Is advertenties blokkeren te verbieden?

Bij Computerworld las ik een opiniestuk over advertentieblokkers als het volgende juridische slagveld in het internetrecht. Want nu inkomsten steeds meer onder druk staan, zullen sites naar meer en meer middelen grijpen om gemiste inkomsten tegen te gaan.

Er is geen wetsartikel dat specifiek het blokkeren van advertenties verbiedt. Als consument ben je niet verplicht om te luisteren of te kijken naar wat dan ook. Tijdens de reclame op TV naar de WC gaan is dus legaal (gelukkig).

Daar staat tegenover dat een site bést kan eisen dat je moet kijken of weggaan. Want in tegenstelling tot televisie sluit je met een site een contract. En de tegenprestatie uit dat contract is het mogen tonen van de advertenties.

Het argument van auteursrechtinbreuk uit dat opiniestuk zie ik niet. Het maken van wijzigingen in een werk valt onder de uitzondering voor privégebruik, net zo goed als ik gele strepen mag zetten in een studieboek.

Intrigerend zou nog zijn om de makers van adblocksoftware aan te pakken. Want hoewel consumenten niet verplicht zijn om advertenties te bekijken, zou je kunnen stellen dat het structureel en systematisch blokkeren van advertenties toch op een of andere manier onrechtmatig moet zijn. Het “jamaar dat kán toch niet waar zijn”-argument dus.

Iets specifieker is misschien het aanzetten tot contractbreuk een optie. Het is onder omstandigheden onrechtmatig om contractbreuk bij een ander uit te lokken, zelfs als jij daar geen partij bij bent.

Op zich mag het: als een exclusieve dealer aan mij als louche handelaar een partij verkoopt in strijd met zijn contract, dan is die koop legaal. De fabrikant kan alleen de dealer aanspreken op contractbreuk, maar ik val daarbuiten. Maar doe je het regelmatig én weet je daadwerkelijk van de contractbreuk, dan kom je in een grijs gebied.

Bij een Adblokker zou je als ontwikkelaar moeten weten dat deze maar één doel heeft en dat is advertenties blokkeren. Dat is dus een vorm van uitlokken van contractbreuk, aangenomen dat “je moet advertenties kijken” een standaardzin wordt in websitecontracten. En gezien dat doel is het best denkbaar dat een rechter bepaalt dat adbloksoftware weggeven onrechtmatig is.

Natuurlijk hebben adblokkers ook legitieme doelen, met name het voorkomen dat je malware langskrijgt via besmette advertentienetwerken. Maar ik denk dat je dan op z’n minst de blokker moet hernoemen naar “malwareblockplus” en iets moet inbouwen waardoor het op z’n minst lijkt alsof je probeert legitieme advertenties te laten staan.

(En sorry, ik ben wat kortaf maar ik heb de grieb).

Arnoud

43 reacties

 1. Want in tegenstelling tot televisie sluit je met een site een contract. En de tegenprestatie uit dat contract is het mogen tonen van de advertenties.

  Zou je dit nog iets willen verduidelijken? Zoals het er nu staat lijkt het voor alle sites te gelden. In hoeverre geldt dit echter voor het alleen maar bezoeken van een website? Zodra ik mij ergens registreer, dan zal ik mij horen te houden aan de voorschriften die ik heb geaccepteerd (behoudens uitzonderingen). Maar wat als ik een site gewoon bezoek zonder te registreren (of iets anders te doen waarbij ik akkoord ga met de voorwaarden)? Dan is er toch geen enkel contract en zou ik dus advertenties mogen blokkeren, ik ben immers nooit akkoord gegaan met de voorwaarden waarin dat verboden wordt.

  (En sorry, ik ben wat kortaf maar ik heb de grieb).
  Beterschap! Ik heb nooit de grieb gehad, maar het klinkt ernstig ;-).

  1. Ik was daar inderdaad iets te snel. Voor contractsluiting is meer nodig dan alleen het bezoeken van een site. Er moet een aanbod zijn dat jij aanvaardt. Er zal expliciet op de regels gewezen moeten worden en iets waaruit blijkt dat het de bedóeling is een contract te vormen. Als je je registreert op bv. een forum dan sluit je een contract waarop de huisregels van toepassing zijn.

   Bij een reactie plaatsen op deze blog denk ik dat er ook al wel een contract ontstaat, ik bied een gelegenheid (aanbod) en jij aanvaardt dat door het te gebruiken. Ik stel geen expliciete huisregels maar kan op grond van redelijkheid en billijkheid (6:248 BW) wel een en ander doen, zoals weghalen van scheldwoorden of het niet tonen van reacties die spam zijn.

   1. Bij een reactie plaatsen op deze blog denk ik dat er ook al wel een contract ontstaat

    Is er eigenlijk een juridisch verschil tussen een overeenkomst en een contract? (Ik begrijp uit eerdere blogposts dat een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig is — net als dat ik niet elke keer een contract onderteken als ik de supermarkt binnenstap; zijn er echter nog verschillen?).

    Hoe dan een contractpunt om iemand te dwingen een advertentie te bekijken voelt voor mij in elk geval een ernstige privacyschending. Veel meer dan bijvoorbeeld “I krijgt dit gratis proefexemplaar als u daarna deze enquete invult” of “U geeft uw adresgegevens af zodat wij u wekelijks advertenties opsturen”. Net als alle privacy-zaken is de persoonlijke hier erg van belang. Sommige mensen willen geen gepersonifiseerde advertenties. Ik juist wel, zolang het maar geen bewegende beelden zijn (die leiden me te veel af).

    Hoe dan ook stel ik dat ik met de meeste websites die advertenties tonen géén overeenkomst heb. Derhalve mag ik daar gewoon advertenties blokkeren (of de pagina’s bezoeken met een browser als Lynx, zou die nog bestaan?). Derhalve is het grootste gebruik van een Adblocker gewoon legaal, en mag ik hopen dat er geen rechter is die het gebruik verbiedt, ondanks bovenstaande argumenten.

    1. Ja, lynx bestaat nog (‘sudo apt-get install lynx’ voor Debian Squeeze) en de Iusmentis blog is goed te lezen. Deze reply is zelfs in lynx ingetikt. Mijn professionele respect voor de “verbouwers” van de blog die het allemaal goed werkend hebben gemaakt

   2. Als je je registreert zul je vast wel een of andere overeenkomst aangaan, maar als er specifieke voorwaarden voor gelden zullen die toch op dat moment onder je neus moeten worden geschoven, en ik vraag me af in hoeverre je voorwaarden kunt opnemen die betrekking hebben op iets anders dan de mogelijkheden die de registratie je geeft – ik zie dat in elk geval nooit. Mag je bijvoorbeeld als voorwaarde opnemen dat je voortaan moet inloggen als je de site bezoekt? Mag je als voorwaarde opnemen dat je de site van de concurrent niet meer bezoekt? Ik vraag het me af. Zulke voorwaarden lijken me niet handhaafbaar en in tegenspraak met algemene regels voor contracten.

 2. Een aantal vragen:    a) Ben je gebonden aan de mededeling onderaan de pagina in een vijfpunts letter, die alleen te zien is na het opvragen van de pagina? (Zie ook Frank’s opmerking)    b) Betekent dit dat de beheerder van een Nederlandse website nu ook verplicht is om ervoor zorg te dragen dat alle partijen die hij inschakelt voor het produceren van zijn website aan de Nederlandse privacy- en cookiewetgeving voldoen, inclusief adverteerders?    c) Mag je als consument niet meer gebruik maken van een blacklist van privacy-onvriendelijke en/of malware-verspreidende sites om jezelf te beschermen?

  Arnoud, beterschap!

  1. Om antwoord te geven op vraag a, het lijkt mij dat je niet gebonden bent aan een mededeling onderaan een pagina. Zoals ik in mijn reactie suggereer en Arnoud ook heeft bevestigd, is er bij het enkel bezoeken van een pagina nog geen sprake van een contract. Er is m.i. bij het enkel bezoeken van een website nog geen sprake van (aanbod/)aanvaarding. Een kreet als “bij het bezoeken/gebruiken van deze site gaat u akkoord met de voorwaarden” lijkt mij dan ook volstrekt onvoldoende om gebonden te kunnen zijn aan de voorwaarden. Los daarvan, hoe bewijs je als beheerder van de website dat iemand in dat geval akkoord is gegaan met de voorwaarden?

   Je ziet trouwens ook de raarste dingen in de voettekst van websites, zoals bijvoorbeeld op cad-comic.com (alhoewel die bedoeld is als een stukje humor):

   By reading this fine print your soul is now the exclusive property of Ctrl+Alt+Del Productions and its Subsidiaries. Unauthorized use of Ctrl+Alt+Del characters, images, materials, souls, odors and oxygen is strongly discouraged. We know where you sleep.

 3. Ik denk dat advertentieblokkers hun positie niet zozeer danken aan een fundamenteel verwerpen van advertenties, maar vooral aan het gebrek aan respect voor de belangen van een bezoeker van een website bij het tonen van advertenties op de website.

  Als er al sprake is van een “contract” tussen website en bezoeker dan horen er in deze overeenkomst ook voorwaarden aan eventuele advertenties die door mij als bezoeker van de website geformuleerd zijn, te staan. Voor mij zijn dat de volgende voorwaarden: 1) De website zorgt er voor dat geen van de leveranciers van advertenties informatie opslaat waar uit blijkt dat de advertentie aan mij geserveerd is (Do not track). 2) De website zorgt er voor dat geen van de leveranciers van advertenties cookies of soortgelijks plaatst op mijn computer. 3) De website accepteert volledige verantwoordelijkheid voor malware die mijn computer binnenkomt via het advertentiemateriaal dat gepresenteerd wordt. 4) De website garandeert mij dat advertenties geen pop-ups openen. 5) De website garandeert mij dat advertenties geen geluid starten. 6) De website garandeert mij dat advertenties geen bewegende beelden starten. 7) De website garandeert mij dat advertenties duidelijk als advertentie herkenbaar zijn. 8) De website garandeert mij dat advertenties niet meer dan 30 % van de ruimte op mijn beeldscherm innemen. 9) De website garandeert mij dat het laden van de advertenties het binnenhalen van de pagina met niet meer dan 500 ms vertraagt.

  Aan de eerste drie voorwaarden is in de praktijk alleen maar te voldoen wanneer de website de advertentie-inhoud aanbiedt vanaf eigen servers, zonder gebruik te maken van proxies of externe links, net zoals tijdschriften advertenties aanbieden op hun papier en omroepen de inhoud aanbieden via hun zenders. Advertentie-inhoud op een website die afkomstig is van de eigen servers wordt in het algemeen niet standaard geblokkeerd in advertentieblokkers.

  Het doel waarvoor ik in mijn webbrowser een advertentieblokker geïnstalleerd heb is dan ook niet om advertenties te blokkeren maar om mijn privacy te beschermen, om mij te beschermen tegen malware, en omdat de meeste websites er nadat de advertentieblokker zijn werk gedaan heeft er een stuk rustiger uitzien waardoor mijn leesgenot toeneemt.

  Helaas kun je als websitebezoeker geen voorwaarden in dat “contract” kun schrijven door de eenzijdigheid van het medium. Daarom is het toegestaan zijn van advertentieblokkers essentiëel: ze vervullen een belangrijke rol in de “checks and balances” van het internet.

  1. Die durf ik wel te beantwoorden: Nee! Sites hebben geen methode om te zien wat wat er op jouw computer wel of niet wordt afgespeeld/getoond als de blokker slim genoeg is.

   De blocker moet dan natuurlijk niet de advertentie niet downloaden; hij moet de rendering van de pagina aanpassen. Dat is geheel client side en dus vrij te manipuleren door de gebruiker zonder controle van degene die de pagina serveert.

   1. Ik ben nog geen Adblocker tegengekomen die ik niet vanuit Javascript kon detecteren.

    Overigens worden die Adblockers juist gebruikt om het downloaden van advertenties (en daarmee het delen van gegevens over sitebezoeken e.d.) te voorkomen. Een Adblocker een advertentie wel laten downloaden maar niet laten tonen is dan toch een beetje het kind met het badwater weggooien.

    1. Het ligt eraan waarvoor je de adblocker gebruikt natuurlijk. Ik gebruik hem voornamelijk om irritante flash reclames niet te hoeven zien. Tracking cookies verwijder ik eens per week zelf.

     Adblockers werken nu redelijk eenvoudig. Als het tot een wapenwedloop komt is het er echter één die je niet van de blockers kan winnen. Wat adblockers dan moeten doen is: 1. Ads wel downloaden, maar ingrijpen in de renderengine dat ze niet gerendered worden. 2. In plaats van de ad een placeholder tonen. Als javascript visibility opvraagt of gegevens over de ad, de oorspronkelijke data teruggeven. (Met andere woorden DOM niet aanpassen, maar gewoon DOMweg niet renderen ondank dat het object als property visible heeft.) 3. Cookies van ads per browser sessie bewaren en serveren als er om gevraagd wordt. Als browser sessie wordt beëindigd cookies weggooien.

     Met andere woorden adblockers moeten elders ingrijpen, wat niet werkt is downloaden blokkeren of de DOM manipuleren (JS kan beide dat detecteren). JS kan echter nooit zien wat je rendering engine doet, aangezien dat de allerlaatste stap in het verhaal is. Op dat punt integreer je dus je audio visuele ad blocking. Tracking door cookies doe je gewoon door te sandboxen. Je kan desnoods flash etc… wel uitvoeren, maar bveeld en geluid naar /dev/null sturen. Flash storage moet je dan weer sandboxen.

     1. Even advocaat van de duivel spelen: Als website kan je ook e.e.a. doen om adblockers te omzeilen. Belangrijkste principe: Doe net alsof een advertentie een normaal onderdeel is van de website; laad plaatjes, scripts en andere objecten nooit van een advertentienetwerk. Combineer adscripts met eigen code en comprimeer deze tezamen met een JS minifier. Maak HTML class – en id attributes random. Wissel de positie van advertenties af binnen de HTML code. Serveer advertentie-afbeeldingen vanaf hetzelfde domein en path als content-afbeeldingen. Maskeer links naar het geadverteerde door te linken naar een interne pagina die automatisch doorstuurt naar het advertentienetwerk.

      Als je dat als adblocker allemaal wil blokkeren moet je per individuele website compliceerde code schrijven om toch advertenties te detecteren, code die waarschijnlijk fragiel is en onderdelen van de website onbruikbaar kan maken.

   2. De javascript die een adblocker moet detecteren (al of niet via het detecteren van de rendering van de advertentie) draait in een (untrusted) browser op de PC van de consument. Deze browser kan hardop (of subtiel) liegen tegen je script, als de je script al kans krijgt om te draaien en niet door een NoScript plugin wordt tegengehouden.

    1. Deze browser kan hardop (of subtiel) liegen tegen je script, als de je script al kans krijgt om te draaien en niet door een NoScript plugin wordt tegengehouden.
     Succes met je noscript-plugin. Het is 2012… en ik ben niet snel voor dingen verbieden maar browsers die zich niet standard-compliant gedragen daar mogen stokslagen voor worden uitgedeeld.

     1. Noscript is gewoon standards-compliant hoor. Het enige dat het doet is het selectief uitvoeren van javascript, om zo te vermeiden dat je niet troep van willekeurige sites op je bak krijgt. En maar goed ook, Javascript is een enorm risico, net als flash/Java en alle andere gegenereerde code die van buitenaf komt zonder gecontroleerd te zijn. Je gaat toch ook niet zomaar files downloaden en ze uitvoeren?

      Zo ook Ghostery, hoewel daar het doel meer ligt in het beschermen van je privacy.

      1. @Rens Mijn reactie moet je gesplitst lezen, het zijn eigenlijk twee reacties op twee aparte uitspraken. – bla NoScript bla –> het is 2012 (Javascript is echt wel een onmisbaar onderdeel van het web) – “Deze browser kan hardop (of subtiel) liegen tegen je script” –> (dát is niet standard-compliant) browsers die zich niet standard-compliant gedragen daar mogen stokslagen voor worden uitgedeeld

      2. Eens, ik heb zelf Java wel op de PC staan, maar niet geactiveerd in mijn browser. Flash heb ik zelfs helemaal niet op mijn PC staan. Ik heb echt een hekel aan die lui uit cupertino, maar één ding ben ik ze wel dankbaar voor. Je kan tegenwoordig heel veel op het web gewoon bekijken zonder deze plugins. Overigens heeft dit tot gevolg dat flash reclames bij mij uberhaupt niet werken en als je niet zonder flash werkt, dan kom ik er niet. Mis ik niets aan, voor alles is een alternatief. Voor de commerciële site is het echter een viewer minder voor de reclames.

  1. Is het een NEE-NEE sticker of gaat het om een dienst die je gratis krijgt omdát je advertenties hebt beloofd te bekijken?

   Stel men zegt, u krijgt een gratis boek en over vier weken willen wij u interviewen over wat u ervan vond. Mag je dan ook over vier weken zeggen dat je niet wilt meewerken? Is dat gewoon “ik bepaal zelf wie mij mag bellen” of heb je een afspraak?

   1. Hangt er wel vanaf hoe je dat verzoek krijgt. Als het boek met een verzoek zomaar in de brievenbus ligt, dan kan je het gewoon houden zonder enige verplichting. Volgens mij is het volgende artikel namelijk nog steeds in het wetboek opgenomen: 7:7 BW 1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die redelijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is geschied ten einde hem tot een koop te bewegen, is ongeacht enige andersluidende mededeling van de verzender jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij het hem is toe te rekenen dat de toezending is geschied. 2. De toezending aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf van een niet door deze bestelde zaak met het verzoek tot betaling van een prijs, is niet toegestaan. Wordt desalniettemin een zaak toegezonden als bedoeld in de eerste volzin, dan is het in lid 1 bepaalde omtrent de bevoegdheid, de zaak om niet te behouden, van overeenkomstige toepassing. 3. Indien de ontvanger in de gevallen, bedoeld in de leden 1–2, de zaak terugzendt, komen de kosten hiervan voor rekening van de verzender

   2. Als ik een NEE-NEE sticker op mijn brievenbus plak krijg ik geen folders meer van (bijvoorbeeld) de Blokker. Maar ik mag nog steeds de blokker binnen lopen als ik dat wil, en ik mag er zelfs wat kopen. Sterker nog, alle aanbiedingen die in die folder staan die ik niet ontvangen heb mag ik kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als mensen die de folder wel gelezen hebben…

    Maar websites zou ik niet mogen bezoeken? of ik wordt tegen gehouden door een “lariecookie wall” zoals uitzending gemist doet…

 4. Kan de website exploitant mij garanderen dat de advertenties die hij serveert (laat serveren) altijd vrij van rotzooi zijn? Kijkend naar de voorvallen de afgelopen 12 maanden is het antwoord op die vraag: Nee. En alleen al daarom is het wel/niet blocken van advertenties minder eenvoudig dan het lijkt.

   1. Als de gebruiker JavaScript aan heeft staan blijft het mogelijk om adblockers te herkennen. Sites kunnen dus al zelf de keuze maken om gebruikers te blokkeren. Indien dit op één of andere manier onmogelijk te herkennen valt in de toekomst, dan is de uitvoerbaarheid van de wet onmogelijk en daarmee valt denk ik het draagvlak voor zo’n anti-adblock wet geheel weg. Dit is dus wel een relevant punt (dat site-eigenaren reeds zelf kunnen blokkeren en dat adblock gebruik herkenbaar is)

 5. Ik run wat advertenties op mijn website, en die zorgen ervoor dat de hosting betaald kan worden, maar als bezoekers daar een hekel aan hebben kunnen ze dat eenvoudig uitzetten; op dezelfde manier kunnen ze alle integratie van inhoud van derde partijen uitzetten. Het lijkt me dat je als site primair moet zoeken naar de beste gebruikservaring voor je bezoekers, en dat als je ook advertenties op je site plaatst met primair met dat doel voor ogen (relevant, duidelijk herkenbaar, maar niet opdringerig), niemand de noodzaak ziet ze te blokkeren. Op lange termijn is dat het beste voor de waarde van je site.

  Helaas zijn er nog teveel sites die helemaal volgehangen worden met niet relevante, knipperende reuzenbanners en andere ellende. Het resultaat is een groeiende advertentie-blindheid (met software of gewoon in de hoofden van bezoekers). Was in 2005 een doorklikratio van 2% nog gewoon, nu zit het al onder de 0.5%.

  Het is technisch iets lastiger, maar je kunt natuurlijk ook de advertenties al op de server integreren in de pagina’s, waardoor blokkeren een stuk lastiger wordt.

 6. Beterschab! Mogen we je nu een snotneus noemen? 🙂

  Adblockers verbieden is een beetje zinloos, tenzij dit echt wereldwijd wordt ingevoerd. Want een Europees verbod maakt de Amerkaanse Adblockers niet illegaal. En wat ik op mijn PC installeer moet ik zelf weten, zolang ik maar geen auteursrechten schend. En mocht de USA ze ook verbieden dan is er vast wel een ander land waar het alsnog legaal is.

  Ik denk dat website eigenaren dan ook andere verdien-modellen moeten kiezen als ze een beetje inkomsten van hun site zelf willen hebben. Adverteerders zijn wel bereid om te betalen, ook al zijn de inkomsten niet al te hoog. (Tenzij je veel bezoekers hebt!) Andere methodes zijn b.v. de verkoop van site-specifieke merchandise, zoals Arnoud hier eigenlijk met zijn juridische boeken doet. Plus natuurlijk reclame maken voor jezelf, voor als je opdrachten of werk zoekt. Ik vind het dan ook wel opvallend dat er gedaan wordt alsof het enorme “big business” is, maar voor website eigenaren die via b.v. AdSense advertenties weergeven aan de 20 bezoekers die ze maandelijks trekken zijn de inkomsten nauwelijks de moeite. De winst zit hem meer bij diegenen die de tools aanbieden waarmee andere sites advertenties kunnen aanbieden. Google, bijvoorbeeld.

  En natuurlijk zijn er grote websites die wel veel verdienen aan adverteerders. Sociale mediasites en nieuwssites, om maar wat te noemen. Maar ja, als dergelijke sites gaan afdwingen dat leden de advertenties moeten kijken, dan gaan leden gewoon naar een andere site heen met minder (dwingende) advertenties. Dat zie je b.v. bij Hyves dat het moet hebben van een beperkt publiek maar best veel advertenties biedt, die veel duidelijker in beeld staan dan b.v. Facebook. Geen wonder dus dat Hyves aan populariteit inboet en het momenteel vooral moet hebben van de sociale druk want “mijn vrienden zitten op Hyves dus ik moet op Hyves.” Maar Hyves bestaat nog, maar voor hoe lang?

 7. Ik zou willen dat er een soort compromis komt tussen ad-blockers en DNT. Websites worden wettelijk verplicht zich aan DNT verzoeken te houden. Adblockers worden verplicht om een website te melden dat ze actief zijn. Dat lijkt me het eerlijkst voor beide partijen. Websites kunnen voorwaarden verbieden aan hun content, en bezoekers die daar niet aan voldoen redirecten naar een speciale pagina. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoeveel privacy ze willen opgeven voor een bepaalde dienst.

 8. Het argument van auteursrechtinbreuk uit dat opiniestuk zie ik niet. Het maken van wijzigingen in een werk valt onder de uitzondering voor privégebruik, net zo goed als ik gele strepen mag zetten in een studieboek.

  Advertenties worden niet gewijzigd, deze worden geblokkeerd. Als de gehele website een auteursrechtelijk beschermd werk wordt, dus het artikel, de footer, de sidebar, de navigatie en de advertenties, dan lijkt me dat voor problemen zorgen. Een losse advertentie van een derde partij of de locatie ervan kan moeilijk onder jouw auteursrecht vallen, niet? Dat is het artikel en het design.

  In de UK moet je als commerciele website voorzieningen treffen aangaande toegankelijkheid. Als je advertenties tonen bij lezen verplicht stelt, stel je ook vaak JavaScript verplicht. Iemand met een no-script browser, of een browser die de hoofd-inhoud uit een site filtert krijgt dan geen advertenties en breekt mogelijk de voorwaarden.

  De readability plug-in zit standaard bijvoorbeeld in iOS browsers ingebakken. Daarmee maak je in een druk op de knop alle fouten van webdesigners en webmarketeers ongedaan, door de afbeeldingen en inhoud van artikelen uit de pagina te filteren en in een groot leesbaar lettertype te tonen.

  Laat dit maar aan de site-eigenaren zelf over. Er zijn manieren om mensen te blokkeren als ze pop-up blockers of adblockers gebruiken. Schieten ze zichzelf alleen maar mee in de voet.

  http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=doubleclick.net Advertentienetwerken, zeker de kleinere, zijn de grootste vector voor verspreiding van malware. Tevens zijn sommige advertenties niet toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De mogelijke aankopen waar je je toe laat verleiden wegen niet op tegen veiligheid, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Een advertentie blokker blijft een aanrader.

  Het web is gebouwd op selectieve consumptie van data. Als mensen gehele websites moeten consumeren, zonder zelfs maar de stijl of de hoeveelheid javascript te mogen aanpassen, dan gaat dit voor grote problemen zorgen, niet alleen met toegankelijkheid.

  Bannermoeheid heeft ervoor gezorgd dat veel reclame nu verwoven word in de content. Adverteerders zullen het dus iets slimmer moeten aanpakken in de toekomst. Zeker met een browser speciaal voor ouderen of jongeren, zou ik er geen problemen mee hebben, om bepaalde advertentienetwerken standaard te blokkeren. Dit laatste stukje consumentenmacht moeten we koesteren.

  1. Het argument is dan dat inderdaad de gehele pagina een (verzamelaars-)auteursrecht draagt van de website-exploitant. En dat zou je dan aantasten door erin te knippen. Wijzigen is op zich onderdeel van de exclusieve rechten van het auteursrecht. (Maar het mag dus via de privégebruikexceptie.)

       1. Ik doelde met ‘deze’ op zijn pagina, niet de pagina waarop wij onze reacties schrijven, excuses. Overgens zijn er natuurlijk aanpassingen gevolgd door herpublicatie die niet zomaar mogen (bijvoorbeeld het invoegen van valse beschuldigingen in de post, het toevoegen van kinderporno of het verwijderen van de licentiemeldingen). Waar ik op doel is dat het zomaar claimen van allerlei rechten omdat je iets zo makkelijk kan verkrijgen niet de bedoeling is, of je het nu gratis krijgt of niet.

 9. Arnoud, beterschap!

  Mijn reden om ad block te draaien, is de agressie van veel ads. Popups, divs dwars over de tekst heen, heen en weer springende elementen, ads die geluid maken, en ga zo maar door. Wanneer het gewoon tekstlinks zijn, zitten er best nog wel nuttige dingen tussen. Daarom heb ik het vinkje “allow some non-intrusive ads” ook aan staan.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.