Mag T-Mobile haar Flex en Relax-abonnementen zomaar opzeggen?

t-mobile-akkoor.pngT-Mobile gaat klanten die nog een Flex- of Relax-abonnement hebben, waarbij het beltegoed ‘onbeperkt en voor altijd’ houdbaar blijft, overzetten naar een ander abonnement, las ik bij Tweakers. Het gaat in totaal om meer dan 80.000 abonnees, die hun opgebouwde beltegoed kwijtraken. Volgens T-Mobile wil men van deze abonnementen af omdat de achterliggende techniek verouderd is, en bieden ze een passend alternatief door een goedkoper abonnement aan te bieden dat ook onbeperkt lijkt te zijn. Maar mag dat zomaar?

Nee, niets in het recht mag zomaar. Er mag veel, maar dat is altijd met belangenafwegingen en redelijkheid omgeven. Het komt dus altijd neer op een afweging: hoe hard was de afspraak, waar zitten we ondertussen en hoe redelijk is het nog om het bedrijf aan dit contract te houden?

Ik kan flauw doen en zeggen, een telecomboer mag altijd de contracten wijzigen mits ze je met een maand vooraankondiging laten gaan als je dat wilt (art. 7.2a Telecomwet) maar daar is tegenin te brengen dat dat artikel niet bedoeld is voor het opzeggen van contracten. Het volledig herschrijven van een contract is trouwens een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde (art. 6:236 sub a BW) dus T-Mobile kan niet zeggen, wij mogen de contracten herzien dus we herzien ze bij deze tot “u heeft geen contract meer”.

We moeten dus terug naar algemene principes uit het recht. Oké, dat kan. In het algemeen heeft de Hoge Raad al diverse malen bepaald dat duurovereenkomsten (contracten voor onbepaalde tijd) in principe altijd mogen worden opgezegd. Ik citeer even de juridische mond vol:

Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een dergelijke overeenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

In iets behapbaarder formaat:

 1. Als de overeenkomst bepaalt hoe er mag worden opgezegd, dan is dat leidend.
 2. Als de overeenkomst niets zegt over opzeggen, dan mag er worden opgezegd.
 3. In beide gevallen kan het zijn dat opzeggen alleen redelijk is wanneer
  1. men een voldoende zwaarwegende grond heeft, en/of*
  2. men een voldoende lange opzegtermijn hanteert, en/of
  3. men een schadevergoeding aan de wederpartij moet betalen.

(* Ik zeg en/of hoewel in het Nederlands ‘of’ altijd ‘en/of’ betekent – Ruud corrigeer me als ik het fout heb alsjeblieft. Het is een ICT-blog hier dus voor de zekerheid toch maar en/of.)

Goed. Wat zegt de overeenkomst? De algemene voorwaarden (PDF) van de telecomboer zeggen niets over zomaar opzeggen door T-Mobile. Het enige dat er staat, is dat het abonnement onbepaalde tijd wordt na de eerste periode en dat T-Mobile mag ontbinden bij wanprestaties door de klant. Voor T-Mobile is er dus geen opzegregeling. Daarom mag T-Mobile opzeggen.

De redelijkheidstoets dan. T-Mobile komt met een redelijke grond (verouderd systeem ter administratie, abonnementsvorm die in 2011 uit de markt gehaald is). Is dat zwaarwegend? Na 4 à 5 jaar denk ik van wel. Het houdt een keer op met oude abonnementen. Ja, ik weet dat ze “beltegoed ‘onbeperkt en voor altijd’ houdbaar” hebben gezegd maar het lijkt me niet redelijk om daaruit af te leiden dat ze dus maar eeuwig een legacy systeem in de lucht moeten houden.

Is er een voldoende lange opzegtermijn? Ik kan niet ontdekken wanneer je over móet zijn, het lijkt vooralsnog een “goh het zou leuk zijn als je eens overstapte”-actie te zijn. Een half jaar tot een jaar lijkt me redelijk.

Moet er een schadevergoeding worden betaald? Niet perse. De HR bedoelde met die eis niet dat je áltijd de schade moet vergoeden, alleen dat dat een grond kan zijn om een opzegging legaal te verklaren. De vraag bij deze eis is of er schade is door het voortijdig opzeggen. Daarbij moet je rekening houden met de aard en inhoud van het contract en de omstandigheden van het geval, wat zo veel betekent als “bedenk zelf wat leuks, succes”. Maar het punt is dat niet elk nadeel schade is.

Het beltegoed, zeggen veel mensen dan. Genoeg die er honderden euro’s aan ongebruikt beltegoed hadden staan. Dat ben je kwijt als je overstapt naar een nieuw abonnement. En dat klopt, maar in de algemene voorwaarden van T-Mobile staat dat opgebouwd beltegoed komt te vervallen. En ik zou niet weten waarom dat tegen de wet is. Beltegoed is geen zaak, geen bezit. Het is gestolde dienstverlening, een teller die zegt hoe veel je nog mag. Die teller kun je niet laten uitbetalen enkel omdat hij toevallig in Euro’s wordt uitgedrukt.

Dus nee, ik zie niet waarom T-Mobile dit niet mag, mits ruim van tevoren aangekondigd natuurlijk, en mits het verhaal over de infrastructuur natuurlijk klopt. Hoewel ik geen reden heb om aan dat laatste te twijfelen.

Arnoud

170 reacties

 1. Tegenover die honderden euro’s aan beltegoed staan honderden euro’s aan betaald abonnementsgeld. Die heb je betaald met de belofte dat je die ‘onbeperkt en voor altijd’ mag gebruiken om mee te bellen. Je zou ook kunnen zeggen dat je die dus hebt vooruit betaald tegen een in de toekomst op te nemen dienst (belminuten). Die zou je dan toch terug kunnen vorderen met het argument dat de provider niet levert waar je voor hebt betaald?

 2. Ik zeg en/of hoewel in het Nederlands ‘of’ altijd ‘en/of’ betekent
  Ik ben ook geen Neerlandicus maar en/of is wat mij betreft toch iets anders als of. In jouw lijstje lijkt het mij dat het met of gaat om één van de 3 opties en met en/of een keuze van 1-3 van de 3 opties.

  Ik ben er toch verbaasd over dat beltegoed niets is., er was toch een uitspraak dat je de belminuten wel kon stelen? Daarnaast leidt je door het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst duidelijk aantoonbare schade (je belminuten), waarom is het dan onredelijk om die schade vergoed te willen zien. Dat staat toch ook in de 3 bovenstaande punten?

 3. Dank voor de heldere toelichting. Het punt dat T-Mobile maakt over hun infrastructuur vind ik op z’n minst dubieus. Met wat voor reden zou je aannemen dat dat helemaal waar is? Naast die ongeveer 80000 klanten hebben ze toch nog tienduizenden andere klanten die ook moeten betalen? Waarom zou dat systeem radicaal anders zijn?

 4. Er zijn ook andere trucs om abonnees vanzelf over te laten stappen: mijn vrouw zat bij Telfort met een ‘onbeperkt’ data-abonnement, waarbij Telfort een FUP hanteerde om hele grote gebruikers toch mee om de oren te slaan. Vorig jaar kregen we een brief dat haar gebruik van 2,5GB te ver boven het gemiddelde van 250MB per maand lag. Telefonisch contact met Telfort maakte al snel duidelijk dat het bedrijf alleen de pool van dat specifieke abonnement bepalend liet zijn voor die FUP, want we begrepen niet dat er anno 2014 een gemiddeld gebruik van 250MB kon bestaan. Telfort verklaarde dat de groep mensen met dat abonnement steeds kleiner werd, waardoor het gemiddelde ook daalde. Uiteraard stond het ons vrij om naar andere abonnementsvormen te kijken: Telford had net een mooie aanbieding klaarstaan, met maar liefst 2GB internet, onbeperkt SMS en 150 belminuten voor ongeveer hetzelfde geld. Haar toestel ging dan ook nog eens kostenloos mee (even het feit negerend dat ze dat toestel allang had afgeleased en niet eens meer had).

  Dat klonk ons zo mooi in de oren dat we diezelfde avond maar naar een andere aanbieder overstapten met 6GB, voldoende belminuten, betere voorwaarden in het buitenland en 25% minder abonnementskosten.

  Geen idee of het extra datagebruik Telfort nu zoveel kostte, maar door dit soort trucs komen ze wel makkelijker van hun oude abonnementen af. Dat het ze ook klanten kost, nemen ze denk ik dan maar op de koop toe.

 5. Wat punten die zo bij me opkomen: 1) Beltegoed kan best vervallen als je overstapt naar een andere abonnementsvorm, maar de klanten in kwestie maken de overstap niet uit eigen vrije beweging. Ze worden daartoe gedwongen omdat T-Mobile dat prettig vindt. Dan lijkt het me redelijk dat je daar tegenover zet dat beltegoed in dit geval niet vervalt. 2) Voor dat opgebouwde beltegoed is toch betaald tijdens de abonnementsperiode? Dan heb je toch het recht om daar gebruik van te maken? Als je meer gebruikt dan afgesproken via je abonnement moet je fors bijbetalen, maar als je minder gebruikt is dezelfde dienstverlening opeens geen geld waard? Lijkt mij nogal een one-way redenering… 3) Het infrastructuur argument is flauwekul. Voor je administratie heb je per telefoonnummer niet meer nodig dan een lijst van beltegoeden, met voor elk item op die lijst de datum van bijschrijving en een code voor de abonnementsvorm waaronder dat beltegoed is ontstaan. Daarmee kan je tot in de eeuwigheid voortborduren met ‘oneindig’ veel abonnementsvormen en toch je administratie correct blijven bijhouden. Als T-Mobile kiest voor een niet-flexibele administratie die zelfs dit soort uitzonderlijk ‘basic’ dingen niet kan bijhouden, prima, maar dan zijn de gevolgen hun probleem. Je mag van een professionele partij wel enige mate van deskundigheid verlangen lijkt me…

 6. Beltegoed is geen zaak, geen bezit. Het is gestolde dienstverlening, een teller die zegt hoe veel je nog mag. Die teller kun je niet laten uitbetalen enkel omdat hij toevallig in Euro’s wordt uitgedrukt.

  Ik ben als “leek” geneigd beltegoed het zelfde te zien als een (kleine) bankrekening. Beltegoed dat over blijft na betaling voor diensten is teveel betaald, dus dat is een schuld die de provider bij de klant heeft, en dat dient te worden terugbetaald door de provider.

  Of is het bij banken stiekem ook het zelfde, dat banken niet verplicht zijn om jou je geld terug te geven?

 7. * Ik zeg en/of hoewel in het Nederlands ‘of’ altijd ‘en/of’ betekent

  Als ik een programmeertaal aan mensen probeer uit te leggen, dan loop ik met enige regelmaat tegen het probleem aan dat het niet meteen duidelijk is dat ‘or’ een ‘inclusieve of’ is. Volgens mij zijn er dus aardig wat mensen die de ‘exclusieve of’ als standaard-betekenis van het woord ‘of’ zien.

    1. Hahaha, herkenbaar! Maar dat zegt niets: die IT-ers willen hoogstwaarschijnlijk niet koffie EN thee. Het verschil tussen inclusieve en exclusieve of is hier dus niet van toepassing. Het is alleen een plagerige manier van IT-ers om te laten zien dat je vraag ambigu was. En erg flauw natuurlijk, want in vast idioom zoals “wil je A of B?” is die ambiguïteit goed op te lossen, en ieder normaal mens doet dat dan ook zonder te zeuren.

    2. Ik denk dat de juiste interpretatie van die vraag afhangt van de intonatie, zodat je er puur ‘op schrift’ weinig over kan zeggen. Als je achter elkaar zegt zonder enige extra klemtoon “Wil je koffie of thee” dan betekent dat vaak niet meer dan “Wil je iets drinken…”, terwijl je met extra pauze na ‘koffie’ en klemtoon op ‘of’ een keuze voorlegt. Ruud?

       1. In dat rijtje van je is het verschil best duidelijk tussen en en of: Als je overal “en” neerzet, moet aan alle drie de regels worden voldoen, zet je of neer, dan is een van de drie regels voldoende. Ik snap echt niet hoe je dat anders kunt lezen.

        Maar dan nog interpreteer je het juridische stukje (volgens mij dan) verkeerd. Er staan drie voorwaarden in: De eerste is dat er een zwaarwegende grond moet zijn. Dat is duidelijk, toch? Daarnaast met men een voldoende lange opzegtermijn hanteren, OF de opzegging moet gepaard gaan met een schadevergoeding. Niet allebei.

        Oftewel: jou rijtje zou als volgt moeten/kunnen zijn

        In beide gevallen kan het zijn dat opzeggen alleen redelijk is wanneer
        1 men een voldoende zwaarwegende grond heeft, en
        2a men een voldoende lange opzegtermijn hanteert, of
        2b men een schadevergoeding aan de wederpartij moet betalen.

 8. het lijkt me niet redelijk om daaruit af te leiden dat ze dus maar eeuwig een legacy systeem in de lucht moeten houden.

  Het probleem dat ik heb met zaken “beltegoed onbeperkt houdbaar”, is dat je als bedrijf wéét dat dat misleidend is op het moment dat je dat als beleid of abonnementsvorm gaat gebruiken. Onbeperkt betekent in mijn woordenboek nog altijd gewoon onbeperkt, en is mijns inziens typisch één van die “absoluten” die je als bedrijf moet mijden als de pest. Als je zegt “eeuwig”, of “altijd”, of “onbeperkt”, zullen er altijd mensen zijn zoals ik die naïef geloven dat je daadwerkelijk zegt wat je bedoelt.

  Telfort wist dat onbeperkt houdbaar een flink aantal jaren kan beslaan. Om dan nu ineens “ja maar nu moeten we ouwe zooi in de lucht houden” te gaan roepen vind ik hypocriet. Dat wist je toen je er aan begon. Ik snap ’t van Telforts ICTafdeling dan ook weer wel, maar heb toch de behoefte om de marketeer die onbeperkt houdbaar bedacht heeft een flinke schop te verkopen…

  1. Mag ik vragen wat voor brak systeem ze dan hebben als ze dit niet kunnen administreren?

   Het enkele verschil met moderne abonnementen is dat je het eind slado van de vorige maand moet optellen moet verhogen met het soldo van een maand en als start moet nemen iedere maand. Als je dat niet kan ben je een prutser.

   Dus ja ik heb wel ernstige twijfel als ze het over legacy sytemen in de lucht houden hebben. (waar zeggen ze dat overigens?) Als dat de reden is, dan is het een slap excuus om van een oud abonnement af te komen.

   Overigens heb ik jaren lang een ultra goedkoop bel abonnement gehad van T-mobile uit de periode dat ze nog geen landelijk netwerk hadden. Dat heb ik uiteindelijk zelf opgezegd omdat er geen data bundel bij zat.

   1. Gissing: het zou me niet verbazen als ze wel eens per 1 januari live willen gaan met een nieuw systeem, en dat de heren en dames specificatie-opstellers even vergeten waren dat deze oude abo’s er ook nog in moesten kunnen. Dus moeten ze maar van die oude abo’s af, aangezien de bouwers nog zoveel “gewijzigde inzichten” en “voortschrijdende inzichten” moeten verwerken dat die geen tijd meer hebben om dit er ook nog even bij in te fröbelen.

    Waarom dit specifieke abonnement dan wel zo moeilijk is, vraag ik me dan wel weer af. Ik zou best eens een blik willen werpen op het ontwerp.

 9. In wat voor een fantastische wereld leven we toch. T-Mobile is toch geen klein kind. Als zij een product verkopen dat een beltegoed dat “onbeperkt en voor altijd houdbaar blijft”, dan zeggen ze nogal wat. Dat is een sterk verkoopargument, dat ook mij overtuigd heeft om een contract af te sluiten. Als ik de blog lees, blijk ik kinderlijk naïef te zijn geweest. Onbeperkt (vlgns van Dale:onbeperkt=onbelemmerd;onbegrensd;onbepaald) blijkt slechts een marketing term en “voor altijd”, ook daar heeft T-Mobile niets mee, net als met zijn klanten. Het komt dus weer uit op het contract. Nu ben ik alleen ingenieur, en niet óók nog eens jurist zoals de schrijver van de blog, dus ik lees de voorwaarden alleen in goed Nederlands. In artikel 5.3 staat voornamelijk waar de klant aan moet voldoen. Alleen in punt d. kan ik iets vinden waar T-Mobile zich op kan beroepen: 5.3 T-Mobile is gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden in geval: a. de bij de Klant in rekening gebrachte kosten voor (Aanvullende) Diensten en/of Content van derden, waaronder SMS diensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten niet worden betaald; b. de Klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst; c. van beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen, al dan niet van derden, op basis waarvan T-Mobile haar (Aanvullende) Diensten aanbiedt; d. technische of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken; e. de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan T-Mobile heeft verstrekt.

  Technische of bedrijfseconomische redenen. Technische redenen kunnen het niet zijn. Bedrijfseconomische redenen lijken me ook niet van toepassing. 80000 klanten, die 7.50 per maand betalen, 12 maanden per jaar, dat betekent een jaarlijkse opbrengst van me 7.200.000 EURO.

  Dat moet voldoende zijn om een product dat verkocht is als onbeperkt en voor altijd te administreren.

  Ik heb mijn terminatie brief nog niet ontvangen, maar volgens de website krijg je 31 dagen de tijd om te reageren, dan wordt je automatisch omgezet en ben je je geld kwijt. Mijn beltegoed bedraagt EUR 1084,00 en is speciaal opgespaard voor gebruik tijdens tokomstige buitenlandse reizen. Dit geheel legitiem en onder volle inachtneming van mijn contractuele verplichtingen.

 10. Hoezo zou verouderde infractuur een argument zijn? Een abonnement is niet meer dan een aangemaakte administratieve eenheid van belminuten en eventueel een bepaalde hoeveelheid data.

  Dat kan m.i. op zowel oude als nieuwe infrastructuur. Dat daar wellicht beperkingen in zijn gebouwd in mee te nemen belminuten is m.i. meer een probleem van de provider wat oplosbaar is.

  Ik zie overigens niet in waarom een beltegoed niet onbeperkt houdbaar zou kunnen zijn. Het is een tegoed wat m.i. ook administratief meegenomen zou kunnen worden waar bij en af kan worden geboekt. Met je telefoonrekening kunnen ze dat ook.

  Lijkt mij dat ze vooral van de abonnementen af willen en om willen zetten naar nieuwe, voor de provider gunstiger, abonnementen. Dat kan, maar dan lijkt het mij niet onredelijk dat de klant hier een vorm van schadeloosstelling voor krijgt. Bijvoorbeeld in het verbruiken van belminuten en tot de tegoeden op zijn geen rekening meer…

  Zelfs indien juridisch houdbaar is het de vraag of de provider niet de schijn heeft gewekt dat iets inderdaad voor altijd/permanent mee zou worden genomen. Als je dat altijd hebt gedaan vind ik het onbehoorlijk om daar zomaar mee te stoppen zonder iets voor de beltegoeden te regelen.

 11. Dus nee, ik zie niet waarom T-Mobile dit niet mag, mits ruim van tevoren aangekondigd natuurlijk

  Dit is niet aan de orde. Ik heb maandag ochtend een email gehad van T-Mobile dat volgende maand mij abonnement omgezet wordt. Ik ben zo iemand die veel tegoed had, moet nu alles binnen 1 maand opmaken.

 12. @Arnoud, maakt het uit waar het beltegoed in gerekend wordt? Ik heb ooit ook een abonnement gehad met onbeperkt houdbaar beltegoed en dat werd uitgedrukt in euro’s. De prijzen van belminuten, sms’jes, mms’jes, en mobiele data werden vermeld en het was aan de gebruiker zelf of die voor €20,- (bij wijze van spreke) 20 uur wilde bellen of 2 GB aan data wilde downloaden.

  In dat geval lijkt het tegoed dus een opgebouwd geldsaldo. Kan dat ook zomaar komen te vervallen?

 13. De technische redenen zijn naar mijn idee een smoes. De opzegtermijn is één maand, waren dat er wat meer geweest dan hadden veel mensen wat vaker gebeld (bijv tijdens verblijf in het buitenland) of op een andere manier hun beltegoed (deels) kunnen gebruiken. Dat was al heel wat fatsoenlijker geweest. Maar waarschijnlijk wil T-Mobile van deze beltegoeden af voor het einde van het boekjaar en moet het nu even snel. En dan de maildie je erover krijgt: “Je bent al lange tijd klant bij ons en dat waarderen wij. Op dit moment heb je met mobiel nummer 06 ??????? een Flex 20 SIM only ’07 abonnement bij ons. Jouw huidige abonnement is verbonden aan systemen die wij niet volledig kunnen blijven ondersteunen. Hierdoor kunnen wij je niet de service blijven bieden die je van ons mag verwachten. Daarom gaan we het aanbod van onze abonnementen vereenvoudigen. Dit heeft gevolgen voor jouw abonnement. Over een maand zullen we jouw Flex abonnement wijzigen naar ons nieuwste abonnement: Stel Samen & Stel Bij.” Geen woord waaruit maar zou kunnen blijken dat ze ook maar iets van sympathie voelen voor de klant. Het nieuwe abonnement geeft wel meer mogelijkheden maar de meeste Flez-klanten zitten daar niet op te wachten. Het voordeel van Flex was juist dat je de ene maand wat spaarde maar dat tegoed dan in een volgende maand alsnog kon gebruiken.

 14. De termijn is overigens niet redelijk. T-mobile kondigt dit aan met 1 maand te gaan: Volgende maand wordt je omgezet. Dit lijkt me wel onredelijk bezwarend. Zo bel ik al een jaar marginaal meer dan ik betaal, waardoor mijn tegoed langzaam slinkt. Dat ben ik straks ineens kwijt.

 15. Tja, nu heb ik een T-Mobile abonnement en ben meteen maar eens naar de status ervan gaan kijken. Contract is van mei 2010 en is inderdaad een Relax 15 abonnement. Nu word ik echter vaker gebeld dan dat ik zelf bel en heb ik mijn abonnement meer voor de online dataverbinding omdat ik meer behoefte heb aan Internet-diensten. Mijn beltegoed vertegenwoordigt volgens T-Mobile dan ook een waarde van meer dan € 1.100 en dat is best hoog. Daar kan ik nog enorm lang mee bellen als dat op een Prepaid-kaartje komt. 🙂 Maar goed, ik maak mij er niet zo druk om maar er zullen vast anderen zijn die zoals ik een mobieltje vooral gebruiken voor Internet-diensten en om gebeld te kunnen worden. Die kunnen dus allemaal hun beltegoed vaarwel gaan zeggen. Maar T-Mobile geeft aan dit beltegoed een waarde in euro’s en door de gedwongen verhuizing naar een nieuw abonnement is er dus eigenlijk sprake van waarde-vernieling. Is daar geen schade voor te claimen? Ik denk hierbij aan het beltegoed laten bijschrijven op een Prepaid kaart, want dan blijft het beltegoed nog steeds bewaard. Het zou geen zaak zijn geweest indien T-Mobile dit in belminuten had uitgedrukt maar T-Mobile geeft er zelf een financiele waarde aan die dus verloren gaat. Dan lijkt het mij ook dat T-Mobile deze waarde niet zomaar in eigen zak mag steken. Toch?

  1. Buiten het feit dat je beltegoed weg is straks, is het nieuwe abonnement niet gelijkwaardig. Ik heb het destijds speciaal genomen (ondanks dat de belkosten per minuut erg duur zijn) omdat ook het gebruik van interne en telefoon BUITEN Europa uit de bundel gaan. Bij het nieuwe abonnement dus straks niet meer, dan krijg je alsnog een rekening. Ook betaal je straks eerst 7,50, maar daarna 20 Euro. Dat is 12,50 meer dan dat ik nu betaal.

  2. beste ten brink ik wilde mijn overige beltegoed om laten zetten naar prepaid, maar t-mobile gaf aan dat dit niet mogelijk was (maar waarom dit was gaven ze niet aan ) sorry voor mijn taalgebruik maar ze zijn niet meer dan oplichters

 16. Het argument “ja maar, beltegoed is geen zaak dus dat mag zomaar weg” lijkt voor mij toch niet echt door de giecheltoets heen te komen. Hier is gewoon voor betaald met een harde belofte dat het “onbeperkt” zou zijn, dus dat zouden ze dan wat mij betreft ook gewoon aan moeten houden. Infrastructuur heeft daar overigens heel weinig mee te maken – ze kunnen prima de abonnementen overzetten en dan het overgebleven beltegoed bijschrijven op het nieuwe abonnement.

 17. De redelijkheidstoets dan. T-Mobile komt met een redelijke grond (verouderd systeem ter administratie, abonnementsvorm die in 2011 uit de markt gehaald is).

  Nou, zet die klanten dan maar over op het nieuwe administratiesysteem, met een subtiele aanpassing zodat het nieuwe system de oude werkwijze ook begrijpt. Dat kan niet veel tijd/geld kosten. Lijkt mij dus geen goede reden.

  Overigens kan ik zoiets nog wel begrijpen als er bijvoorbeeld fysieke infrastructuur of apparatuur voor een groep klanten nodig is. Als KPN bijvoorbeeld besluit om geen ISDN aan te bieden lijkt me dat niet onredelijk, want daar moeten ze speciale apparatuur voor in de wijk hebben. Zet die klanten dan over op een nieuw systeem dat dezelfde functionaliteit heeft (m.b.v. VOIP bijvoorbeeld). Zo ga je met je klanten om.

  En dan de abonnementsvorm. Tja, verschrikkelijk dat die niet meer zo gangbaar is. Maar waarom dat nou een probleem zou zijn, is mij niet duidelijk.

  Alles bij elkaar lijkt het me dat T-Mobile gewoon geen zin meer heeft om de oude abonnementsvormen aan te houden.

  1. Als KPN bijvoorbeeld besluit om geen ISDN aan te bieden lijkt me dat niet onredelijk, want daar moeten ze speciale apparatuur voor in de wijk hebben. Zet die klanten dan over op een nieuw systeem dat dezelfde functionaliteit heeft (m.b.v. VOIP bijvoorbeeld). Zo ga je met je klanten om.

   zo ga je met je klanten om? Dus ik mag mijn ISDN telefoon (HFL 399,-) bij het oud vuil zetten? En wat te denken van bedrijven met een ISDN telefooncentrale van enige duizenden euro’s. Of krijgen die een nieuwe centrale van KPN?

  1. Waar in de wet staat dat ik recht heb op creditering van ongebruikte tegoeden? Als ik een strippenkaart kocht maar er nooit mee reisde, kon ik die niet terug naar geld laten omzetten. Idem voor mijn festivalmuntjes, als die niet op zijn bij einde festival dan ken ik geen wetsartikel dat terugbetaling van de waarde daarvan verplicht.

    1. Precies. Dat was de reden dat je die kaart gekocht had en luid zingend: “Overal met je strippenkaart” in de bus ging zitten. Nu vervalt er een buslijn, en ben jij je strippenkaart kwijt. Di kan toch ook op andere buslijnen nog gebruikt worden!?

   1. In de wet staat toch dat als jij hebt betaald voor een dienst, en die dienst (gedeeltelijk) niet wordt geleverd, jij je betaling (gedeeltelijk) mag terugvorderen?

    Deze mensen hebben betaald om in de toekomst te kunnen bellen, en nu zegt T-Mobile dat ze dat niet meer kunnen. Dus ze leveren een dienst niet, waar wel voor is betaald.

    1. Het klopt, maar de vraag is wel waar men voor betaalt. Als ik een bioscoopkaartje koop en niet kom opdagen, dan ben ik mijn geld kwijt ook al is de dienst niet aan mij geleverd. Dat is immers gewoon mijn schuld.

     Wat was hier de dienst? Was dat “bellen” of “kunnen bellen”? Als het het laatste is, dan heeft T-Mobile dat netjes geleverd. Dat jij niet belt, tsja.

     1. De dienst lijkt mij toch vrij duidelijk: De dienst is bellen, niet kunnen bellen. immers als je tegoed op was moest je bij betalen. Je betaalde dus voor zoveel miniuten, of voor zoveel euro bellen. Dat je kan bellen is een noodzakelijk prestatie die T-mobile moet doen om leveren mogelijk te maken. T-mobile wil nu stoppen met die prestatie, waardoor men op de verkochte dienst (x tijd bellen) wanprestatie gaat leveren.

      (Hoe kan je kunnen bellen een dienst noemen. Om de verplichte vergelijking te gebruiken: Dat is zeggen dat Sixt jou een dienst levert omdat je een auto bij ze kan huren. Ja meneer, ik weet dat u vorig jaar een Mercedes bij ons heeft geboekt en betaald, maar wij hebben geen Mercedessen meer, hier heeft u een fiat 500. Wat zegt u? U heeft betaald voor een Mercedes? Nee, u heeft betaald voor de mogelijkheid in een auto te kunnen rijden meneer)

     2. Die vergelijking gaat krom. Als jij een bioscoopkaartje koopt dat onbeperkt geldig is en je komt niet binnen een jaar opdagen, dan is het ook niet redelijk dat je kaartje ongeldig wordt verklaard. Het belangrijke punt hier is de belofte van onbeperkte geldigheid. Als je bioscoopkaartje (of beltegoed!) geldig is voor een bepaalde periode, dan ligt dat heel anders.

      De dienst hier, voorzover ik het begrijp, is “kunnen bellen met je tegoed gedurende een oneindig tijdsbestek”, en dat is een dienst die dus niet volledig geleverd is – “oneindig” is immers nog niet ten einde, en zal dat ook nooit worden. Dat je dienst iedere maand uitgebreid wordt (met een X hoeveelheid beltegoed), doet daar wat mij betreft niets aan af.

      Zoals elders al gezegd gaat het hier om twee dingen: het voortzetten van het contract, en het beschikbaar houden van het opgebouwde tegoed. Uiteraard kan de aanbieder er voor kiezen om niet langer hetzelfde contract aan te bieden (en dus het opbouwen van beltegoed stop te zetten), maar ik zie niet in waarom dat hen zomaar vrij zou moeten stellen van de dienstverlening waar de klant gewoon voor betaald heeft.

       1. Nee, maar het is wat mij betreft compleet redelijk om te verwachten dat je die dienst (mobiel bellen) kunt blijven gebruiken zolang zij die leveren. En aangezien ze je een nieuw abonnement aanbieden voor dezelfde dienst (maar met slechtere voorwaarden) is evident dat ze die dienst dus wel blijven aanbieden.

       2. Ja dat lijkt me zeker redelijk Ik heb lang bij een verzekeraar gewerkt en daar verkocht men oa levensverzekeringen. 3x raden hoe lang die mee moeten gaan :). Ook die verzekeraar heeft enkele producten die dermate slecht verkocht zijn dat het administreren feitelijk te duur wordt. Zij zijn echter verplicht dat contract de gehele looptijd aan te houden. Er kan geprobeerd worden deze contracten door te verkopen aan derden, of de klant wordt benaderd om zich af te laten kopen. Als een klant dat niet wil, dan is de verzekeraar verplicht de rit uit te zitten. Niet tot in de eeuwigheid, maar tot dat de laatste klant is overleden. Dit is voor T-Mobile niet anders zou ik zeggen. Anders kopen ze maar een pakket “Davilex voor onbetrouwbare telecombedrijven” en een PC van de Aldi. Vangen ze toch lekker +7 miljoen mee

        1. Wat ik me ook afvraag. Welke Algemene Voorwaarden zijn hier dan van toepassing? Je hebt tenslotte getekend voor een Flex abonnement en diens Voorwaarden. Mag zomaar een contract overgezet worden, zonder dat de consument iets hoeft te tekenen? Gaat de consument hierbij stilzwijgend akkoord met de voorwaarden of kan hij zich nog ertegen verzetten? Als ik nu, als voorbeeld, T-Mobile op de hoogte stel, dat er voor mij andere voorwaardes van toepassing zijn, die voor mij gunstiger is ( wel in alle redelijkheid en billijkheid) en ze hebben 31 dagen de tijd om mij op te zeggen als ze niet akkoord gaan, en ze doen er niks mee. Zou in dit geval voor mij de andere Voorwaarden van Toepassing zijn?

        2. “Onbeperkt geldig” binnen het contract inderdaad. Aangezien deze antieke abonnementen al vele jaren contracts vrij zijn en niet meer verlengd kunnen worden met dezelfde voorwaarden aangezien deze vorm niet meer in het productenpallet zit. (Toch ook weer netjes dat tmobile dit nog zo veel jaren heeft door laten lopen) Vind ik het logisch dat bel tegoed vervalt en daarnaast wordt dit omgezet naar onbeperkt bellen (hoe veel is dat in euro s ?) En 2 uur bellen in Europa. Snap niet goed waarom er door bepaalde type mensen zoveel bombarie over gemaakt wordt…

       3. ja alles mag je onderling afspreken, het is een vrije wereld 🙂 maar mag je ook klanten jarenlang hebben en dan snel de stekker eruit trekken, als je eigenbanksaldo lekker gespekt is en de klant berooid achter laten. want dat is dan het nieuwe zaken doen ? ik geloof dat we zoiets fraude noemen, maar met alle schandalen kan het juridisch moraal ook wel zijn verschoven!..

     3. Erg vreemd van u ,als Jurist . Als ik een bioscoopkaartje koop en niet kom opdagen, dan ben ik mijn geld kwijt ook al is de dienst niet aan mij geleverd dat klopt want ik kom niet opdagen,Maar als ik een abonnement afsluit met “Onbeperkt beltegoed”en mijn abonnement netjes iedere maand betaal mag ik aannemen dat ik dienstverlening krijg , als men deze dienst niet meer verleent /of wil stoppen dan lijkt het mij toch duidelijk dat hier een bijv gekeken word naar tijdsduur van het contract of een andere abonnementsvorm in gezamenlijk overleg.Er is geen overleg met T.Mobile mogelijk (zie media) T.Mobile geeft geen uitleg over vragen,alleen een opmerking A.V. Er zijn klanten die van T.Mobile horen u brengt u overgebleven brood toch ook niet terug naar de Bakker !! Nee dat doe we in de vriezer!!! Dat heet Brood invriezen, bewaren , broodtegoed , beltegoed? In u verhaal mis ik : in overleg,gezamenlijke oplossing,je gedragen als bedrijf. bah! T.Mobile is gewoon fout bezig en dat is netjes uitgedrukt.

   2. men kan zoveel zin en onzin in een AV of contract zetten, maar uiteindelijk gaat het om normaal gezond verstand. als een klant iets vooruitbetaald, de verkoper later niet wil leveren dan volgt er een terugbetaling, snap de redenen van de provider, maar het is en blijft diefstal.

    de vergelijking met een stippenkaart klopt niet. zou inderdaad anders zijn geweest het contract ging om beltikken tegen eenheden, maar hier gaat het echt om valuta saldo en of dat nu een banksaldo is of een kaart saldo bij een provider. bij opzegging heb je recht op een eindfactuur en overboeking, omgekeerd heeft tmobile ook het recht om je een factuur te sturen bij een negatieve saldo.

    het mes snijdt aan 2 kanten.

   1. Dat betreft ongedaanmaken bij ontbinding. Echter, T-Mobile ontbindt niets, zij zegt op. Opzeggen is gewoon regulier beëindigen van de overeenkomst; ontbinden doe je bij wanprestatie en dergelijke. Bij een gewone beëindiging heb je geen recht op ongedaanmaking van reeds geleverde prestaties. Los daarvan is het terugbetalen van kredieten geen ongedaanmaking van prestaties, er is immers nog niets gepresteerd.

     1. Ik heb het niet over algemene voorwaarden, maar over een opzegging van een langlopende overeenkomst volgens de wet (zoals de Hoge Raad heeft bepaald dat dat mag). Er is een rare reflex om casussen alleen maar binnen de tekst van een contract en/of de voorwaarden op te willen lossen. Overeenkomsten worden bij ons aangevuld door hetgeen redelijk is (art. 6:248 BW) en de HR heeft bepaald dat “als er niets staat over opzeggen, je mag opzeggen mits met voldoende lange opzegtermijn en/of schadeloosstelling”.

      T-Mobile kan het ook oplossen door op grond van art. 7.2 Telecomwet het contract te wijzigen met een beding “Wij mogen elke maand opzeggen” en daarna mogen ze dan opzeggen. Als je dat niet bevalt, dan mag je opzeggen. Ahem. Maar dan loop je wel tegen de zwarte lijst van algemene voorwaarden aan, die verbiedt onder meer het compleet anders maken van je overeenkomst. Dus ik denk niet dat dat hem gaat worden.

 18. Moet je het niet uit elkaar trekken: 1. het niet voortzetten van het abonnement en 2. het opgebouwde saldo.

  Als ze het abonnement echt niet meer kunnen administreren (bullshit overigens) dan lijkt het mij geen probleem dat de dienst beëindigd wordt.

  Maar het opgebouwde saldo is anders; je betaalt gewoon vooruit voor een dienst (telefonie). Mensen met een saldo van € 1000,- hebben voor dat bedrag vooruit betaald voor diensten die ze nu dus niet meer leveren. Onverschuldigde betalingen en saldo terugbetalen? Simpele oplossing: saldo op een prepaid kaart die onbeperkt houdbaar is … oh wacht dat kunnen ze natuurlijk ook niet administreren want het zijn digibeten :X

 19. Het is een interessante discussie, maar zijn zaken als ‘belminuten’ niet eerder een maximum per maand? Als ik ergens een gig webruimte huur en ik zet daar 1mb aan data op, heb ik ook niet ineens de volgende maand 1999mb ruimte.

  Ik bedoel, idd lullig voor hen met €1000+ tegoed, en natuurlijk een naaistreeks van T-mobile en een verkapte bezuiniging, maar zomaar zeggen “ik heb er al voor betaald” is niet waar vlgs mij – je betaalt voor een recht tot maximaal verbruik, je koopt niet je minuten vooruit (dat heet nl prepaid en geen abo…)

  Of zeg ik dan iets heel raars, Arnout?

  Eens overigens met “of”, maar talen hebben nou eenmaal geen mooie constructie voor XOR dus dat blijft ambigu en ambiguiteit in recht is brrr 🙂

   1. …behalve dan

    1) dat t-mobile er duidelijk bij zei “zolang dit contract loopt” en “wij mogen t.a.t. het contract afkappen als we het niet meer willen aanbieden. Nogmaals, stijl–, maar gelijk++. 2) ik kan zo snel niet zien dat je bij libsyn je “onupgeloade tegoed” mag meenemen. Maar verder lijkt het idd NOG meer op een tel.abo. dan ik al zei, dus ik zie je punt niet helemaal?

    Laat ik ’t anders zeggen, stel jij huurt een gig schijfruimte voor een jaar, en na dat jaar zeg je op maar heb je in al die maar 1mb gebruikt (omdat je een klein k*tsiteje hebt). Dan kun je ook niet 12x 999mb terugclaimen.

  1. Flex dan werd het bedrag ONBEPERKT houdbaar, RELAX de minuten, en zelfs alleen minuten in Nederland.

   Normaal wordt belTEGOED voor de eerstvolgende maand gebruikt. Wat je niet gebruikt, dat ben je kwijt. Er zijn contracten waarbij het niet gebruikte deel nog 1 of 3 maanden geldig blijft. Daarna ben je het kwijt. DXat is een duidelijk verhaal.

   T-Mobile kwam toen met FLEX, waarbij belTEGOED onbeperkt houdbaar bleef, expliciet gedefinieerd als GELD (werd dus later afgezwakt naar minuten). Arnoud, daarmee wordt het beltegoed wel degelijk een bezit van de klant en geen gestolde dienstverlening. T-Mobile krijgt keiharde valuta van de klant en betaald hierover geen rentevergoeding. De geldontwaarding komt geheel en al voor rekening van de klant. Ook het feit dat telecom waarschijnlijk alleen maar goedkoper gaat worden in de toekomst, ook dat is een overweging voor de klant. T-Mobile pakt hier de voordelen, maar het belTEGOED blijft ONBEPERKT GELDIG. Over 30 jaar koop je voor een euro nog geen pepermuntje meer, maar goed dat weten we allemaal. T-Mobile heeft dan 30 jaar met mijn geld belegd etc, prima. Als hun bankje willen spelen dan mogen ze dat. Maar nu hebben ze al vele jaren het vruchtgebruik van mijn hardverdiende centen, en dan zeggen ze dat ik geen rechten meer heb. ONBEPERKT GELDIG, dat is slechts een marketingkreet, de Hoge Raad staat achter hun.

   Ik begin al aardig op leeftijd te raken, dan zullen ze mijn levensverzekering ook wel gaan beeindigen. Ik heb het nagekeken, er staat wel uitvoerig beschreven waar de verz nemer aan moet voldoen. maar niet waaraan hun moeten voldoen. Ja, dat ook zij niets aan de verzekering mogen veranderen. Dan maar bedrijfseconomische NOODzaak, nu een deel van de klanten overleden is, is het voor de verzekeraar niet meer rendabel de administratie te blijven voeren. U mag een nieuwe overlijdens risico verzekering afsluiten, betaalde premies zijn weg, en oh ja u ziet er een stuk ouder uit dan toen, dus hij wordt ook wat duurder.

  2. Prepaid is een eenmalige aankoop van een beltegoed. Bij een abonnement worden meestal een aantal minuten max te besteden aangekocht. Toen kwam T-Mobile met een uniek aanbod; Flex. De minuten blijven onbeperkt geldig, en daarmee wordt het in feite een abonnement op het gegarandeerd maandelijks aankopen van een prepaid kaart. Er zat een minimale afname van 12/24 aan vast. Ik denk dat aan een prepaid kaart wel een geldig tot gekoppeld is. Dat lijkt me wel zo duidelijk. Bij Flex was dit gedefinieerd als ONBEPERKT. En daarmee wordt mijn inziens het overlijden van de klant of ‘het overlijden’ (beeindiging bestaan; faillisement) van T-Mobile onder.

 20. Na het lezen van de vele posts op diverse fora en blogs kom ik voor mijzelf tot de volgende conclusies.

  Uitgangspunten Het betreft Flexcontracten en Relaxcontracten Flexcontracten kenden een inkoop van beltegoed in € Relexcontracten (relax online) inkoop in minuten omgerekend naar € overige Relaxcontracten inkoop in € (Ik weet dit niet heel zeker.) Na 2010 zijn deze contracten niet meer afgesloten zodat de Algemene Voorwaarden van mei 2010 van toepassing waren. Nadien zijn de AV (meerdere keren) gewijzigd. Ik heb twijfels of de wettelijke voorschriften mbt deze wijzigingen wel zijn gevolgd. Ik ben bijvoorbeeld nooit in de gelegenheid gesteld om nadrukkelijk akkoord te gaan met de wijzigingen.

  Kan T mobile de bestaande contracten voor onbepaalde tijd stopzetten? In algemene zin is het mogelijk om dergelijke contracten op te zeggen/ te beëindigen. In de A.V. van 2010 is er echter niets geregeld ten aanzien van beëindiging door T mobile en de voorwaarden waaronder dat mag gebeuren. Alleen in deze AV is hieromtrent het volgende geregeld. Als de klant zijn verplichtingen niet nakomt dan mag Tmobile ontbinden. Als nakoming door de klant blijvend onmogelijk is of als er sprake is van faillissement dan mag Tmobile ontbinden. (5.2/5.3.)

  In het overeenkomsten recht geldt in het algemeen dat contracten voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd. Maar de opzeggende partij is wel schadeplichtig jegens de opgezegde partij. Er moet bijvoorbeeld in alle redelijkheid en billijkheid een termijn in acht worden genomen en indien de klant schade ondervind van de beëindiging zal daar tegenover een billijke vergoeding afgesproken moeten worden.

  In dat verband is de vraag relevant of het aanbod van Tmobile billijk is. De algemeen gehoorde opvatting is:”Volstrekt niet”. Het aangeboden abonnement is (op termijn) duurder, beperkt bellen vanuit het buitenland, en internet in het het buitenland apart betalen. Het bestaande beltegoed komt te vervallen. Dat laatste is dunkt mij het grootste struikelblok voor de meesten om in te stemmen met de wijziging.

  Maar niet instemmen betekend een beëindiging door Tmobile dus ook het beltegoed foetsie. Dat is dus stikken of slikken en mij lijkt dat in de huidige tijd waarin consumentenbelangen zwaarder zijn gaan wegen een niet te verteren zaak.

  In de latere versies van de AV’n (ik ken ze niet ben immers nooit geïnformeerd) zou staan dat Tmobile op grond van technische of bedrijfseconomische omstandigheden de overeenkomst kan ontbinden. Gelet op de argumentatie van Tmobile om deze abonnementen te schrappen maken ze kennelijk gebruik van de betreffende artikelen in de AV.

  Technische mensen die het kunnen weten hebben het technische aspect al door geprikt. Bedrijfseconomisch lijkt mij moeilijk hard te maken.

  Mijn conclusie is dat Tmobile NL voor een eventuele verkoop klaar gemaakt moet worden met een opgeschoonde balans om er een zo hoog mogelijke prijs voor te krijgen. Dat deze winst over de ruggen van de klant wordt binnengehaald is niet relevant voor Tmobile. Dat alleen al is laakbaar.

  Een redelijk alternatief zou zijn om de klanten over te zetten naar het voorgestelde abonnement (minder maar alla) en het recht op het onbeperkt houdbare tegoed om te zetten in aan credit waaruit alle kosten (abonnement en gebruikskosten) de toekomst worden betaald.

  Technisch geen probleem, minder abonnementen geen nieuwe opbouw van het tegoed maar een overzienbare afbouw.

  Dat zou mijn inziens de intake moeten zijn voor een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

  Ik hoop dat Tmobile hieraan mee wil werken. Dat bespaart hun een hoop negatieve publiciteit en ons (mij) een rechtsgang/gang naar Geschillencie.

  1. Ik vermoed gezien de timing en de korte termijn dat je de spijker op de kop slaat met “Mijn conclusie is dat Tmobile NL voor een eventuele verkoop klaar gemaakt moet worden met een opgeschoonde balans om er een zo hoog mogelijke prijs voor te krijgen. Dat deze winst over de ruggen van de klant wordt binnengehaald is niet relevant voor Tmobile.”

   Alsmaar oplopende saldos van mensen die consequent minder bellen dan dat ze krijgen drukken onevenredig zwaar op een balans. Net als een stuwmeer aan vakantiedagen dat doet en werkgevers graag hebben dat je die allemaal opneemt.

 21. Als deze geld kwijt redenatie word gebruikt dan kan dat ook toegepast worden op bijvoorbeeld de OV-chip kaart als daar ooit een nieuwe versie van komt. Daar heb je immers ook een balans op staan die uitgedrukt is in geld. De overeenkomt is in mijn ogen nog geen eens zo ver gezocht. Bij bellen betaal je een start tarief, bij reizen een opstaptarief, bij bellen betaal je per minuut, bij reizen per halte/afstand. Het enige verschil is dat bij dit telefoon abonnement je automatisch elke maand je balans opwaardeerd en dat je bij de OV-chip kaart dat handmatig doet.

  1. OV Chip is te vergelijken met de chipknip ( en de chipper van Postbank/ING)

   Je slaat geld op op je kaartje,voor kleine uitgaven. Al die bedragen op die kaartjes vangen geen rente, dat pakt de bank. Indien je een nieuwe kaart m gebruik nam was je zelf verantwoordelijk het geld over te zetten naar de nieuwe. Ik wil ze de kost niet geven die dat niet deden/wisten, maar goed de mogelijkheid was er.

   Is het toch nog beter zaken doen met banken dan met telecombedrijven.

 22. het lijkt me, dat dit gewoon bijna net zo een systeem is als Pre-Paid. Behalve dat de gebruiker handmatig een tegoed er op zet, word dit maandelijks gedaan door het abonnement. Dus de constructie lijkt me hier het zelfde. Gezien Pre-Paid langer bestaat dan de Flex abonnementen, zou dus de conclusie moeten zijn dat het systeem van Pre-Paid nog ouder is en dus de Pre-Paid klanten ook maar weg moeten. kost tenslotte geld om alles te onderhouden etc. Ik ga er echter vanuit dat deze systemen goed onderhouden worden en dat dus langere tijd mee kan. Waarom zouden ze de Flex abonnementen niet verder kunnen onderhouden, als ze de systemen ook onderhouden? Het enig verschil tussen een Flex abonnement en een Pre-Paid, blijft in mijn oogpunt dat het tegoed maandelijks er op word gezet tegen een waarde wat je kan gebruiken en bij Pre-Paid moet je dan Handmatig doen. Bij Flex krijg je ook een narekening als je te veel hebt gebeld, bij Pre-Paid niet. Rest is dan alleen nog afhankelijk van het Tarief.

  Het tegoed wat je dus opbouw vertegenwoordigd dus een waarde. zowel bij Pre-Paid als ook bij de Flex abonnementen, die men voor de diensten van T-Mobile kan en mag gebruiken. op http://ec.europa.eu/taxationcustoms/resources/documents/taxation/vat/keydocuments/legislationproposed/com(2012)206en.pdf staat ook het een en andere over soortgelijke gevallen wat besloten is door de EU.

  Verder is er nog uit te zoeken of je dan nog een rechtsgeldig abonnement hebt, als deze eenzijdig word omgezet. Je hebt nergens voor getekend, je bent nergens mee akkoord gegaan. jij bent akkoord gegaan met de voorwaarden welke toen der tijd golden van het Flex abonnement. Er gelden nu tenslotte andere beltarieven zowel voor binnen en buitenland. Als ik in het buitenland was en heb daar gebeld, ging dit gewoon van mijn tegoed af. Nu dus niet meer en mag ik extra gaan betalen. Zelfde geld voor Internet gebruik in het buitenland.

  Ik heb nu ook een aanbieding gekregen en daar krijg ik omgerekend €8,50 korting per maand voor. In 2 jaar tijd zou dit een bedrag zijn van €204 aan korting. Bovendien zit er een Databundel bij, wat ver boven mij gemiddeld maandgebruik valt, waar ik dus niks aan heb. Als ik mijn best doe, dan heb ik met pijn en moeite 1 GB. Ik vind dus, gezien de aard een veel beter aanbod gemaakt had kunnen worden.

  Wat ik me ook afvraag, heeft T-Mobile niet ook een verplichting om aan te tonen, dat datgene wat ze zeggen klopt ( verouderde systemen etc. )?

  1. Op internet kom ik trouwens ook dit tegen van de geschillencommissie:

   “Het abonnement dat partijen hebben gesloten is een zogenaamde wederkerige overeenkomst. Eén en ander houdt in dat iedere partij op grond van de overeenkomst verplicht is de afgesproken prestatie te leveren. Dit betekent in het onderhavige geval dat consument verplicht is de maandelijkse abonnementskosten te betalen. Nadat het abonnementsgeld op de bankrekening van de ondernemer is bijgeschreven, moet de ondernemer, worden aangemerkt als eigenaar van het op haar rekening bijgeschreven bedrag.

   Aan de andere kant moet de ondernemer, op grond van het abonnement, (verplicht) haar diensten aan de consument ter beschikking stellen en ‘levend’ houden. Zij moet dit zelfs, ongeacht het feit of de consument gebruik maakt van haar diensten. Naar het oordeel van de commissie geeft het begrip ‘beltegoed’ dat ook al aan. De consument heeft namelijk op grond van het abonnement “recht” op een aantal belminuten en/of sms-berichten. Het is de commissie niet gebleken dat de ondernemer in dit geval niet aan haar verplichtingen heeft voldaan: op de afrekening staat als beltegoed een bedrag in geld.” bron [https://digitaal.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=uitspraken&a=uitcat&vt=2414&ca=d&guid=DEFDF72E-528E-405C-8174-63A2ACCC1284&cguid=05040068-346b-4ff9-82f2-700137a22ff6&cvt=2413]

   Gezien er een wederkerende overeenkomst is en de klanten zich houden aan hun verplichting[Betalen], is het dan niet ook zo dat T-Mobile hun verplichting moeten na komen?[Diensten Leveren welke overeengekomen waren, waarbij het tegoed voor altijd houdbaar is]

   In het kort ging het er om, over terugbetalen van het tegoed. Hierbij waren de diensten nog actief. Dadelijk zijn ze inactief en dus breuk an het contract van T-Mobile en lijkt me dan wel recht op terugbetaling, of zie ik dit nu verkeerd?

 23. Wacht eens even, ik vind bij mijn contract de Algemene Voorwaarden van T-Mobile, mei 2010. Deze zijn significant anders, met name punt 5.3, die nu nog alleen punt a en b kent en zeker niet d!

  5.3 T-Mobile is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter te ontbinden in het geval: a. Nakoming door de Klant blijvend onmogelijk is b. sprake is van een failissement(aanvraag) , schuldsanering dan wel onder curatele stelling van de Klant.

  Dus alleen in deze gevallen zegt T-Mobile gerechtigd te zijn de overeenkomst te ontbinden ZONDER INGEBREKESTELLINGs mogelijkheid van de klant. Nou hier is geen sprake van. Je kan stellen dat deze lijst niet uitputtend bedoeld is, maar zo lees ik hem wel. Als hij bedoelt is om alleen de rechten van de klant nog verder te beperken, dan zou hij in latere versies van de algemene voorwaarden niet uitgebreidt zijn met c. en d., beide wel in het voordeel van T-Mobile

  Graag jullie reactie

  1. Volgens mij zegt T-Mobile helemaal niet op met een beroep op de algemene voorwaarden. Ik zie óf de insteek van een contractswijziging (wat ze mogen van de wet, mits je met een maand vooraankondiging kunt opzeggen) óf de insteek van een opzegging duurovereenkomst onder de voorwaarden die de Hoge Raad heeft geformuleerd. Oftewel ze passeren de AV compleet. Dat mag als ze op grond van de wet of jurisprudentie een andere opzeggingsgrond kunnen aandragen.

   1. Het is geen onbedoelde duurovereenkomst. De overeenkomst is op grond van de AV voor onbepaalde tijd doorgezet. Als de opzegging plaatsvindt op grond van de titels die jij benoemt, dan zou er mi een recht ontstaan op schadevergoeding. Met betrekking tot de AV ongeacht welke van toepassing zouden zijn lijkt mij dat Tmobile de reeds genoemde zwarte lijst eens goed moet doorlezen. Wellicht komen ze dan met een beter aanbod tot omzetting van het contract. Art 236 Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

    a. dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen;

    Het onvoorwaardelijk laten vervallen van het beltegoed is het de klant ontnemen van het recht tot het leveren van de toegezegde prestatie.

    Hoe meer ik me er in verdiep des temeer ik tot de overtuiging kom dat Tmobile hiermee niet wegkomt.

   2. Of ze passeren de AV compleet? Waar zijn die dan nog goed voor. Waar heeft de klant dan nog uberhaupt enig houvast aan? Mag ieder contract eenzijdig opgezegd worden indien er een maand opzegtermijn aan vast zit? Een levensverzekering dus ook? Ik heb hier een stukje uit een ORV van Reaal: 4Kunt u de verzekering stopzetten? U kunt uw verzekering stopzetten. Dit doet u door een e-mail te sturen naar klantenservice@reaal.nl. Wij doen dan geen uitkering meer. Direct is deze ook nog uit te leggen als een maand opzegtermijn en dus kan Reaal doen en laten wat ze willen met het contract. Ik bedoel dit niet als grap, maar waar heb je nog een contract voor. Een mondelijke overeenkomst is ook rechtsgeldig wordt altijd gezegd. Mensen een verkoopbelofte doen (Onbeperkt geldig beltegoed) mag ook zo maar dan. Iedereen zal het eens zijn dat onbeperkt niet eeuwig is, maar toch langer als een paar jaar, en dan met een opzegtermijn die korte is als de tijd die nodig is om je beltegoed op te kunnen maken. Ik wordt hier oprecht heel triest van.

   3. Mag je een contractswijziging doen die je retroactief ontslaat van je verplichting om een tegenprestatie te doen waar al eerder voor is betaald, onder het oude contract? Ik zou zeggen dat het oude contract tot de verplichting heeft geleid voor T-Mobile om in de toekomst voor een X bedrag of aantal minuten de dienst ‘mobiele telefonie’ te leveren, en dat je dat niet retroactief mag aanpassen.

    Wat ze wel mogen, is vanaf dit moment geen nieuw beltegoed meer laten opbouwen door de klant.

 24. Er zullen klanten weglopen, maar dat is goedkoper dan uitkeren beltegoeden.

  T-mobile zal ermee wegkomen omdat het financieel belang van het overgrote deel van de klanten te klein is om hier een zaak van te maken en aan de rechter voor te leggen.

  1. Ik weet het niet het betreft ongeveer 80.000 abonnees. Nu zulen deze niet allemaal weglopen en of problemen hebben met de nieuwe deal. Maar de groep is erg groot en T-mobile doet het niet zo denderend op het moment. Er is een lichte stijging maar met 2,78 miljoen kan je ook geen gekke sprongen maken.

 25. Gaan ze nou PrePaid afschaffen? Moet ik elke maand betalen? Ik heb zo’n telefoontje (zonder internet, zonder camera, alleen bellen+sms) alleen maar om in de vakantie af en toe een sms aan m’n kinderen te sturen, en dat doe ik ook al nooit meer, gezien Wi-Fi overal. Maar ik wil die telefoon wel houden en NIET elke maand een bedrag betalen.

  Bij T-Mobile zie ik niet duidelijk wat de nieuwe abonnementsvorm kost. Maar ja, dat moet ik het hen uitvechten natuurlijk, niet hier.

  Ze hebben mij ook niks meegedeeld trouwens, dus misschien heb ik zo’n abonnement wel helemaal niet eens.

 26. Helder betoog tot… de laatste twee alinea’s Daar gaat Arnoud wat kort door de bocht. Hij vermengd dienstverlening en artikel. Hij gaat uit van het kopen van beltegoed als gestolde dienstverlening, die je bij gebruik weer vloeibaar maakt. Dat is niet correct. De dienstverlening van de telecomboer bestaat er in dat hij dataverkeer mogelijk maakt en de gebruiker toestaat zijn gekochte datapakketjes (belminuten, beltegoed) ad libitum tot een bepaalde hoeveelheid over het netwerk van de telecomboer te verzenden. Dat er in de prijs van de gekochte minuten ook dienstverlening zit verdisconteerd, maakt het wel lastiger recht te doen gelden op ongebruikt tegoed, maar ten dele is dat recht er wel. Ik vind daarmee tevens de algemene voorwaarde, dat je bij opzegging van het contract het nog resterende tegoed verliest een oneigenlijke voorwaarde. Vergelijking met de energie rekening is mogelijk. Daar wordt steeds meer de dienstverlening (net, meten etc.) als het artikel de Kwh of m3 uit elkaar getrokken. Alleen bij de telecomboer is alles is één hand. George

 27. Net als veel van de voorgaande schrijvers ga ik voor ’n fors bedrag (350 euro) de boot in (en ja, ik heb hier ’n eigen verantwoordelijkheid in), maar i.p.v. hier mijn onvrede neer te schrijven, zou ik willen vragen om onze krachten te bundelen en ’n vuist te maken tegen T-Mobile. Wat zou er gebeuren als de media dit oppikt en de kans bestaat dat T-Mobile ’n groot aantal van de 80.000 klanten gaat verliezen?

  1. Begin deze week sms-bericht van T-Mobile ontvangen. “Beste klant, op 05-11-2015 gaat je nieuwe Flex bundel in. Heb je nog tegoed over, dan blijft dat onbeperkt geldig. Bekijk je verbruikstatus op http:/t-mobile.nl/verbruik. Groet, T-Mobile” Dat zijn dus 80000 klanten met een Flex abonnement die dit bericht onlangs hebben ontvangen. Er staat dus “”tegoed, onbeperkt geldig” Het lijkt mij, dat T-Mobile de regie over deze abonnementswijziging hierbij al duidelijk heeft verloren. Nog een tip, stuur Uw klachten naar; _Klachtenmanagement@t-mobile.nl en ga niet akkoord, hetgeen met voornemens van plan is.

 28. Heb aangetekende brief gestuurd naat T-Mobile waarbij ik aangegeven heb, het niet eens te zijn met wijziging van mijn abonnementen. Onbenullige reactie terug ontvangen en verder verwijst men naar de redenen die zij al eerder hebben aangegeven in de kennisgeving. Heb nu mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld bij Achmea. Daar was men al op de hoogte van dit feit, want er waren al meer aanmeldingen binnen gekomen. In ieder geval, is er een dossier aangemaakt en ik verwacht dat Achmea deze zaak gaat bundelen en vervolgens hier een rechtszaak over gaat aanspannen namens de velen aangemelde gedupeerden. Wat mij het meest aanspreekt in deze rubriek, is het gedeelte wat Cybertronics heeft heeft aangegeven op 3 november.

 29. Ik heb het abbonement destijds afgesloten omdat ook het bellen en internetten BUITEN Europa uit de bundel/ beltegoed wordt betaald. Ik betaal hiervoor 7,50 per maand. Inmiddels heb ik 200 euro beltegoed, dat is straks weg en bellen vanuit “buiten Europa ” wordt apart berekend. Het nieuwe abbonement gaat 7.50 kostten, voor de eerste 24 maanden, daarna 20 euro. Dus geld weg, minder mogelijk met nieuw abbonement en 100% meer betalen

 30. Het lijkt mij dat deze situatie goed vergelijkbaar is met een waardebon. Een cadeaubon kun je in beginsel ook niet laten uitbetalen. Het geeft ergens recht op en is daarom een vermogensrecht en dus een goed. Hierop geldt een verjaringstermijn van vijf jaar die middels algemene voorwaarden kan worden ingekort tot een jaar. Het verschil tussen opzeggen en aanpassen kan m.i. buiten beschouwing blijven.

 31. Ik vind het van T-Mobile gewoon een goede aanbieding met hoge korting waar ze effectief eigenlijk niet eens toe verplicht zijn. En als ze erop in gaan dan kunnen de abonnees na die twee jaar korting gewoon kiezen voor een alternatief bij T-mobiel of een ander.

  1. Waarom sluit je een abonnement met onbeperkt houdbaar tegoed af in plaats van de toen gebruikelijke huidige maand + 1 maand houdbaarheid? Het belangrijkste argument hiervoor is als je belminuten niet netjes uniform over het jaar verdeeld zijn. Zo zijn er bijvorbeeld massa pensionados die maanden achtereen in het buitenland zitten. En of je nu in Nederland weinig belt en je tegoed opspaart om in het buitenland te gebruiken, of in het buitenland niet belt (of buitenlandse mobiel hebt!) en de opgespaarde belminuten in Nederland opmaakt, het aanbod van T-mobile doet daar geen recht aan.

   Door de korte overgangstermijn benadeeld T-mobile de klanten die aan het einde van hun ‘spaar’ periode zitten buitensporig. Hoe zit het dan met de drie opzeggingsgronden? Zwaarwegend belang? Dat is een Bullshit verhaal. Verzekeraars houden decennia oude administraties bij, het kan dus gewoon. Als T-mobile systemen dat niet meer kunnen is dat geen zwaar wegend belang, maar nalatigheid.

   De termijn? Zie hierboven waarom die veel tekort is.

   Schadeloosstelling? Het nieuwe aanbod is geen goede vervanging voor het gecancelde product dus dat kan je geen schadeloosstellig noemen. En ik zie die saldos nog steeds als vooruitbetaling voor dienstverlening en dus een onverschuldigde betaling als men niet voornemens is die dienst nog te leveren.

   De termijn? Duidelijk tekort gezien bovenstaande verhaal.

 32. Ik vind het erg jammer dat Arnoud met verkeerde aannames dit artikel heeft geschreven. De aanname is de opzegtermijn van T-Mobile ruim voldoende moet zijn. Een half jaar tot een jaar. Maar dat IS NIET ZO!

  Het zou mooi zijn als Arnoud in dit artikel de opzegtermijn meenam en dan nog een keer zou vertellen of de klanten hier genoegen mee moeten nemen. Het is nl geen theoretische discussie. Velen klanten zijn nu gedupeerd (of voelen zich gedupeerd) en willen weten wat nu precies in dit geval hun rechten zijn. Klopt de stellingname dat T-Mobile in zijn recht staat nog wel?

  Al meerdere posts hebben het over de korte termijn, maar Arnoud blijft alleen zijn stelling verdedigen dat T-Mobile gelijk heeft.

  Het is overigens GEEN contractswijziging, want de aanbieding die nu wordt gedaan verplicht de klanten tot een contract van 2 jaar! Als het gewoon een contractswijziging zou zijn, dan zou het contract voor onbepaalde duur doorgaan. Nu is het zo: Wil je niet voor 2 jaar aan T-Mobile vastzitten, dan sta je helemaal met lege handen.

  Helaas is de massa al duidelijk gemaakt door ene Tim Wijkman (een ict analist) in het programma Kassa dat T-Mobile in zijn recht staat en toch maar een mooie deal heeft voor de gedupeerde klanten. Volgens Wijkman kan T-Mobile dit maken omdat in de AV staat dat als de klant het abo stopt die zijn belminuten kwijt is en als T-Mobile stopt de klanten hun belminuten kwijt zijn.

  http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/t-mobile-past-eenzijdig-abonnementen-aan/speel/1/?utm_medium=email&vHash=c749c73j

  Alsof dat een gelijkwaardige situatie is. Bovendien lijken die algemene voorwaarden niet van toepassing geweest in 2010, als ik Paul en Rob mag geloven.

  Arnoud, zou je nog eens willen reageren en hier vertellen wat volgens jou de rechten zijn van de consumenten, maar dan met de informatie die je na het schrijven van je blog hebt meegekregen? Ik krijg (misschien ten onrechte) dat je begonnen bent met T-Mobile gelijk te geven en dat je, als je reageert, toch weer iets aan het zoeken bent waarom T-Mobile gelijk heeft. Alsof je je eerste insteek niet los kunt laten, ook al komen er ineens andere argumenten naar voren.

  Daar zou je veel mensen een plezier mee doen. En er is vast wel een gezamenlijke actie te bedenken als dit over 80.000 mensen gaat.

  Bij voorbaat dank!

  1. Jop, Het door de strot geduwde contract is volgens TM na de overzetting per maand opzegbaar. Je bent dus niet verplicht om lang bij TM te blijven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de eenzijdige overzetting naar een compleet nieuwe overeenkomst onrechtmatig is. De opstelling van Arnout (althans voor zover ik begrijp) is dat eenzijdige opzegging door TM mogelijk is, maar dan wel onder voorwaarden (termijn, schade vergoeding) zoals door de HR is bepaald. TM zegt niet op, maar wijzigt eenzijdig (zet de complete overeenkomst over naar een nieuwe overeenkomst), je hoeft niets te doen wij regelen dat automatisch voor u. Ben je het niet eens met deze overzetting, dan kan je (met onmiddelijke ingang) opzeggen. Zaak is dus om TM aan te spreken op het feit dat ze niet het recht hebben om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, dat je de wijziging niet accepteert en derhalve er geen nieuwe overeenkomst tot stand kan komen en ze houden aan de initiële overeenkomst, met alle daarbij geldende voorwaarden (inclusief het leveren van de dienst). Kan dus nog wel een strijd worden. Arnoud zit ik goed voor wat betreft jouw insteek?

 33. Ben er nog wat dieper in aan het spitten. Dit heb ik achtergelaten op site van Radar als reactie bij het item 7 vragen over TM.

  De discussie over de Algemene voorwaarden is al op diverse fronten gevoerd. Mijn stelling is, dat de overgang van Orange naar TM conform de wet heeft plaats gevonden mbt de AV. Er is door TM toen idd een nieuwe flex abbo aangeboden (identiek aan de voorwaarden bij en van Orange) inclusief de per dan geldende AV. ik meen geldend vanaf 10-05 2010. (in het arbeidsovereenkomstenrecht geldt dat bij fusies en overnames de oude voorwaarden nog een jaar lang door de overnemende partij gehandhaafd moeten blijven.) De overname van Orange heeft plaats gevonden mei 2009, zodat per mei 2010 nieuwe AV konden worden vastgesteld.

  De discussie over eventuele van toepassing zijnde latere AV is overigens niet meer nodig nu TM zelf ook er vanuit gaat dat de AV van mei 2010 van toepassing zijn op de Flex en Relax contracten. (zie TMforum post door moderator Amy) Dat is prettig omdat die AV geen grond geven voor de huidige actie van TM. Dit wordt beaamd door Charlotte Meindersma. TM haast zich dan ook om te verklaren dat er geen sprake is van opzegging van het abonnement, maar van een wijziging van de overeenkomst. Dat (eenzijdige) recht hebben ze op grond van de AV art. 2.2.

  Nu wordt het leuk ze gaan steeds dieper het moeras in. De geschillen cie heeft in 2012 een uitspraak gedaan over eenzijdige wijziging van het abonnement. Een kort stukje uit de overweging: ” Er is immers geen sprake van een wijziging van de algemene voorwaarden, noch van de aanvullende voorwaarden of van het tarievenoverzicht, welke een algemene werking hebben, maar van het tussen partijen afgesloten abonnement zelf. Dat blijkt uit de brief van de ondernemer aan de consument d.d. 23 november 2011, waarin het bestaande abonnement van de consument wordt omgezet naar een ander type abonnement. De ondernemer is daartoe niet gerechtigd en hij dient dus de doorgevoerde wijziging ongedaan te maken.” (ref. nr. 65638)

  Mij dunkt dat als TM, zoals ze zelf zegt, met de oude systemen niet meer de service kan verlenen die de klant mag verwachten, (kul verhaal natuurlijk, maar alla) dat inpassing in de nieuwe systemen toch mogelijk moet zijn met behoud van de toegezegde levering van de prestatie. Dat tegenover die prestatie andere (marktconforme)tarieven staan valt dan noch wel te billijken. De maandelijkse kosten van deze nieuwe overeenkomst zouden dan uit het onbeperkte tegoed betaald kunnen worden tot zover dat tegoed strekt. Daarmee wordt dan in ieder geval recht gedaan aan een belangrijk onderdeel van de Flex en Relax overeenkomsten.

  Onder druk wordt alles vloeibaar, aan ons en Radar de taak de druk op te voeren.

 34. Dat verhaal van de service en “Jouw huidige abonnement is verbonden aan systemen die wij niet volledig kunnen blijven ondersteunen.” is natuurlijk onzin. Zeker als je bedenk dat een administratiefsysteem waarbij je elke maand je bundel beltegoed en dataverkeer kunt aanpassen aanzienlijk gecompliceerder moet zijn dan het registreren van een onbeperkt geldig beltegoed. Verder, maar dat is al eerder gezegd, T-Mobile gaat volledig voorbij aan de voordelen van het huidige abonnement ten opzicht van het nieuwe. Men zet op de website: https://www.t-mobile.nl/van-flex-naar-stel-bij?utmcampaign=flexrelax&utmmedium=e-mail&utmsource=engagement&utmcontent=flexnodata een vergelijking tussen de abonnementen die geen recht doet aan het Flex-abonnement. Men “vergeet” te vermelden wat met het Flex-abonnement ook mogelijk is: bellen buiten de EU-zone 1, buiten Europa, dataverkeer buiten zone 1 en Europa, bellen naar servicenummers, dit alles gewoon uit de vaste standaardbundel. Toch herhaalt men bij de klanten”service” alleen de zin “U gaat er toch op vooruit?” Men wil niet begrijpen dat het nieuwe abonnement voor veel mensen grote nadelen heeft en over het bedrag in Euro’s dat men eventueel nog heeft staan, zegt men: Maar u krijgt nu onbeperkt bellen in Nederland. Men gaat nergens inhoudelijk op in en weigert met de klanten mee te denken. Wat een bedrijf!!

 35. Is er een boekhouder in de zaal? Ik vraag mij namelijk af of TM over de vervallen beltegoeden BTW kan terugvorderen. Sinds oktober vermeldt TM beltegoed inclusief BTW. Als beltegoed bijvoorbeeld in de boeken staat als ontvangen voorschot op in de toekomst te verrichten diensten, dan zou bij het vervallen van de beltegoeden vanwege einde/vernieuwen contract de post toekomstige verplichtingen evenredig omlaag moeten.

  Hoe zit dat?

 36. Over het even oude abonnement, met hetzelfde geldbundel tegoed systeem waaruit al het verbruik kan worden betaald, geheten T-mobile Flex Zakelijk, zegt de klantenservice dat er geen plannen zijn deze ook om te zetten of beëindigen zoals bij de particuliere abonnementen, dus dat dat ze de systemen technisch niet meer kunnen ondersteunen is duidelijk een broodje aap verhaal van dit bedrijf om klanten beltegoed afhandig te maken. Een bedrijf met minder schulden schulden en hogere winstgevendheid levert meer op bij verkoop, dus sluw bezig T-mobile!

  Op welke manier heeft T-mobile Nederland B.V. de tegoeden zelf boekhoudkundig verwerkt afgelopen jaren verwerkt in de jaarstukken? Om fiscale redenen waarschijnlijk als schuld of voorziening kosten en inkomsten egalisatie? Als dat zo is hun gedraai rond het tegoed namelijk aantoonbaar een leugen.

  Een vooraankondiging van slechts een maand lijkt me ook niet billijk, zeker niet aangezien er 9 oktober 2015 nog sms werd verstuurd toen de nieuwe factuurperiode inging dat ongebruikt tegoed onbeperkt houdbaar werd meegenomen.

  Is er hier bovendien geen sprake van misleiding naar klanten toe? van onbeperkt houdbaar tegoed in de communicatie naar vervallen een maand na aankondiging?

 37. En hoe werkt dit als ik in 2006 heb afgesproken dat ik maandelijks 50% korting krijg op mijn abonnementskosten? Ik kan begrijpen dat een abonnementsvorm toch een keer uit de markt raakt en dat nieuwe technieken ook andere abonnementsvormen vereisen. Maar waarom geldt dan plots die afspraak dat ik 50% korting op de kosten krijg niet meer? Ik krijg nu een aanbod wat 24 maanden 22,50 euro kost, maar daarna betaal ik 30 euro. En dat is 5 euro meer dan ik nu kwijt ben.

 38. Net zojuist T-Mobile aan te lijn gehad over mijn klacht. De migratie begint op 30 november. Dit zou dus betekenen, dat het korter dan 1 maand is, na aankondiging. dit is dus al een bezwarende factor. Het is trouwens mogelijk het tegoed nog voor 2 a 3 maanden door te laten gaan ( werd mij aangeboden, omdat ik naar het buitenland ging, buiten europa ), echter komt de aanbieding te vervallen en dien ik het volledige bedrag te betalen voor het abonnement. Dus niet echt klant vriendelijk of meedenkend. het is dus blijkbaar wel mogelijk om nog 2 a 3 maanden door te gaan met het abonnement. Volgends de mevrouw van de klachtenafdeling was het niet mogelijk om schriftelijk te reageren. wel vreemd, gezien schriftelijke mededelingen voor gaan over mondelinge mededelingen volgens de algemene voorwaarden. Ook werd er naar de belgeschiedenis van de klanten gekeken voor een passend aanbod ( bel je nooit, krijg je onbeperkt bellen in nederland…. vraag me af hoe hun analyse werkt?! ). Over de Mega databundel wat ik aangeboden kreeg, had ze me te vertellen, dat dit komt om de consument te beschermen, omdat men anders €7,50 kwijt is voor een extra aanvuller van 1 GB. als men echter wil aanpassen naar een lichter databundel, komt je korting op internet volledig te vervallen. Wil je dus bijvoorbeeld van 6 GB naar 3 GB per maand, blijf je toch het zelfde bedrag betalen.

  Ik ben op het moment wel geneigt om de korting te pakken, gezien T-Mobile niet eens kan mee denken en in mijn op zicht, klant ontvriendelijk is. Klanten hebben gewoon geen zeggenschap of iets dergelijks. Echter ga ik wel ervoor zorgen dat T-Mobile zelf niet het tegoed krijgt en bel liever mijn saldo op zodat het uiteindelijk gedoneert wordt. Indien iemand ook wil doneren mag hij/zij deze Link gebruik: https://www.targetpay.com/send/?id=67822&rtlo=133897 Staat op €5,00 maar je kan ook zelf een bedrag bepalen.

 39. Is het misschien een idee als deze 80000 benadeelden zich zouden verenigen en hiermee in 1x naar de rechter dan wel T Mobile te gaan om zo de onderhandelingspositie te versterken. Ik vind het puur diefstal, ik heb niet gevraagd om de wijzigingen maar deze worden me door mijn strot geduwd en zij hebben mij de mogelijkheid geboden mijn beltegoed te gebruiken, volgens mij was dit niet een mogelijkheid maar een voorwaarde van dat abonnement. Zij spreken niet van diefstal maar het is volgens mij toch een goed die mij wederrechtelijk wordt ontnomen. Het beltegoed wordt immers in euro’s uitgedrukt. Ik zou er in ieder geval een voorstander van zijn dit te organiseren en als groep benadeelden op te pakken, samen sta je immers toch sterker.

 40. In 2010 heb ik een Relax 15 sim only, omgezet vanuit een internet only. Ik mocht daarmee niet naar het buitenland bellen en ook internet mag niet uit de bundel. Dat was toen voor mij eigenlijk geen probleem want er is overal waar ik kom is gratis wifi en de kosten die ik maakte zijn vooral bellen en SMS. Ik was dan ook met plezier klant, tot ik in 2013 naar een andere werklocatie ging. Ik had toen nog 56 euro beltegoed staan, maar kwam te werken op een locatie waar T-mobile geen dekking had en nu, twee jaar later, nog steeds niet heeft. En dan gaat het dus niet om een abstract buitengebied, maar om de High Tech Campus in Eindhoven. Beetje raar, maar hier regeert KPN met een beetje Vodafoon. Omdat het tegoed onbeperkt houdbaar was, heb ik op dat moment besloten om over te stappen naar een nieuw abonnement, met een bewuste keuze om dit T-Mobile abbonnement te laten doorlopen. Het tegoed zou immers blijven staan. Inmiddels dus nog 2 jaar. Ik voel me nu dan ook grondig misleid. Had ik geweten dat het bedrag niet blijft staan had ik in 2013 dit abonnement uiteraard gewoon opgezegd en mijn verlies genomen. T-mobile kon immers niet leveren en kan dat nog steeds niet. Ik heb dat toen niet gedaan omdat ik tevreden klant was en ervan mocht uitgaan dat er een moment zou komen waarop ik weer gebruik zou kunnen maken van T-Mobile diensten en mijn beltegoed. Ze waren toen ook aan het plannen voor nieuwe zendmasten hier in de buurt. En inmiddels heb ik dan ook een iPad met simkaart slot gekocht, speciaal om dit beltegoed van inmiddels toch 400 euro op te kunnen maken via een tweede device, maar dan wel op andere plaatsen dan waar ik werk.

  Kan ik echt helemaal niets anders doen dan mijn verlies te nemen? Mijn vraag is op het forum van T-Mobile zonder antwoord gewoon verwijderd. Ofwel, case closed wat hen betreft.

 41. Waarom wordt er aan voorbij gegaan dat de gespaarde bel euro’s geen kado zijn van T-mobile maar dat je die werkelijk gewoon zelf hebt overgemaakt? En waarom is mijn Relax abbo vorige week nog eerst nog lekker verlengt om het daarna vanuit T-mobile eenzijdig op te zeggen? Dat ze dit gaan doe weten ze al een hele tijd, had je klanten ruim van te voren een lager abo aangeboden zodat je inderdaad de gelegenheid krijgt om de bel tegoeden groot deels op te maken. ik krijg geen 2 jaar beltegoed op 1 een maand, lukt je zelfs niet als je nu 24 uur per dag gaat bellen. Goed de wereld veranderd en je wordt gedwongen mee te gaan, maar dit is gewoon lomp.

   1. Wat is spotgoedkoop? Waar baseer je dat op? Wie ben jij überhaupt om te bepalen dat iets spotgoedkoop is? Wie ben jij om te bepalen dat onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers compensatie genoeg is voor alle andere zaken die je met het tegoed nu wel kan, maar straks niet meer kunt of alleen tegen forse bijbetaling?

    1. Het is gewoon spotgoedkoop en in ken al diverse klanten die gewoon gekozen hebben om hun contract voort te zetten bij T-Mobile en dan na 24 maanden als de tarieven weer op een normaal peil komen zien ze wel wat ze doen.

     1. Leuk en aardig hAl, maar spotgoedkoop != passend. Vooral voor mensen die tegoed spaarden om in het buitenland te bellen is het nieuwe aanbod waardeloos. Waar ze nu een flink tegoed hebben opgebouwd, mogen ze straks ieder minuut gaan betalen.

      En dan is dit aanbod ondanks de lage prijs dus gewoon een klap in het gezicht.

      1. In het voorbeeld bij tweakers kreeg de persoon 24 maanden een abbo ter waarde van van 18 euro voor maar 7,50. Dat is een voordeel van 252 euro. Van die 252 euro kun je in die 24 maanden in Europa maar liefst 5 maanden lang een buitenland bundel gebruiken. Of in de rest van de wereld zo’n 2 maanden een buitenland bundel gebruiken.

       Ik vind dat geen klap in het gezicht maar een prima aanbod. zeker als je je bedenkt dat ze helemaal niet verplicht zijn om zo’n ruim aanbod te doen.

       Je kunt vast wel een bizar klein aantal mensen vinden die zowel meer dan 250 hadden gespaard als ook ook de komende 2 jaar langer in het buitenland wil zitten dan 2 maanden buiten europa maar voor 99% van de mensen is het gewoon een mooi aanbod waarme ze beter af zijn dan alle andere reguliere T-mobile klanten die gewone tarieven betalen.

       1. 99 procent? Pure nonsens. Wat je nu krijgt is onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers, maar geen servicenummers. Als mensen met deze abonnementen veel zouden bellen en daar iets aan zouden hebben, hoe denk je dan dat ze dat tegoed zo hoog heb kunnen laten oplopen?

        Juist, omdat ze dus niet of weinig belden, dus niets aan onbeperkt bellen hebben, maar dat abonnement om een andere reden hadden. Al die andere redenen worden onmogelijk gemaakt, zonder enige compensatie.

        Die 252 euro korting is louter fictief en biedt voor deze mensen geen reële waarde. Bovendien is deze gebaseerd op de tarieven van een nieuw abonnement en niet op hun huidig abonnement, een essentieel verschil. Er zijn mensen die maar 12 cent korting krijgen op hun huidige tarief, maar dan wel eigenlijk geen zak meer hebben aan hun abonnement.

        1. Maar is het redelijk en billijk te veronderstellen dat t-mobile over zeg 100 jaar nog steeds dit abbo moet handhaven en mensen die, omdat ze eigenlijk een verkeerd abbo hebben (ze bellen te weinig waardoor tegoed oploopt) inmiddels een tegoed van € 2 miljoen hebben (als de euro dan nog bestaat) die 2 miljoen kunnen laten uitkeren.

         1. Het probleem is niet dat ze met het abonnement willen stoppen. Het probleem is het oude tegoed, waarvoor betaald is. De klanten hebben dus geen eeuwigdurend recht om het abonnement voort te mogen zetten; de mensen verwachten wel dat ze hun tegoed onbeperkt kunnen gebruiken, want dat is beloofd. Het tegoed wordt dan alleen maar minder, tot het (bijna) op is over 100 jaar. Net zoals ik verwacht dat mijn VVV Cadeaubon over 100 jaar nog gebruikt kan worden en ze niet deze week melden dat het per 1 januari 2016 gedaan is daarmee.

          1. Net zoals ik verwacht dat mijn VVV Cadeaubon over 100 jaar nog gebruikt kan worden en ze niet deze week melden dat het per 1 januari 2016 gedaan is daarmee.

           Hoe lang moet een kadobon geldig zijn? Ik wil wel zien of jij straks je VVV bon nog bij V&D kunt uitgeven, want die is failliet. Of zoals de VVV zelf zegt:

           Tot wederbericht zijn VVV Cadeaubonnen met ingang van 23-12-2015 niet langer te besteden bij de winkels en vestigingen van V&D en LaPlace.
           De geldigheid van die bonnen hangt daarnaast af van hoe lang de VVV blijft bestaan en hoeveel winkels de VVV als partner heeft. Ze zijn dus waardeloos indien je deze nergens meer kunt inwisselen. Nou, dat geldt ook voor het betreffende flex-abonnement van T-Mobile. Als dat abonnement niet meer wordt ondersteund dan is het beltegoed ook feitelijk niets meer waard. Het is namelijk een bepaald tegoed aan diensten bij T-Mobile waar je recht op hebt, alleen zijn die specifieke diensten nu opgeheven. En ja, ik baal er ook van omdat ik eerst een beltegoed van € 1,100 had en nu alleen maar onbeperkt in Nederland. Zit ik daarmee? Niet echt, want veel bellen deed ik toch al niet. Het is sowieso alleen een beltegoed waarvan ik weet dat ik het op moet maken voor het abonnement stopt. En het abonnement stopzetten mag zowel de consument alsmede T-Mobile doen! Onder voorwaardes…

           1. Het was geen beltegoed, maar een tegoed waarmee je (iig met Flex) alle diensten kon betalen. Ik kan me ook weinig voorstellen bij iemand die het verder koud laat dat ie € 1.100 aan factuurtegoed kwijt is. Ik heb tijdig al mijn tegoed naar goede doelen ge-sms-t. De Belastingdienst heeft inmiddels de sms-jes als giftenaftrek in 2014 goedgekeurd. Dus ontvang ik ook over 2015 52% terug. Terwijl ik maar 50 cent voor elke euro tegoed heb betaald. En de rechtsbijstand spant nog een zaak aan bij de geschillencommissie. Vooral omdat ik een afspraak met Orange had dat ik altijd 50% korting krijg op de abonnementskosten. Bij het huidige aanbod is het 1) geen 50% en 2) niet onbeperkt (maar voor twee jaar).

       2. Laat me niet lachen, ik betaal nu €10,16, straks €7,50. Voordeel is dus 24×2,66=€63,84. Maar straks moet ik wel van alles en nog wat buiten mijn bundel betalen en ik verlies mijn opgebouwde beltegoed (ca. €400). Met mijn huidige gebruik ga ik er zo’n €60 op achteruit per jaar. Noem je dat een prima aanbod?

 42. Ze zijn nog steeds bezig ik heb 170 euro bel tegoed volgende maand wordt mijn abo omgezet moet dan gewoon het zelde blijven betalen ik gebruik het nu ook niet en zo als ik gelezen heb ben ik dit gewooon kwijt ze zeggen niet een halfjaar van te voren op dus je blijft betalen

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.