Is een internetdienst verplicht haar voorwaarden na te komen?

De discussie van vorige week over Trumps militaire tweet gaf aanleiding voor een interessante vraag: zijn sociale netwerken zoals Twitter verplicht hun eigen voorwaarden na te komen? Het lijkt er immers op dat Twitter wat eenzijdig met de TOS omgaat, als ze sommige mensen wel en andere mensen niet verbannen wanneer beiden dezelfde overtreding begaan.

Terms of Service, EULA’s of hoe ze je maar wilt noemen, volgens de wet zijn het allemaal algemene voorwaarden. Voorwaarden dus om in meerdere overeenkomsten gebruikt te worden, namelijk in iedere relatie met een gebruiker. Iedere gebruiker heeft namelijk een eigen contract (overeenkomst) met de internetdienstverlener, en die voorwaarden maken daar deel van uit.

Contracten zijn bindend tussen partijen, maar daarbuiten niet. Derden kunnen geen rechten (of plichten) ontlenen aan een contract, tenzij dat er expliciet in staat en dan nog onder zekere voorwaarden. Als ik nog geld krijg van een wederpartij, en ik besluit dat te laten voor wat het is, dan is er niemand die dat geld namens mij op mag gaan eisen.

Dit geldt natuurlijk ook voor internetdiensten. Als Twitter besluit een regel niet te handhaven tegenover een gebruiker, dan is dat een beslissing in die contractuele relatie en die heeft verder geen gevolgen voor andere contracten, laat staan voor derden. Dus zo bekeken is het argument kansloos dat Twitter haar TOS moet handhaven tegen welke gebruiker dan ook. (Nog even los van dat er “we may suspend” staat als sanctie op overtredingen.)

Je kunt echter een stapje breder kijken, en zeggen dat het contract dat jij als Twitteraar met het bedrijf hebt, impliciet mede omvat de belofte dat zij een gelijk speelveld zullen hanteren. Die belofte is dan een contractuele plicht naar jou, en die zou je dan kunnen handhaven. Een beetje zoals Facebooks antipestbeleid bindende regels werden naar een derde die NAW-gegevens wilde opeisen. Gezien de omvang van het bedrijf en hun belang voor de maatschappij lijkt me goed verdedigbaar dat van dit bedrijf verwacht mag worden dat ze objectief, eerlijk en gelijk handelen naar alle gebruikers toe.

Arnoud

9 reacties

 1. Gezien de omvang van het bedrijf en hun belang voor de maatschappij lijkt me goed verdedigbaar dat van dit bedrijf verwacht mag worden dat ze objectief, eerlijk en gelijk handelen naar alle gebruikers toe.

  “Verwacht mag worden”. Ja, maatschappelijk lijkt me dat wenselijk. Maar ik begrijp hier uit dat het juridisch niet af te dwingen valt. Dan is de volgende vraag: zou dat moeten? Zo nee, waarom is die dwang dan onwenselijk? Zo ja, hoe dan?

  1. Zelfs als je zoals in de laatste alinea gesteld Twitter zou beschouwen als maatschappelijk belangrijk dan nog vraag ik me af of dat betekent dat ze moeten handhaven. Overheden bijvoorbeeld hebben toch ook de vrijheid om niet te handhaven. Je kunt als je een boete kreeg voor de snel rijden niet beroepen op het feit dat iemand anders die voor je reed net zo hard ging en die ook geen boete kreeg, of afdwingen dat die automobilist ook een boete gaat krijgen.

   1. Klopt, maar als jij lást hebt van strafbaar gedrag van een ander dan kun je wel afdwingen dat hij wordt vervolgd daarvoor (aangifte en als dat niet werkt de artikel 12-procedure). Dat vind ik wel een verschil met een hardrijder, dat is wel strafbaar maar in principe raakt dat mij niet.

   2. Bij verkeersovertredingen in de praktijk niet nee. Maar in theorie kun je dat eigenlijk wel. Je moet dan wel aantonen dat de handhavers bewust en met opzet een oogje dichtknepen voor je voorganger.

    Ander voorbeeld. Een tijdje terug was een tranentrekkend artikel in de krant over een meisje dat bekeurd kreeg omdat ze een croissant at in de metro. De handhavers besloten na alle ophef daarover de bekeuring te vernietigen. Hiermee werden ineens alle bekeuringen voor het eten (van croissants?) in de metro aanvechtbaar. Dat gaat terug tot op de gelijkheidsbeginsel, behoorlijk bestuur en zelfs het verbod op discriminatie. Maar jah, een beroep op gelijkheidsbeginsel, met name in het strafrecht is best lastig. (zie ook http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/beginselen-behoorlijke-procesorde/beroep-schending-gelijkheidsbeginsel-en-willekeur-slechts-zelden-succesvol.htm )

 2. Ook de overheid (overheden) kunnen een beroep doen op die impliciete belofte, ook al is de overheid geen contractuele partij. Bijvoorbeeld als vermoed wordt dat de aanbieder discrimineert bij het handhaven van de regels. (“niemand mag foto’s uploaden van zoenende mensen. Maar alleen bij homo’s wordt er gehandhaafd”) Of als er sprake is van misbruik van monopolie om bijvoorbeeld het eigen of een bevriend bedrijf een streepje voor te geven. (“Niemand mag reclame maken. Maar voor bedrijf X wordt een oogje dichtgeknepen.”)

  1. Uit de voorbeelden die je noemt blijkt wel dat het aan jou is om aan te tonen dat er een (verboden) beleid achter het handhavingspatroon zit. Het simpele feit dat regels iets verbieden en dat dat niet gehandhaafd wordt is niet voldoende. Je zult dan informatie moeten verzamelen over andere overgredingen en hoe die bestraft zijn, en aannemelijk maken dat het onderhavige geval ook werkelijk gelijk aan die andere gevallen is maar toch anders behandeld wordt.

   Da’s best een kluif en gaat veel verder dan de simpele conclusie dat er een geval is dat tegen de regels in gaat maar toch niet wordt gehandhaafd.

 3. Voormalige CIA-agent wil Twitter kopen en Trump verbannen

  De voormalige CIA-agente Valerie Plame Wilson is het getwitter van de Amerikaanse president Donald Trump helemaal zat. Hij breekt stelselmatig de regels van de sociale media dienst, aldus Plame, maar wordt alsnog niet van Twitter gegooid. Ze heeft een oplossing bedacht: Twitter opkopen, en daarna de account van Trump verwijderen.
  Ik weet nog niet wat ik lachwekkender vind, het idee of dat dit in een Nederlandse krant als nieuws gebracht wordt… Overigens wel een grappige discussie als je bedenkt dat nog niet zo lang geleden een politicus geen mensen mocht blokkeren van een rechter want ‘freedom of speech’…

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.