Oh ja, dat Parkeerwekker bestond dus nog, maar in hoger beroep niet meer

Weet u nog, Parkeerwekker? De app waarmee gebruikers scanauto’s van een gemeentelijke parkeerdiensten konden detecteren, en zo snel de parkeerapp aanzetten omdat ze giechel giechel “waren vergeten” deze aan te zetten. En ja schandalig scanauto’s zijn in strijd met de AVG dus eigenlijk beschermen we de grondrechten hahaha. Het Hof Amsterdam vond het allemaal niet grappig en deed een Kevin O’Leary: ophouden hiermee, dit is aanzetten tot belastingontduiking en uw zogenaamde argumenten nemen wij volstrekt niet serieus. Einde van de app lijkt me.

De dienst herkent met AI scanauto’s van gemeentelijke parkeerdiensten en geeft een seintje zodra zo’n controleur je geparkeerde auto passeert. Nee, dat is voor vergeetachtige mensen, aldus de directeur met een braaf gezicht. “Nee, we knipoogden niet, er zat iets in ons oog. Knipoog.” zoals ze het bij Top Gear zeiden. Kijk, dan verlies je het dus ondanks je mooie juridische argumenten – dat zei ik in 2021 en het bleek nog waar ook. De gemeente Amsterdam kreeg een verbod voor elkaar bij de rechter: Deze app zet aan tot ontduiking van parkeerbelasting.

Uiteraard was men het daarmee oneens, dus werd hoger beroep ingesteld. In mei werd zelfs een extra argument losgelaten: bekeuringen van scanauto’s worden waarschijnlijk automatisch uitgedeeld, met hooguit steekproefsgewijs een controle, en dat mag niet van de AVG. Of zoiets, tot een daadwerkelijk juridisch argument leidde dit alles niet.

Het hoger beroep was vanuit Parkeerwekker vooral een herhaling van argumenten, wat zelden een goed teken is. Het Hof had dan ook weinig geduld met de voorstelling van zaken:

Parkeerwekker [is] een systeem dat ertoe leidt dat in beginsel steeds geen of te weinig parkeerbelasting wordt betaald: de automobilist wordt immers pas gewaarschuwd als een scanauto wordt gedetecteerd. Die waarschuwing kan dus gedurende het gehele tijdvak dat de desbetreffende auto geparkeerd staat niet komen, en als die waarschuwing wel komt zal dat pas het geval zijn enige of geruime tijd na het parkeren van de auto. Daarmee wordt, ongeacht de bedoelingen van de individuele parkeerder, bewerkstelligd dat geen of te weinig parkeerbelasting wordt betaald.
Deze komt echt uit mijn tenen maar het tegenargument zou dan zijn dat je nou eenmaal een trigger moet hebben om “hee je moet betalen” te sturen, en dat het detecteren van een scanauto daar een goede trigger bij is. Nee, is ‘m niet he? U gaat door voor de koelkast:
[A]ls een automobilist die gebruik wil maken van Parkeerwekker een auto parkeert in een betaald parkeren gebied, deze (a) de camera op de weg dient te richten en (b) de app Parkeerwekker dient in te schakelen. Dit laat zich niet verdragen met de stelling dat Parkeerwekker ertoe dient automobilisten die vergeten te betalen aan die betalingsverplichting te herinneren.
Want het hele punt van Parkeerwekker was dus dat je zelf die app activeert en een camera om je heen laat kijken. Hoe je enerzijds kunt vergeten de parkeer-app aan te zetten en anderzijds wel dat allemaal doen, daar ging men nooit op in. En dan zijn we verder snel klaar.

Arnoud