. Slechts de makers van WordPress kunnen hem daartoe verplichten (in het geval ze gelijk zouden hebben).

 17. Volgens de zogenaamde “Software Freedom Law Center” is de PHP-code in Thesis een van WordPress afgeleid werk (link). Dit lijkt me juridische onzin.

  When WordPress is started, it executes various routines that prepare information for use by themes. In normal use, control is then transferred via PHP???s include() function to HTML and PHP templates found in theme package files. The PHP code in those template files relies on the earlier-prepared information to fill the templates for serving to the client.

  On the basis of that version of WordPress, and considering those themes as if they had been added to WordPress by a third party, it is our opinion that the themes presented, and any that are substantially similar, contain elements that are derivative works of the WordPress software as well as elements that are potentially separate works. Specifically, the CSS files and material contained in the images directory of the ???default??? theme are works separate from the WordPress code. On the other hand, the PHP and HTML code that is intermingled with and operated on by PHP the code derives from the WordPress code. De SFLC acht blijkbaar relevant wat er tijdens de executie gebeurt. Op die manier geredeneerd heeft Microsoft auteursrecht op de Windowsversie van Firefox. Aan mijn hoela.

  De SFLC doet aan wishful thinking.

 18. Piet, in het algemeen geldt dat je werken met verschillende licenties mag bundelen en de bundel als verzamelwerk mag aanbieden, als je toestemming (licentie) van alle auteursrechthebbenden hebt. Ik ben het met je eens dat FSF/SFLC de GPL voorwaarden en het auteursrecht oprekken wanneer ze zeggen dat alle plugins afgeleid werk zijn van de applicatie waarvoor ze geschreven zijn. Het is mogelijk dat (de binaire versie van) een plugin bibliotheekcode gebruikt die door de bouwer van de applicatie geleverd wordt; na het linken van de plugin krijg je dan een werk dat code van meerdere auteursrechthebbenden combineert. Of dat in het geval van Thesis zo is, hangt van de details in dit specifieke geval af.

 19. De Thesis/Wordpress combinatie is best interessant. Laten we dat eens naar een hoger niveau brengen: Linux! Want de Linux kernel valt onder GPLv2 op een paar kleine firmware-gerelateerde modules na. Maar Linux is tegenwoordig erg populair als basis voor embedded systemen zoals b.v. Google Android. Het probleem is dat voor diverse bedrijven de GPL licentie niet interessant is indien ze daardoor de sourcecode van hun eigen producten opeens vrij moeten geven. De grootste angst is vooral hoe “besmettelijk” de GPL licentie uiteindelijk is. Waar de grootste angst om bestaat is dat als in een enorm project 1 kleine module is afgeleid van GPL-code, dat dan uiteindelijk het gehele project onder de GPL komt te vallen. Immers, het afgeleide werk wordt GPL en andere producten die dit gebruiken worden dan ook GPL. Enzovoorts. Je zou het zowat als een intellectueel virus kunnen beschouwen dat uiteindelijk alles besmet. En ook al is dit onjuist, het is wel iets dat veel angst onder software-producenten genereert! Het is typische FUD die jarenlang wordt gebruikt door tegenstanders van de open-source gemeenschap. Noem het maar de Kerkelijke macht in de Kathedraal die voorschrijft dat de Bazaar met alle mogelijkheden bestreden dient te worden. Maar ja, op die Bazaar zijn ook weer de nodige personen die een einde willen aan de Kerkelijke macht. (Wie de referentie niet snapt, ik weet nog wel een goed boek wat je moet lezen… 🙂 ) Het probleem is dan ook dat dit alles vooral een strijdpunt is van twee extremen die fel tegen elkaar strijden. Voor velen maakt het eigenlijk weinig uit maar er zijn mensen die zich eraan storen dat Thesis niet gratis is, terwijl het voor henzelf juist zo’n goede toepassing is. Zoals er bedrijven zijn die fel tegen de GPL strijden, zijn er ook personen en groepen die fel voor de GPL strijden en die ieder project die gebruik maakt van GPL’ed technologie ook meteen tot GPL willen bestempelen. Uiteindelijk zijn er drie standpunten over de relatie van Thesis en WordPress. Er is een groep die vindt dat iedere koppeling tussen een product en een GPL product betekent dat het geheel onder de GPL valt. Een tweede groep vindt het gewoon irrelevant en vindt het prima dat commerciele producten gebruik maken van GPL producten, mits wijzigingen aan het GPL product zelf maar als GPL worden vrijgegeven. De derde groep houdt het in het midden en gaat meer technisch in op de koppeling: bij gebruik van externe GPL libraries (DLL’s) is er een tweescheiding en kan het product zelf commercieel zijn. Maar wordt de GPL code meegecompileerd met het project en wordt het dus onderdeel van de uiteindelijke executable dan is het gehele project dus GPL. Overigens kunnen GPL licenties enorm lucratief zijn voor de makers ervan. BusyBox is er een mooi voorbeeld van. Dit is een mooie basis voor diverse embedded systemen en wordt dan ook best vaak gebruikt. Maar omdat enkele bedrijven deze software hebben gebruikt zonder de GPL te erkennen zijn er ook best veel rechtzaken om geweest die door BusyBox zijn gewonnen en die best een aardige winst opleverden. Ik kan me om deze reden ook voorstellen dat sommige bedrijven gewoon de GPL liever de vernieling in zien gaan, al was het maar om hun eigen markt te beschermen tegen deze schadeclaims en het virale gedrag van de licentie.

 20. @piet

  De SFLC acht blijkbaar relevant wat er tijdens de executie gebeurt. Op die manier geredeneerd heeft Microsoft auteursrecht op de Windowsversie van Firefox. Aan mijn hoela.

  De SFLC doet aan wishful thinking. Er zijn heel veel juristen reeds betrokken bij deze zaak. Uiteindelijk heeft de maker van Thesis eieren voor z’n geld gekozen en Thesis onder split license gezet. Hij was hier eerder fel op tegen, maar kon kiezen tussen een rechtszaak of GPL. De makers van WordPress zijn ruim twee jaar bezig geweest, om Thesis GPL te krijgen. Thesis is niet platform independent. Zonder WordPress geen werkend CMS. Thesis alleen geeft een wit scherm.

  De Thesis ontwikkelaar had zelf op zoek kunnen gaan naar een platform wat wel een license heeft waar hij zich in kon vinden. Hij had zelf een blogplatform kunnen schrijven. Maar hij koos voor WordPress en heeft de GPL dus te respecteren.

  Het is relevant wat er gebeurd tijdens executie – of de theme al dan niet wordt gecompileerd in het product. Linux is GPL en toch zijn er Linux programma’s die niet onder GPL vallen. Dit komt omdat ze niet in de kernel worden gecompileerd en geen gebruik maken van GPL libraries. Microsoft heeft geen auteursrecht op Firefox, omdat Firefox geen gebruikt maakt van libraries van Microsoft. Als Firefox gebruik maakte van het .net framework dan is het een ander verhaal. Firefox code is Operating System independent. Het is slechts een executable die wordt aangeboden.

  Ik denk ook dat het anders had afgelopen als Thesis CMS-independent was. Als Thesis kan draaien op Drupal en Joomla, en de WordPress plug-in slechts een abstraction layer is om te communiceren met WordPress, dan valt volgens mij alleen de abstraction layer onder GPL en niet Thesis.

  Maar zoals gezegt, beiden hebben zeker een punt. GPL is niet zo streng of commercieel, erg over “Freedom”, dus de punten waar het op aangevallen wordt, kunnen zeker verdedigt worden. Maar aan de andere kant, een reus als WordPress die dicteert hoe je je eigen software moet releasen is ook best cru. Zie ook de video uit de eerdere post, waar beiden de ontwikkelaar en eigenaar in discussie gaan.

 21. @Piet Je hebt vind ik wel gelijk dat die statement van de Software Freedom Law Center nodeloos breed is. Dankzij een bepaalde interpretatie kun je inderdaad lachwekkende situaties cre?ren.

  Ik ben er nu wel achter dat Thesis zoiezo onder GPL zou moeten vallen, omdat er sprake is van het kopi?ren van WordPress code.

  Deze screenshot http://drewblas.files.wordpress.com/2010/07/diff.png laat bijvoorbeeld overeenkomsten zien in code en daarbij wordt zichtbaar dat Thesis gebruik maakt van GPL’ed code. Dat maakt de discussie over of Thesis nu een afgeleid werk is of niet een beetje bout. Code pikken van een GPL project en dat manipuleren, daarna verkopen als proprietary code zonder GPL license — is overduidelijk een inbreuk op de GPL license.

 22. @Gerard:

  Thesis is niet platform independent. Zonder WordPress geen werkend CMS. Thesis alleen geeft een wit scherm.
  Maar dit is niet relevant. De vraag is of de sourcecode van Thesis een bewerking is van de sourcecode van WordPress. Dat is het niet. (Nou ja, er zijn wel wat berichten die zeggen dat Thesis hier en daar wat regeltjes uit WordPress bevat, maar daar is het advies van de SFLC niet op gebaseerd. Of die paar regels voldoende zijn voor een inbreuk op het auteursrecht van WordPress weet ik niet, maar het zal niet moeilijk zijn om die paar regels aan te passen.)

  De Thesis ontwikkelaar had zelf op zoek kunnen gaan naar een platform wat wel een license heeft waar hij zich in kon vinden. Hij had zelf een blogplatform kunnen schrijven. Maar hij koos voor WordPress en heeft de GPL dus te respecteren.

  Klopt, maar de GPL eist niet dat hij Thesis onder de GPL distribueert. De GPL eist dat bewerkingen van WordPress onder de GPL worden verspreid, maar Thesis is geen bewerking van WordPress.

  Het is relevant wat er gebeurd tijdens executie – of de theme al dan niet wordt gecompileerd in het product.

  Wat tijdens executie gebeurt is niet relevant (behalve in de auteursrechtelijk verwarde hoofden van FSF- en SFLC-juristen). Relevant is wat er wordt gedistribueerd.

  Linux is GPL en toch zijn er Linux programma???s die niet onder GPL vallen. Dit komt omdat ze niet in de kernel worden gecompileerd en geen gebruik maken van GPL libraries.

  Nee, dat komt doordat die programma’s tijdens de distributie niet met de Linuxcode verwoven zijn.

  Microsoft heeft geen auteursrecht op Firefox, omdat Firefox geen gebruikt maakt van libraries van Microsoft.

  De Windowsversie van Firefox maakt natuurlijk wel gebruik van libraries en system calls van Microsoft. De Windowsversie van Firefox is beslist niet OS-independent.

  De Thesisontwikkelaars hebben zich laten intimideren door een lastercampagne van WordPress en malafide praktijken van de SFLC.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.