Mag je een film illegaal downloaden als je de Blu-Ray al hebt?

bluraydiscEen lezer vroeg me:

Stel dat ik een bluray disc (BD) aanschaf van een film, gewoon legaal gekocht in de winkel. Nu is het helaas niet mogelijk om deze film te kopiëren naar een ander afspeelapparaat, zoals mijn computer, en af te spelen, vanwege de aanwezige kopieerbeveiliging. Persoonlijk vind ik dit onhandig, want niet elk apparaat in mijn huis heeft een dergelijke player. Ik kan natuurlijk een BD rip downloaden van internet, bijvoorbeeld via bittorrent. Dat is normaal illegaal, maar geldt dat ook als ik de BD al heb?

Ik vrees dat het zo niet werkt onder het auteursrecht. Het feit dat je een exemplaar van het werk legaal gekocht hebt, betekent niet dat je een illegale kopie daarvan mag downloaden. Ook niet als je voornemen is om die in plaats van het legale exemplaar te gebruiken.

Je hebt het recht om die BD te converteren naar een ander formaat, dat valt binnen de thuiskopieregeling. Alleen is dat hier technisch onmogelijk voor gewone mensen. Natuurlijk zijn er altijd trucs om daar omheen te komen, maar dan loop je tegen de DRM-wetgeving uit de Auteurswet aan: het is onrechtmatig om een kopieerbeveiliging te omzeilen, ongeacht je doel.

Ja, ook als je doel legaal is. Bij de invoering van de wet is dit gesignaleerd maar niet als acuut probleem ervaren. De wet biedt wel de mogelijkheid (art. 29a lid 4 Auteurswet) om via een ministeriële regeling hier toestemming voor te scheppen, maar dat is niet gebeurd en zie ik nog niet gebeuren. Dus nee, dit mag niet.

Het enige dat ik nog kan bedenken is: wat is de schade? Meneer hééft betaald voor de film en hij doet niets met de film dat buiten zijn wettelijke rechten valt.

Arnoud

26 reacties

 1. OK, wat is er dan precies illegaal aan het downloaden van die ‘illegale’ kopie? 1) Het maken van de kopie is niet illegaal 2) Het online zetten is misschien illegaal, misschien niet. Dat hangt af van de wetgeving van het land waar de kopie online staat. Misschien gooit de plaatser wel het origineel weg voor iedere kopie die hij maakt? Jij kunt dat als simpele downloader niet weten. 3) Het downloaden is niet illegaal. Zolang je niet op de hoogte gebracht bent dat de content illegaal is, mag je zonder winstoogmerk een link daarnaar publiceren (Geen Stijl/Sanoma), en dan klik je gewoon op je eigen link.

  Ik meen het serieus: op welk moment, met welke stap, tussen aanwezigheid op de originele drager en aanwezigheid op de computer van de (zogenaamd illegale) downloader, wordt de kopie ‘illegaal’.

  En is dat wel echt zo? Bestaat er uberhaupt wel zoiets als een ‘illegale kopie’ (je kunt aan de kopie immers niet zien hoe hij verkregen is) of zijn er alleen illegale handelingen? En de handeling mag misschien wel illegaal zijn, maar wordt daarmee ook de kopie voor eeuwig besmet met het label ‘illegaal’?

  1. Het illegale zit toch echt in dat downloaden. Wet noch jurisprudentie kennen een wetenschap-excuus: ook als je te goeder trouw meent dat de download legaal is, schend je het auteursrecht. Net zoals je te goeder trouw en zonder kwade wil een auto kunt aanrijden.

   Hyperlinks liggen anders inderdaad maar die jurisprudentie is niet door te trekken naar downloaden.

   1. Dus een eerste iemand mag wel een link klaarzetten, maar een tweede iemand mag daar niet op klikken? Is dit geen uitlokking, zeker als de eerste iemand een stroman van de rechtenhouder is?

    En dan nog… De handeling ‘downloaden’ is misschien illegaal, maar wordt de kopie daarmee automatisch ook illegaal? Ik noem maar wat: ik download iets. Oei, ik twijfel of het wel legaal was. Weet je wat, ik schrijf een brief aan aan Sony of zij mij kunnen zeggen of dat illegaal was of niet, en zo ja, hoeveel ik moet betalen om alsnog een licentie te kopen. Dikke kans dat er nooit antwoord komt op, maar ondertussen heb ik me heel netjes gedragen.

    Om in jouw auto-bots analogie te blijven: ik laat netjes een briefje achter op de aangereden auto met het aanbod de schade te betalen indien na onderzoek mocht blijken dat ik aansprakelijk ben.

   2. Ik heb zelf thuis een media server. Deze serveert naar de chromecasts en PS4 bij mijn TV’s en dat werkt prima. Als ik mij aan de wet zou houden dan had ik echter helemaal niets om te serveren naar TVs, alleen muziek. Alles met video heeft tegenwoordig DRM en het recht om een thuiskopie te maken is daarmee een wassen neus geworden.

    Ik rip gewoon alle DVDs en Blurays die ik koop en stream de films. Dit soort gedrag van politici, waarbij een hele bevolking gecriminaliseerd wordt tbv een special interest is waarom een Donald Trump nu President Elect is in de VS, in plaats van dat we grappen maken over zijn idiote uitspraken.

    En als ik de reactie van de europese politieke ‘elite’ zie dan hebben ze niets geleerd. Ik vrees dat hier eerst hetzelfde moet gebeuren voor men het achterwerk uit het pluche haalt en de burgers die men ook zou moeten vertegenwoordigen weer serieus neemt.

    1. Arnoud, ik denk dat je database een Trump allergie had. Ik was dit bericht aan het editten bij het opslaan kwam ik niet meer op de site. De edit staat nu hieronder als nieuw bericht. Kan jij deze nog verwijderen?

   3. Ik heb zelf thuis een media server. Deze serveert naar de chromecasts en PS4 bij mijn TV’s en dat werkt prima. Als ik mij aan de wet zou houden, dan had ik echter helemaal niets om te serveren naar TVs, alleen muziek. Alles met video heeft tegenwoordig DRM en het recht om een thuiskopie te maken is daarmee een wassen neus geworden.

    Ik rip gewoon alle DVDs en Blurays die ik koop en stream de films. En ik zeg gewoon omdat ik werkelijk niemand in mijn vriendenkring ken die dat niet gewoon vindt. Als je op forums kijkt is dit een vrij normale manier van video consumeren. De verkoop van mini computers om te streamen van een NAS is gigantisch. Waarom is het dan verboden als blijkbaar niemand dat verbod wil? Special Interests en veel lobbyen, daarom! Dit soort gedrag van politici, waarbij een hele bevolking gecriminaliseerd wordt tbv een special interest is waarom een Donald Trump nu President Elect is in de VS, in plaats van dat we grappen maken over zijn idiote uitspraken.

    En als ik de reactie van de europese politieke ‘elite’ zie dan hebben ze niets geleerd. Ik vrees dat hier eerst hetzelfde moet gebeuren voor men het achterwerk uit het pluche haalt en de burgers die men ook zou moeten vertegenwoordigen weer serieus neemt.

    1. +1, maar ik zou niet willen niet dat we hier dan ook zo’n onbeschofte populist krijgen. Als echt alle hoop verkeken is dat de politieke elite zich aanpast, dan zie ik meer in een bottom-up maatschappelijke transformatie waarbij de elite langzaamaan irrelevant gemaakt wordt; vergelijkbaar met hoe we nog steeds officieel een monarchie zijn, maar de koning grotendeels irrelevant gemaakt is.

    2. Late reactie, maar ik vind niet dat je “waarom is het dan verboden als niemand dat verbod wil” zo kunt stellen, want dan kun je dat te pas en te onpas gebruiken. “Waarom is het verboden om door rood licht te rijden als niemand dat verbod wil?” (natuurlijk willen veel mensen dat verbod wel, maar laten we voor deze ene keer even er vanuit gaan dat de meeste mensen dat niet willen, dan hebben we wel een veiligheidsprobleem op de weg…)

 2. Ik had vorig jaar over streams een vergelijkbare casus: http://www.solv.nl/weblog/legaal-of-illegaal-dat-is-de-vraag/20583 Ik zat toen op een plek waar iemand met abonnement geen toegang kon krijgen tot zijn betaalabonnement. Mag hij dan via een “illegale site” kijken? (nog even los van de in het auteursrecht spelende discussie over of streamen wel illegaal kan zijn, iets vanwege hoe het geplaatst kan (of niet) onder het “koningskoppel” openbaarmaken/verveelvoudigen). Je kan dan in een ruimte iemand hebben die kijkt zonder ooit iets betaald te hebben en een ander die betaald heeft niks ziet (omdat hij geen contact kan krijgen en niet via de “illegale” site wil kijken).

 3. Ik zou zeggen: illegaal maar geen schade. In geval van een rechtszaak lijkt het me zelfs redelijk dat de aanklagende partij (de auteursrechthouder) de proceskosten moet betalen: hij had het ontvangen van 0 euro schadevergoeding ook zonder rechtszaak kunnen bereiken, dus heeft ‘ie eigenlijk onterecht het proces aangespannen.

   1. Moet een dwangsom proportioneel zijn tot de ‘schade’? Stel dat ze bij mij aankloppen wil u even tekenen dat u hiermee stopt op last van een dwangsom van . Kan je dan niet een redelijk tegenvoorstel doen en die accepteren ze of je vecht over wat een redelijke dwangsom is?

    Ik zie ze dit echter niet massaal gaan doen. Ik denk niet dat ze de publieke opinie overleven met praktijken zoals de MPAA en RIAA in de VS er op na hielden. Wij hebben toch nog een redelijk aantal kamerleden die ik er nog wel voor aanzie dat er dan heel kritische vragen komen.

    1. Ik weet niet waar een rechter precies een dwangsom op baseert qua proportionaliteit, maar wat ik begrijp is dat een dwangsom bedoeld is om iemand te bewegen iets te doen of juist te laten (een prikkel tot nakoming). Een dwangsom is niet bedoeld als afkoopregeling.

     Toen Uber bijvoorbeeld zei van “is goed, betalen we maar 10’000 euro per overtreding tot een max van 100’000 om UberPop in de lucht te houden”, zei de rechter daarna doodleuk “is goed, maak ik er maar 50’000 euro van per overtreding met een maximum van 1 miljoen…”.

   2. “cease and desist” slaat nergens op bij een eenmalige handeling: op het moment van de eis ben je al gestopt. De dwangsom wordt dus niet betaald; ook dit “stoppen of dwangsom betalen” wordt dus al bereikt zonder rechtszaak, dus ik zou hier ook de proceskosten bij de aanklagende partij leggen.

    Daar komt nog bij dat de aanklagende partij in dit geval geen redelijk belang heeft bij dergelijke claims. Het auteursrecht staat weliswaar formeel aan zijn kant, maar het zelfde auteursrecht staat het mensen toe om kopieën voor persoonlijk gebruik te maken. Het is dus in de geest van de wet dat het belang van “consumenten” om kopieën voor persoonlijk gebruik te maken zwaarder weegt dan het belang van auteursrechthebbenden om beperkingen op te leggen aan het gebruik van hun werken. Dat dat in dit geval op een formeel illegale manier gebeurt betekent nog niet dat het redelijk is voor de rechthebbende om op basis van de auteursrecht allerlei beperkingen, boetes en dergelijke te eisen.

    PS. Arnoud, wat is je site traag geworden! Ligt dat aan mij, of heeft iedereen er last van?

    1. De dwangsom noemde ik als optie tegen jouw opvatting dat er bij geen schade geen zaak is. Zie ter vergelijk http://blog.iusmentis.com/2010/11/17/recht-van-verzet-tegen-de-bewoners-van-dit-pand/ Geen schade, wel een dwangsom en in principe ook een proceskostenveroordeling voor de schender, ware het dat de klager niet op alle punten gelijk kreeg en uiteindelijk ieder dus de eigen proceskosten moest dragen.

     Maar ik heb al geschreven dat ik het eens ben met de opvatting dat het downloaden van een kopie van werk dat je al ‘bezit’ moet kunnen. Dan heeft een dwangsom vragen natuurlijk ook geen zin.

 4. Er zijn volgens mij meerdere aspecten hier.

  In principe zou het vreemd zijn om het illegaal te noemen. Immers, het is niet het downloaden dat het illegaal maakt, maar het feit dat je een auteursrechtelijk werk verveelvoudigt zonder toestemming. … Maar toestemming is niet nodig voor het maken van een thuiskopie/backup. Daarmee lijkt het mij niet illegaal. Tevens omzeil je geen DRM, want dat heeft de illegale bron (waarschijnlijk) al gedaan.

  Maar dan kom je wel een aantal praktische bezwaren tegen: – je download moet dezelfde editie bevatten, met exact dezelfde inhoud, zonder het weglaten van reclame of waarschuwingen. – het moet van dezelfde kwaliteit zijn. (een bluray kost immers meer dan een dvd) – je mag zelf niet gaan uploaden terwijl bittorrent dat automatisch doet

  1. Een thuiskopie mag je na de laatste uitspraak alleen maken van een bron die legaal is. Met andere woorden de Bluray die je hebt gekocht.

   Die is echter beveiligd met draconische DRM die je volgens een ander deel van de wet niet mag omzeilen. Civiel rechtelijk wordt het echter een vreemd verhaal als je de DRM wel omzeilt, aangezien de schade nihil is. Je hebt immers de Bluray al gekocht.

   Vandaar dat men liever achter de makers van de programmas die je gebruikt om te rippen aan gaat. Die verspreiden mag ook niet volgens diezelfde wetgeving en met ‘Copyright Math’ kan je dan laten zien dat deze bedrijven je meer schade veroorzaken dan het BNP van Nederland :X

   1. Ik dacht dat de uitspraak gericht was tegen de opvatting dat de thuiskopieheffing-regeling in Nederland het verveelvoudigen zonder toestemming voor privégebruik toe stond. Ofwel het downloaden van materiaal waar je in het geheel geen recht op hebt. Dus niet vergelijkbaar aan waar we het nu over hebben. En bovendien, niet het downloaden cq verveelvoudigen werd illegaal genoemd in die uitspraak, maar (onze interpretatie van) onze wet.

 5. Is het niet zo dat je een geleende CD of DVD van de bieb of van een vriend mag kopiëren, ook al ben je zelf niet de eigenaar? Als je maar zelf de kopie maakt en het niet door iemand anders laat doen. Hoe zit het dan met een USB stick van een vriend met daar een rip van een DVD op. Als is daar zelf een kopie van maak is dat een legale bron voor mij? Ik weet immers niet hoe dat bronbestand tot stand is gekomen…

    1. Hoe mooi is de wet: kopietjes uit boeken en tijdschriften (uitgezonderd bladmuziek) mogen als thuiskopie wel in opdracht, AV materiaal niet. Hoezo “technologie neutraal”? Waarschijnlijk waren de lobbyisten van de muziekuitgevers beter gebekt of gefinancierd dan die van de boekdrukkers. Maar goed, dat betekend dat voor een groep mensen voor wie de thuiskopie regeling vaak een uitkomst is (mensen met een handicap) en daardoor niet in staat zijn zelf de knop op de recorder in te drukken, effectief worden gediscrimineerd bij de uitoefening van dat recht. Ja, ik beschouw de uitzonderingen op het auteursrecht als een recht, en zou ook heel graag willen zien dat deze expliciet als positieve rechten in het auteursrecht worden opgenomen. De hele rechtvaardiging achter auteursrecht is het verrijken van het cultureel aanbod door investeringen in materiaal mogelijk te maken: waarom dan niet die rechtvaardiging expliciet en afdwingbaar maken?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.