UTwente verbiedt studenten porno te kijken

Ok ok die kop was flauw, want het is ongetwijfeld niet hun bedoeling maar het stáát er wel. De Universiteit Twente overweegt een Gedragscode ICT- en Internetgebruik in te voeren, en daarin staat een verbod (artikel 3.9) op het verzenden en opslaan van “pornografische berichten” of het bezoeken van sites die dat aanbieden. Een bekende frase in reglementen voor bedrijven en instellingen, maar dit geldt óók voor studenten die op de campus wonen en vanuit hun kamer porno willen kijken.

Speciaal voor “thuisgebruik” staat er wel een apart artikel in dat zegt

Het is de student-gebruiker toegestaan het ICT- en Internetgebruik in beperkte mate in te zetten voor privédoeleinden. Studenten die op de Campus van de UT wonen en voor de Internettoegang in hun woning gebruik maken van het UTnet en SURFnet worden geen beperkingen opgelegd voor privégebruik.

Die tweede zin zou het probleem moeten opheffen, maar één lid verderop staat dan weer

Verder zijn de overige bepalingen in deze Gedragscode onverkort voor studenten-gebruikers die op de campus woonachtig zijn van toepassing.

Het is mij niet duidelijk of dit lid probeert te zeggen “Afgezien van bij internetgebruik in de woning gelden de overige bepalingen onverkort” of dat men alleen probeert het “beperkte mate” op te heffen met de “geen beperkingen” en de “verder zijn de overige bepalingen” juist als waarschuwing neerzet: privégebruik mag maar alle andere verboden gelden nog steeds.

Ik hoop het eerste, dan is het een kwestie van onzorgvuldige redactie en dat kan vast snel worden opgeheven. Studenten hebben net als werknemers gewoon recht op privacy, ook bij het gebruik van internetfacilitieten van de instelling. Zeker als ze dat doen vanuit hun huis. Ik zie geen reden waarom een universiteit in die situatie verder zou mogen gaan dan een “gewone” provider.

Het reglement ziet er voor het overige keurig uit trouwens. Dat zouden meer instellingen moeten doen.

Arnoud

9 reacties

  1. Studenten hebben net als werknemers gewoon recht op privacy, ook bij het gebruik van internetfacilitieten van de instelling. Zeker als ze dat doen vanuit hun huis. Ik zie geen reden waarom een universiteit in die situatie verder zou mogen gaan dan een ???gewone??? provider.

    Mag deze “gewone provider” de 6 maanden opgeslagen verkeersgegevens dan gebruiken voor doelen anders dan het garanderen van de continu?teit en betrouwbaarheid van het netwerk, zoals bijvoorbeeld het “het voorkomen van negatieve publiciteit over de ‘provider'” (art 7.2). Hier krijg ik een beetje de kriebels van 🙂 Ik zie geen artikelen die dit ‘gericht onderzoek’ zouden (moeten) inperken voor de thuisaansluitingen.

  2. Wat gebeurt er eigenlijk als een reglement of een contract intern inconsistent is? Is het dan helemaal ongeldig? Valt alleen de inconsistentie er uit? Of maakt de rechter uit welke van twee strijdigheden overeind blijft?

  3. De Gedragscode ICT- en Internetgebruik is nog niet door de Universiteitsraad geaccodeerd. Op dit moment worden nog voorstellen tot wijziging voorbereid, waaronder een verduidelijking van het privegebruik binnen woningen.

  4. Daar heb je wel een punt. Ik denk dat de beperking alleen kan in situaties waar anderen ongewenst geconfronteerd worden met porno, aangezien dat een redelijke beperking (bescherming rechten anderen) kan zijn.

    Maar hm, die beperking moet dan wel bij wet voorzien zijn en ik ken geen wet die jou verbiedt porno in mijn mailbox te stoppen. (Ok, de antispamwet maar dat is een tikje gezocht.)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.