Het leasen van een mobiele telefoon

Een gratis telefoon bij je abonnement is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld. Maar wat mij altijd heeft dwarsgezeten: langs welke juridische constructie krijg je dat ding nou eigenlijk? Want het maakt nogal uit of je hem koopt voor nul euro of juist alleen maar te leen krijgt. En natuurlijk ook nog eens of de winkel je de telefoon geeft dan wel of de telecomoperator dit doet.

Wanneer er niets wordt gezegd, mag je er vanuit gaan dat sprake is van een schenking oftewel een kadootje. De telefoon is dus meteen van de klant, en de operator kan deze niet terugeisen bij niet-nakoming. Ook als de telefoon wordt verkocht (met een bedrag van nul euro op de factuur), gaat de eigendom meteen over.

Het is mogelijk om een zogeheten eigendomsvoorbehoud op te nemen. Daarmee kan de verkoper bepalen dat er wel sprake is van koop, maar dat de eigendom pas overgaat nadat aan het voorbehoud is voldaan. De wet stelt daar wel grenzen aan (art. 3:92 BW). De belangrijkste is dat het voorbehoud over de tegenprestatie van de koper moet gaan, meestal dus “nadat de koopsom is voldaan”. Maar als die op nul gesteld is, dan is de koopsom meteen voldaan en is een eigendomsvoorbehoud niet meer mogelijk.

Een geschonken of gratis verkochte telefoon heeft voor de provider het grote nadeel dat deze niet terug te eisen is wanneer de klant zijn facturen niet betaalt. Gegeven is gegeven dan wel verkocht is verkocht, immers. En dat terugdraaien via algemene voorwaarden is best wel moeilijk. De enige soort van werkende constructie was koop op afbetaling: een deel van het maandbedrag werd aangewezen als stukje aflossing van de koopsom van de telefoon. Bij tussentijds opzeggen kon dan het restbedrag ineens worden opgeëist. In het Eindrapport van de LOVCK-werkgroep van de kantonrechters, dat probeert de rechtspraak op één lijn te krijgen hierover, wordt dit toegestaan, maar de toekomstige abonnementskosten worden gematigd.

Natuurlijk is het mogelijk om een mobiele telefoon aan iemand te geven zonder dat deze daar eigenaar van wordt. De bekendste juridische figuren hiervoor zijn huur en lening. Het verschil is natuurlijk dat bij huur er een tegenprestatie -de huurpenningen- geleverd moet worden en bij lening niet. In beide gevallen blijft de telefoon eigenaar van de leverancier.

Een variant van huur is huurkoop: je huurt iets, en na het einde van de huurperiode word je er automatisch eigenaar van. Hierbij is vereist (art. 7A:1576i BW) dat deze schriftelijk wordt aangegaan en ondertekend door de koper. Een variant hier weer op is lease: je huurt iets, en na het einde van de huurperiode mag je het overnemen. Tegenwoordig zie je dan ook steeds vaker expliciet toestellease in plaats van “gratis telefoon”.

Bij huur, in al zijn varianten, is de provider verplicht te zorgen dat een goed werkende telefoon beschikbaar wordt gesteld (art. 7:206 BW):

De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen.

Hiermee kun je dus reparatie of zelfs vervanging van je telefoon verlangen van de provider, tenzij het om kleine dingen (zoals slijtage) gaat. Ik zag bij Hi dat ze hier zelfs een 24-uursservice aan koppelen. Dat is wel netjes.

Waarom ineens deze trend naar lease, weet ik niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit punt zó belangrijk is voor de providers dat ze het nu expliciet lease gaan noemen. Wil men van de telefoonsubsidie af? Levert het ze meer geld op?

Arnoud

32 reacties

 1. Levert het ze meer geld op?

  Ja, nogal. Je ziet vaak dat je aan het eind van het contract je leasetelefoon kan kopen voor een bepaald bedrag. Dit terwijl het maandbedrag niet lager is vergeleken met abonnementen waar je je telefoon ‘kreeg’. Wederom pure geldklopperij van de telefoonmaffia.

 2. tenzij het om kleine dingen (zoals slijtage) gaat

  Bij lease moet de leasemaatschappij (telco) toch altijd zorgen voor een goed werkende telefoon. Dus als mijn telefoon na 20 maanden kapot gaat, moeten ze toch zorgen dat ie gerepareerd wordt? Ik vraag me dan af of lease wel zo’n goede methode is.

 3. Bij huur, in al zijn varianten, is de provider verplicht te zorgen dat een goed werkende telefoon beschikbaar wordt gesteld

  Hi-lease lijkt die verplichting toch bij de huurder te leggen :

  Waar moet mijn toestel aan voldoen aan het einde van mijn contract? – Je toestel moet in ieder geval aan kunnen – Je moet er nog mee kunnen bellen – Is je mobiel versleten door normaal gebruik, dan is dit geen probleem.

  Waarom zou je toestel nog werkend moeten zijn bij inleveren als herstel een zaak van de verhuurder is ?

  Maar in de AV staat dan weer wel :

  Hi zal gebreken aan het Mobiele Randapparaat kosteloos herstellen, of naar haar keuze het Mobiele Randapparaat vervangen. Schade als gevolg van diefstal, verlies, brand en schade die aan de Contractant toe te rekenen is worden niet als dergelijke gebreken beschouwd. Hiervoor geldt artikel 4:4 lid 2.

  Overigens heb ik het idee dat deze lease-constructie vooral bedacht is om een hoger tarief te kunnen rekenen zonder dat dit al te zeer opvalt. De eindtermijn die je uiteindelijk moet betalen om het toestel na afloop je eigendom te laten worden wordt niet genoemd (en zijn best fors) terwijl de maandtarieven niet onderdoen voor oudere abonnementen waarbij het toestel wel direct je eigendom werd.

 4. Het is een vorm van kredietverlening. Een toestel van 567 euro voor 24 maanden maal 26 euro (iPhone 4S via Hi). Stel een inkoopprijs van 70% en een rekenrente van 4%, dan is de bruto return on investment voor Hi ongeveer 23% op jaarbasis.

  Daar komen de kosten voor gebruik mobiel nog bovenop, maar gaan de leasekosten nog vanaf.

  Gegeven de verhalen over de onderhoudsbedrijven, die alles initieel op ‘waterschade’ gooien, denk ik dat Hi/KPN heel erg sterk zal knijpen op de leaseservice. Een rendement van >10% op kapitaal lijkt me goed haalbaar. Dat is een heel goed rendement voor iedere investering (het contract staat voor 2 jaar vast, dus daar ligt weinig risico).

 5. Vroegah, toen KPN nog PTT heette was je volgens mij zelfs verplicht om i.c.m. je abonnement minimaal één telefoontoestel te huren. Telefoontoestellen waren niet in de winkel te koop, dat was als ik het goed heb zelfs verboden. Om de kritiek van beperkte modelkeuze te pareren kwam men met verschillende kleuren.

  Anyway. Toen dat concept eindelijk werd losgelaten vond men dit een enorme vooruitgang, ook de PTT zelf, uiteindelijk.

  Op dit moment bieden andere bedrijven buiten de geldende regels, toestellen in een ruim assortiment te koop aan. Er is sprake van een groeiend marktaandeel van deze bedrijven. De PTT wil op deze situatie inspelen, temeer daar aan het verhuren van toestellen voor de PTT relatief hoge kosten verbonden zijn, als gevolg van de uitgebreide service-regeling en de aan de verhuur verbonden admini-stratie. Deze kosten dienen te worden doorberekend in de prijzen, hetgeen leidt tot hoge prijzen en marktverlies. Dit marktverlies, in combinatie met het verlies van draagvlak voor het uitgebreide service-apparaat, zal zonder verdere maatregelen leiden tot aanzienlijke prijsver-hogingen voor de consument, op relatief korte termijn.

  Meer spruitjeslucht hier. De Tweede Kamer had in 1985 niets beters te doen dan zelfs de prijzen zelf vast te stellen (zie de bijlagen).

  Zevenentwintig jaar later in een geliberaliseerde markt zijn maatregelen die prijsstijgingen tot gevolg hebben, geen bedreiging meer maar een kans! Hoe ironisch.

 6. Ik vraag me ook af hoe dit werkt met een schadeverzekering. Ik heb een reisverzekering die ook mijn gevallen telefoon vergoed. Op het schadeformulier moest ik ook de aankoopsprijs van het toestel invullen. Wat moet je daar dan invullen? 0euro? En wat als het een huur/lease/kado telefoon is?

 7. Wat ik begrepen heb vervangen de meeste providers alleen een toestel bij gebreken aan het toestel zelf (zoals in het citaat van Eric staat). Mijns inziens is dat niet veel anders dan de normale garantie op een toestel die je ook krijgt als je hem koopt. Wil je meer (schade, diefstal, verlies) dan moet je daar een extra service-abonnement voor afsluiten, wat op kan lopen tot 10,-.

  Mijn baas kiest er dan voor het toestel los te kopen en een sim-only abo af te sluiten. Is ie per saldo goedkoper uit.

 8. @BertBert: als het een huur- of lease-telefoon is dekt jouw reisverzekering die niet, de telefoon is niet jouw eigendom. Bij een cadeau of in-abbo-verrekening geef je de prijs op die je zou moeten betalen om dit toestel weer aan te schaffen.

 9. Waarom ineens deze trend naar lease, weet ik niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit punt zó belangrijk is voor de providers dat ze het nu expliciet lease gaan noemen. Wil men van de telefoonsubsidie af? Levert het ze meer geld op?

  Toestelsubsidie gaat in de beoeken als “acquisitiekosten” en valt daardoor volledig in het kwartaal/jaar van aanschaf: het drukt dan meteen het bedrijfsresultaat, terwijl de inkomsten nog moeten komen. Bij lease gaat het inkoop bedrag (ordegrootte 200-400 euro) op de balans en wordt vervolgens afgeschreven: het gaat slechts in “stukjes”/uitgesmeerd over langere tijd ten koste van het bedrijfsresultaat en er staan nog directe inkomsten tegenover ook. Op korte termijn poets je er dus de winst mee op (tijdens de overgang van subsidie naar lease) en op langere tijd levert het een geleidelijker en voorspelbaarder financieel patroon op. Nu telecom steeds meer weer een gewoon nustbedrijf en een verdringingsmarkt wordt, is dat aantrekkelijk(er). Zeker voor een (kleinere) telco als KPN. Je zag hetzelfde verschijnsel overigens ook bij ADSL (grotendeels om dezelfde redenen): eerst waren de modems gratis, nu zijn ze in bruikleen.

  Verder is de hoop/verwachting dat een toestel lease klanten ook “loyaler” (lees: afhankelijker) maakt. Nu bijvoorbeeld een SIMlock er na een jaar al gratis af mag (en vaak al eerder tegen vergoeding) en SIM only populairder wordt, zorgt een lease contract voor extra “binding”. Let straks ook maar eens op de soort verlengingsaanbiedingen die er gaan komen voor toestellen die “uit de lease lopen”.

  Kortom: van subsidie naar lease is voor een belangrijk deel boekhoudkundig gedreven.

 10. Toch heb ik mij altijd afgevraagd of telecom bedrijven nu echt veel verdienen aan dergelijke acties. Zo heb ik zelf een tablet met (onbeperkt) mobiel Internet en een mobiele telefoon, beiden aangeschaft met een abonnement erbij omdat de prijs dan lekker laag was. (Maar helaas duur genoeg om niet gratis te zijn.) Ik heb berekend dat wat ik aan abonnementskosten betaal meer is dan wat ik normaal zou betalen voor deze toestellen, maar zoals Arnoud al aangeeft zijn het al mijn apparaten. Indien mijn telecom-bedrijven het contract met mij wil aanpassen dan heeft hij als probleem dat ik het dus kan opzeggen en omdat ik het toestel heb gekocht kan ik deze dus gewoon houden, zoals Arnoud al zegt. Dus kan een Telecom-bedrijf het contract niet zomaar aanpassen.

  In geval van lease zijn contractuele wijzigingen wel mogelijk, mede omdat het toestel dan nog van de provider is. Krijg je na 5 maanden opeens een prijsverhoging van 10% en sta je voor de keuze om je toestel (die je net lekker hebt ingesteld) weer in te leveren of om een grote som geld neer te leggen om deze te kopen of om accoord te gaan met de prijsverhoging. En dat lijkt mij best lucratief in de Telecom markt.

  (Denk overigens dat mijn provider aan mij weinig verdient. Ik heb de tablet en telefoon voor als ik onderweg ben. De tablet voor de routeplanning, indien nodig. De telefoon voor als ik onderweg pech heb of te lang in de file sta. Maar thuis en op het werk kan ik gebruik maken van Wifi en de vaste telefoons dus heb ik beiden niet nodig. Vooral met mijn telefoon heb ik nu een absurd hoog beltegoed opgebouwd omdat de belminuten van vorige maanden gewoon meegaan naar de huidige maand…)

 11. @Richard #8 Ik ben even aan het kijken geweest in wat algemene voorwaarden van wat reisverzekeringen, ik zie niets waaruit zou blijken dat alleen verzekerd is wat je in eigendom meeneemt. Ook geleende/gehuurde goederen die tot de persoonlijke reisbagage horen zijn gewoon gedekt. En aangezien diefstal en verlies uitgesloten zijn door de verhuurder heb je ook gewoon schade als je je (geleasde) toestel kwijt raakt tijdens de vakantie.

 12. Volgens mij wordt de bulk van de telefoons nog verkocht door belbedrijven voor nop (of weinig) en krijgen zij een vergoeding/subsidie van de telco’s. (belcompany, belsimpel, phonehouse enz enz)

  Je moet dus ook bij die belbedrijven zijn voor garantie.

 13. Garantie op mobiele telefoons is vaak van wisselende kwaliteit en hangt ook sterk af van het contract dat je hebt. Maar besef dat belwinkels en providers zelf nooit iets repareren maar gewoon een toestel doorsturen naar de fabrikant. Mijn ervaring met o.a. Samsung en HTC zijn behoorlijk goed omdat ik bij beiden gewoon rechtstreeks de fabrikant heb benaderd en had aangegeven dat ik een kapot toestel had. (Telefoon van HTC, tablet van Samsung) en ik kon het apparaat direct terugsturen, en had binnen een week mijn apparaat weer terug! Zonder kosten! Zonder dat provider of belwinkel hierbij betrokken waren.

  Bij andere fabrikanten kan dat best minder zijn, overigens. Zo hoor ik veel klachten over de garantievoorwaarden van Apple. Verder kan het gebeuren dat belbedrijf en provider “van kastje naar muur” spelen en je tussen beiden heen en weer moet pendelen om je recht te krijgen. Dus als je apparaat defect is, informeer eerst even bij de fabrikant want dat kan veel moeite schelen. Veel fabrikanten zijn best bereid de boel te repareren als je een kopie van de aankoopbon erbij doet.

 14. Lease is trouwens slim gekozen. Meeste mensen denken dan aan lease-auto’s en krijgen daardoor verwachtingen die volgens mij niet aansluiten op de constructie die is gekozen.

  Een diepere duik in de ‘service’ van Hi geeft aan dat er heel veel haken en ogen aanzitten. Als je niet extra betaalt zijn de meer voorkomende zaken niet gedekt en dan komt de lol. Een toestel dat door ‘eigen schuld’ kapot gaat wordt niet door hetzelfde soort toestel vervangen, maar een ander soort. Wat volgens de ervaringen op het internet een verouderd toestel is. Zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de huurpenning.

  Volgens mij gaan ze hier de fout in, want een huurpenning lijkt me slechts mogelijk over de afgesproken zaak, wanneer dit niet het geval is kan men niet dezelfde huurpenning blijven vragen voor een veel goedkoper toestel.

  De mogelijke financiële consequenties zijn mij in ieder geval heel onduidelijk. Ik ben benieuwd wat voor consumentenleed wij zullen zien dankzij het lease toestel. Of omdat Hi/KPN zijn voorwaarden eng uitlegt of de consument totaal andere verwachtingen blijkt te hebben. Ik zie mijzelf in ieder geval niet zo snel meer bij KPN verlengen op het moment.

  Dat ze niet eens de mogelijkheid meer bieden een toestel te kopen moet betekenen dat het ze veel geld gaat opleveren. Iemand die 2 jaar een lease-contract afsluit, betaalt over die 2 jaar zo de nieuwwaarde van zijn toestel. En dan nog de bonus aan het einde. Aan het einde van het contract zal waarschijnlijk het overgrote gedeelte van de mensen hun telefoon inleveren. Als je ziet dat sites al gauw +100 euro neerleggen voor een 2 jaar oude smartphone (en dit waarschijnlijk te weinig is), kan ik mij voorstellen dat in deze oude telefoons ook nog veel winst zit.

 15. Als ik het me goed herinner gaat het vanuit de EU verboden worden om gratis dure toestellen bij abonnementen te leveren. Daarom zie je opeens toestellease. Dan zie je als klant veel explicieter wat de kosten van het abonnement en de kosten van het toestel zijn.

 16. Ik ben het niet helemaal eens met je advies Wim. Tuurlijk kan het soms schelen om bij de fabrikant te informeren, echter de verkoper is verantwoordelijk voor wat ze verkopen. En door deze buitenspel te zetten kan je jezelf onnodige ellende op je hals halen als er iets misloopt.

  Uit het verleden kan ik me herinneren dat een telefoon “gratis” bij een abbo me meer kostte dan hetzelfde abbo sim only te nemen en het toestel los te kopen via internet. Veel fysieke winkels, zoals bv belcompany, verkopen telefoons ook nog eens flink aan de prijs waardoor de berekening anders lijkt.

  En Marc, de huurpenning is slechts mogelijk over de afgesproken zaak. Wellicht heb je gelijk, maar als dat ding door user abuse aan zijn einde komt, zie ik niet in waarom er ‘zomaar’ eenzelfde nieuw toestel geleverd moet worden. In beginsel is degene die hem sloopt zelf aansprakelijk voor de schade.

 17. @Paulus0013 Uiteindelijk zal elke belwinkel, webwinkel en provider het toestel gewoon doorsturen naar de fabrikant. En natuurlijk hangt het ook sterk af van de fabrikant betreffende de mogelijkheden voor het direct via de fabrikant laten repareren van je mobieltje. (Of andere hardware!) Maar aan welke ellende denk jij dan dat je krijgt door het zo buitenspel zetten van de verkoper? Het scheelt de verkoper tijd en moeite en de klant krijgt gewoon sneller zijn apparaat terug. De verkoper heeft ook geen extra verzendkosten om het toestel van en naar de klant te sturen of om deze van en naar de fabrikant te sturen. Ik kan mij niet voorstellen dat verkopers hier moeilijk om gaan doen…

 18. Waar je vroeger ‘hetzelfde’ abbo ook sim-only kon krijgen, omdat je er eigenlijk alleen maar mee kon bellen en sms-en, is dat tegenwoordig net wat anders.

  Mijn abbo loopt binnenkort af en aangezien ik nog een goede smartphone heb ben ik op zoek gegaan naar sim-only abonnementen. Meen dat huidige provider HI er in het begin best gunstig uit komt, totdat je goed leest en er aanbieding op aanbieding gestapeld wordt en blijkt dat ik na 3-6 maanden bijna meer betaal dan nu voor foon+abbo… magoed, ander verhaal…

  De leuke truc nu in de verkoop van telefoon+abbo en sim-only zit hem in de datasnelheid. Nu is mobiel internet nog niet retesnel, maar veel sim-only abonnementen geven maximaal 2mbit download, met Rabo mobiel als grote uitschieter… ook qua maandbedrag… de providers kunnen sneller, alleen die snellere abonnementen worden alleen aangeboden in combinatie met de nieuwste smartphones (iPhones, Galaxy’s, One S/Xen enz).

  Loop wel grootste deel van de tijd via Wifi te interwebsen, maar toch is het wel lekker als je een wat sneller mobiel abonnement hebt.

 19. @Roel: kijk eens naar de Telfort Sim-Only aanbiedingen: zijn voor de looptijd van het abonnement, en er is voor 5 euro een internetversneller uitbreiding mogelijk. Heb je voor 20 euro een heel redelijk abonnement.

  (Weet ik toevallig omdat ik deze zelf ook ga gebruiken.)

 20. Wim, ze verdienen meer aan jou dan aan anderen. Jij betaalt voor meer dan het gemiddelde van wat jouw toestellen+dienst zouden kosten (risicofactor+winst+kosten) en je gebruikt minder. De enige waar ze nog meer aan kunnen verdienen is iemand die niet onbeperkte abo’s heeft en wel voor een hoge “meerprijs” buiten zijn/haar bundel verbruikt.

 21. @Whizzman, ik denk dat het best meevalt. Ik kocht bijna 2 jaar geleden mijn Galaxy Tab, die toen ruim 500 Euro kostte. Ik betaal gemiddeld 25 Euro per maand voor het abonnement, dat in December afloopt. Dus heb ik in December 600 Euro betaalt. Minus de 500 voor het toestel is dat dus 100 Euro voor 2 jaar mobiel bellen en internetten. En heb ondertussen nog 500 Euro aan beltegoed over. Het schijnt mogelijk te zijn om een deel van je beltegoed terug te krijgen via louche websites, waar je een duur nummer belt en ze je dan 60% of zo terugstorten op jouw rekening. Handig, maar of dat betrouwbaar is? 🙂 Zou mij mogelijk 300 Euro kunnen opleveren… Toestel van 500 Euro plus 300 Euro kontant tegen betaling van 600 Euro? Valt dus nog mee, lijkt mij…

  Het blijft wel een lastige keuze. Kiezen om meteen veel te betalen voor een toestel en dan een prepaid kaart erbij waarbij je iedere 6 maanden 5 Euro bij moet storten, of gewoon een Abo nemen zonder bijbetalen en over 2 jaar iets van 20% meer betalen dan de waarde van het apparaat. Maar ja, dan heb ik wel Internet erbij en prepaid is zonder Internet.

  Overigens, dat beltegoed kan ik altijd nog gebruiken als ik toevallig een keer naar het buitenland toe moet. Onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

 22. @Wim

  Je vergeet de Sim-only oplossing: met internet, maar zonder een apparaat in het abo. Voordeel is dat je dan het apparaat kan kopen in een goedkoper (web)winkel. Dat kan bij de duurdere toestellen een hoop schelen.

 23. @MartijnV, ik heb indertijd mijn tablet ook op het Internet gezocht maar niet goedkoper gevonden dan die 500 Euro die ik heb genoemd. Prijzen beginnen tegenwoordig al wat redelijker te worden maar nog steeds is een stevige tablet nog best kostbaar. Daarnaast is 500 Euro best een grote hap uit mijn salaris. De kosten verdelen over 24 maanden is dan handiger. 🙂

 24. @ Wim @ 17

  Ik wil je wel even wat links geven naar diverse forums waar mensen er rechtstreeks met de fabrikant niet uitkomen, waar dingen zijn kwijtgeraakt, waar problemen zijn met creditering en meer van dat soort dingen. Garantie, mijn advies áltijd via een winkel (je verkopende partij) laten lopen als consument. Zij zijn verantwoordelijk, laat hen het lekker uitzoeken. Gaat er wat mis, heb je 1 punt om je tot te richten. Nog los van het feit dat de fabrikant voor een consument gewoon een derde is en ook kosten mág rekenen.

  Dat het de verkoper tijd en moeite scheelt heb ik als koper geen boodschap aan. Dat is ook eigenlijk juridisch gezien geen argument voor een consument. Wat betreft de extra kosten, die zijn er wel, maar die zijn gewoon verhaalbaar voor de verkoper, dus dat lijkt me geen issue.

 25. @ Wim @ 17

  Mijn reactie leek niet geplaatst, opnieuw dan.

  Een verkoper is verantwoordelijk voor de afhandeling. Ellende die kan voorkomen: (transport)schade, niet (goed) gerepareerd, zaken die kwijtraken, issues over creditering etc.. Forums staan er vol mee. In alle opzichten is het toch makkelijker om 1 aanspraakpunt te hebben lijkt me. Ook mág een fabrikant, als derde, kosten in rekening brengen. Je hebt met hen immers geen overeenkomst.

  Dat het de verkoper tijd en moeite scheelt is leuk, maar kent juridisch weinig tot geen waarde. En wat maakt dat voor een consument uit? Dat het de verkoper ook kosten scheelt is niet waar. De kosten kunnen ze namelijk verhalen.

  Ik kan me wel voorstellen dat er ook wel degelijk verkopers zijn die wel moeilijk kunnen doen als je via andere wegen dan hen pogingen doet je product te laten repareren. Je kan ook geen aanspraak meer maken op dat kosteloze herstel als je dit door een andere partij dan de verkoper laat doen. Tenzij deze je zelf doorverwijst natuurlijk.

 26. @Paulus0013, inderdaad kan een fabrikant kosten in rekening brengen, maar om dat te voorkomen moet je gewoon eerst contact opnemen met de fabrikant. En als de fabrikant aangeeft de reparatie gratis uit te voeren indien je de aankoopbon meestuurt en het apparaat niet ouder is dan x jaar, dan scheelt dat een hoop. Als de fabrikant aangeeft kosten in rekening te gaan brengen dan kun je alsnog terug naar de winkel.

  Diverse fabrikanten zijn best coulant met het uitvoeren van dergelijke reparaties. Bij Samsung heb ik naast mijn tablet ook twee monitoren laten repareren die beiden na 2 jaar trouwe dienst toch wat gebreken bleken te vertonen. De oorspronkelijke winkel was daarbij bezig met een doorstart na faillisement en daar wilde ik dus niet op vertrouwen. Dus direct met Samsung contact opgenomen en die gaven wel aan dat ze wel even wilde kijken om een offerte te maken. Het naar Samsung opsturen en daarna weer terugsturen zou sowieso op hun rekening komen en een koerier kwam hem netjes ophalen. Na controle bleek de offerte ook mee te vallen: het was allemaal gratis. (Anders zou ik eerst gebeld worden om te vragen of ik met de kosten accoord zou gaan.)

  Hmmmm… Besef net dat ik 3 kapotte Samsumg apparaten heb gehad. Okay, over 7 jaar tijd, dat wel…

  Direct de fabrikant benaderen kan nooit kwaad om te besluiten wat je uiteindelijk wilt doen.

 27. Wim, dat is dus wettelijk gezien wel de verkeerde volgorde, aangezien je je (eerst) bij je verkoper moet melden. Ik ben dan ook niet zo’n fan van adviezen geven die daar tegenin gaan, om de eerder genoemde redenen. Dat neemt niet weg dat het in veel situaties natuurlijk ook wél goed kan gaan en dat het in die gevallen voor enkele partijen tijd en moeite kan schelen. Als je dan toch via die fabrikant wilt afhandelen, stel dan tenminste alsnog de verkoper op de hoogte.

 28. Een geschonken of gratis verkochte telefoon heeft voor de provider het grote nadeel dat deze niet terug te eisen is wanneer de klant zijn facturen niet betaalt.

  Als ik naar een uitspraak als deze kijk dan kan wel de (rest-)waarde van het toestel als schadevergoeding geeist worden :

  2.6 Vodafone stelt daartegenover dat zij op grond van artikel 6:277 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) recht heeft op vergoeding van de schade die zij lijdt doordat geen wederzijdse nakoming van de overeenkomst plaatsvindt. Deze schade specificeert Vodafone als volgt:

  • waarde toestel: € 350,-
  • looptijd overeenkomst: 24 maanden
  • termijnen betaald: 6 (onbetaald: 18)
  • maandbedrag: € 90,-

  Restant toestelwaarde: € 350,- maal (18/24) = € 262,50 Belcomponent: € 90,- minus (€ 350,-/24) = € 75,42

  Schade: € 262,50 + (18 maanden maal € 37,71) = € 941,28. /knip/ Het hof acht de begroting van de schade op het door Vodafone gevorderde bedrag redelijk, temeer nu daarin een vergoeding is begrepen voor de aan [appellante] verstrekte mobiele telefoon, alsmede vooraf ingecalculeerde omzet op basis waarvan Vodafone kortingen op maandelijks te betalen abonnementsgelden heeft berekend. Ik heb zelf een toestel van vodafone, er is mij in de winkel niets gezegd over een eigendomsvoorbehoud en ook in de algemene voorwaarden zie ik er zo niets over staan.

 29. Ik denk dat deze zet te maken heeft met de snelheid waarin telecom fabrikanten nieuwe modellen uitbrengen. Nu ook weer.. Iphone 5, Lg optimus G, HTC 8X …Mensen willen constant het nieuwste van het nieuwst, d.m.v. lease contracten kunnen providers op deze behoefte inspelen. Zie bijvoorbeeld bij de Iphone 5… de Iphone 4S is nog niet zo lang uit .. maar de Iphone 5 is nu al uitverkocht. Mensen hebben die drang, providers spelen er slim op in.

 30. @Richard, ik snap het wel. Als mensen ieder anderhalf jaar een nieuwe telefoon willen kopen, maar contracten twee jaar doorlopen kunnen er mensen zijn die wachten tot hun abonnement is afgelopen, maar anderen sluiten gewoon een nieuw abonnement af met nummerbehoud en betalen dan nog 6 maanden voor een abonnement zonder nummer. Immers, dit zijn kosten die mensen niet direct maken maar verspreid over meerdere maanden waardoor het “goedkoper” lijkt. Nu 600 Euro betalen of verspreid over 24 maanden 30 Euro per maand betalen, dan is voor veel mensen dat laatste aanlokkelijker omdat ze de maandelijkste kosten dan nog vrij laag zijn. Maar ja, die 600 is wel een eenmalig bedrag…

 31. @Wim #31 En het verschil tussen de oude situatie met een ‘gratis’ mobiele telefoon en de toestel-lease constructies is daarbij dan ?

  Wat als ik halverwege de looptijd een ander toestel wil, een duurder toestel, kan dat? Het is niet mogelijk om tijdens de looptijd van je abonnement je Hi ToestelLease bundel te up- of downgraden. Je kiest het toestel voor de gehele looptijd van je abonnement.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.