En nee, ook los van de AVG mag je werknemers (of klanten) niet temperaturen natuurlijk

Ja, dat coronavirus blijft me zakelijk bezighouden. Kennelijk hebben een hoop mensen het in hun hoofd gekregen dat het temperaturen van bezoekers van je pand (dus personeel, maar ook zzp’ers en klanten) een nuttig idee is vanuit preventie. Ik kreeg dan ook menig journalist en werknemer in de mail met de vraag: mag je van de AVG je werknemers preventief temperaturen? Voor u verder leest: wat denkt u zelf?

Eh nee, je blijft als werkgever uit de lichaamsopeningen van je personeel. Het lijkt me vrij logisch dat dat iets is dat een goed werkgever gewoon niet doet. Dan kun je honderd redenen hebben om iets te willen weten, de lichamelijke integriteit van mensen wint gewoon van jouw zakelijk belang.

Dan heb je dus werkgevers die zeggen, ik neem zo’n contactloze thermometer zoals van het plaatje hierboven. Maar ook met zo’n contactloze thermometer gaat het niet. Die meet elektronisch en je verwerkt dan bijzondere persoonsgegevens over gezondheid. Dat mag niet als werkgever, daar heb je een arts voor nodig. Ja, ook als het iets is dat zo’n apparaat zegt dat iedereen kan. En ook als het iets is dat je thuis ook bij partner of kind doet. Op het werk gelden nu eenmaal andere regels.

En dat je een arts moet zijn, daar is een goede reden voor. Het idee achter een temperatuur nemen is dat je bezig bent met een diagnose stellen, en dat is nou eenmaal iets dat voorbehouden is aan artsen. Een van de mensen die me mailde, werd bijvoorbeeld geweigerd vanwege lichaamstemperatuur 37,8 – wat kwam omdat hij in motorpak snel naar het datacenter moest waar een cruciaal probleem moest worden opgelost. Oh ja, en hij hoestte omdat er drie man buiten stond te roken waar zijn astma niet zo goed tegen kan. Een arts zou dan zeggen, dat is geen coronoavirus, komt u binnen.

Bovendien, wat ga je doen? Iemand ziek verklaren die zich zelf gezond vindt, dat kan haast niet. Naar huis sturen preventief kan, maar dat is vrijstellen van werk dus je verzekering of UWV gaan niets betalen. En een klant wegsturen omdat zijn temperatuur te hoog is, ik zou niet eens wéten waar te beginnen in het salesgesprek.

Arnoud

65 reacties

 1. Heel logisch allemaal. Oplossing is alle fysieke contacten vermijden en alles digitaal doen. Dat is de oplossing waar al veel bedrijven voor gaan.

  En wanneer krijgen we een ‘nood breekt wet’ situatie? Monitoring op luchthavens gebeurt toch al? Mag KLM passagiers >37 graden gaan weigeren?

 2. Wetten en regels zijn allemaal opgesteld met de normale maatschappelijke status quo als uitgangspunt, maar vandaag de dag zijn we verwikkeld in een allesomvattende totale oorlog met het Coronavirus. Als we nu de AVG niet eens opzij kunnen zetten terwijl er serieus mensenlevens op het spel staan, we ziet de mensen in Italië letterlijke bij bosjes sterven, ik zou niet eens weten waar te beginnen…

  1. Ah dus in de oorlog tegen drugs/kinderporno/…… kan men de wet/regels aan de kant zetten? Dus gewoon de deur open trappen want drugs/kinder porno? Ja normaal heb je recht op een advocaat maar het is oorlog tegen ….. dus nu even niet?

   1. Ja, volmondig JA!

    We hebben het hier niet over onrecht tegen enkele individuen, hoe gruwelijk soms, maar een virus waar zeer goed mogelijk een paar procent van de hele wereld bevolking aan kan sterven.

    Dus de vraag is: nemen we het risico, of eigenlijk zekerheid, door ons vast te klampen aan privacywetgeving dat we een oncontroleerbare pandemie krijgen waar orde grootte 100 miljoen doden bij gaan vallen, of beseffen we dat wij als mensen beter kunnen nadenken dan een papiertje met als titel ‘AVG’.

    1. Geen paniek!

     Mijn vraag is: “Wat levert het opzij zetten van een stukje privacy concreet op in de bestrijding van […]?” En bij dat argument wil ik ook een afweging van de belangen van de vals-positieven.

     Het gaat mij om een lijstje van concrete acties, de te verwachten voordelen en de nadelen van de acties. Met vaagheden als “de AVG opzij zetten” kom je nooit aan een heldere belangenafweging toe.

    2. Je tegenstelling is helemaal geen tegenstelling. Het is niet ófwel privacy en allemaal dood, óf geen privacy en de pandemie is bezworen. We moeten kalm zinnige maatregelen nemen. De AVG staat dat op geen enkele manier in de weg. Integendeel: ze helpt zin van onzin te scheiden.

     1. Ben ik niet met je eens, en trek je een conclusie (“Het is niet ófwel privacy en allemaal dood, óf geen privacy en de pandemie is bezworen.”) die op geen enkele manier volgt op wat ik schreef.

      Het gaat niet alleen om het voorbeeld wat Arnoud in zijn blog aanhaalt, er zullen diverse maatregelen zijn te bedenken waarvan elke viroloog zegt dat ze goed zijn om te nemen, maar waarvan een jurist zegt dat de AVG mogelijk in de weg staat. Effectieve bestrijding van het coronavirus en AVG zijn in beginsel totaal ongerelateerd, maar ik durf dus best te zeggen (in tegenstelling tot jouw standpunt) dat de AVG een effectieve bestrijding van corona in de weg kan staan. En daar moeten we voor oppassen.

      1. er zullen diverse maatregelen zijn te bedenken waarvan elke viroloog zegt dat ze goed zijn om te nemen, maar waarvan een jurist zegt dat de AVG mogelijk in de weg staat

       Geef concrete voorbeelden. De overheid kan (wettelijk) voor de bestrijding van infectieziekten al vergaande maatregelen treffen. En de AVG heeft uitzonderingen voor bij wet verplicht gestelde gegevensverwerking,

       1. Ik ben geen viroloog. Maar alles draait om het vermijden van sociaal/lichamelijk contact, vooral voor mensen die misschien ook maar de schijn hebben dat ze iets onder de leden hebben. Dan is even op een afstand naar de mensen kijken wat hun temperatuur is wel het minste wat je kan doen.

        Maar goed, wat ik uit de reacties proef is dat er geen enkel besef is van prioriteit om onze maatschappij voor groot onheil te behoeden. Onze overheid kan van alles doen maar doet zo goed als niets, al veel kritiek uit China en Italië daarover. Benieuwd wat de juristen hier vinden van de wettelijke juistheid dat in Italië nu triage wordt toegepast: mensen worden geselecteerd op overlevingskans, als je pech heb wordt het ziekenhuis uitgezet om thuis dood te gaan. Italië zat 2 weken geleden op exact hetzelfde punt als Nederland nu: een paar honderd besmette gevallen en het idee dat het allemaal wel goed zou komen.

        Dus andere vraag: als over een maand je 75-jarige oma uit een intensive care bed wordt gehaald om thuis dood te gaan omdat een 40-jarige in dat bed meer kans op overleven heeft, ga je dan met een wetsartikel gooien of denk je dan toch misschien “dit hadden we kunnen voorkomen als we de uitbraak met alle mogelijke middelen hadden vertraagd…”

        Laatste reactie van mij vandaag, ik zit blijkbaar totaal op een andere golflengte dan de meeste anderen hier. Over een maand weten we of we geluk hebben gehad of te laks zijn geweest, wat eigenlijk beide op hetzelfde neerkomt.

        1. We hebben het nu over een theoretische situatie waarin een werkgever medewerkers actief en preventief de temperatuur gaat opnemen.

         Jij stelt : Dit is goed, want enge ziekte en risico en verantwoordelijkheid nemen. Enig punt is dat het een schijnveiligheid is. Mensen varieren over de dag, van mens tot mens en onder omstandigheden al flink in temperatuur. Daarnaast zijn huidmetingen op afstand afschuwelijk onbetrouwbaar (oksels hebben een afwijking tot 0.5 graad, de huid nog meer)

         Allemaal redenen om je vraagtekens te plaatsen bij een dergelijke interventie. Zeker omdat schijnveiligheid vaak ook weer risicogedrag kan uitlokken.

         Dan zijn er nog de juridische gevolgen die er nou eenmaal zijn (Oh, de werkgever heeft je naar huis gestuurd maar je bent niet ziekgemeld?) en dan komt een keer de AVG om de hoek kijken. En met de ervaring van de laatste jaren ga je dan kijken en kom je tot de conclusie dat je als werkgever in NL gewoon niet zomaar je medewerkers medisch mag onderzoeken.

         Dus stel je de thermometer ter beschikking voor iedereen die graag zeker wil zijn (toestemming) en deel je de resultaten alleen met die persoon en ga je verder met de adviezen die het RIVM daadwerkelijk heeft gegeven, i.p.v. zelf een beetje dokter spelen.

        2. Deze reaguurder zit meer in jouw spoor. Overigens prima fatsoenlijke discussie toch.

         Nog mijn twee cent voor de puristen: “Recht is pas recht als het gesteld en gehandhaafd recht is” was de gevleugelde uitspraak in de cursussen rechtsfilosofie van prof. van Roermund. (Hij leeft nog, dus hopelijk goed onthouden.)

         De kans dat de AP gaat handhaven op overtredingen van de AVG in reactie is nihil. De maatschappelijke shitstorm zou zó enorm zijn bij het beboeten van wat de voxpop als redelijke maatregel zou zien, dat geen enkele weldenkende ambtenaar zou durven starten aan een boetebesluit. Ergo, volgens bovenstaande voorwaarde aan het recht, is alle discussie direct zinloos. (Daarmee moeten we discussie niet laten, het is ons werk en hobby. Maar soms weegt het mee in de bepaling van het maatschappelijk belang van die discussie.)

        3. Benieuwd wat de juristen hier vinden van de wettelijke juistheid dat in Italië nu triage wordt toegepast: mensen worden geselecteerd op overlevingskans

         Gezien het feit dat dergelijke triage al uit de tijd van Napoleon stamt verwacht ik dat daar juridisch niet veel nieuws uit gaat komen.

        4. Ik zit dan te denken aan discriminatie, want iedereen is gelijk bij (grond) wet en ook gewoon betaald voor ziektekosten. Mocht het dan fout gaan zouden nabestaanden daar denk ik wel punten hebben.

         1. De zorgverlener wijst op de noodsituatie en laat zien dat de keuzes gemaakt zijn op basis van objectieve criteria. In de Nederlandse gezondheidszorg worden er dagelijks keuzes gemaakt over wie voor een bepaalde (veelal dure) behandeling in aanmerking komt.

          1. Leuk dat de zorgverlener wijst op een noodsituatie. Ten eerste wie bepaald wat een noodsituatie is? En waar zijn die objectieve criteria? En dan wijzen op de extreme uitzonderingen om je stelling , ja wat eigenlijk, waarheidsgetrouw over te laten komen of eerlijk?

           Ik denk dat de noodsituatie ALLEEN van de portemonaie afhangt, en niets met objectieve criteria.

         2. De criteria voor triage zijn gestandaardiseerd. En natuurlijk wordt iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld, maar juist de triage-keuzes zijn zeer persoonsgebonden. Als twee patiënten met ernstige longklachten binnenkomen, zijn ze zeker niet gelijk. De een is 86 en heeft koorts en een uitgevallen lever, de ander is 24 en ademde rook uit een brand in de keuken in. Dan kun je niet zo veel met artikel 1 Grondwet, maar uit de triage-criteria kun je denk ik prima objectief halen dat je moet kiezen voor die tweede als er écht maar één patiënt behandeld kan worden.

            1. Ik hoop dan dat je bedoeld als in ‘vol’, waarbij ik dan meteen denk aan; Uit de Grondwet vloeit een aantal verantwoordelijkheden voor de overheid en voor de regering voort, zoals op het gebied van de landsverdediging, de handhaving van de openbare orde, sociaal beleid, volksgezondheid en onderwijs. En dus ook aan: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

             Anders hebben nabestaande een punt om bij de overheids schade te claimen. nog afgezien het feit dat je hebt betaald voor die zorg.

             Anders…. : https://bondoverheidszaken.nl/Opzegservice_Zorgverzekering.html

              1. Als dat inderdaad, volgens jou het geval is, waarom word er dan niet extra opgetuigd. Oh nee, iets met put dempen als het kalf verzopen is, dat is t och de NL overheids mentaliteit ? Of gaat het dan weer te veel kosten, en kom ik weer bij mijn eerste argument uit.

                 1. Ik begrijp het niet, wat moet het leger doen? Dat zijn toch geen artsen? Ja, er zijn een paar veldhospitalen en een handvol legerartsen maar zeker geen bataljons. Of bedoel je, laat vechtsoldaten voor verpleger spelen en knal veldbedden in gymzalen? Dan nog. Bij behandeling van dit virus zijn op zeker moment gewoon dure ventilators nodig (die pompen de lucht in je longen) en die apparaten zijn er maar beperkt, net als het aantal mensen dat weet hoe ze die veilig moeten gebruiken.

                  1. Ik heb meer het idee dat jij het niet wil begrijpen of heb je zo’n weinig vertrouw in in het Nederlandse leger dat ze in noodsituaties niet bij kunnen springen. Ik ben geen legerfan, integendeel, maar dat vertrouw ik ze toch wel toe. Komt bij dat je nu al zou moeten beginnen want de overheid houd al rekening met een percentage besmetting van 30 % van de NL bevolking. En de gezondheidszorg voor militairen in Nederland heeft een lange geschiedenis. Vrijwel onmiddellijk na de onafhankelijkheid in 1813 werd een Militair Geneeskundige Dienst opgericht en heeft inmiddels meerdere ziekenhuizen verspreid over NL.

                   Dus aan de slag. en niet OH’en.

                   En ik ben vrijwilliger.

                   1. Ik snap het echt niet, sorry. Dit virus behandel je met dure apparaten die we niet genoeg hebben. Het leger ook niet. Dit is geen kwestie van veel bedden en mensen wassen tot de griep eruit is. Kun je alsjeblieft aangeven wat het leger zou kunnen doen?

                    Misschien kunnen ze een deel van de andere patiënten opvangen, hoewel ik niet weet hoe goed legerartsen zijn met zeg nierfalen of premature geboortes.

                    1. Waar haal je info overdie dure apparaten vandaan? Hier het RIVM info…

                     Het RIVM geeft allereerst aan dat er nog geen specifieke behandeling is tegen het coronavirus.

                    2. Leuk dat ik geen reactie meer op jou kan geven, Tech? of iets anders?

                     Maar ik denk voor mijzelf dat ik meer geloof hecht aan uitspraken van het het RIVM dan aan een kranten artikel in de Volkskrant.

                     Is wel eens anders geweest, toen kranten niet moesten vechten om te overleven. nu zie ik alleen maar clikbaites.

              2. En dan is de enige manier om iedereen gelijk te behandelen dus iedereen uit het ziekenhuis halen, zodat niemand een IC bed heeft, want anders wordt er iemand voorgetrokken. Dat is natuurlijk een volslagen absurde benadering van het tot in het uiterste willen vasthouden aan “gelijke behandeling”

               1. Dat is volstrekt niet wat ik zeg. Niemand heeft het over voortrekken. De vraag was of het discriminatieverbod in de weg staat aan triage. Dat is niet zo. Als er te weinig plek is voor alle patiënten dan moet er worden gekozen. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria die getoetst worden aan het individu. Dat staat los van “in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Of, anders gezegd: de gevallen zijn niet gelijk want iedere patiënt is anders.

     2. Ik zien nogal wat tegenstrijdige meningen in deze (sub) draad. In de strijd tegen Corona worden imiddels een hele hoop grondrecehten aan de kant gezet in NL of andere democratische rechtstaten in Europa. Vrije verplaatsing. Vrijheid van Vereniging. Vrijheid van religie, vrijheid van ondernemen (cafe’s en winkels die MOETEN sluiten).

      Waarom zou privacy anders moeten zijn? Ja het is niet fijn als grondrechten aan de kant moeten wegens een noodtoestand, maar wat maakt dat AVG compliance wel moet, als je tegelijkertijd mensen verplicht thuis te blijven (italie, noorwegen), ze basic gezondheidszorg onthoudt (testen op coronavirus), of ze je land niet inlaat (Denemarken, Polen) of ze verbiedt om samen te komen om hun religie te beleven (Belgie)?

       1. OK, ik zie het verschil wel in juridisch opzicht, maar ook die werkgever doet dat maar om richtlijnen/dwingende richtlijnen/diktaten van de overheid zo goed mogelijk te implementeren. Als de overheid zegt: Mensen met symptomen X of Y kunnen beter thuis blijven, dan kan ik me goed voorstellen dat je, als beheerder van een ruimte waar mensen samenkomen (ja, je bent ook werkgever, maar je doet dit uit je rol als beheerder van die ruimte, niet als werkgever), de aanwezigheid van die symptomen mag checken.

        En dat is iets heel anders dan een diagnose stellen.

      1. Privacy is een grondrecht dat op “gelijke hoogte” staat als andere grondrechten zoals (in het geval van COVID) op het recht op leven (en gezondheid). Het is mogelijk om een van de grondrechten in te perken als daar voldoende compensatie in andere grondrechten tegenover staat.

       Ik zie geen verbetering in de “volksgezondheid” als de namen van (bekende) COVID patiënten bekend gemaakt worden. Mijn schatting is dat maar 50% van de geïnfecteerden bekend is en we zijn veel beter af als we tegenover iedereen een beetje afstand houden.

       Tot nu toe zien de experts geen redenen om maatregelen te nemen om het virus in te dammen die de privacy schenden. Ik sluit niet 100% uit dat dat in de toekomst kan gaan gebeuren.

 3. Ik denk toch dat er een groot gat in dit zit verhaal zit, wanneer is de laatste keer een arts je temperatuur heeft opgenomen? ik heb toch aardig wat bezoekjes gedaan aan huisarts en ziekenhuis de afgelopen jaren en bijna nooit heeft de arts de handeling uitgevoerd maar altijd door de verpleegkundige en dergelijk personeel. Ook de diagnose, verhoging/koorts werd meestal door de verpleegkundige gesteld.

  Ik denk dat het een prima iets is als je als werkgever probeert de gezondheid van je werknemers te waarborgen door de eventuele hardnekkige ‘ik ben niet zo ziek’ werknemers buiten de deur te houden. En als die data niet verder opgeslagen word heb je als werkgever ook imho een zwaarwegend belang. Misschien moet je wel iemand met een medische opleiding(nee niet arts) dit laten uitvoeren om de zorgvuldigheid van het process te waarbogen.

  1. Het temperaturen an sich kan natuurlijk prima door ondersteuners (met geheimhoudingsplicht) worden uitgevoerd, maar de weging van de uitkomsten is echt aan voldoende deskundig, geschoold, medisch personeel.

   Over het niet opslaan van data: hoe zie je dat voor je? Er zal toch iets genoteerd moeten worden als je een werknemer naar huis stuurt en belet zijn betaalde werkzaamheden uit te voeren.

   1. Dat kan toch makkelijk: ‘Op datum 12.03.20 had werknemer Jan Jansen een temperatuur die hoger was dan de grenswaard wij als bedrijf, gezien de coronadreiging, acceptabel vinden. Deze mededeling wordt alleen eenmalig op papier verstrekt en niet in een geautomatiseerd gegevensverwerkingssyteem opgenomen’ Dat lijkt me prima gaan onder de AVG

 4. Hoorde het nog gekker gisteren op de radio bij Ruud De Wild die de ex advocaat Moszkowicz an de lijn had. Op de vraag of werknemers die “denken”! het corona virus te hebben en thuis blijven, of die door betaald moeten worden. Hij was niet blij met de vraag maar zei dus wel JA….

  Ik snap het wel maar heb er toch een raar gevoel bij

 5. Hoe zit dat eigenlijk bij medewerkers in de gezondheidszorg? Denk aan de verplegers in verzorgingshuizen. Die kunnen al heel snel het Coronavirus en andere ziektes overbrengen. Zeker als het om flexwerkers gaat die meerdere werkplekken hebben. “Een fout kuchje en de helft van de patiënten gaat dood!” Okay, overdreven, maar het is een beroepsgroep waar de risico’s best groot zijn.

  Het verpleeghuis van mijn moeder weigert momenteel al toegang tot mensen die “een beetje ziek” zijn om te voorkomen dat de bejaarden in hun appartementen daar gezond blijven. Ze staan daar echter niet zelf te controleren maar roepen bezoekers op om weg te blijven als ze zich niet lekker voelen.

  Maar zou het bijvoorbeeld ook kunnen op scholen en dan vooral onder studenten? Leraren die merken dat een student loopt te snotteren of te hoesten zouden deze student per direct naar de schooldokter kunnen sturen voor verder onderzoek. Een leraar is geen arts maar een loopneus is wel op te merken… En scholen moeten ook waken om de gezondheid van alle studenten dus risico’s van besmetting moeten vermeden worden…

  Hoewel er overigens ook best veel paniek om dit griepje rondgaat. Zoals altijd gaan er mensen ieder jaar dood aan de griep. Veelal mensen met een toch al slechte gezondheid. Het COVID-19 virus is daar gewoon onderdeel van, alleen is er nog geen vaccin voor. Dus gewoon even uitzieken en klaar. Een vergelijking met de Spaanse Griep van 1918 is wel te maken, en daar gingen uiteindelijk 20 tot 100 miljoen mensen aan dood. Waarom? Meestal omdat de ziekte samenviel met de Eerste Wereldoorlog en diverse conflicten wereldwijd, waardoor de gezondheidszorg al minder was. Het bestaan van die griep werd ook in veel landen stilgehouden omdat de vijand niet mocht weten dat de bevolking door griep verzwakt was. Spanje was echter neutraal en rapporteerde er dus over in de kranten, en dus werd het de Spaanse Griep genoemd.

  En wat toen vooral meetelde waren de grote aantallen troepen die de gehele wereld rond gingen.

  1. Wat ik inmiddels van een arts uit Italië begrepen heb, dit is geen “griepje” maar wel een stuk ernstiger, wanneer je het krijgt. Dat daargelaten, het verspreid zich net als de griep door hoesten en en contact. Het lijkt me wenselijker, dat de overheid maatregelen afkondigt om de besmettingswegen te blokkeren, dan dat een werkgever dit doet. Hij heeft geen enkele juridische grondslag om dit te doen. Natuurlijk kan hij roepen over zorgplicht en dat is leuk en aardig. Maar bij een pandemie (wat het nu officieel is) ligt de zorgplicht toch echt op een hoger niveau. En het gegeven voorbeeld damt het niet in. Een eigenwijze medewerker die koorts remmende middelen slikt, slipt er zo doorheen. Dan zou dus een andere medewerker tegen de werkgever gaan klagen, omdat de genomen maatregelen niet afdoend waren en een schijnveiligheid creëerden. Daar zit je ook niet op te wachten lijkt me. En dat alles nog los van degenen die een schadeclaim indienen i.v.m. de AVG.

   1. De overheid neemt ook maatregelen, maar moet dat binnen de wettelijke kaders doen. Zoveel macht heeft een overheid nu eenmaal ook niet. Het is ook niet de overheid die werkgevers verbiedt om privacy-schendende maatregelen te nemen. Het is de wetgeving die dat doet. Alleen, er is sprake van een duidelijk conflict tussen twee belangen, te weten de privacy van de werknemer versus de gezondheid van de werknemers, bezoekers en klanten. Dat moet tegen elkaar afgewogen worden en biedt dus alsnog mogelijkheden aan een werkgever om dit soort maatregelen te nemen.

    Overigens zijn er al behoorlijk veel mensen genezen van COVID-19. De doden vallen voornamelijk onder de ouderen en de verzwakte mensen. En ja, dat is vervelend, maar volgens deze site zijn de meeste sterfgevallen onder mensen van 80 jaar en ouder. Boven de 50 loop je het meeste risico, volgens die statistieken.

    Natuurlijk spelen nog heel veel andere factoren mee. De kwaliteit van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. En het feit dat we al maatregelen nemen en mensen nu meer thuis blijven. Zo weten we niet eens hoeveel mensen het virus hebben opgelopen, maar geen symptomen vertonen omdat hun immuunsysteem dit al weet te voorkomen. Wereldwijd kan dit sterk verschillen per land, maar in Nederland zijn al voldoende waarschuwingen gegeven en maatregelen genomen.

    De grootste vijand op dit moment is de paniek die wordt veroorzaakt door vele wilde acties van bedrijven en werkgevers en daarnaast de vele foute informatie die wordt verspreidt om de paniek nog groter te maken. Ja, dit is een ernstige ziekte, maar we moeten wel koel blijven en geen paniek veroorzaken…

  2. Hoewel er overigens ook best veel paniek om dit griepje rondgaat. Zoals altijd gaan er mensen ieder jaar dood aan de griep.

   We nu zijn een dag later en de berichten van medici liegen er niet om. Zomaar wat feiten die links en rechts vandaag in allerlei kranten terug zijn te vinden:

   • Een intensive care arts uit Brabant vindt dat mensen die dit een stevig griepje noemen laakbaar gedrag vertonen.
   • De zorg in Brabant zit nu al op z’n top terwijl de echte uitbraak nog kan losbarsten. Als er niet een volledige quarantaine wordt afgekondigd zullen ze komende week mensen gaan weigeren op de IC want die ligt vandaag al bijna vol.
   • Limburg dezelfde situatie.
   • Van alle mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen, gaat 30% door voor 2 tot 3 weken beademing op de IC. Als ze straks een bed kunnen krijgen ’that is’, mogelijk al over een week gaan die mensen gewoon dood. Het uitblijven van voldoende zorg zou er wel eens voor kunnen gaan zorgen dat de nu bekende gemiddelde mortaliteit van pakweg 3% veel en veel hoger uit gaat pakken.
   • Een groot percentage van de ‘herstelden’ heeft permanente longschade opgelopen wat mogelijk in de toekomst voor een zeer zware extra belasting van ons (nu al bijna onbetaalbare!) zorgstelsel kan gaan zorgen.

   Even een sommetje: afhankelijk van dwingende overheidsmaatregelen dit weekend (ik heb er niet veel hoop op) en de domheid van veel mensen die menen nog steeds gewoon een avondje naar het café te kunnen gaan, kan mogelijk 25% (zeer optimistisch) van de Nederlandse bevolking dit ‘griepje’ krijgen. Daarvan gaat pakweg 2% (optimistisch) dood, dus de komende paar maanden kunnen we mogelijk 90.000 doden in Nederland wegdragen. Dat is gemiddeld pakweg 80 keer het normale aantal griepdoden per jaar in Nederland (250 tot 2000).

   Paniek is nooit goed, maar ik ben werkelijk flabbergasted door de nonchalance van veel mensen. We horen en zien een intercity op ons afrazen terwijl we tussen de rails staan te borrelen, en denken dat we niet opzij hoeven te stappen zolang we de luchtdruk niet voelen…

 6. Flikker op pandemie of niet. Geen baas of wie dan ook die mijn temperatuur opneemt als ik dat niet wil. We leven hier niet in nazi Duitsland. Als ik griep heb (of corona) en ik wens mij gewoon in de maatschappij te begeven (werk, restaurant, whatever) dan doe ik dat. Knappe jongen die me tegenhoud.

  1. Hmm redelijk agressieve reactie, even een praktijk voorbeeld: I kom jou, Tony, nu tegen en heb mijn kinderen bij mij ( en een honkbalknuppel omdat mijn jongste aan die sport doet) en ik weet nu dat jij corona hebt. Wat denk jij dat er gebeurd als je bij mij en mijn gezin in de buurt komt? Heel misschien omdat we in een samen in een landje wonen dat we rekening met elkaar houden zonder agressief gedrag?

   Maar IDD niemand houd jou tegen, en niemand houd mij tegen, jouw kop eraf, want ik heb geoefend, en ik waarschijnlijk in de boeien…. Goed opgelost jongen …

 7. Ik ben ten tijde van een van die andere uitbraken een keer naar Taiwan geweest en op het vliegveld daar hangt een camera die warmte meet. Mijn vriendin had onder een dekentje liggen slapen en ze haalde haar er dus uit, even een paar vragen en een paar checks en ze kon weer door. Maar dat gaf mij toch een enorm geruststellend gevoel. We zijn het verplicht aan onze kwetsbare kinderen, mensen met een aandoening en ouderen om goed voor ze te zorgen. Daar horen soms dingen bij die inbreuk maken op de privacy. Maar kijk eens naar Taiwan hoe zij een land met meer mensen dan Nederland en van dezelfde afmeting, dat voor de kust van China ligt onder controle hebben gekregen: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/how-taiwan-is-containing-coronavirus-despite-diplomatic-isolation-by-china “Country learned ‘harsh lesson’ from Sars and has kept infections under 50, despite being blocked by Beijing from being part of the WHO”

 8. Ik heb een beetje keelpijn en mijn werkgever (callcenter)zegt ik hoest ook een beetje,voel je je verder goed? Ik zeg ja want het is alleen een zere keel en ben wat vermoeid. Hij zegt dat kom je gewoon werken als het erger wordt kun je altijd nog naar huis. Kijk,Ik kan best werken dat is het niet maar mag dit überhaupt wel?

  1. Als je kunt werken ben je niet arbeidsongeschikt en hoor je op je werk te verschijnen. Als je je te ziek voelt om te werken, meld je je ziek en dan is het aan de bedrijfsarts (en eventueel de arts van het UWV) om te bepalen of je arbeidsongeschikt bent. In jouw situatie mag jouw baas eisen dat je aan het werk gaat.

   (Een verstandig bedrijf denk na over infectiepreventie en biedt de mogelijkheid voor thuiswerken bij medewerkers met “verdachte” gezondheidssituatie.)

 9. Eindelijk een beetje diepgang in het gesprek van de dag, op deze site. Ik vroeg mij af of de overheid dit soort maatregelen moet vastleggen in een wet, en zo kwam ik hier.

  Als deze vergaande noodverordeningen idd wettelijk zijn vastgelegd, (lijkt op avondklok; beperking van vrijheden) vind ik het vreemd dat dat zomaar kan. Zou er een club idioten aan het roer van het land staan, dan zouden die dus even hun eigen regeltjes kunnen doorduwen?

  Worden wij nu niet als makke schapen naar een totaal onbestemd einde geleid, terwijl iedereen in de kudde dit ook nog eens volstrekt ethisch verantwoord lijkt te vinden?

  Ik twijfel.

 10. Werkgever hier wil ‘vrijwilllige’ temperatuursmeting aan de poort, door getraind beveiligingspersoneel. Bij weigering (of te hoge temp) kan je de toegang tot het terrein ontzegd worden. – Euh, dat kriebelt : Wat is daar dan vrijwillig aan ?

  Daarnaast hangen er cameras bij de poort, die alleen open gaat als ik mijn pas ervoor houd. Mijn naam wordt dan getoond op een scherm bij de receptioniste, en wordt opgeslagen in het log. Maarre, die tempmeting is dus live te zien op die cameras. Werkgever hoeft alleen de camerabeelden te checken met de entries in het poortlog, en kan daaruit precies destilleren wie en wanneer. Lijkt me geen gewenste situatie. Verbeterpunt dan zou zijn, de meting op een andere plek te organiseren dan bij de poort.

 11. Maar wat doe ik er aan? Bij Damen Shipyard in Adam staat een sportschool type met mondkapjes bij de poort en pas na het beantwoorden van wat vragen en het meten van je temperatuur mag je wel (of niet) naar binnen….

 12. En als nu eens de medewerkers zelf aan de directie vraagt welke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat ze Corona krijgen? Uit het oogpunt van Health en Safety? Ik wil graag naar mijn werk komen directive, maar het is fijn als alle medewerkers meewerken aan een temperatuurscan. Zet de directeur/trice: ja goed plan ik zou het heel graag willen en de medewerkers ook, maar sorry de AVG…….

 13. Dank je voor dit goede stuk. Als vrachtwagenchauffeur zit ik tussen 2 vuren op dit moment. Verscheidene klanten stellen medische vragen en willen mijn temperatuur opmeten, als ik dit weiger, wat ik ook doe, kan ik niet lossen. Mijn werkgever heeft wel begrip voor mijn standpunt, maar is bang de klant en dus geld te verliezen. Ik ben bang dat dit hele vervelende gevolgen voor mij kan gaan hebben.

 14. Nu weet ik nog altijd niet of ik van cliënten van mijn praktijk de temperatuur (preventief) mag opnemen. Ze mogen het natuurlijk weigeren maar ook ik wil geen risico lopen en zelf thuis komen te zitten omdat zij het weigeren. Ik ben een medisch pedicure en houd me dus aan de absolute hygiëne regels. Mondkapje, bril, vol gelaatscherm en handschoenen. En na elke client alles desinfecteren.

 15. Hoe zit het met de temperatuur opnemen van je patiënten in een tandarts praktijk? Vallen tandartsen onder artsen, en zijn ze daarmee bevoegd om een medische diagnose te stellen? En mag hij dan bij binnenkomst meten ( in het bijzijn van andere patiënten) en dan ook behandeling weigeren bij verhoging of koorts? Wat als de patiënt weigert zijn temperatuur te laten opnemen? Kan de tandarts dan zorg weigeren?

  1. Tandartsen zijn artsen en mogen dus medische gegevens zoals temperatuur verwerken als dat nodig is voor de behandeling. Ze hebben wel medisch beroepsgeheim en mogen dus niet in het bijzijn van willekeurige derden dergelijke gegevens onthullen. Behandeling weigeren mag alleen als de arts daardoor in gevaar komt. Tandartsen zijn overigens net als andere artsen getraind in het omgaan met besmettelijke patiënten; HIV-patiënten moeten ook gewoon naar de tandarts bijvoorbeeld. Ik kan me niet voorstellen dat er nu tandartsen zijn die patiënten weigeren wegens een verhoogde temperatuur. Ook omdat een verhoging niets zegt: sommige mensen hebben gewoon hogere lichaamstemperatuur, anderen zijn warm van het fietsen naar de tandarts (of rijden in motorpak), weer anderen zijn bang en hebben angstzweet, nog weer anderen hebben verhoging wegens een onschuldige griep.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.