Help, de Belastingdienst dateert geen documenten meer, wat nu?

wtf-stempel.jpgPer 1 januari kun je bij de Belastingdienst geen onderhandse akten meer laten dateren. Alleen enkele akten waarvan datering verplicht is, kunnen nog worden gedatumstempeld door de fiscus (met name pandrechten). En voor mensen die langs deze weg dachten “hun intellectueel eigendom vast te leggen”, is dat jammer – nu moeten ze betálen om een zinloze datum te krijgen.

Want nee, het heeft geen enkele waarde als bewijs dat iets je (intellectuel) eigendom is, zo’n datumstempel van de Belastingdienst. Ook een i-Depot, een registratie bij CCproof, een “voor gezien”-akte of proces verbaal door de notaris of een naar jezelf gestuurd aangetekend poststuk betekent juridisch eigenlijk niets. Waarom mensen dit met zulke graagte doen, is me nog steeds een volslagen raadsel.

Eigenlijk is de hele term “intellectueel eigendom” misleidend, tenzij je een juridisch vakgebied wil omschrijven. Er is niet zoiets als een wet dat het IE beschermt; enkel en alleen specifieke wetten over auteursrecht, merken, octrooien of kwekersrechten kunnen je een juridische bescherming tegen overname/afkijken/namaken bieden.

Bij bijna al die wetten is een of andere vorm van registratie verplicht – met uitzondering van het auteursrecht. Dat krijg je als je het werk maakt, mits het voldoende creatief en uitgewerkt is. Dat bewijzen is niet altijd eenvoudig, maar een datumstempel vergemakkelijkt het niet. Drie regels opschrijven en laten dateren is net zo onbeschermd als drie regels zónder datumstempel.

De enige situatie waarin een datumstempel relevant kan zijn, is wanneer twee partijen twisten over wie het werk gemaakt heeft. Degene met het oudste datumstempel op zijn kopie zal wel de maker zijn. Maar een harde regel is dat niet, en bovendien hóef je niet per se een datumstempel van zo’n dienst te hebben om bewijs te leveren. Het overleggen van negatieven, RAW bestanden of conceptversies is ook prima bewijs.

Misschien is een verklaring dat mensen denken “het is in ieder geval íets” of dat ze zich laten misleiden door kreten als “bescherm uw intellectueel eigendom” en menen dat registratie wél verplicht is. Ik krijg in ieder geval regelmatig vragen van het soort “waar registreer ik mijn auteursrecht” of “hoe vraag ik copyright aan”. Wie denkt dat dat moet, kan best geloven ook dat de datering bij zo’n dienst een waardevolle juridische stap is.

Arnoud<br/> PS: Meelezende ICT-ers, vacature hieronder al gezien? 🙂

19 reacties

 1. Yep, heb de vacature gezien maar dat wist je al. 🙂 Ik vind het salaris overigens best laag dat je biedt. Het gemiddelde voor ervaren PHP programmeurs ligt volgens mij rond de EUR 3.000 en je vraagt ook nog eens om een WordPress specialisatie. Geen wonder dat de kandidaat humor nodig heeft. 🙂 Maar goed, je vraagt niet om een programmeur maar om een ICT’er. 🙂 Heb je overwogen om ICT stagiaires een stageplek aan te bieden?

  Goed, waar hadden we het ook al weer over. Oh, ja. De datering van ideeen! Zoiets als mijn suggestie om een stagiaire in dienst te nemen! PATS! Deze post heeft een datum/tijd dus dat is MIJN idee! Van mij! Jammer alleen dat dit geen waarde heeft. En dat doet mij denken aan de nabestaanden van die Nederlander die enkele patenten had geregistreerd en die nu geld willen vangen omdat Facebook van dit patent gebruik zou maken.

  Doet mij ook denken aan een blogpost in mijn eigen blog waar ik het heb over het CART systeem. Helemaal zelf bedacht, die naam. En het staat voor Catalog, Action, Rule, Template en hoe je in een object-georienteerd systeem een algemeen systeem kunt opzetten waarmee je van alles en nog wat kunt beheren op een manier die ook onderhoud moet vereenvoudigen. Een fantastisch idee, natuurlijk (ahem!) maar er zijn vast al vele bedrijven die iets vergelijkbaars toepassen of in het verleden hebben toegepast en zijn afgedwaald naarmate ze door bleven ontwikkelen. Een mooi idee waar ik misschien zelfs patent op kan aanvragen. En dan alle bedrijven die transacties verwerken, webwinkels bijhouden en databanken aanmaken gewoon rekeningen toesturen wegens “misbruik” van mijn patent.

  Maar ja, het is maar een idee, en een idee heeft geen waarde tot je het uitwerkt. Wat mensen nou bezielt om een idee te patenteren in de hoop er veel geld voor te vangen? Nou ja, veel geld. Dat snap ik ook wel. Maar ik vrees dat rechters korte metten zullen maken met mensen die zo generieke ideeen patenteren om anderen mee af te persen…

   1. Met 3.000 per maand betaal je nog steeds niet mijn salaris. 🙂 Ervaren ICT’ers zoals ikzelf zijn duurder. Overigens hoeft een stagiaire na afloop van de stage helemaal niet te vertrekken. Je kunt een stagiaire part-time vast in dienst nemen en part-time als stagiaire zodat je kunt investeren en toch een redelijk goedkope arbeidskracht hebt.

    1. Nou Wim als je zo over een stagiaire denkt. In mijn beleving hoort een stagiaire zich bezig te houden met stage lopen en niet tegelijk als halve stagiaire en halve werknemer te worden ingezet. Dan weet ‘ie nooit op welk moment die welke verantwoordelijkheden heeft. Nu ik er zo over denk, lijkt het me een geknipte positie voor jouw. Salaris is geen probleem want dat zit wel goed bij je. Ga je als praktikant bij Arnoud aan de slag 🙂

     1. Je kunt prima met een stagiaire afspreken dat hij maandag en dinsdag in loondienst is en de rest van de week als stagiaire werkt. Er zijn genoeg ICT-ers die er een deeltijd-studie op na houden. Betreffende verantwoordelijkheden, dat is gewoon in goed overleg met de Baas. Bedenk wel dat een fulltime stagiaire nauwelijks inkomsten heeft en dus afhankelijk is van anderen (ouders, uitkering, spaargeld) om het hoofd boven water te houden. Een deeltijd-stage biedt kansen voor de student ICT’er om naast studie ook een beetje inkomsten binnen te krijgen en zo de huur, gas, licht, water en de rest te betalen. Zeker als die student al langzaam richting de 30 jaar oud is.

  1. Salaris is IMO redelijk voor zo’n positie. Er wordt niet gevraagd om een ervaren PHP ontwikkelaar.

   Van een stagiair mag je niks verwachten. Dat klinkt wat cru maar het is een zinnig uitgangspunt. Die komt om te leren en als het wat oplevert voor je bedrijf dan is het mooi meegenomen. Zeker bij een beheersfunctie is het niet handig om stagiairs in te zetten. De schade is te groot als het mis gaat en de inwerktijd is groot in verhouding tot de stageperiode.

   Zo’n half/half constructie vind ik erg twijfelachtig, en ik denk dat de school er net zo over denkt.

  1. Ik heb in het verleden wel eens timestamping-software gemaakt op basis van de Bitcoin block chain, en ik heb er wel eens wat eigen documenten mee getimestampt. Dat is heel wat betrouwbaarder dan een timestamp van een willekeurige organisatie, maar het nut van timestamps op zich wordt daarmee niet groter.

   Vraag: als auteurschap wordt betwist, wat heb je dan nog meer aan bewijsmogelijkheden naast timestamps? Misschien verborgen berichten in de tekst a la da Vinci code? Ik denk dat het gebrek aan mogelijkheden mensen wanhopig maakt, en dat ze daarom waarde hechten aan de weinige mogelijkheden die er wel zijn (zoals timestamps).

 2. “De enige situatie waarin een datumstempel relevant kan zijn, is wanneer twee partijen twisten over wie het werk gemaakt heeft. Degene met het oudste datumstempel op zijn kopie zal wel de maker zijn. ”

  Maar dat is juist de kern van menig auteursrechtelijk geschil! Hoe kun je dat als onbelangrijk wegwuiven?

  “Maar een harde regel is dat niet, en bovendien hóef je niet per se een datumstempel van zo’n dienst te hebben om bewijs te leveren. Het overleggen van negatieven, RAW bestanden of conceptversies is ook prima bewijs.”

  Voor sommige soorten werken is dat waar (al kan zulk bewijs gemanipuleerd zijn – een officieel datumstempel kan dan nog steeds zinnig zijn om aan te tonen dat het bewijs van vóór het ontstaan van het geschil dateert). Maar voor zaken als broncode van programmatuur was het een goede en goedkope manier om onbetwistbaar vast te laten leggen, dat jij al op die-en-die datum over het betreffende werk beschikte (eerder dan een tegenpartij) en dus wel de auteur moet zijn geweest. Het is toch jammer dat zo’n mogelijkheid verdwijnt?

   1. Broncode is gewoon tekst, dus die drukte je af op papier en liet hem dan dateren/registreren. (een afgeleide methode voor digitale materialen is dat je een uitdraai op papier maakte met de MD5 of een andere sterke checksum van je bestanden, en dan die uitdraai liet dateren. Daarmee zou je zonodig kunnen aantonen dat bestanden die je als bewijs aanvoert, op de betreffende datum al bestonden).

  1. Oh, het zal vast relevant zijn, maar nog niet altijd hard bewijs dat je gelijk hebt. Het gaat hierbij om auteursrecht en dan gaat het er meer om wie het meest overtuigende bewijs kan aanleveren. Jij kan b.v. een hoofdpersoon bedenken genaamd Harry, die met een magische staf rondloopt en van alles uit zijn hoed tovert en daarmee een idee naar voren brengen voor een nieuw verhaal. Maar als ik op basis van dat idee een boek schrijf van 350 pagina’s met een hoofdpersoon die sterk lijkt op jouw Harry dan ben ik de auteur van dat boek. Je kunt dan hooguit spreken over plagiaat maar van een idee van 20 tekstregels naar een boek van 350 pagina’s denk ik dat er weinig te plagiatiseren valt. Ja, het idee is overgenomen. Dat is alleen niet genoeg om auteursrechten te kunnen claimen.

   1. Zinloze kritiek, want zo’n vaag concept is sowieso nauwelijks te beschermen en dat heeft niets te maken met het al dan niet registreren ervan. Het nut van de registratiedienst voor creatieven was juist, om van werken die wél beschermd/beschermbaar zijn, te kunnen bewijzen dat ze in onveranderde vorm al sinds een bepaalde datum in jouw bezit waren. Zonder dergelijk bewijs is het met werken die niet openbaar in print verschenen zijn, in de praktijk moeilijk of zelfs onmogelijk om op te treden tegen inbreuk; sterker, de inbreukpleger kan de rollen dan soms omdraaien. Een formele datering en registratie versterkte dus je rechten. Dat kwam niet alleen de beschermbaarheid ten goede, maar maakte daarmee je IP ook waardevoller en dus beter te verkopen.

    Ik vrees dat de programmeur, cartoonist, uitvinder of schrijver (etc.) die nu een vergelijkbare registratie wil, voor veel geld naar de notaris zal moeten (en de ironie wil, dat de registratiedienst juist afgeschaft is omdat notarissen er zo’n groot beroep op deden om akten te laten registreren!). Hoe dan ook, ik vind de afschaffing een onbegrijpelijke stap in een land dat zo sterk zegt in te zetten op zijn kenniseconomie en creatieve sector.

    1. Ik ben nog nooit een vonnis tegengekomen waarbij een registratie/depot van een document een belangrijke rol speelde bij het vaststellen wie auteursrechthebbende was op de inhoud. Dat maakt mij een tikje cynisch over de praktische waarde hiervan.

     Maar er zijn nog genoeg diensten die goedkoper zijn dan de notaris, zoals het BBIE met hun i-depot of CCProof als bekende commerciële club.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.