De US Copyright Office accepteert geen registraties van (mede) door AI gegenereerd werk, nou en?

De US Copyright Office, waar je auteursrechtelijk beschermde werken registreert als je rechtszaken wilt voeren, weigerde recent de registratie van de graphic novel Zarya of the Dawn omdat een deel van het werk door AI Midjourney gegenereerd was. Dat las ik bij The Verge. Weliswaar erkent men dat de tekst en plot en dergelijke het werk zijn van de mens Kris Kashtanova, maar de afbeeldingen zijn “not the product of human authorship” en daarmee niet voor registratie vatbaar. Betekent dit nu iets voor de rechtsontwikkeling van AI? Meh.

Kashtanova is artiest en productontwikkelaar bij Ministudio.AI, een dienst gericht op AI-gedreven visuele ontwerpen. Zoals graphic novels dus, waarvoor zhij een jaar geleden het plot schreef en met de Midjourney tool de bijbehorende grafische voorstellingen creëerde. De registratie bij de US Copyright Office was bedoeld om duidelijkheid te krijgen waar de auteursrechten dan liggen.

De US Copyright Office is formeel niet meer dan een registrerende instantie: je kunt daar naar Amerikaans recht je werk deponeren, en met de registratie ben je dan bevoegd een rechtszaak te starten en statutory damages (zeg maar een wettelijk gefixeerde schadeclaim) te doen. Er zit geen inhoudelijke toetsing in, hoewel men wel de bevoegdheid heeft registraties af te wijzen als ze evident niet aan de formele eisen te doen. En dat bleek hier het geval: Kashtanova had haar plan op de socials gedeeld, en dat was een medewerker van het Copyright Office opgevallen.

Dat leidde tot een afwijzingsbrief, die gezien het belang van de zaak gepubliceerd werd.

[W]hile the word “Midjourney” appears on the cover page of the Work, there is no indication of the intent or meaning of the word on the cover.  … Because the application had not disclosed the use of artificial intelligence, the Office determined that the application was incorrect, or at a minimum, substantively incomplete.
De USCO vat haar taak van het promoten van het auteursrecht breed op, want ze geeft vervolgens een uitgebreide juridische analyse waarom een AI geen (co-)auteur kan zijn, met zoals het hoort prachtige caselaw:
In cases where non-human authorship is claimed, appellate courts have found that copyright does not protect the alleged creations. For example, the Ninth Circuit held that a book containing words “‘authored’ by non-human spiritual beings” can only gain copyright protection if there is “human selection and arrangement of the revelations.”
Voor de afbeeldingen die Kashtanova via Midjourney genereert, ziet de USCO te weinig menselijke tussenkomst. Weliswaar voert zhij een prompt in, maar die leidt tot meerdere afbeeldingen waarop de mens geen invloed heeft. Dat laat zien dat de overwegende mate van creativiteit dus in de tool zit. Als de prompt leidend was, dan zou er één afbeelding uitkomen, zeg maar:
Rather than a tool that [Mx]. Kashtanova controlled and guided to reach her desired image, Midjourney generates images in an unpredictable way. Accordingly, Midjourney users are not the “authors” for copyright purposes of the images the technology generates. … A person who provides text prompts to Midjourney does not “actually form” the generated images and is not the “master mind” behind them. Instead, as explained above, Midjourney begins the image generation process with a field of visual “noise,” which is refined based on tokens created from user prompts that relate to Midjourney’s training database. The information in the prompt may “influence” generated image, but prompt text does not dictate a specific result.
Men trekt de vergelijking met Adobe Photoshop, dat ook een forse mate van eigen intelligentie inbrengt met de bewerkingstools, maar daarbij geldt wel steeds dat Photoshop doet wat je vraagt (niet lachen daar achterin). De controle ligt daarmee nog steeds bij de mens die Photoshop gebruikt. Dat het veel werk is om de juiste prompts te verzinnen en de beste afbeeldingen te selecteren, dat gelooft men graag, maar is geen creatieve inbreng in de zin van het auteursrecht.

De aanvraag wordt daarmee afgewezen, zij het dat Kashtanova deze mag aanvullen door bijvoorbeeld een disclaimer toe te voegen op de AI afbeeldingen. Zijn die dan publiek domein? Nou ja, in de opinie van de USCO dus wel, maar de Copyright Office is geen rechtbank. Hoewel hun opinie zwaar weegt (en goed onderbouwd is), is dit dus zeker geen uitgemaakte zaak.

Arnoud

9 reacties

 1. Het lijkt een heldere definitie: als een mens niet de creatieve beslissingen heeft genomen, kan een mens ook niet het auteursrecht hebben. Maar ik ben benieuwd waar de grens komt te liggen. Ik denk dat AI vooral een tool wordt om mensen te helpen creëren. Bij hoeveel hulp verlies je het auteursrecht? En wie neemt wel de creatieve beslissingen? Silicium zelf is niet heel creatief. In het bouwen van de tools zit echter veel creativiteit. Ook is er creativiteit gebruikt van mensen die helemaal geen toestemming hebben gegeven om hun creatieve werk als trainingsdata te gebruiken. Maar dat is hier al besproken en zal vast nog vaker besproken worden.

 2. Maar het schrijven van de prompt (de input voor de AI) vereist ook creativiteit. Zeker om iets moois te produceren zal je werk in prompt moeten stoppen. Is het plaatje dan geen afgeleide van de prompt? En zit daar dan niet een vorm van bescherming op?

  1. Dat is mijn standpunt ook. De discussie gaat over verband tussen prompt en uitvoer. Bij een camera waarbij ik de instellingen doe en de camera ‘slim’ de foto maakt, is dat verband er wel. Als ik een pot verf van de zesde naar beneden gooi, is wat er op de grond terechtkomt nauwelijks mijn creatieve uitvoering te noemen.

   Bij prompts kun je meerdere uitvoer krijgen, zoals bij DALL-E of Craiyon waar je 4 of 6 afbeeldingen krijgt. Dat kun je zien als bewijs dat de AI zelf ook creatief nadenkt, je kunt linksaf of rechtsaf maar ook rechtdoor of naar achteren en dan een U-bocht. Of omhoog en omlaag. Als er eigen creativiteit in de uitvoering zit, dan is dus op zijn minst de AI een co-auteur.

  2. De prompt is een idee. Een idee om de AI wat te laten construeren naar aanleiding van de tekst uit de prompt en om vervolgens te zien of er iets bruikbaars gegenereerd wordt. Een idee is niet auteursrechtelijk beschermd.

  1. Het citaat is Amerikaans auteursrecht, de status van de King James bijbel is alleen in het VK met zo’n zelfverzonnen pseudo-auteursrecht beschermd. Een land mag natuurlijk rechten verzinnen als mensen daar zin in hebben. In Nederland hadden we een tijd terug een poging Johan Cruijff in de Auteurswet te schuiven.

   In de VS rust er geen auteursrecht op de bijbel, afgezien van recente vertalingen (wat in Nederland ook zo is). Ik ken geen Christelijke bronnen die stellen dat de bijbel létterlijk gedicteerd is door God. Dit is anders bij het Boek van Mormon bijvoorbeeld, maar daarvan is de menselijke dictaat-ontvanger (Joseph Smit) al meer dan 70 jaar overleden. In de praktijk worden alleen geannoteerde versies gebruikt, daarop als geheel rust gewoon auteursrecht. Bij de Quran geldt ook dat deze een dictaat van Allah is, en daarbij is het juridisch standpunt dat deze boven menselijke wetten verheven is en dat daarom geen auteursrecht kan gelden op die tekst. Ook hier geldt: annotaties en vertaalde versies, of voorgedragen teksten, worden wél auteursrechtelijk beschermd gezien.

 3. Ik vraag mij af hoe anders deze uitspraak wordt als je Stable Diffusion gebruikt. Met stable diffusion en ControlNet heeft de gebruiker de controle over bijvoorbeeld de positie en pose van van personen en objecten in het te genereren beeld. Daarnaast kan ook de belichting door middel van ControlNet opgegeven worden. Een detail dat je niet bevalt kan je vervangen door middel van inpainting en een goede beschrijving van wat je wil inpainten.

  Er is meer controle over hoe de uiteindelijke afbeelding eruiit komt te zien dan bij een foto. En de drempel voor auteursrecht bij een foto is laag, keuze van belichting en pose/framing is al voldoende. Met slechts een deel van de keuzes die S.D. biedt ligt op een foto al auteursrecht.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.