Soevereine-menstheorieën nu doorgedrongen tot Hoge Raad, natuurlijk wel afgewezen

Plaats van zetel regering tijdens WOII leidt niet tot onbevoegdheid raadsheren hof, zo las ik ineens bij de toch zeer degelijke TaxLive-blog van WoltersKluwer. Dat betrof een arrest van de Hoge Raad over een belastingzaak waarin de aangever had geprobeerd zijn loonbelasting op te voeren als een aftrekbare gift aan het ministerie van Financiën. Met het argument dat “de beslissing om de zetel van de regering gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 buiten het Rijk te vestigen een ongrondwettige daad is geweest die niet zonder gevolgen kan [blijven]”, een wacht-wat-hoe argument dat mij meteen triggerde: dit zijn inderdaad die mensen die vinden dat ze het sociaal contract kunnen opzeggen, dat de Staat geen rechtsmacht over ze heeft enzovoorts.

Het is niet direct internetrecht als zodanig maar deze juridische theorieën zijn wel fors in opmars dankzij internet en haar unieke manier van informatie aanwakkeren en verspreiden. Bovendien erger ik me eraan dus dan mag ik erover bloggen: de soevereine burger. Het concept is over komen waaien uit Amerika, en is gebaseerd op de samenzweringstheorie dat lang geleden overheden zichzelf hebben omgezet naar bedrijven en hun burgers als onderpand (menselijk kapitaal) hebben opgevoerd, om zo handel met elkaar te kunnen drijven en zodat buitenlandse investeerders geld kunnen verdienen.

De precieze details wisselen met enige regelmaat, maar vaak wordt het opgehangen aan het moment dat de VS de goudstandaard voor geld losliet. Ik denk omdat de waarde van geld toch érgens aan gekoppeld moet zijn, en als het niet aan je goudvoorraad is dan zal het wel je burgers zijn, zoiets. Daarbij hoort dan de constructie dat er voor iedere burger een stropop (“masker” of “rechtspersoon”) wordt aangemaakt, een juridische fictie die het onderpand vertegenwoordigt. Jij als mens wordt dan met trucs voorgehouden dat je hetzelfde bent als die stropop, zodat jij boetes moet betalen en andere juridische plichten hebt te dragen. Maar zodra je die verbinding weet te verbreken, ben je weer soeverein en kunnen ze je niets maken. Dus.

Een uniek bijkomend argument voor Nederland is dat de regering (de Staat) eigenlijk sowieso geen legitimiteit heeft, omdat bij het begin van de Tweede Wereldoorlog de zetel van het Koninkrijk naar Londen verplaatst zou zijn – in strijd met artikel 21 Grondwet (1938). (Wat in 1922 voorzien was en afgedaan met de opmerking dat in noodsituaties als oorlog toch alles anders komt te liggen. Nood breekt wet, zelfs Grondwet.) Daarom hoef je dus eigenlijk niets met eisen die de overheid aan je stelt.

Bij loonbelasting is dat lastig, die eis kun je niet negeren want je werkgever houdt die in en maakt het over naar de Belastingdienst. Deze meneer had daar dus een truc voor: voer het bedrag op als een gift aan het ministerie van Financiën, in de taal van soevereinen een dochterbedrijf van de bv Nederland, ingeschreven bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel waarmee die handel in burgers en kapitaal internationaal gefaciliteerd kan worden. Het zal geen lezer hier verbazen dat die truc niet ging vliegen en het beroep niet-ontvankelijk werd verklaard.

Dit is bij mijn weten de eerste keer dat zo’n argument doorgedrongen is tot de Hoge Raad (zij het de artikel 80a–afdoening). Eerder moest al wel het Hof Arnhem uitleggen dat zo’n stropop-masker niet bestaat en de regels gewoon gelden. Wrakingsverzoeken komen regelmatig voor, vrijwel altijd met het punt dat de rechtbank het onderscheid tussen henzelf en het masker niet maakt en dat die daarmee vooringenomen is. Niet dus. Het lijken wel incidenten te zijn, in sommige staten in de VS spreekt men van een ‘plaag’ aan juridische verzoekschriften, bezwaren en dergelijke.

Arnoud

83 reacties

 1. Waar ik mij altijd over verbaas is dat elk willekeurig gekkie met dergelijke onzin de rechtbank en nu ook de Hoge Raad kan bezig houden, zonder enige consequenties. Uiteraard is de toegankelijkheid tot de rechtspraak een groot goed, maar dit is niets meer dan misbruik van het recht met als resultaat dat anderen die een daadwerkelijke casus hebben, langer moeten wachten tot die behandeld kan worden. Kan daar geen kostenveroordeling o.i.d. tegenover gezet worden?

  1. Zodra je op het niveau van een gerechtshof komt heb je een advocaat nodig. Sommige advocaten zouden kritischer moeten zijn op de zaken die ze aannemen… Misschien moet de Orde van Advocaten hiervoor een advocaat van het tableau schrappen als voorbeeld voor de anderen.

   1. Dat is in deze zaak onjuist. In belastingzaken mogen partijen zelf beroep in cassatie instellen (dat wil zeggen zonder tussenkomst van een advocaat). Partijen kunnen zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Slechts indien zij hun zaak door middel van een pleidooi wensen toe te lichten, moet daarvoor een advocaat worden ingeschakeld.

    Bij zowel de HR als het Hof is niet bij advocaat geprocedeerd. Ik kan u verzekeren dat tot de dag dat een advocaat zelf volstrekt doorgeslagen is in de complotheoriën en sovereine menstheorieën dit soort zaken niet behandeld zullen worden door een advocaat.

 2. “Bovendien erger ik me eraan dus dan mag ik erover bloggen: de soevereine burger. ” Hoezo? Wil je niet vrij zijn en op gelijke voet met een andere soeverein, de heer Willem-Alexander, staan en onderhandelen. Hij zegt, dat hij koning is bij ‘de gratie Gods’, tekent alle wetten en zegt, dat hij ze uitvaardigt. Sommige rechtsgeleerden zeggen dan. “Dat staat in de preambule, dat moet je niet al te serieus nemen.” Het staat echter in de wet, waar ze zichzelf aan binden, dus zonder handtekening van God heeft de heer W.A. geen autoriteit over je. Die kun je alleen met je vrije wil aangaan.

  1. “[Autoriteit] kun je alleen met je vrije wil aangaan.” Eh, nee. Autoriteit heeft iemand, of niet. Onderwerping aan autoriteit is geen keuze maar een gegeven.

   “Het staat echter in de wet, waar ze zichzelf aan binden,” Dit begrijp ik niet. De koning bindt zichzelf niet aan de wet, hij deelt mede wat de wet is voor een ieder die onderworpen is daaraan. En een feitelijke (of metafysische) onwaarheid in de wet maakt deze niet ongeldig, althans er is geen enkele wet of regel die eist dat een wet alleen waarheden bevat.

   “Bij de gratie gods” is een historische beleefdheidsvorm. Als de koning de rijksappel kwijtraakt, is daarmee ook niet zijn autoriteit weg.

   1. “De koning bindt zichzelf niet aan de wet, hij deelt mede wat de wet is voor een ieder die onderworpen is daaraan.”

    De koning inderdaad niet; zijn ministers en de ambtenaren wel. Ze zweren trouw aan de koning. Een ‘onderdaan’ zweert geen trouw aan de koning. ““Bij de gratie gods” is een historische beleefdheidsvorm. Als de koning de rijksappel kwijtraakt, is daarmee ook niet zijn autoriteit weg.” ‘Bij gratie Gods’ betekent, dat God hem de autoriteit gegeven heeft om over zijn ‘onderdanen’ te heersen. Iedere keer als je de wet gehoorzaamt ga je daarmee vrijwillig akkoord. Maar er is niets waaruit blijkt, dat dat werkelijk zo is. De wet bestaat uit ficties. Naleving berust uiteindelijk op het dreigen en toepassen van geweld.

    1. Het is niet zo dat het recht geldt omdat God de Koning autoriteit heeft gegeven. Dit is een beleefdheidsfrase die het makkelijker moet maken te accepteren dat de Koning (en daarmee de wetgever+regering+rechtbank) autoriteit heeft. Het zijn ficties inderdaad, en ja na een heleboel beleefdheid kom je uit bij de toepassing van geweld. Dit is bij ieder politiek systeem zo, ook bij anarchie.

     1. Dat zal God ook zeker niet gedaan hebben. Meneer Willem-Alexander veronderstelt het en ik zeg: “Dan laat dat maar eens zien.” “Dit is een beleefdheidsfrase die het makkelijker moet maken te accepteren dat de Koning (en daarmee de wetgever+regering+rechtbank) autoriteit heeft. ” Dat is gewoon liegen, omdat God na de eerste eeuw niet meer rechtstreeks met mensen gecommuniceerd heeft. Het moet het inderdaad makkelijker maken. Een wet moet een preambule hebben, die verklaart waarop een koning zich baseert in de uitoefening van zijn gezag. Een wet, die met artikel 1, lid 1, begint, heeft geen geldigheid. Als iets, dan moet het van iemand of namens iemand (God) en gericht zijn aan iemand (het volk).

      1. “Een wet moet een preambule hebben” Dat is niet waar. Een wet moet door TK en EK aangenomen zijn en getekend zijn door de Koning, en dan in het Staatsblad staan om van kracht te worden, dat is het.

       1. Zonder preambule is die niet gericht. Een voorstel om de preambule af te schaffen, zal het niet halen.

        1. In Kamermoties moet en zal op het einde staan “en gaat over tot de orde van de dag”. Niemand weet waarom, het staat in geen enkele wet (of het Reglement van Orde) en toch moet het. Soms zijn er van die dingen die je doet zonder dat het echt nodig is. In ieder geval is er geen wet, geen verdrag en geen gerechtelijke uitspraak die enige consequentie verbindt aan de preambule van een Nederlandse wet. Dus voor juristen is het onbelangrijk.

      2. Ik vind dit allemaal zo serieus en moeilijk. Je kunt het ook allemaal wat luchtiger zien. Dat samenleven meestal vanzelf gaat, maar ook wel regels vereist, en die bepalen we in een democratie met z’n allen en daar hoort dan ook wat handhaving bij en wat symboliek, waaronder een koningshuis. Wat maakt het voor je dagelijks leven uit? Niets.

       1. De basis is inderdaad, dat je afspraken met elkaar of ‘met z’n allen’ maakt, maar bij ‘met z’n allen’ gaat het juist mis. Dit is niet zo. Ik of mijn voorouders maken met Marga Klompé, een minister van koningin Juliana, dat mensen in de bijstand arbeidsverplichtingen hebben en de gemeente Utrecht laat toe, dat mensen hun baan opzeggen, zodra ze hun huis hebben. Ik, en velen met mij, kunnen wat mieren op Geenstijl of hier bij Arnout, maar een serieuze stem heeft de bevolking niet. De koning is geen symboliek; zoals ik de wet lees, ziet hij zich als de baas.. Ministers zijn zijn lakeien.

    2. Het hele leven en de hele samenleving berust op ficties en verhalen. En dat moet ook. Betoogde Yuval Noah Harari in zijn beroemde boek “Sapiens, ????? ?????? ???????”. En er zit wel wat in, vind ik zelf. Maar dat geheel vrijwillig en vrijblijvend, natuurlijk. Kies maar wat je prettig vindt, en doe er wat mee.

     1. Ja, die wordt nu verguisd, maar hij legt daar heel duidelijk de vinger op de zere plek. Renault nu en goden uit de oudheid konden mensen in dienst hebben, zo geeft hij als voorbeeld.

 3. Als burgers staan wij qua vrijheid ruim voor op de koning want die beschikt wettelijk niet over zijn vrije meningsuiting.

  1. De koning kan doen wat hij wil; hij is soeverein. Het is een soort ‘gentlemen’s agreement’, dat hij dat niet doet. Men kan hem afzetten, maar niet zijn soevereiniteit afnemen.

    1. Hij is niet gebonden aan de wetten van zijn land. Dat houdt in, dat hij zelfs kan doden, als hij dat wil. Zal in de XXIe (maar ook in de XXe en de XIXe eeuw) niet gebeuren. In de XIXe eeuw kon de koning wel nog gelasten, dat iemand, die niet het vereiste respect aan hem bracht, kromgesloten werd, zonder tussenkomst van de rechter. Overigens kan hij ook ‘gratie’ verlenen.

     1. Je zegt nu wat soeverein betekent. Maar waaruit blijkt dát de koning soeverein is? Hij is onschendbaar (art. 42 Grondwet) maar dat is niet absoluut, in theorie kan de Koning buiten staat verklaard worden door de Staten-Generaal (art. 35 Grondwet). Dus de wet staat boven de Koning. Dit is al sinds 1848 zo.

      1. Hij is soeverein of onderdaan. Wiens onderdaan is hij dan? Als niemands onderdaan bent, ben je soeverein. Ieder mens is in beginsel soeverein.

       1. Hij is koning van de staat der Nederlanden en als zodanig ondergeschikt aan alle wetten van die alle wetten van die staat net zoals de onderdanen van die staat. In sommige opzichten is hij meer gebonden dan de andere onderdanen. Bijvoorbeeld is zijn vrije meningsuiting wettelijk ingeperkt. Aan de andere kant heeft hij een voordeel dat zijn vergoeding wettelijk onbelast is.

        Dus hij betaalt geen inkomstenbelasting maar hij mag ook niet zoals alle andere Nederlanders publiekelijk klagen over bijvoorbeeld de hoogte energiebelasting (1 van de belastingen die hij wel moet betalen) omdat dat onder de ministeriele verantwoordelijkheid valt.

        1. Je kunt niet ondergeschikt aan papier zijn, alleen ondergeschikt aan een mens. Waarschijnlijk laat hij ‘het paleis’ betalen voor zijn energiebelasting. Of hij doet het vrijwillig om wat goodwill te kweken.

      2. Dat kan niet wat jij zegt want daar moet Nederland soeverein voor zijn en dat is Nederland sinds de Duitse bezetting niet meer geweest. Of jij moet ergens nog het vredesverdrag met Duitsland hebben liggen van na 5 mei 1945. En Duitsland heeft tot op heden nog steeds de militaire wetten en valt daardoor onder het de SHEAF wetgeving Zie een verklaring over SHAEF in Europa en in het bijzonder Duitsland waar Nederland een provincie van is, en onder de SHAEF wetgeving vallen. Stel dat jij die hebt liggen dan nog is Nederland niet soeverein want Balkenende heeft onze soevereiniteit weggeven in het Lissabon verdrag. ( overigens zonder toestemming, net als de EU grondwet)

       1. Hier kan ik helemaal niets mee vanuit juridisch perspectief. Ik ben een realist: Nederland is een soevereine staat omdat ze sinds 1945 als zodanig is behandeld. Dat is de enige realistische en werkbare definitie van “soevereine staat”, dat je als zodanig kunt opereren en anderen je ook zo zien. Taiwan is bijvoorbeeld ook een soevereine staat, ook al vind de Volksrepubliek China van niet en is er geen papiertje met het zegel van Voorzitter Mao waarin dat wordt bevestigd. En vooral: jouw argumentatie verandert werkelijk nul komma niets aan de situatie en zal dat ook nooit doen.

        Het klopt dat we een deel van onze soevereiniteit hebben opgegeven door lid te worden van de Europese Unie, dat is een hogere soevereine macht waar wij deel van zijn. We hebben daarvoor democratisch gekozen door ons parlement met deze toetreding in te laten stemmen. Ik zie niet in wat voor toestemming daaraan ontbreekt, binnen het staatsrecht is die toetreding, uitbreiding en overgang van EEG naar EU volledig in orde met alle betreffende regels.

        1. Echt? wat een Rutte reactie. Als in: Mark Rutte na episch falen als MP geeft toe: ‘Het vertrouwen is terecht laag’.

         Als wij dan, zoals jij zegt, die souvereine staat zijn waar is dan dat vredesverdrag met Duitsland. Feit blijft dat dat er niet is en we dus geen soevereine staat zijn en omdat we feiteijk nog onder de bezetter zitten een provincie van Duitsland zijn, of zoals Duitsland het noemt een deelstaat. En Duitsland heeft de oorlogswetten nog steeds niet verwijdert omdat ze dat niet kunnen. hen feitelijke ondergeschiktheid aan de SAEF wetten van de VS Dat we zo behandelt worden heeft daar niets mee te maken, nog afgezien dan van de Balkenende. En niemand heeft de de staat toestemming geven om dat verdrag te ratificeren de overheid heeft er zelfs een referendum voor naast zich neer gelegd.

         De 1e Bataafse Republiek is de Eerste en Enige Democratisch door het VOLK Gekozen en Bekrachtigde Staatsvorm. De rest daarna tot op de dag van vandaag is niet rechtsgeldig en of bekrachtigd. En hier is een ononderbroken bewijs van. (De Bataafse Republiek (1795–1806) (in de toenmalige spelling Bataafsche Republiek), vanaf 1801 het Bataafs Gemenebest geheten, was een republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. ) __ En te lang betoog, op verzoek geef ik het __

         De Huidige Toestand op het NL Grondgebied is er een van Volstrekte Anarchie en Chaos.

         De Regering, zijnde de Koning en zijn Ministers, met Uitzondering van Defensie, heeft Afstand Gedaan van het Landsbestuur en voert Opdrachten van Vreemde Mogendheden uit. Door de Goed Georganiseerde Vertakkingen en Financiële Invloed kan deze Buiten de Jurisdictie Getreden Regering een Uitgebreid Ambtenaren Apparaat onder Controle houden. Maar in feite kunnen deze circa 2 Miljoen Overheid Medewerkers Geen Enkel Gezag laten gelden. Men heeft hun Eed van Trouw aan Koning en Grondwet Geruisloos over laten gaan aan een Vreemde Mogendheid. Het Meest Duidelijke Bewijs is het Negeren van Artikel 1 van de Huidige Grondwet betreffende Discriminatie. Het Rechtssysteem volgt dit Niet op, Handhaving voert Orders uit, de Grondwet doet Niet ter Zake. Uitzonderingen maken vanwege de Volksgezondheid is Nergens Wettelijk Vast Gelegd, ook Niet in onze Fictie. De Grondwet geldt voor de Burgers, Niet voor het Regime. We gaan er dus van uit, dat dit voor ALLE Wetten en Regelgeving van Kracht is. Dat blijkt ook wel, als er Aangifte wordt gedaan omtrent Discriminatie. deze worden Niet meer in Behandeling genomen.

         Dat een rechter daar niet in mee wil gaan en zelfs EU ‘rechtspraak’ snap ik wel. Want dan moeten ze zichzelf opheffen. Wat IDD nooit zal gebeuren, iets met hemd en rok, en VOC mentaliteit en de huidige publieke opinie.

         Misschien dit eens lezen, dan snap je ook de link met de huidige gebeurtenissen in de wereld. “Confessions of an Economic Hit Man” by John Perkins. Helaas is de NL vertaling al uitverkocht.

         1. Het voelt volstrekt willekeurig wat jij wel of niet accepteert, en bij ieder tegenargument dat je niet zint krijg ik een aanval op de man. Rutte-reactie? Kom nou. Elke keer komt er weer iets anders, en ik zie dat je Nu OoK iN hOoFdLettERS aan het spreken bent. Laat maar, ik heb alweer door waarom deze discussie zinloos is.

 4. Is dit niet meer gewoon het principe van Geweldsmonopolie = rechtmatigheid? De overheid heeft de politie en bepaald daarom de wet. Waar de politie luistert naar andere regeringen, gelden andere wetten. Thomas Hobbes mag dan wel een lange tijd terug zijn, hij heeft wel de basis voor de samenleving omschreven en ik zie niet echt steekhoudende argumenten waarom dat anders zou zijn.

  Of onze overheid zich goed aan de regels houdt, en wat je vervolgens als burger moet doen, zijn andere discussies; maar volgens de regels van de overheid is de overheid natuurlijk gewoon rechtmatig.

  1. Uiteindelijk wel, dit is de cynische maar volgens mij realistische visie op waarom het recht er is. Kern is wel dat het recht pretendeert rechtvaardig te zijn, terwijl bv. een klassieke dictator dat niet pretendeert (die heeft namelijk altijd gelijk, vindt hij zelf). Maar ja, uiteindelijk moet je doen wat de wet zegt anders ga je de cel in.

  2. Uiteindelijk geldt het recht van de sterkste, getuige de vele onderdrukkende regimes, die het op de vriendelijke manier niet meer lukte, maar ook getuige de vele verdreven staatshoofden en regeringen. Dit laatste is vooral zo, wanneer ze belangen van hun volk niet voorop stellen, zoals nu gebeurt door vooral te doen, wat de VS, de VN, de EU, de NAVO en het WEF zegt. Laatste loot aan die stam: gemeente Utrecht, die toekijkt hoe statushouders hun baan opzeggen en niet de repressiemogelijkheden van de bijstand in zet (evenals bij Volkert van der G., die weigert te werken.)

 5. Haha, Arnoud, je speelt wel weer het gezagsgetrouwe burgermensje, he? Niks dat me van jou nog verbaast.

  Ter zake: de manier waarop die “souvereigne burgers” ermee omgaan is waanzin, maar aan de basis staan gewoon onversneden anarchistische argumenten, die ik nog nooit overtuigend (anders dan met rauwe macht — waar jouw idee van autoriteit schijnbaar op neerkomt) bestreden heb zien worden.

  Maar misschien ligt dat aan mij. Hoe dan ook is het verhaal wel wat dieper dan je het hier voorstelt.

  (Dat laat onverlet dat de zetel van De Regering(tm) tijdens WO2 er weinig mee te maken heeft. Maar richt je dan daarop, in plaats van het grootste deel van je artikel aan het verdedigen van de overheid te besteden.)

  1. Er is ook geen ander overtuigend argument dan “het is zo”. Waar het mij om gaat, is dat er geen mogelijkheid is om te zeggen “ik verwerp de rechtsstaat, ik doe niet meer mee”.

   Ik ben erg benieuwd naar je diepere verhaal. Ik geloof zonder meer dat er anarchistische argumenten zijn waarom het anders zou moeten, en erken meteen dat ons systeem verre van perfect is. Maar de veelgehoorde argumenten over de zetel, de goudvoorraad en de stropoppen met ACHTERNAAM VOORNAAM of je bsn zijn juridisch volkomen kul.

   1. In je voorbeeld gaat iemand naar de rechter (zweert ook trouw aan de koning) om belastingwetgeving ter discussie te stellen. Natuurlijk zegt die rechter, dat de regering weliswaar in ballingschap was, dus niet de vereiste hoofdzetel innam, maar dat de ‘bijzondere situatie’ dat vereist. In feite zegt de koning dat dan.

   2. De redenering met ‘ACHTERNAAM VOORNAAM’ is erop gebaseerd, dat dit een manier is om ‘slaven’ aan te spreken en dat je middels het ‘claimen’ van je naam je ‘persoon’ terugkrijgt. In dit geval speel je het spelletje mee. Dit is in de sfeer van de autonomie en niet de soevereiniteit. Je hoeft niets ’terug te claimen’ of aan te tonen. Je bent al soeverein. Je moet niet op de handelsvoorstellen ingaan van een CJIB.

    1. De wet is geen spelletje en als je de beschikkingen van het CJIB negeert gaat dat heel duur worden. Er is geen argument van het soort dat jij schetst, waarom dit anders zou liggen.

   3. Ja hoor, geen enkel probleem. Schrijf jezelf maar eens uit bij je gemeente. Zonder in te schrijven bij een andere. Geen enkele overheids instelling kan je dan nog vinden, dan moeten ze opsporings diensten aan het werk zetten elke keer als ze jou willen bereiken. Wonen word dan lastig omdat de overheid alle grond toegeëigend afgeperst of gekocht heeft de laatste waren de Erfgooiers die zich hebben af laten kopen. Wat ik hier al eerder op dit blog aangaf. Je hebt geen eigendom in Nederland.

   4. Je kan wel roepen “ik verwerp de rechtsstaat, ik doe niet meer mee”, maar er is geen mogelijkheid om dat te effecturen, tenzij je daar iets naast kan zetten waarmee je op zijn minst de gecombineerde krijgsmachten van de NAVO kan weerstaan; en daarmee kom je dus al snel in het kleine en bepaald niet plezierige gezelschap van een zekere Vladimir P. in Moskou, die duidelijk streeft naar de titel meest gehate man van de 21ste eeuw.

 6. Wat zou je overigens doen, wanneer je een belastingaanslag van de EU krijgt? Ook erkennen, dat Ursula von der Leyen regeert bij de gratie Gods of die van het volk of toch maar in opstand komen? Amerika vindt overigens al, dat ze iedere ‘Amerikaan’ mogen belasten, al ben je er slechts geboren tijdens een vakantie van je ouders.

  1. Binnen het recht? De wet opzoeken waarin die Europese belastingaanslag staat en dan betalen.

   Buiten het recht? Ik zie genoeg routes om hier wat tegen te doen.

   Maar binnen het recht betogen dat de EU zo’n aanslag niet mag opleggen, dat kun je vergeten.

   1. Ja, buiten het recht inderdaad. ‘Si vis pacem, para bellum’ geldt dan.

  2. De EU heft zelf geen belastingen, als ik een belasting aanslag van de EU zou krijgen, dan is dat vrijwel zeker een oplichter en niet de EU.

   En als de EU toch zo dom zou zijn dat te proberen, dan ga ik naar de rechter, die zal constateren dat er geen enkele wettelijke basis is waarop de EU belasting kan heffen.

   En nu heb ik weer genoeg tijd aan deze onzin besteed.

   1. Wel degelijk, alleen betaald jouw overheid dat zonder dat je daar mee ingestemd hebt. Of was je het referendum vergeten over de EU grondwet of de handtekening van van Acht in Lissabon zonder toestemming een verdrag tekenen, of nog iets verder terug de financiële noodwet die Willemientje nog getekend heeft. En niemand ziet die glijdende schaal? Jou geld is niet van jouw net als jouw eigendom niet bestaat, letterlijk alles kan onteigend worden. En goh wie bepaald wat nood is of algemeen belang. Rutte is uit op een mogelijkheid om de noodtoestand uit te roepen om zo eindeloos te kunnen blijven zitten en bovenstaande is dan allemaal aan hem en zijn gesp**s

    1. Dat ons belasting geld voor een deel naar de EU gaat is niet hetzelfde als een EU die zelfstandig belasting heft.

     De EU heft geen belastingen daar is geen enkele mits of maar aan.

     1. Dus het inkomen van de EU komt uit de lucht, of zou het toch die 100 miljoen extra inkomen voor komend jaar zijn die wij met zijn alle weer extra op moeten hoesten. Of het nu individueel is of dat indirect jij word belast. Verschil is hooguit een woordspelletje. Ook jij gaat betalen jij word belast.

      Moet je toch eens de definitie van belasting opzoeken.

      1. Ook al komt het uit de lucht, als Ursula von der Leyen in België naar een frietkot gaat, moeten de eigenaar en zijn medewerkers wel echte arbeid verrichten zonder dat Vresela daar iets wezenlijks voor doet, behalve ruzie maken met Poetin.

 7. (Ik hoop dat de threading nu eindelijk weer fatsoenlijk werkt.) @Arnoud Engelfriet 10 oktober 2022 @ 12:35:

  Het diepere verhaal is dat een groep lui het blijkbaar zo zat zijn, en zich tegelijkertijd zo onmachtig voelen om er iets aan te doen, dat ze er wanen van krijgen. Het maakt ze gewoon getikt.

  En dat ze blijkbaar zo stom zijn dat ze denken binnen(!) het systeem dat ze juist willen bestrijden, hun recht te kunnen halen. (Dat hun juridische argumenten dan ook nog waanzinnig zijn hebben ze vast zelf niet door.)

  Trouwens, je kunt best zeggen: “ik doe niet (zomaar) meer mee”. Sterker nog, dat heb ik lang geleden al gedaan. En ik accepteer volledig dat er consequenties aanzitten. De heersende orde ondermijnen is geen zaak voor l{ui,}afaards.

  (Let wel: in mijn geval komen er geen rechtszaken, propaganda, of ordinair geweld aan te pas. Ik ga me niet verlagen tot het niveau van de overheid =)

  1. “En dat ze blijkbaar zo stom zijn dat ze denken binnen(!) het systeem dat ze juist willen bestrijden,” Vandaar dat je bij de gratie Gods begint. Je gaat natuurlijk geen bezwaar maken met als reden de niet-bestaande gratie Gods. Het bezwaarrecht staat in de wet, dus de rechter vraagt zich dan af, waarom je tegelijk de gratie Gods niet (je verweer) en wel (het bezwaar maken) erkent.

   “Het maakt ze gewoon getikt.” Niet getikter dan de eerste Christenen, die de keizer niet als godheid erkenden.

   “Trouwens, je kunt best zeggen: “ik doe niet (zomaar) meer mee”. Sterker nog, dat heb ik lang geleden al gedaan. En ik accepteer volledig dat er consequenties aanzitten. De heersende orde ondermijnen is geen zaak voor l{ui,}afaards.”

   Dat is een mogelijkheid inderdaad.

 8. (IJdele hoop.) O, en ook in die “goudvoorraad en stropop” zit een kern van waarheid: de kredietwaardigheid, en daarmee ook grotendeels de geloofwaardigheid (“full faith and credit”, op z’n VSiaans), van overheden hangt voor een groot deel af van hoeveel belasting ze uit hun burgers kunnen persen.

  In die zin ben je dus wel degelijk een “asset” die de rijksbalans omhoog stuwt.

  Wie echter denkt dat het zo letterlijk in de wet staat, komt nogal bedrogen uit. Het is louter praktijk, en de praktijk staat zelden op papier. Het wordt daarom alleen al erg lastig om je er in de rechtszaal op te beroepen.

  1. Heeft de rest van het Westen zich ook maar laten aannaaien daar op 15 augustus 1971, dat Nixon geen goud meer uitbetaalde voor de dollar. O, wat zijn we vrij en wat leven we in een mooi democratisch Westen.

 9. Ach Arnnoud is weer ongevallige berichten aan het verwijderen onder het mom modereren

  1. Ik heb tot nu toe geen enkele reactie verwijderd. Nieuwe posters staan al sinds jaar en dag onder premoderatie, die moeten dus even wachten. Na één toegelaten reactie kun je je gang gaan zolang je redelijk blijft.

 10. Ze hebben natuurlijk juridisch geen poot om op te staan, en halen de gekste argumenten naar boven, maar…. ze leggen wel de vinger op de zere plek:

  Waarom MOET je iets (Nederlanden, Amerikaan, Oekrainer….) zijn of OFFICIEEL ergens wonen, zodat de betreffende overheid jou plichten (dienstplicht, belastingbetalen, etc) kan opleggen en desnoods met harde hand kan afdwingen? Wat een raar wereldsysteem is dat eigenlijk!

  Wat nou als ik geboren en getogen Nederlander ben en in NL woon, maar me toch meer Jappanner voel. Waarom mag ik dan niet kiezen Japanner te zijn? (en desnoods dan ook de Japanse wet te volgen). Maar meer nog, waarom moet ik IETS zijn? Waarom mag ik niet gewoon ik zijn, zonder associatie met een ‘staat’?

  En waarom moet ik als ik in Maastricht woon op een hoop gegooid woorden voor wat stemrecht en belasting betreft met iemand uit Friesland ipv iemand uit Maasmechelen? Wat kan mij de wegeninfrastructuur of de lekkage van schoolgebouwen in Friesland schelen als ik daar toch nooit kom, en aan de overkant van de Maas wel?

  Kortom: ik zie best dat er op fundamentele gronden van alles mis is met het huidige systeem, met name dat iemand die niet mee wil doen, dat toch moet, en dan ook nog moet op een manier (namens volgens nationaliteit dan wel woonstaat) die vrij willekeurig is.

  1. Het simpele antwoord is dat de samenleving onleefbaar wordt als een ieder doet wat hij of zij wil zonder zich daarbij aan een algemeen belang te hoeven houden.

   Je hebt de vrijheid om jezelf te ontplooien zoals je dat zelf graag wilt doen, maar je zult overal ter wereld een bijdrage moeten leveren aan het algemeen belang van de groep waarin je je bevindt; ongeacht of je zelf daadwerkelijk tot die groep wilt behoren of niet. Dat betekent doorgaans het conformeren aan de regels van die groep (de wet), en het leveren van een bijdrage aan die groep (arbeid en/of belasting).

   Dat die situatie misschien niet is zoals jij die zou willen zien, maakt niet dat die situatie niet de werkelijkheid is.

   1. Natuurlijk wil ik een bijdrage leveren aan het algemeen belang van de groep, daar gaat het niet om.

    Maar waarom MOET ik een nationaliteit hebben, dus aan een staat verbonden zijn, zelfs als ik dat niet wil? En waarom moet dat de staat zijn waaraan mijn ouders ook al verbonden waren en niet een staat van mijn vrije keuze?

    En waarom moet dat een ‘staat’ zijn op basis van geografische grenzen die niet noodzakelijk iets met mijn gevoelsmatige ‘groep’ te maken hebben.

    Je hebt het over ‘werkelijkheid’. Ja het is werkelijkheid, maar alleen maar omdat dat nu eenmaal het gevolg is van keuzes. Er is niets onvermijdelijks of natuurlijks aan. Neem als simpel voorbeeld: in 1820 lagen Brussel en Amsterdam in hetzelfde land, nu niet meer. In 1970 lagen Dresden en Aken niet in hetzelfde land, nu wel.

    De wereldwijde situatie zoals die nu is, met staten die elkaar erkennen en mensen die een nationaliteit moeten hebben en toestemming van hun staat voordat ze naar een andere staat mogen, is werkelijkheid, en daar zullen we het mee moeten doen, maar niet perse normaal, vanzelfsprekend, optimaal of natuurlijk, en dus eigenlijk niet objectief verdedigbaar

   2. “Het simpele antwoord is dat de samenleving onleefbaar wordt als een ieder doet wat hij of zij wil zonder zich daarbij aan een algemeen belang te hoeven houden.” Ik volg je redenering even: mensen kunnen zich niet zelf besturen, omdat ze dan gaan doen wat ze willen en dat is niet veel goeds: dat is stelen, moorden, verkrachten en vooral aan jezelf denken. Op een zeker moment zijn enkele mensen dat zat en besluiten ze om een regering in te stellen. Die regering moet mensen tot betere mensen maken. Zou die regering dan niet uit iets beters dan mensen moeten staan om succesvol te zijn? Het antwoord lees je af aan de resultaten.

    1. Vilseledd: Ik volg je redenering even: mensen kunnen zich niet zelf besturen, omdat ze dan gaan doen wat ze willen en dat is niet veel goeds: dat is stelen, moorden, verkrachten en vooral aan jezelf denken. Op een zeker moment zijn enkele mensen dat zat en besluiten ze om een regering in te stellen. Die regering moet mensen tot betere mensen maken. Zou die regering dan niet uit iets beters dan mensen moeten staan om succesvol te zijn? Het antwoord lees je af aan de resultaten.

     Mijn redenering is niet noodzakelijk dat soevereine mensen bij zelfbestuur “niet veel goeds” doen, maar dat hetgeen dat zij doen uiteindelijk gaat botsen met de belangen van andere soevereine mensen, onbedoeld of niet. En hoe ga je die conflicten oplossen zonder een overkoepelende en onafhankelijke autoriteit – of dat nu een formele ‘regering’ of een ad hoc ‘eilandraad’ is? Dat gaat niet altijd even met een vriendelijk overleg opgelost worden. En hoe voorkom je dat inderdaad de ‘sterkste’ zijn of haar soevereiniteit boven de jouwe stelt en jouw rechten schendt?

     Overigens heeft de regering niet als taak om mensen tot betere mensen te maken. De regering heeft als taak om eerlijke regels in te stellen die de samenleving leefbaar houden, te zorgen dat deze regels nageleefd worden (en dat overtreders gestraft worden), en dat er bepaalde activiteiten die we van hen vragen in het algemeen belang uitgevoerd worden.

     Het zou handig zijn als die regering bestond uit iets ‘beters’ dan mensen, maar dat is een hypothetische discussie, want iets ‘beters’ bestaat (nog) niet. In de tussentijd moeten we het dus met mensen doen.

     cg: Maar waarom MOET ik een nationaliteit hebben, dus aan een staat verbonden zijn, zelfs als ik dat niet wil?
     Primair omdat jij ergens zult willen wonen en gebruik zult willen maken van de daar aanwezige voorzieningen. Het vereiste daarvoor is dat jij aantoont tot een groep te behoren die aan die voorzieningen heeft bijgedragen (of zal gaan bijdragen, of zou bijdragen indien je daartoe in staat was). Het staat je overigens vrij om een andere nationaliteit aan te vragen; als je niet gelukkig bent met de nationaliteit van je ouders, kun je je prima laten naturaliseren tot een andere – mits je aan de eisen voldoet die de groep met die nationaliteit stelt.

     Secundair, omdat in het verleden mensen zich hebben gegroepeerd en gezegd “dit territorium is van ons, en alleen als je bij ‘ons’ hoort, mag je erop” en bijna het hele aardoppervlak op deze wijze aan een dergelijke groep toebehoort, en je dus bij minimaal één groep moet horen als je ergens op aarde wilt wonen.

     Als de situatie die in de werkelijkheid bestaat je niet bevalt, staat het je natuurlijk vrij om deze te proberen te veranderen (zo is de huidige situatie immers ook tot stand gekomen). Je moet alleen niet verwachten dat andere mensen daarin meegaan, dat faciliteren, of dat jouw ideeën een objectieve legitimiteit hebben die de ideeën van anderen niet hebben.

     1. Primair omdat jij ergens zult willen wonen en gebruik zult willen maken van de daar aanwezige voorzieningen. Het vereiste daarvoor is dat jij aantoont tot een groep te behoren die aan die voorzieningen heeft bijgedragen (of zal gaan bijdragen, of zou bijdragen indien je daartoe in staat was).

      Ja, maar dat is dus oneerlijk voor diegenen die, om wat voor reden dan ook, niet bij een dergelijk groep behoren, of zich ongelukkig voelen in die groep en liever bij een andere groep zouden willen. Of die liever bij geen groep willen behoren. Moeten die dan maar geen recht hebben om ergens, waar dan ook, te wonen? Als je wordt geboren, kun je daar zelf niets aan doen, je bent er gewoon. Waarom zou je verdere associaties MOETEN accepteren, en de voorwaarden die daar bij horen, puur om verder te mogen bestaan?

      Natuurlijk begrijp ik wel dat het praktisch is, en dat er in NL veel meer voordelen dan nadelen aanzitten, en dat ik niet moet zeiken want we hebben het hier zo goed. Allemaal waar, maar het fundamentele probleem blijft dat er een plicht is om aangesloten te zijn bij een groep (die we dan een staat noemen), anders wordt je leven onmogelijk.

      Secundair, omdat in het verleden mensen zich hebben gegroepeerd en gezegd “dit territorium is van ons, en alleen als je bij ‘ons’ hoort, mag je erop” en bijna het hele aardoppervlak op deze wijze aan een dergelijke groep toebehoort, en je dus bij minimaal één groep moet horen als je ergens op aarde wilt wonen. Als de situatie die in de werkelijkheid bestaat je niet bevalt, staat het je natuurlijk vrij om deze te proberen te veranderen (zo is de huidige situatie immers ook tot stand gekomen). Je moet alleen niet verwachten dat andere mensen daarin meegaan, dat faciliteren, of dat jouw ideeën een objectieve legitimiteit hebben die de ideeën van anderen niet hebben.

      Ik kaart alleen aan dat er een fundamentele fout in het systeem zit. Ik heb geen realistisch alternatief idee, dus de vraag van objectieve legitimiteit komt niet ter sprake.

      Maar als de ridders van Malta als souverein erkend worden, of het ministaatje San Marino, waarom kan dan bijvoorbeeld de groep ‘juristen met een Europees universitair diploma’ niet ook een dergelijke status krijgen?

      1. Een belangrijke reden daarvoor is dat de grotere groep waarbinnen die juristen zitten, daar geen voordeel in ziet. Tolerantie is een groot goed, maar saamhorigheid is dat ook, en dit komt over als je willen onttrekken aan de saamhorigheid maar wel de lusten van onze samenleving. Waarom zou de rest dat een goed idee vinden?

       Rechten gaan samen met plichten. Ik zie niet hoe iemand het recht kan verlangen ergens te wonen zonder de plichten te accepteren die horen bij daar ergens wonen. Of dat nou plichten zoals belasting betalen zijn of je onderwerpen aan het gezag van de VVE.

       Er zijn hier en daar vrijplaatsen in Nederland, zoals Betonbos in Groningen en ADM in Amsterdam. Die mensen proberen zo veel mogelijk autonoom te leven en de maatschappij daarbij niet tot last te zijn. Geen voorzieningen, eigen groente verbouwen, zulke dingen. Voor zover ik kan zien, gaat dat goed afgezien van discussies over kinderen en leerplicht. Een tolerante samenleving laat die mensen dan ook lekker daar zitten.

       1. Nee dat is een misverstand. Het gaat niet om ‘geen lasten maar wel lusten’. Als je je aansluit bij een ‘groep’ heb je rechten en verplichtingen.

        Het gaat meer om: waarom MOET je ergens bijhoren, en, behalve een beperkt aantal andere gevallen, moet dat hetzelfde zijn als je ouders? En waarom moet dat op geografische basis met relatief willekeurige grenzen?

        Die vrijplaatsen… probeer maar eens als Chinees daar te wonen. Die plaatsen bestaan alleen omdat de rest van het land het de moeite niet vindt om er iets aan te doen, niet omdat met het principieel juist vindt dat ze er zijn.

        1. Ik denk niet dat dat moet, maar dat uit gemak/gewoonte volgt uit hoe het gaat. Je wordt ergens geboren, dus dan rekenen we je maar tot de groep die daar hoort. De overgrote meerderheid van de mensen vindt dat prima, en voor de meeste mensen die dat niet prima vinden werkt een emigratie/naturalisatieprocedure.

         1. Die emigratie/naturalisatieprocedure werkt juist meestal niet. Anders hadden we niet zoveel vluchtelingen, illegalen, statushouders, etc. Die keuze is er meestal niet, of slechts zeer beperkt.

          Maar waar het eigenlijk op neerkomt: ik wil niet toestemming hebben om naar Duitsland of de USA te mogen OMDAT ik Nederlander ben, maar omdat ik nu eenmaal ik ben, een sympatieke en eerlijke persoon zonder enig kwaad in de zin. Waarom moet ik zo’n documentje van de Nederlandse staat daarvoor hebben? (ik begrijp wel dat het praktisch is, en het meest efficient, maar mijn Nederlanderschap is toch objectief irrelevant voor de vraag of ik een last of een bijdrager voor hen ben, of iets ertussen in, of niet?)

          1. Historisch zo gegroeid, ik kan er niets meer van maken. Het is inderdaad objectief irrelevant, tenzij je redeneert dat je Nederland als land grofweg als beschaafd en veilig kunt inschatten en de kans dus kleiner is dat een Nederlander kabaal komt maken dan een Thulenees of Narniaan. Ook kun je de Nederlandse staat aanspreken als die te vaak rare mensen paspoorten geeft, wellicht.

      2. “Ik heb geen realistisch alternatief idee,” Veel mensen, die hierover nadenken lopen vast in de ‘voorzieningen’, die Nederland biedt. Meestal komen ze niet verder dan wegen, scholen en uitkeringen. Wegen zijn prima particulier te beheren. Natuurlijke wegen zijn voor iedereen; straat- en kunstwegen moeten onderhouden worden, dus daar moet je voor betalen. Scholen zijn prima particulier in te stellen en leveren dan nog betere kwaliteit ook. Uitkeringen kunnen terug naar de bedeling. Dan is het niet meer anoniem, maar dan komt het van je dorpsgenoten. Bij het armbestuur hoef je niet aan te komen met: “Dank voor het huis; ik heb mijn baan maar opgezegd. Ik heb wel de huur opgezegd. Zou u die willen betalen, totdat ik tussen zes plankjes lig.” Behalve de wegen, die te goed onderhouden worden, is alles wat de overheid regelt benedenmaats. Dat heeft niets te maken met ‘hoe goed we het hebben’, dat is rijkdom en materiaal. Het gaat om iets fundamentelers: je vrijheid.

       1. Het gaat niet om de voorzieningen sec, het gaat om de onderliggende gedachte van saamhorigheid. We willen dat iedereen in gelijke mate van die voorzieningen kan profiteren, ook de zwakkeren en zij die ze niet kunnen betalen. De boeren in Gelderland moeten bijdragen aan de dijkverdediging in Zeeland, wij allen betalen voor de landsverdediging en ga zo maar door. Het pakt niet eerlijk uit voor de maatschappij als je dit privatiseert, dan krijg je dat de rijke mensen die op de goede plek zitten (of de juiste vriendjes kennen) er van profiteren en de rest kan stikken. Zeg maar zoals de NS de niet-rendabele spoorlijnen opheft en de directeur een grote bonus geeft, terwijl juist die kleine lijntjes belangrijk zijn voor mensen die naar werk of ziekenhuis moeten.

        De bedeling is een walgelijke vorm van een samenleving inrichten. Omdat jij minder kansen hebt, moet je anderen smeken om je te helpen? En als je niet in de smaak valt bij je buren kun je verhongeren? Hoe is dat een vorm van vrijheid die we zouden moeten willen?

        1. “Het pakt niet eerlijk uit voor de maatschappij als je dit privatiseert, dan krijg je dat de rijke mensen die op de goede plek zitten (of de juiste vriendjes kennen) er van profiteren en de rest kan stikken.”

         Dat is nu ook zo; sterker nog: ze worden juist beschermd door de overheid. Toen overheden kleiner waren, waren rijken meer geneigd om de armen te helpen. En bedenk, dat ik met rijken ook grote bedrijven bedoel, want tenslotte bestaan deze ook uit mensen.

         “Zeg maar zoals de NS de niet-rendabele spoorlijnen opheft en de directeur een grote bonus geeft, terwijl juist die kleine lijntjes belangrijk zijn voor mensen die naar werk of ziekenhuis moeten.”

         Dat je de spoorwegen noemt is een goede. Zonder overheid waren ze allang opgeruimd. Het is een relict uit de negentiende eeuw, toen men niet wist, hoe een stuur in het voertuig zelf gebouwd moest worden en het land vol gelegd heeft met rails, die de stuurfunctie moesten vervangen. Het is ontiegelijk dure infrastructuur. Het OV zit zwaar onder de subsidie en de auto wordt zwaar belast en zeker met meer personen wint de auto het qua kosten van de trein. Bussen zouden een beter alternatief zijn.

         1. Eens dat het nu ook gebeurt. Maar in ons systeem is dat een misstand, een ongewenste fout. In jouw systeem is dat een bewuste keuze, iets dat zo mag zijn en waar je niet over mag klagen. Dat vind ik verwerpelijk.

        2. De bedeling is een walgelijke vorm van een samenleving inrichten. Omdat jij minder kansen hebt, moet je anderen smeken om je te helpen? En als je niet in de smaak valt bij je buren kun je verhongeren? Hoe is dat een vorm van vrijheid die we zouden moeten willen?

         Natuurlijk is dat niet wenselijk.

         Maar aan de andere kant: Als je door anderen onderhouden wordt (of dat nu anoniem is of niet) is het zeer redelijk dat die anderen verwachten dat je je uiterste best doet om te zorgen dat die hulp slechts tijdelijk en/of in beperkte mate nodig is, of niet? En dat je dankbaarheid betoont door, op andere wijze dan financieel, te proberen de samenleving te helpen of in ieder geval niet nog verder achteruit te laten gaan.

         Als je dus niet in de smaak valt bij je buren (zoals jij het stelt) dan zou dat zomaar eens kunnen liggen aan het feit dat je best niet doet of nog eens provocatief lak hebt aan die buren.

         Iedereen wil wel iemand helpen die het niet getroffen heeft, maar een klaploper helpen is natuurlijk een ander verhaal.

 11. Ach… Dat krijg je met al die mensen die met de paplepel krijgen ingegoten dat ze recht hebben op vrijheid, wat natuurlijk de reinste onzin is. Om vrij te blijven heeft een mens bescherming nodig en degene die een ander beschermt wil daar meestal wat voor terug.

  1. Je bent liever een slaaf of gevangene dus? De politie lost maar 3% van de misdrijven op en het veroordelingspercentage is nog lager. Daarnaast doet de staat alsof de crimineel de staat heeft benadeeld en mag je als slachtoffer achter je eigen vergoeding aan. Veel succes met het plukken van deze bijstandsgerechtigde. ‘Publiekrechtelijke lichamen’ gaan voor bij het plukken.

  2. Hoezo onzin? Leer uw recht! Vrijheid is simpel in onze wet!! Niet Doden, nier Stelen, Niet Dwingen tegen de wil! Dwang + strafbaar in de wet, onder art 365 SR, e art 284SR, + art 273 SR, art 274 SR = SLAVERNIJ!!!

   De rest is in welbevinden van vrije wil privé (burgerrecht) dat is civiel recht, Art 1:1 BW op je wilsverklaring art 3:33 BW Zo niet ? Art 3:44 bw art 6:228 bw art 3:49 bw art 3:50 bw De Strafbare feiten zijn van rechtswege ‘nietig’ dus word het weer strafrecht. Art 365, 284,273F, 274, 317, 303, 285b, 285,326, 225,227 enz, ook pogingen zin daar in strafbaar art 45 Sr

   Hoe simpel kan het leven zijn in de vrijheid van je recht. Wees gelukkig, wees blij, het is houw recht vrij te zijn!

 12. Ik heb Arnoud best hoog zitten en waardeer zijn inzet op het internet voor wat betreft het recht enorm, maar dit artikel toont wel enige vorm van stemmingmakerij aan. En dat doet mij toch vermoeden dat Arnoud niet verder ‘durft’ te kijken dan zijn manier van lezen in zijn wetsboeken.

  Want hoe je het ook went of keert, er zit enige vorm van waarheid in wat deze autonomen proberen aan te kaarten. De mens is van jongs af aan al verwikkeld in een systeem welke overeind gehouden wordt door middel van vele wetsboeken waarvan men verwacht je deze te leren kennen, maar welke niet geleerd worden. En daar/dat is waar het sprookje begint.

  Ik ben mij er nog aan het verdiepen ervan, maar mij is wel duidelijk dat fictie en waarheid twee verschillende dingen zijn waarin we leven. En dat met name de fictie in stand gehouden wordt om het volk iets voor te schotelen wat er eigenlijk niet is. Het zogenoemde angstpolitiek. Dat intrigeert me en dan wil ik er het fijne van weten. Want waarom staat de staat ingeschreven als bedrijf in een internationaal bestand?

  Afijn, het triggert mij en dat zou het bij Arnoud ook moeten doen. Alleen toont hij met dit artikel aan dat hij liever in veilig zeewater wilt varen ipv eens echt diep in het recht te gaan duiken. En dat vind ik dan weer een beetje jammer.

  1. Wat is precies de “stemmingmakerij” dan? Ik snap het niet. Ik erken als eerste dat er geen bevredigende verklaring is waarom we met z’n allen in dit systeem zitten, maar zie alleen wel dat dit systeem beter lijkt dan de rest (“democracy is the worst system, it’s just better than the others”, Churchill).

   Waarom staat Nederland ingeschreven bij het Amerikaanse Handelsregister? Omdat dat een eis is vanuit de Amerikaanse overheid om zaken met je te doen. Waarom stellen ze die eis? Omdat de bureaucratie zo is dat er geen dingen verkocht worden tenzij de afnemer in het handelsregister staat. Waarom is de bureaucratie zo? Omdat men te lamlendig is het effectiever aan te pakken.

   1. Ok, wat is stemmingmakerij. Ten eerste suggereer je dat alles gebaseerd is “op de samenzweringstheorie dat lang geleden overheden zichzelf hebben omgezet naar bedrijven en hun burgers als onderpand (menselijk kapitaal) hebben opgevoerd, om zo handel met elkaar te kunnen drijven en zodat buitenlandse investeerders geld kunnen verdienen.”

    Je onderbouwd niks, je suggereert. Want je suggereert dat dit te maken heeft met het loslaten van het goud tegenover de dollar. Maar had je je er in verdiept dan was je er achter gekomen dat in 1914 en 1933 wetten zijn aangenomen die deze “samenzweringstheorie” bevestigen. In 1914 werd eerst het eigendom van de mens (zoals huis, grond etc.) als onderpand vergeven aan de The City (stel rijke zakenlieden zittende in een stukje autonomisch Londen waar zelfs de koning(in) toestemming moet vragen om er te mogen komen) omdat de US feitelijk failliet was verklaard en dus een doorstartkapitaal nodig had. Dat is tot daar aan toe, alleen kreeg de US het weer voor elkaar om zichzelf ten gronde te richten (1933) en zodoende zocht de The City (en de US) naar nieuwe ‘onderpanden’. En ditmaal werd zelfs het toekomstige arbeid van elke burger als onderpand vergeven. Ik zou zeggen, doe eens onderzoek hiernaar en verwonder jezelf.

    Dat Nixon in 1971 verklaarde dat de dollar niet meer gebackt werd door goud was alleen maar de cream on the cake. Jouw samenzweringstheorie was al veel langer in gang gezet (de ideeen waren er al in de 19e eeuw via bijv. de Fabian Society). Alle zogenaamde democratische landen zijn allang, en breed, failliet en hebben zich deze manier van overleven aangenomen. En de burger hoeft hier niks van te weten. Waarom ook?

    Jouw artikel is dan ook voornamelijk jouw persoonlijke visie over de uitspraak van de Hoge Raad. Dat deze in het nadeel van de autonoom heeft besloten wilt niet zeggen dat de structuur waarnaar de autonoom verwijst niet bestaat. Want ga je dieper graven dan verklaard dat wel degelijk de (hachelijke) situatie waar wij momenteel in zitten. Een spinnenweb vol met leningen, hypotheken en andere zogenaamde voordeeltjes voor de burger. Maar loop je echt met een loep alle contracten af die ze ons aansmeren dan ontkom je er niet aan en zal je moeten erkennen dat dit veel verder gaat dan een samenzweringstheorie.

    En dus vind ik jouw artikel stemmingmakerij. Maar ik verwijt je niks, want alles is zo in elkaar gezet dat de onwetende burger er niks vanaf hoeft te weten. En ik volg je al jaren en heb enorm veel respect voor jou en voor wat je doet. Alles waar jij voor staat en schrijft zou dus gewoon fictie zijn. Tja, aan jou de keus. Ga je het uitzoeken als jurist of niet? Maar kijk uit, als je eenmaal begint dan gaat er een schat aan informatie open.

    En bedenk, autonoom worden of zijn betekent niet dat je de samenleving verafschuwd of wilt verwerpen. Een echte autonoom, en ik vind die nog maar weinig hoor, heeft in elke vorm en maat respect voor de huidige maatschappij zoals die is. Want degene die deel uitmaken van deze maatschappij weten ook niet beter. Een echte autonoom plant zijn zaden en bewatert deze zo nu en dan. En dat betekent ook dat een echte autonoom belasting betaald naar zijn zinnen. Dat wilt zeggen, hou je aan de samenlevingswereld zoals hij is en waarin je deel wilt nemen totdat je juridisch 100% kloppend hebt wat je nodig hebt om geen belasting meer te hoeven betalen. Want dat er in het handelsrecht genoeg te verdedigen is voor de mens van vlees en bloed is duidelijk alleen staat men er vaak alleen voor tegenover een heel leger aan juristen welke het handelsrecht zo hebben beschreven dat je verdomd goed moet weten waar je het over hebt. Geld moet nooit de reden zijn om autonoom te worden. Het maken van een betere samenleving moet het doel zijn.

    1. Sorry, ik begrijp er nu helemaal niets meer van. Ik geef toe dat er vele theorieën zijn, en dat ik uitgegaan ben van de meestgehoorde variant die vertrekt bij de goudstandaard. Is dat stemmingmakerij?

     De wetten die je noemt, regelen niet wat jij zegt dat ze doen maar je wekt wel de indruk dat de samenleving hiermee fundamenteel gecorrumpeerd is geraakt. Er is noch in 1914 noch in 1933 een wet aangenomen die “de mens in onderpand” geeft. Ik zou het juist stemmingmakerij noemen om te stellen dat dit wél het geval is.

     Wat ik betoog, is dat bínnen het juridische systeem er geen escape is. Er is geen manier om “juridisch 100% kloppend” je aan het systeem te kunnen onttrekken. Er zijn geen trucjes waarmee je rechters kunt overtuigen dat je het systeem door hebt, dat jij als mens van vlees en bloed losstaat van het juridische stelsel. Zo werkt dat stelsel niet. We zitten niet in een handelssysteem met contracten waarbij jij en ik onderpand zijn. Althans: dat is niet wat de wet zegt of regelt. Ik lees vaak van wel, en zie dan al snel opduiken dat iemand voor een smak geld gaat uitleggen hoe dat werkt of pretendeert je een oplossing te verkopen zodat je eruit kunt komen. Ik vind dat oplichterij.

     1. Schrijf je maar eens uit bij jouw gemeente, ze kunnen je niet eens meer vinden:-) Dus hooguit met grof geweld kunne ze je weer in het ‘gareel” krijgen. Dus gewoon 100% buiten het systeem, en ik help dat soort mensen graag. Want inmiddels bewezen, een corrupt OM, rechters die fout zijn en ook juristen / advocaten Het begint al met ministers en een PM die bijna constant liegen en geen actief geheugen meer hebben, niet zo vreemd als je baas zo’n voorbeeld geeft.

     2. “Ik lees vaak van wel, en zie dan al snel opduiken dat iemand voor een smak geld gaat uitleggen hoe dat werkt of pretendeert je een oplossing te verkopen zodat je eruit kunt komen. Ik vind dat oplichterij.”

      Die kom ik ook veel tegen. Aan het verhaal van een ‘Hoge Raad van de Kinderen’, die op basis van de Cestui-Que-Vie-act je wil loskopen, kan ik ook geen touw vastknopen. “Ga eerst eens Frans leren,” zou ik tegen ze willen zeggen; het is ‘celui qui vit’.

      De niet-bewezen ‘gratie Gods’ kun je echter simpel inzetten; soeverein ben je al, dus het kost je niets. Er zijn een aantal succesverhalen. ‘Bij de gratie des volks’ is overigens ook onzin.

 13. “Democracy is the worst system, it’s just better than the others”, Churchill”

  Hij had er natuurlijk zelf belang bij om dat systeem in stand te houden en van ‘democratie’ is geen sprake. Er worden tal van dingen besloten, die niet in verkiezingsprogramma’s staan en er tegen ingaan. ‘Sociaal contract’ is aperte onzin; zoals mijn docent maatschappijleer indertijd (1992) zei: “Het is niet meer dan botte machtsuitoefening.”

  1. Ik geloof dat Churchill in deze nog steeds gelijk heeft. Uiteindelijk is democratie een manier om een verval tot geweld en anarchie te voorkomen, want dat is funest voor iedereen (zie de huidige situatie in Oekraïne). Als bepaalde personen of groepen denken de democratische regels te ver op te rekken (zoals bijvoorbeeld nu dreigt in de VS, met de schandalige manier waarop een minderheid de abortuswetgeving omzeep probeert te helpen, en fatsoenlijke hervorming van de wapenwetten in de weg staat), gaat dat op termijn altijd escaleren, en is in het ergste geval een burgeroorlog het resultaat. Voor alle duidelijkheid, voor een functionele democratie is “de meerderheid + 1 bepaald” niet voldoende, ook een erkenning en respect voor fundamentele grondrechten is een essentieel onderdeel van een democratie, omdat een besluit van de meerderheid om een minderheid onrechtvaardig te behandelen altijd tot geweld zal leiden. Vroeger zei ik altijd, als de meerderheid besluit alle mensen met krullend haar uit te moorden, dan zal ik mij desnoods met geweld verzetten; ik ben ondertussen redelijk kaal geworden, maar hetzelfde geld, mutatis mutandi, nog steeds.

   1. “Uiteindelijk is democratie een manier om een verval tot geweld en anarchie te voorkomen,”

    Vergeet niet, dat het een oorlogsmisdadiger is, die alle Duitse steden met meer dan 100.000 inwoners heeft gebombardeerd.

    Anarchie roept bij veel mensen een bepaald beeld op van rellende jongeren met een A op jas, die met molotovcoctails gooien. Vandaar dat iedereen het snel met anti-anarchie-roepers eens is. Dat moeten we inderdaad niet hebben. Maar an-archie is slechts wat het woord zegt: an (geen) archie (macht). Mensen schenden niet standaard de rechten van anderen, zoals op de televisiebeelden, maar gaan met elkaar in gesprek. Regeringen werken niet tegen anarchie; ze werken het juist in de hand. Regeringen zouden uit iets beters dan mensen moeten bestaan, wil het effect hebben. Daarom slepen ze God maar erbij in de preambule.

Comments are closed.