Terugblik: Mag een stiekem gemaakte geluidsopname gebruikt worden als bewijs?

Deze en volgende week ben ik met vakantie. Daarom deze week een terugblik op populaire blogs van de afgelopen jaren, vanuit het perspectief van 2018.

Deze week: Mag een stiekem gemaakte geluidsopname gebruikt worden als bewijs?

Regelmatig krijg ik in diverse varianten de vraag of een stiekem gemaakte geluidsopname van een gesprek gebruikt mag worden als bewijs. Dit meestal naar aanleiding van mijn artikel Opnemen van gesprekken, waarin dat met zoveel woorden staat:
Een telefoongesprek opnemen dat je zelf voert, mag je dus opnemen – ook wanneer je dat niet meldt aan de tegenpartij. Alleen het heimelijk opnemen van zo’n gesprek zonder deelnemer te zijn is dus strafbaar (tenzij je toestemming hebt van één van de deelnemers).
Dit artikel gaat over de context van het strafrecht: het is verboden gesprekken af te luisteren met een technisch hulpmiddel als je geen deelnemer bent. Dat betekent dus dat als je wél deelnemer bent (of namens een deelnemer handelt) je wél het gesprek mag afluisteren en opnemen. Publiceren van die opname zal vaak wel een schending van de privacy van de wederpartij opleveren, dus daar zul je een fors nieuwsbelang voor moeten hebben.

Gebruik als bewijs is eigenlijk altijd toegestaan. In het gewone (civiele) recht gelden namelijk geen specifieke eisen voor hoe het bewijs verkregen mag zijn. De rechter mag zelf alles beoordelen op de merites. Hij hoeft bewijs niet uit te sluiten omdat het een stiekeme opname is. Wel zou hij het bewijs anders kunnen waarderen: een informeel gesprekje op de vrijmibo zal minder bewijskracht hebben over de intenties van een bedrijf dan een formele verklaring van de directie bij een persconferentie. Maar dat gaat dan over de inhoud, niet over de vorm.

Deze analyse staat op zich nog steeds. Het belangrijkste dat veranderd is sinds deze blog, is natuurlijk de AVG: het als bedrijf structureel maken van opnames en die bewaren in je klantdossier valt onder de nieuwe privacywet, en vereist dus een vermelding in je privacyverklaring plus een grondslag in je register. Dat zal niet heel moeilijk zijn, we hebben het dan over de grondslag uitvoering overeenkomst en/of eigen belang (bewijzen wat er gezegd is tegen een klant of relatie).

Maken jullie structureel opnames van gesprekken? Zou je dat doen als het triviaal was, technisch?

Arnoud

11 reacties

  1. Ik heb wel eens opnamen gemaakt van gesprekken zonder de andere betrokkenen hierover in te lichten, zowel privé als zakelijk. Dit doe ik echter altijd op incidentele basis, wanneer ik het noodzakelijk acht om een gesprek op te nemen, mocht er eventueel een conflict ontstaan. Zakelijk gaat het dus vooral over mondelinge toezeggingen die vervolgens maar heel langzaam op papier terecht komen. Ook heb ik wel eens de opname apparatuur aan laten staan terwijl ik ’s nachts met de politie stond te babbelen.

    Wat misschien een nieuwe, eveneens interessante discussie is, hoe zit dit met WhatsApp (e.d.) conversaties? Bellen is tegenwoordig best exotisch en het grootste deel van mijn gesprekken, ook met werkgevers e.d, gaat via WhatsApp. Hiervan staat echter niemand raar te kijken als je drie jaar na dato die ene toezegging nog bovenwater haalt. Mag ik dat tot in de lengte der dagen bewaren?

  2. “Maken jullie structureel opnames van gesprekken? Zou je dat doen als het triviaal was, technisch?” Bij een sociale dienst adviseer ik mensen dat wel te doen, want omkering bewijslast is een gevaarlijk middel in handen van foute ambtenaren. Voor de rest kun je mensen gewoon vertrouwen.

    1. Ik maak structureel opnames van alle gesprekken waarin afspraken gemaakt (kunnen) worden die voor mij (financiele) gevolgen hebben.

      Met andere woorden als ik bel met commerciële partijen of overheidsinstanties dan neem ik dat altijd op. Als er in dat gesprek afspraken worden gemaakt of toezeggingen worden gedaan gaat een backup van dat gesprek van de telefoon naar de NAS en periodiek gooi ik het weg. Als een gesprek niet relevant is kan ik het in ACR meteen weggooien en prive gesprekken neem ik standaard niet op.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.