Heeft deze disclaimer zin?

no-nee-disclaimer.pngEen lezer vroeg me:

Recent kreeg ik een mail van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en die zetten onderaan hun mail deze disclaimer: “Deze e-mail is informatief van aard. Een officiële stellingname van de VNG wordt alleen schriftelijk (op papier) verstrekt.” Is dit ook zo’n onzintekst zoals alle disclaimers?

Dat is een van de weinige disclaimerteksten waar ik over twijfel. Doel van deze tekst is te voorkomen dat de VNG contractueel gebonden wordt gehouden aan zaken die ze in e-mail zeggen. Denk aan een informele mededeling “prima offerte” of “ja dat klopt”. Ze willen zich daartegen weren door in de mail te bepalen dat zulke mededelingen ‘informatief’ zijn, oftewel geen bindende toezeggingen opleveren.

Op zich kan dat. Als ik duidelijk maak dat een bepaalde opmerking niet als bindende toezegging is bedoeld, dan kan de wederpartij daar geen aanspraak op maken. Als ik bovenin een mail zet “Dit is geen officieel aanbod maar” of “hou me ten goede maar ik denk dat dit voor X euro kan”, dan is dat niet bindend voor mij. Ook als je gezien de omstandigheden had moeten begrijpen dat ik geen aanbod wilde doen maar slechts hardop nadacht of iets dergelijks, dan kun je me er niet aan houden.

Juridisch is het criterium (art. 3:35 BW) of je

eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, [terecht] heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking

Dit criterium is ook waar de vele Otto-typefoutzaken over gaan: mocht je een lage prijs opvatten als een reëel aanbod of niet?

Het gaat bij zulke zaken nooit om één tekst of één dingetje. Als de gehele advertentie “ademt” dat dit een stuntaanbieding van €99 is, dan is een disclaimer “Prijzen onder voorbehoud” niet genoeg om dat te weerleggen. Staat er “vanaf €99, vraag naar de voorwaarden” dan mag je dit niet per se opvatten als “wat ik wil, kan voor €99”.

Bij deze VNG-disclaimer is de vraag dus of een specifieke mail “ademt” dat men echt akkoord is. Dan lijkt me die zin niet genoeg om dat te weerleggen. Maar als de akkoordverklaring voor twijfel vatbaar is (“Lijkt me prima, Arnoud”) dan moet je navragen. Bedoelt hij dan een akkoord of slechts “ik ga het akkoord halen en je ziet het wel in de post als de directeur niet dwarsligt”?

Hoe zouden jullie “Lijkt me prima” met zo’n disclaimer onderaan opvatten als het een reactie is op een concrete offerte?

Arnoud

14 reacties

 1. Dat zit hem vooral in de term ‘lijkt’. Het moet niet alleen zo lijken, maar het moet ook zo zijn. Als iemand een mail met zo’n disclaimer stuurt met de tekst ‘De hele raad van bestuur heeft er naar gekeken, waren allemaal dolenthousiast en we gunnen je het contract, we gaan alles in orde maken en de koerier met de getekende stukken stapt dadelijk in de auto. Gefeliciteerd met deze deal!’, dan lijkt me dat die disclaimer redelijk ontkracht is…

 2. Een gerelateerde vraag: Als er onderaan een brief (op papier…) staat “Aan deze brief kunnen geen rechten worden ontleend”, geldt dat dan niet ook voor de verzender/ondertekenaar ..? Gebeurt nogal vaak door/van overheidsinstanties…

 3. De disclaimer lijkt me sowieso onzin. Waarom is de tekst lijkt me prima anders met disclaimer als zonder? In beide gevallen lijkt het me dat je moet nagaan of het een echte toezegging is of niet. De disclaimer lijkt me van geen enkel belang.

 4. Ik denk dat de disclaimer van de VNG is bedoeld om te zorgen dat gemeentes zich niet hoeven te houden aan zaken die door de VNG worden gemeld. dus als de VNG zegt in een mail van iemand die iets vraagt over een gemeentelijke bijstandregeling “In uw situatie heeft u ook recht ook aanvullende bijstand” of bij een vraag over een administatieve handeling op het gemeenteuhuis “Voor deze handeling worden geen kosten in rekening gebrachte door uw gemeente” dan is een gemeente die lid is van de VNG daar niet aan gebonden.

 5. ik vermoed dat de reden van deze disclaimer niet civielrechtelijk, maar bestuursrechtelijk van aard is. De VNG zal hiermee willen voorkomen dat (een standpunt in) mailverkeer kan worden aangemerkt als een ‘besluit’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1:3 Awb: Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

  1. VNG heeft anders wel een duidelijke rol in de beleidsvorming. Bestuursrechtelijk heeft een disclaimer geen werking omdat het de zorgvuldigheidsplicht niet vermindert. Om die reden hebben de SG’s al jaren geleden besloten dat de overheid geen disclaimers meer zou moeten gebruiken, maar alleen pro-claimers die duidelijk aangeven wat doel en strekking van de communicatie is. Het steeds weer introduceren van een disclaimer komt ook door de primaire aandacht van het civiele recht (ook hier …)

 6. Arnoud, de VNG is primair een lobbyclub die de gezamenlijke belangen van gemeenten behartigt. Dit is dus niet civielrechtelijk bedoeld, maar een disclaimer richting de media. Het zegt dus dat een mening in een e-mail geen officiële mening van VNG is en dus niet gequote moet worden. Net zoiets dus als die disclaimers dus die sommige mensen op hun blog of onder hun presentatie zetten.

 7. Een officiële stellingname van de VNG wordt alleen schriftelijk (op papier) verstrekt.
  Een email is ook schriftelijk. Als ik deze vervolgens afdruk dan staat deze op papier. Daarmee wordt aan de voorwaarden voldaan en is het officieel. Of denk ik weer eens te simpel? 🙂

   1. Is er ook maar één redelijke reden te bedenken waarom we onderscheid maken tussen papier dat bij de VNG geprint werd en papier dat bij de ontvanger geprint werd?

    Het doet me denken aan de discussies over elektronische facturen. Sommige bedrijven willen nog steeds papieren facturen, maar vinden het prima dat ik de e-factuur uitprint en op de post gooi. Het is een stuk minder oké als ik zeg “wilt u hem zelf even uitprinten en in uw postvakje In leggen”.

   2. Desondanks is email een vorm van schriftelijke communicatie en wordt ook als dusdanig erkend. Dat er tussen haakjes “op papier” bij staat kan gezien worden als een voorbeeld van schriftelijke communicatie en dus niet als “schriftelijk op papier” zonder de haakjes. Je zou het dus kunnen lezen dat je de email eerst moet uitprinten om het officieel te maken. Het hangt er maar net van af hoe je deze disclaimer leest en interpreteert. En als het in mijn voordeel is dan interpreteer ik zaken graag zo dom mogelijk. Ik snap wel wat er wordt bedoeld maar dat is niet in mijn voordeel. Mijn IQ even 50 punten omlaag en het leest opeens anders en dan kom ik op mijn uitleg van “afdrukken en klaar”. 🙂 En daarna mijn IQ weer 50 punten omhoog brengen… Waarom 50? Ik wil graag boven de 100 blijven… 🙂

 8. Er is hier wat Usenet-jurisprudentie over, maar ik kan hem zo gauw niet vinden.

  Zoals je weet, worden smileys (mede) gebruikt om aan te geven dat iets niet al te letterlijk moet worden opgevat. Als jij de lotto wint en ik schrijf “Arnoud, klootzak”, dan kan ik daar een smiley achter zetten om duidelijk te maken dat ik met een gespeeld kwade stem zeg, dat ik dus ‘jij geluksvogel’ bedoel.

  Trollen gingen dat op een gegeven moment misbruiken, die gingen los in een posting en plaatsten dan aan het eind gauw nog wat smileys als een soort schild tegen een weerwoord. Moderators maakten met dat soort praktijken gauw korte metten; als uit de context duidelijk was dat het gemeend was, kon je niet nog gauw even een smiley als disclaimer plaatsen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.