Grootste internetproviders blokkeren sites RT en Sputnik, moet dat eigenlijk wel?

Internetproviders VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN blokkeren vanaf vandaag de websites van RT (voorheen Russia Today) en Sputnik News. Dat meldde de NOS dinsdag. De blokkade is een uitvloeisel van de maatregel waarover ik vorige week blogde, want daarin werden ook internetproviders aangemerkt als “exploitanten” die deze twee media moeten blokkeren. Provider Freedom gaat al in bezwaar. Niet heel raar, want naast dat dit érg vergaand is, kun je ook gerust juridische vraagtekens stellen bij de interpretatie.

De kern van het verbod is een brede volzin:

Het is exploitanten verboden inhoud die door de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen wordt verstrekt, uit te zenden of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken, te faciliteren of anderszins daartoe bij te dragen, onder andere door transmissie of distributie, ongeacht het middel, bijvoorbeeld via kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms of applicaties voor het delen van video’s, ongeacht of deze nieuw of voorgeïnstalleerd zijn.
Ik heb twee woorden vet gemaakt die essentieel zijn voor de blokkade door VodafoneZiggo en consorten. Allereerst dat verbod. Logisch voelt dat een internetprovider door de ACM wordt gecontroleerd, maar dat staat dus anders in de Telecommunicatiewet (artikel 15.3a):
Ingeval bij of krachtens deze wet regels worden gesteld ter uitvoering van het Internationaal Telecommunicatieverdrag dan wel ter uitvoering van verordeningen, richtlijnen of besluiten als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie op het gebied van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten, kan overtreding van die regels ook als strafbaar feit worden aangemerkt dan wel worden bestraft met een bestuurlijke sanctie indien deze regels in de Engelse taal zijn gesteld en bekend gemaakt.
We hebben het hier immers over een verordening die uit de EU komt (dat artikel 288 VWEU) en het betreft dienstverleners op zulke netwerken. Dus mag het als strafbaar feit aangemerkt worden, en logisch dat het OM daar dan op handhaaft.

En waarom is het een strafbaar feit? Daarvoor moeten we terug naar de Verordening uit 2014, ingevoerd bij de eerste inval van Rusland. Daar hoort een Nederlands Besluit bij verbiedt in Nederland wat de Europese Verordening allemaal opdraagt te verbieden, en dan gaan we weer een stapje omhoog naar de Sanctiewet 1977 (die Nederland toestaat zo’n besluit in te voeren) en van daaruit opzij naar de Wet op de economische delicten, die in artikel 1 de Sanctiewet noemt en in artikel 2 zegt dat het overtreden daarvan een misdrijf oplevert. Waartegen het OM dus in actie kan komen.

Dan het begrip ‘uitzenden’. Dat is natuurlijk een klassieke media-term, een kabelprovider mag dus RT niet meer in haar pakketten aanbieden. Maar we hebben het hier over internettoegangsproviders, die verlenen toegang tot internet en verzorgen geen uitzendingen. Men blokkeert nu een website, in plaats van een uitzending. Valt dat wel onder het bereik van het sanctieverbod?

Dit is nog een heel gepuzzel, waar ik eerlijk gezegd nog niet helemaal uit kom. De kern is dat een ‘uitzending’ gedefinieerd wordt gericht op de klassieke manier: een transmissie naar het publiek die het dan kan bekijken. On-demand valt er niet onder, en alleen al daarom zouden internetdiensten (zoals een website met een videoplayer) er niet bij moeten horen. Dit staat ook nog eens in de e-commerce richtlijn, overweging 18:

Televisieomroepactiviteiten in de zin van Richtlijn 89/552/EEG en radio-omroepactiviteiten zijn geen diensten van de informatiemaatschappij omdat zij niet op individueel verzoek verricht worden. Diensten daarentegen die van punt tot punt worden doorgegeven, zoals video op verzoek of het verlenen van commerciële communicatie via elektronische post, zijn wel diensten van de informatiemaatschappij.
Tegelijk blijf je dan zitten met de vraag: wat doen die internetproviders dan in de lijst, als zij niets langskrijgen dat een “uitzending” is en dus niets te blokkeren hebben?

Een mogelijke oplossing is dat je zegt, het gaat er niet om dat internetproviders ‘uitzenden’, maar dat ze “bijdragen” aan uitzendingen doordat ze terugkijken via de website mogelijk maken, of omdat je een livestream kunt bekijken die gelijk is aan de klassieke uitzending. Toegang tot een livestream van een televisie-uitzending geven kun je immers op één lijn stellen met het doorgeven van de uitzending zelf.

Helemaal bevredigend is het niet. Het helpt niet dat de betrokken overheidspartijen – ACM en OM met name – geen toelichting geven. De ACM komt niet verder dan “dit is niet in strijd met netneutraliteit” en dat is inderdaad zo, want iets blokkeren op basis van een wettelijk verbod is gewoon een vaste uitzondering op netneutraliteit. Maar het helpt niet bij de vraag wat en waarom men moet blokkeren.

Arnoud

28 reacties

 1. Een livestream is toch ook ‘op verzoek’? Zolang ik de stream niet aan zet ontvang ik het signaal niet. De stream is niet eens per se identiek aan de stream die een ander voor het zelfde programma ontvangt. Op mijn verzoek (nu ja, die va het apparaat dat ik gebruik) krijg ik een passende bitrate van een voor mij nabije server.Dit is anders dan via de kabel, waarbij het signaal voor alle zenders mijn huis worden binnengebracht, precies het zelfde signaal wordt ook bij de buren binnen gebracht.

  1. Digitale STB doosjes doen ALLE uitzendingen op verzoek. Hetzij OTT als stream dan wel als multicast door een subscription op een stream. (alle kanalen gelijktijdig als multicast is teveel: SD is ~20Mbps 100 kanalen op 20Mbps is ongeveer 2Gbps continue., voor 40Mbps / kanaal voor HD ) Dus alles behalve analoge uitzendingen zijn per definitie op verzoek.

 2. Als de reden “misinformatie” is, dan weet ik nog wel een paar websites die we de afgelopen 4 jaar hadden moeten blokkeren. Foxnews, Twitter, Facebook. Misschien ook gelijk wat diensten zoals Whatsap? Dus zonder reden, omdat de eu het zegt, het internet blokkeren lijkt mij op iets wat Putin en Trump ook zouden doen.

 3. Wat ik dan niet snap is waarom wel RT en Sputnik, maar niet bijvoorbeeld het officiele overheids-kanaal Perviy Kanal. Die laatste zendt wel degelijk uit en is gewoon in Nederland te ontvangen zonder abonnement (want overheid=gratis). (https://vk.com/1tv) Perviy kanal is vergelijkbaar met nederland 1,2,3. De propaganda op dat kanaal is standje turbo vergeleken met rt/sputnik

  Enkele nieuws items van afgelopen dagen: – Nederlandse mensen met een Russische achtergrond worden stelselmatig beledigd en mishandeld in Nederland. (er is 1 zaak bekend van een 6-jarige jongen) – Russische taal in Nederland wordt straks verboden (niets over gehoord) – Er wordt actief gejaagd op dure mega-yachts van rijke Russen om ze te laten zinken (er is 1 zaak bekend uit spanje, wederom was dit een speciaal geval want deze oligarch was direct betrokken bij Russische wapenhandel en die matroos was Oekrains.)

  1. “Nederlandse mensen met een Russische achtergrond worden stelselmatig beledigd en mishandeld in Nederland.”

   Mishandeling heb ik niks over gehoord, maar belediging gebeurt helaas wél stelselmatig. ECHTER, dat is pas begonnen nadat Poetin de oorlog begon en treft niet Russen in Nederland, maar ook in de VS en in Rusland zelf.

   “Russische taal in Nederland wordt straks verboden (niets over gehoord)”

   Ik zie niet echt hoe ze dat überhaupt zouden willen verbieden. Het is geen officiële taal en onofficeel zullen ze dat ook niet doen, anders waren ze na 9/11 al begonnen met het verbieden van talen die door moslims gesproken worden.

  2. “Nederlandse mensen met een Russische achtergrond worden stelselmatig beledigd en mishandeld in Nederland.”

   Mishandeling heb ik niks over gehoord, maar belediging gebeurt helaas wél stelselmatig. ECHTER, dat is pas begonnen nadat Poetin de oorlog begon en treft niet alleen Russen in Nederland, maar ook in de VS en in Rusland zelf.

   “Russische taal in Nederland wordt straks verboden (niets over gehoord)”

   Ik zie niet echt hoe ze dat überhaupt zouden willen verbieden. Het is geen officiële taal en onofficeel zullen ze dat ook niet doen, anders waren ze na 9/11 al begonnen met het verbieden van talen die door moslims gesproken worden.

 4. Er zit een juridisch verschil tussen een TV-uitzending en een video op een website, maar inhoudelijk en praktisch zijn die verschillen natuurlijk minder groot; of je nu bewust afstemt op een zender op bewust een site bezoekt lijtk me in die zin niet veel uitmaken. Ik heb hier dan ook dezelfde bezwaren tegen als tegen het verbod op die TV-uitzendingen wat hier een aantal dagen terug ter sprake kwam.

  @Arnoud: Ik kreeg de indruk in het stukje over TV van een paar dagen terug dat je het blokkeren van de TV-uitzendingen billijk vond, terwijl ik nu uit je stukje proef, of tussen de regels lees, dat je het er niet mee eens bent, of althans bedenkingen hebt. Klopt mijn gevoel? En zo ja, is het verschil dan strikt juridisch van aard, ben je van gedachten veranderd, of zie je inhoudelijke verschillen tussen TV kijken of websites bekijken?

 5. Wat mij met name niet zint is dat dit voor mij een schoolvoorbeeld is van censuur. Iets wat in onze grondwet verankerd leek om niet te gebeuren. Maar nu komt er een Europese verordening dat boven onze grondwet gaat. Daar heb ik best wel moeite mee. Het lijkt dat de overal consensus lijkt dat RT niet wordt geweerd zozeer vanwege Fake News, maar omdat zij selectief nieuws leveren dat erg gekleurd is. We vinden het vervelend omdat Rusland nu onze vijand is, maar in wezen doet RT niet veel slechter dan bijvoorbeeld een Fox News.

   1. Verwar je propaganda nu niet met Fake News? Het een is niet gelijk aan het ander. Ze zijn inderdaad gekleurd. Ze zijn niet onpartijdig. Maar dat ze met name ronduit leugens verkondigen, is niet bewezen. Dus vind ik censuur echt te ver gaan. Ik ben het dus niet met je eens. En “feitelijk” lijkt me iets te sterk geformuleerd. Het is toch wat ik het meest hoor in commentaren.

    1. Ik weet niet wat ik nog moet zeggen dat niet al in overtuigend bewijs genoeg is benoemd. Ik zie hier genoeg conclusies dat men wel degelijk nieuws verzint en opzettelijk leugens verspreidt. Ik vaar dan liever op zulk onderzoek dan op commentaren hier en daar, en ik meen dat ik “feitelijk onjuist” kan zeggen als onderzoek je stelling weerlegt. Zeker als jij daar niet meer tegenover zet dan “wat ik het meest hoor”. Sorry, ik laat het hierbij.

     1. De Russen die buiten Rusland wonen, maar dus wel binnen de EU, kunnen prima Russisch en zodoende die propaganda zien/lezen. Ook diverse Oekraieners kunnen Russisch en andere Oekraieners kunnen in elk geval de teksten deels begrijpen. Een verbod zou dus wel degelijk zin hebben om al díe mensen te beschermen zodat ze niet alsnog in de Russische nieuwsval trappen, om het maar even zo te zeggen.

      1. Gisteren verwees iemand op Facebook naar de Braziliaanse subsite van Sputnik. (Expres geen link.) Mocht ik niet lezen van mijn access provider. Maar: hosting providers vallen kennelijk niet onder deze regel. Even een SOCKS5-tunnel gezet met ssh naar mijn VPS, kon ik er zo bij. Blijft bagger en niet in geïnteresseerd, maar dat wou ik even met eigen ogen vaststellen.

       Kan ongetwijfeld ook met VPN-software, was ik ook mee bezig (wireguard), maar kreeg ik even niet aan de praat.

  1. Het lijkt dat de overal consensus lijkt dat RT niet wordt geweerd zozeer vanwege Fake News, maar omdat zij selectief nieuws leveren dat erg gekleurd is.

   In zekere zin is dat dan weer onderdeel van de propaganda zelf; het is echt een onderhandse vorm van massa-psychologie.

   Om RT geloofbaar te houden, dient het objectief over te komen, slechts een mening/ander standpunt te verkondigen, soms kritiek leveren op Russische ingelegenheden, en aan legitieme nieuwsgaring te doen. Dit doet het dan ook voornamelijk, en zo zet het zijn beste beentje voor. Slechts enkele noodzakelijke nepnieuws en Kremlin propaganda artikelen per jaar in vredestijd.

   Dan mag het ook nog gaan klagen over het censureren van het Westen en de vermoorde onschuld spelen. Het Westen wordt dan gezien als overdreven reactie op legitiem (gekleurd) nieuws, en staat naakt. Dan zet je een team van duizenden online legereenheden in, om zo de consensus te laten lijken dat RT onterecht en overspecifiek aangepakt wordt door de Fox-News Amerikanen en NATO.

   En dan gaan wij RT hier zelf nog verdedigen. Dat ze best hun zegje mogen komen doen in het vrije Westen. Dat is ook een vorm van makke schapen rijp voor de slacht.

   Ondertussen zitten elementen van het Russische leger de Ukrainse nazi’s op te fokken, tegelijkertijd organiseren ze studentenprotesten tegen Zelensky en zijn Azov-troepen die de Russische cultuur willen uitvlakken. Dan staat RT natuurlijk net op de juiste plek, als er een groep doorgesnoven pro-Zelensky nazi’s een vredig anti-Zelensky protest komt verstoren. En als ze dat slechts uitzenden, doen ze aan legitieme nieuwsgaring, “die het Westen nooit durft te tonen en probeert te censureren”.

   En dan moet Europa Ukraine gaan ondersteunen en aansluiten bij de nazi’s. Terwijl het ook voor miljoenen vluchtelingen klaar moet staan, en daar heeft de propaganda eenheid natuurlijk ook in zitten stoken met anti-vreemdelingensentiment.

   Rusland zit in vredestijd de anti-Moslim sentimenten in Nederland en Belgie op te stoken na terroristische aanvallen. Ik huiver als ik denk aan wat het doet in oorlogstijd.

   1. “En dan gaan wij RT hier zelf nog verdedigen.” Zucht. Nee, dat doe ik niet. Ik verdedig de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring. Ik geloof best dat je gelijk hebt in bijna alles dat je zegt. Maar het rechtvaardigt het niet om censuur te introduceren in ons land. Ik vind het echt naïef om te denken dat het “alleen maar tegen Rusland” gebruikt gaat worden, als de geest nou eenmaal de fles uit is.

    Fake news is iets anders dan propaganda. De dingen die jij allemaal noemt zijn duidelijk niet leuk, maar rechtvaardigen de censuur echt niet. We hebben censuur niet eens overwogen toen we met echte Fake News een illegale oorlog in werden gezogen. Maar nu wel? En welke volgen? Chinese zenders?

    Ps. de commentaren waar ik op doelde zijn discussies die je onder nu.nl artikelen leest. Ik weet niet of de Russische trollen daar ook hebben geïnfiltreerd.

    1. Ik ben van mening dat als je RT een voorbeeld noemt van vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring, dat je het dan verdedigt, omdat RT zich slechts voordoet als meningsuiting en nieuwsgaring. Soms zo goed, dat het niet te onderscheiden is van legitiem nieuws. Maar altijd duidelijk gebleken, dat mocht het Kremlin iets willen propageren, dat ze op RT kunnen rekenen. Informatieoorlog gaat voorbij aan meningsuiting en nieuwsgaring, maar misbruikt deze termen om zich te verbergen. De Oekrainse oorlog is een informatieoorlog, waar RT nu onderdeel van is.

     Van informatieoorlog wordt gesproken indien oorlogsdoelen worden nagestreefd door middel van: het verstrekken van foutieve informatie aan de kant van de vijand (desinformatie); het verstrekken van foutieve informatie aan eigen zijde (propaganda); het blokkeren van de communicatiemiddelen van de vijand (censuur);

     Informatieoorlog rechtvaardigt censuur. Ik hoop dat Putin geen succesvolle oorlogscampagne kan voeren tegen Europa en NATO, en denk dat het blokkeren van RT, als onderdeel van een groter pakket aan defensieve maatregelingen, daar aan bijdraagt.

     Ik denk wel dat er een element van wraak en opportuniteit is: Europa heeft immers te lang gewacht om iets te doen tegen de propaganda, en moet nu ineens gaan haasten om hypothetische (maar realistische) problemen tegen te gaan.

     Ik ben ook zeker niet naief om te denken dat het Westen niet soortgelijke strategieen heeft gebruikt tegen haar eigen burgers, of dat Rusland nu het laatste slachtoffer van censuurgeweld zal zijn. Ik ben juist zeer huiverig over het voortbestaan van Westerse vrijheden, de aanvallen hierop, en de defensie tegen propaganda, die enorm schadelijk is voor vrije meningsuiting en vertrouwen in onze eigen overheden.

     Ik ben het ook eens dat Fake News wat anders is. Trump, mogelijk beinvloed door Rusland, heeft de schillen voor onze ogen weggehaald (ik kan CNN echt niet meer serieus nemen), en tegelijkertijd de wateren vertroebeld. RT wordt niet aangepakt voor fake news (wat in haar voordeel is om niet overduidelijk te verspreiden voor behoud van reputatie), ik denk zelfs niet eens voor propaganda, maar omdat er een werkelijke cyber en informatie oorlog aan de gang is, waarbij landen burgers van andere landen als eigen soldaat proberen te winnen.

     Die WMD’s in Irak ben ik ook zeker niet vergeten, en is goed om in achterhoofd te houden. Amerika is een sterk en krachtig militair land, en daarom heeft en gebruikt het ook zeker krachtige militaire propaganda en misleiding.

     Vrijwel alle Nederlandse nieuws – en opinie sites zijn gecompromiteerd. Veel politieke groeperingen worden ook indirect gesteund (zeker als ze last veroorzaken voor de autoriteiten). En veel commenteerders zijn wel Nederlands, maar hun mening is wel ergens anders gevormd. Slimme militaire diensten weten dan ook precies waar. Maar dit is niet te bewijzen, en komt al snel paranoide McCarthyism over, dus laat ik maar stellen dat er erg veel geastroturfed wordt, maar niet noodzakelijk op Nu.nl.

     1. Dat van die WMD’s in Irak was natuurlijk wel gewoon verkeerd. Amerikanen geven dat ook grotendeels toe, en schamen zich voor die inlichtingen. Werken hard om vertrouwen terug te winnen, waar uiteindelijk niemand op Saddam zou vertrouwen, dat mocht hij chemische – of nucleaire wapens hebben kunnen kopen, dat hij dit niet zou hebben gedaan. De wil was er in ieder geval, en misschien was dat wel genoeg om de regionale veiligheid te waarborgen.

      Een ander relevant voorbeeld, in deze, zijn de Russische apartementen-bommen uit 1999:

      The Russian apartment bombings were a series of explosions that hit four apartment blocks in the Russian cities of Buynaksk, Moscow and Volgodonsk in September 1999, killing more than 300, injuring more than 1000, and spreading a wave of fear across the country. The bombings, together with the Invasion of Dagestan, triggered the Second Chechen War. Then-prime minister Vladimir Putin’s handling of the crisis boosted his popularity greatly and helped him attain the presidency within a few months. Russian courts ruled that the attacks were orchestrated by Chechen-linked militants, while some scholars, journalists, and politicians have argued that Russian security services likely organized the bombings.

      Ik vrees dat we meer aan die situatie terug moeten denken, dan dat de Amerikanen ons, bondgenoten, aan het misleiden zijn met valse inlichtingen. Niet onmogelijk natuurlijk.

 6. Prima dat je het hierbij wil laten Arnoud, maar let wel; je eerste link is de US Department of State – Global Engagement Center. Partijdiger zal je het niet krijgen. Je 2e link gaat uit van anonieme respondenten, welke net zoveel gewicht mogen krijgen als de commentatoren die ik aanhaal.

  Maar dan nog. Al geef ik je gelijk, en liegt en bedriegt RT al sinds 2014. En al zouden alle westerse journalisten die ondertussen ontslag hebben genomen liegen over wat ze verklaren over hun werkwijze. Want werkelijk, het is niet RT zelf dat mij triggert, ben geen fan. Dan nog… Een logische vraag: waarom dan wachten tot er dreigende oorlog is in 2022 voordat je dit soort ‘juridisch onderbouwde’ maatregelen treft, zodat het dan riekt naar censuur in propagandatijd?

  Het punt is dat we te mak zijn, als we nu laten we onze vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting verkwanselen door ‘maar eventjes’ overheidscensuur toe te laten, omdat Russia Bad. Ik hoef toch niet uit te leggen dat dit een glijdende schaal gaat worden. Ik ben het dan ook hartig eens met Freedom Internet, die niet zozeer ‘juridische vraagtekens stellen bij de interpretatie’, maar het hele bestaan van de verordening aanvecht.

 7. Er was sprake over begraven bommen laten afgaan en Amerika in kwaad daglicht zetten middels het lekken uit overgenomen biolabs. Verder was de bedoeling om nazisme in Ukraine op te spelen, en om anti-Zelensky protesten op te zetten in Ukraine en Oost-Europa.

  RT is slechts een onderdeel van dit propaganda apparaat, dat blijkens defensie, ingezet zou kunnen worden voor bovenstaande. Dat is wel wat meer dan wat RT voorheen deed. En dan nog kan men een faciliterende rol spelen, en hoeft men dus niet per se blatant te propageren. Dan dus als onderdeel van vijandig apparaat, schakel je RT (preventief) uit.

  Je noemt iemand die uit zelfverdiging handelt niet een moordenaar, net zoals we het Westen nu niet een gekleurde censuurdictatuur noemen. Kritiek is goed hoor, maar hou het wel relatief aan de dreiging. Deze is concreet en kan de Europese economie en politiek zeker beschadigen.

  RT ging naar de rechter om het verbod tegen te houden. Grote sociale media websites zien in “faciliteren” ook burgers die linken naar RT videos, en zetten zulke accounts in de koelkast (komen niet voor in zoekresultaten). Bing en Google halen RT resultaten eruit, en Duckduckgo zet er een penalty op, zodat ze niet hoog ranken. Accounts reeds eerder gekoppeld aan RT, worden ook preventief gebanned. Spannende tijden, en hoewel ik vrij absoluut ben in meningsuiting, is dit het nivo van “mening” reeds ver overstegen.

 8. Nog afgezien van mijn principiele bezwaren tegen alle vormen van censuur vind ik het een probleem dat, specifiek in dit geval met RT, het lijkt dat er met twee maten gemeten wordt om redenen van politiek opportunisme. Rusland is nu in oorlog met Oekraine, en dat vinden we terecht allemaal heel erg, en nu blokkeren we Russische zenders en websites. Maar waarom nu pas dan? Waarom niet toen Rusland Georgie of De Krim binnenviel? Hangt het blokkeren af van de mate van militair succes, of van het aantal burgerslachtoffers? RT was toen ook al Russische propaganda, en toen ook al veroordeelden we de inval.

  En als het alleen zou gaan om de inhoud of de maatschappelijke gevolgen, waarom blokkeren we dan niet ook de propaganda van de Turkse staatstelevisie? Die roept openlijk en duidelijk op tot maatschappij-ontwrichtende zaken als je actief verzetten tegen integratie en heeft een honderden, zo niet duizenden keren zo groot bereik en gehoor in Nederland. Turkse Nederlanders worden specifiek getarget door die Turkse propaganda. De Russische propaganda is anders van aard, maar wij zijn als Nederland niet in oorlog met Rusland, net zo min als dat we in oorlog zijn met Turkije. Als je even zoekt op de trefwoorden “turkse propaganda” dan krijg je een behoorlijke lijst met resultaten terug. Er zijn kamervragen, debatten en dikke rapporten van instanties. Waarom blokkeren we dat niet?

  En China pleegt genocide op de Oeigoeren. De Global Times of China is een vehikel van de Chinese Communistische Partij en net zo goed propaganda, en heeft het over “heropvoeding” en “humanitaire hulpverlening” als ze bedoelen “genocide”, “geforceerde zwangerschappen”, “executies ten behoeve van het oogsten van donororganen” en “gebruiken voor menselijke experimenten”. Waarom blokkeren we de Global Times niet? Is het omdat we het ons niet kunnen veroorloven als China boos op ons wordt omdat we bang zijn dat ze dan niet meer naar Rotterdam komen met hun scheepsladingen goedkope Chinese plastic rommel? Plegen we pas censuur als we het ons economisch kunnen veroorloven?

  Dit is wat ik bedoel met politiek opportunisme. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als Rusland hetzelfde had gedaan maar Oekraine had niet tussen Rusland en de rest van Europa in gelegen, maar ergens besloten tussen Rusland en Turkmenistan of tussen Rusland en China dat we dan niets hadden gedaan. Censuur plegen, hoe terecht het ook op eerste gezicht moge lijken, is een hele principiele stap om te nemen. Het is de staat die zegt dat je niet naar sommige mensen of bepaalde uitingen mag luisteren of er kennis van mag nemen. Als maatschappij zetten we met elke tot zwijgen gebrachte stem een stap dichterbij de afgrond, ook als is de weg er naar toe geplaveid met goede bedoelingen.

  Ik keek voorheen nooit naar RT; ik had er weinig te zoeken. Sinds het blokkeren van die TV zender bekijk ik de website van RT elke dag een paar keer (ik ben gelukkig niet afhankelijk van de normale ISP’s voor consumenten). De inhoud is lachwekkend maar maakt me tegelijkertijd diep treurig. Ik had nooit gedacht nog eens in een land te leven dat actief censureert; ik dacht altijd dat dat iets was voor landen als Rusland, of voor onze bevriende staten met uitstekende reputaties op het gebied van mensenrechten en vrijheid van de pers China, Turkije en Saudi-Arabie. Maar goed..ik zal het wel verkeerd zien, onze onfeilbare heersers hebben immers in hun oneindige wijsheid besloten dat dit het beste voor ons is, of we het nu willen of niet.

  1. En China pleegt genocide op de Oeigoeren. De Global Times of China is een vehikel van de Chinese Communistische Partij en net zo goed propaganda, en heeft het over “heropvoeding” en “humanitaire hulpverlening” als ze bedoelen “genocide”, “geforceerde zwangerschappen”, “executies ten behoeve van het oogsten van donororganen” en “gebruiken voor menselijke experimenten”. Waarom blokkeren we de Global Times niet? Is het omdat we het ons niet kunnen veroorloven als China boos op ons wordt omdat we bang zijn dat ze dan niet meer naar Rotterdam komen met hun scheepsladingen goedkope Chinese plastic rommel? Plegen we pas censuur als we het ons economisch kunnen veroorloven?

   China is zeker een grote speler op het gebied van propaganda, en is na de coronacrisis uitgezaaid van Wikipedia naar andere websites. Ze werken waarschijnlijk samen met de Russen als de doelen overeenkomen. Ook worden Chinese studenten ingezet, onder dwang en dreigementen naar familie in China toe, om te manipuleren en namen van andere studenten door te geven, als deze protesteren tegen Chinese autoriteiten. Mag mijn inziens ook hard tegenop getreden worden, maar de crisis is nog niet voorbij, en men wil karige informatie uit China waarborgen.

   Dan is er nog een probleem dat gain-of-function in Rotterdam is uitgevonden. Daar zat men voor het eerst het influenza virus op te voeren zodat het pandemie potentieel had. Marion Koopmans is daar diep bij betrokken, en mocht hier op Nederlandse TV komen klagen dat de Amerikanen geen informatie delen, en dat de Chinezen haar zo goed hadden geholpen in het onderzoek naar de oorsprong. De top van de virologie is echt bang voor iets, iets dat hun wetenschap, funding, en linkse politiek in gevaar kan brengen.

   De Oeigoeren in concentratiekampen is echter, mijn inziens, propaganda van het Westen en van Chinese dissidenten en journalisten verbannen uit China. Dat was ineens overal: op Reddit waren al de top posts negatief over China. En zonder overtuigend bewijs, maar dat komt ook door China, omdat die er geen informatie over wil delen. De cultuur in China is dat religie gevaarlijk kan zijn, en dat mensen niet vrijwillig kiezen om door hun ouders te worden geindoctrineerd in een religie. Oeigoeren in kampen, zijn hoofdzakelijk Syrie-gangers die geradicaliseerd terugkomen. Hebben geen skills of economische bijdragen, behalve een extreme vorm van religie aanhangen en anderen beinvloeden. China stopt die dus in heropvoedkampen: ga maar net zo extreem de Chinese overheid aanhangen, in plaats van een vreemde religie die last geeft en geen waarde toevoegt.

   Er was in China een terroristische aanslag door Oeigoeren. Ze gingen met een grote groep een trein binnen, en zijn gaan insteken op alle burgers, totdat de trein het volgende station bereikte. De Westerse media wilde dit geen terrorisme noemen. Diplomatenrellen, maar de Westerse media bleef stug en zonder respect voor de waarheid. In plaats daarvan publiceert het rare onbewezen verhalen over gedwongen zwangerschap, en medische experimenten waar Mengele nog een puntje aan kan zuigen. En dan ontstaat hier natuurlijk het idee dat de Chinezen zo enorm slecht zijn en racistisch tegen Oeigoeren, terwijl men niets weet over de terroristische aanslagen of de noodzakelijkheid van heropvoeding. In het Westen ligt dat te gevoelig, en onstaan er wijken in Belgie, waar de politie niet meer durft te komen. Daar schrijven de Westerse media dan weer niet zoveel over, maar dit wordt weer uitgelicht door China.

   Rare tijden waar vrijwel niemand meer te vertrouwen is. Niet dat ik China wil verdedigen in deze, maar ik moest echt op zoek naar die Syrie-gangers en terroristische aanslagen, maar wordt constant geconfronteerd met concentratiekampen, waar men plastic slangen in de nek van een gevangene stopt.

 9. Waar we scherp op moeten blijven is of er voldoende grond is voor deze maatregel. Als de genoemde sites bijvoorbeeld maatschappelijke onrust binnen de grenzen van de EU veroorzaken of andere veiligheidsrisico’s met zich mee brengen zou er zonder twijfel een valide basis zijn. Dat hebben we volgens mij nog niet gezien en daarom is de maatregel en het precedent zo gevaarlijk. Mede (omdat) er een hoop zaken als propaganda aangeduid kunnen worden of als selectieve berichtgeving.

  Het gaat denk ik een aantal lager dieper om te toetsen waar deze “verordening” qua wetgeving op leunt en of die wetgeving deze verordening wel draagt. Dergelijke constitutionele toetsing is in Nederland niet mogelijk (best eng). Dit houd dus in dat het veel verder/hoger zal moeten gaan dan bovenstaande ‘puzzel’ op bestaande regelgeving. Daar de EU in het spel is zou dat Het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn (?). Het is absoluut van groot belang maar ga er maar aan staan.

  Menselijke noot; Persoonlijk kijk ik wel eens op RT omdat dit een soort inkijk geeft in de beleving daar. De engelse variant is redelijk gebalanceerd en (ook) daarom was ik wel verrast. Maar ik heb het vooral als nuttig ervaren omdat opinie belangrijk is en keren van het tij en hopelijk regime verandering uit het Russisch volk zelf moet komen. Dus interessant wat ze daar aangeboden krijgen.

  P.s. Ik heb nergens echt verstand van maar soms vind ik mezelf slim genoeg om iets te schrijven, dus lees wat ik schrijf met een wat zoutjes on the side, het is geen advies en al helemaal geen waarheid.

 10. Edit: Dit was bedoeld als reactie op Thorvald 12 maart 2022 @ 03:21 , maar ik klikte verkeerd.

  Zoek even op de term “china genocide xinjiang” en heroverweeg dan nog eens of het Westerse propaganda is, dat het slechts terroristen zijn, en of die “heropvoeding” echt “noodzakelijk” en “heropvoeding” is. Neem even de tijd, kijk even wat bronnen als Amnesty, de New York Times , The Washington Post, en de BBC er over schrijven en wat hun bronnen zijn, bekijk die bronnen en overweeg nog eens of China hierin de partij is die aan de juiste kant staat. Wat censuur van Russische zenders door Nederlandse politici precies te maken heeft met de oorsprong van manipulatie van virussen is me niet geheel duidelijk, dus dat laat ik maar.

  1. Je had het (net als de Amerikanen en EU) over genocide en orgaanroof. Over medische experimenten. Dat is wat ik onderdeel van de propaganda noemde. Het is niet bewezen of onafhankelijk onderzocht. Mochten die dingen gebeuren, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar mochten wij de Chinezen hier vals van beschuldigen, dan is dat natuurlijk ook niet juist. Ik snap de Westerse positie in deze wel, en sta daar ook dichterbij, maar aan de andere kant, heb je een probleem met religieus terrorisme en mensen zonder economische perspectieven, dan is het niet meteen genocide als je daar wat aan doet, middels hereducatie en “gedwongen” arbeid.

   De bronnen zijn vooral dissidenten en Oeigoeren organisaties. Geen fysiek bewijs of verklaring van de Chinezen zelf, maar gekleurd en vanuit een bepaald perspectief. En dan staat hier (mijn inziens onjuist) het idee dat China doodskampen erop nahoud waar het Moslims in stopt, omdat het Moslims haat. Dat lijkt me een naief beeld, gevoed door Westerse propaganda. De Washington Post schreef, na zelf onderzoek te doen:

   According to a 2017 report from The Washington Post, research and reporting has undercut allegations that China continues to secretly conduct 60,000 to 100,000 organ transplants per year.[5] Data compiled by American company Quintiles IMS showed China’s demand for immunosuppressant drugs, which are necessary to prevent the bodies of patients from rejecting transplanted organs, were approximately in line with the number of transplants China said it performed.[5] In 2016, according to health official Huang Jiefu, China performed a total of 13,238 organ transplant operations.[5] Xu Jiapeng, an account manager at Quintiles IMS in Beijing, said it was “unthinkable” China operated a clandestine system that the data on immunosuppressants did not pick up.[5]

   Critics have alleged that China’s immunosuppressant data would not include foreign transplant tourists but The Washington Post reported that these assertions did not stand up to scrutiny.[5] Jose Nuñez, head of the World Health Organization’s transplantation program, said the number of foreigners going to China for transplants in 2015 was “really very low” compared with India, Pakistan, the United States as well as China’s past.

   Waarom horen we wel over die rare medische experimenten, maar niet over de terroristische aanslagen gepleegd door Oeigoeren? Is dat omdat dat het verhaal niet steunt? Dat er mensenrechten worden geschonden is wel aannemelijk, maar dat hoef ik toch niet verdedigen als ik zeg dat het Westen met het Oeigoerenverhaal niet de gehele waarheid verteld en sommigen aan populistische propaganda doen?

   Deze bron geeft mijn positie subtiel en goed neer: https://genevasolutions.news/peace-humanitarian/suppression-of-the-uyghurs-let-s-stick-to-the-facts

   Grave human rights abuses have been committed in Xinjiang. That is proven beyond all reasonable doubt. The question is, whether these abuses are so grave in comparison to wars, racial discrimination, mass incarceration, exploitation and the eradication of indigenous cultures and populations elsewhere, that engagement and negotiation with China should be abandoned and confrontation sought with all its consequences. This is not ‘“whataboutism”, but a question of intellectual honesty, political sincerity and about acting in ways that primarily serve oppressed peoples in Xinjiang and across the world instead of western geopolitical and economic interests.

   Therefore, we need to engage in three interrelated conversations with more rigour and intellectual honesty. 1) We need a deep, open, source-critical examination of all existing evidence, in which narratives are questioned and simplifications abandoned, without the mingling of any global political power or vested capital interests. 2) Academic reports must be clearly distinguished from political ones, fact-checked, and peer-reviewed. 3) This must lead to an unbiased and comparative, global analysis of all the contributing factors to this human rights catastrophe in order for us to carefully consider the possible measures to be taken and their actual effect on suppressed populations in Xinjiang and across the world.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.