Oh ja, dat Parkeerwekker bestond dus nog, maar in hoger beroep niet meer

Weet u nog, Parkeerwekker? De app waarmee gebruikers scanauto’s van een gemeentelijke parkeerdiensten konden detecteren, en zo snel de parkeerapp aanzetten omdat ze giechel giechel “waren vergeten” deze aan te zetten. En ja schandalig scanauto’s zijn in strijd met de AVG dus eigenlijk beschermen we de grondrechten hahaha. Het Hof Amsterdam vond het allemaal niet grappig en deed een Kevin O’Leary: ophouden hiermee, dit is aanzetten tot belastingontduiking en uw zogenaamde argumenten nemen wij volstrekt niet serieus. Einde van de app lijkt me.

De dienst herkent met AI scanauto’s van gemeentelijke parkeerdiensten en geeft een seintje zodra zo’n controleur je geparkeerde auto passeert. Nee, dat is voor vergeetachtige mensen, aldus de directeur met een braaf gezicht. “Nee, we knipoogden niet, er zat iets in ons oog. Knipoog.” zoals ze het bij Top Gear zeiden. Kijk, dan verlies je het dus ondanks je mooie juridische argumenten – dat zei ik in 2021 en het bleek nog waar ook. De gemeente Amsterdam kreeg een verbod voor elkaar bij de rechter: Deze app zet aan tot ontduiking van parkeerbelasting.

Uiteraard was men het daarmee oneens, dus werd hoger beroep ingesteld. In mei werd zelfs een extra argument losgelaten: bekeuringen van scanauto’s worden waarschijnlijk automatisch uitgedeeld, met hooguit steekproefsgewijs een controle, en dat mag niet van de AVG. Of zoiets, tot een daadwerkelijk juridisch argument leidde dit alles niet.

Het hoger beroep was vanuit Parkeerwekker vooral een herhaling van argumenten, wat zelden een goed teken is. Het Hof had dan ook weinig geduld met de voorstelling van zaken:

Parkeerwekker [is] een systeem dat ertoe leidt dat in beginsel steeds geen of te weinig parkeerbelasting wordt betaald: de automobilist wordt immers pas gewaarschuwd als een scanauto wordt gedetecteerd. Die waarschuwing kan dus gedurende het gehele tijdvak dat de desbetreffende auto geparkeerd staat niet komen, en als die waarschuwing wel komt zal dat pas het geval zijn enige of geruime tijd na het parkeren van de auto. Daarmee wordt, ongeacht de bedoelingen van de individuele parkeerder, bewerkstelligd dat geen of te weinig parkeerbelasting wordt betaald.
Deze komt echt uit mijn tenen maar het tegenargument zou dan zijn dat je nou eenmaal een trigger moet hebben om “hee je moet betalen” te sturen, en dat het detecteren van een scanauto daar een goede trigger bij is. Nee, is ‘m niet he? U gaat door voor de koelkast:
[A]ls een automobilist die gebruik wil maken van Parkeerwekker een auto parkeert in een betaald parkeren gebied, deze (a) de camera op de weg dient te richten en (b) de app Parkeerwekker dient in te schakelen. Dit laat zich niet verdragen met de stelling dat Parkeerwekker ertoe dient automobilisten die vergeten te betalen aan die betalingsverplichting te herinneren.
Want het hele punt van Parkeerwekker was dus dat je zelf die app activeert en een camera om je heen laat kijken. Hoe je enerzijds kunt vergeten de parkeer-app aan te zetten en anderzijds wel dat allemaal doen, daar ging men nooit op in. En dan zijn we verder snel klaar.

Arnoud

112.nl blijft ook in hoger beroep bij de Staat

112Vorige week besliste het Gerechtshof Amsterdam dat de domeinnaam www.112.nl bij de Staat mag blijven. Bram Heerink had deze domeinnaam lang geleden geregistreerd, maar vorig jaar had de Staat ineens bedacht dat zij een zwaarwegend belang hadden bij deze domeinnaam. In mei vorig jaar moest Heerink de domeinnaam afstaan aan de Staat. Dat vonnis is nu in hoger beroep bekrachtigd. Het is nog onduidelijk of het ministerie 112.nl in de toekomst gaat gebruiken, aldus Nu.nl.

Het Hof lijkt hier terug te gaan naar wat Hugenholtz de Utrechtse belangenafweging noemt: de eigenaar heeft slechts een gering belang bij de domeinnaam en de eisende partij juist een groot belang, dus de domeinnaam moet worden afgestaan (Passies/Gaos).

Een vordering toekennen puur op basis van deze belangenafweging zou niet snel moeten lukken. Er moet allereerst iets onrechtmatigs zijn gebeurd. Pas daarna kan eventueel worden besloten om een recht naar een ander over te laten gaan. Het Hof grijpt dan ook naar de al eerder bepleite figuur van ‘misbruik van bevoegdheid’ (art. 3:13 BW). Wie misbruik maakt van eigendoms- of andere rechten, kan teruggefloten worden. In het “Watertoren-arrest” uit 1936 werd bijvoorbeeld een man verboden een grote, niet-functionele watertoren te bouwen om daarmee zijn buurman dwars te zitten. Maar misbruik van bevoegdheid is wel zeer uitzonderlijk, en ik vind dat het Hof al te snel aanneemt dat Heerink misbruik maakte van de mogelijkheid www.112.nl te registreren.

De motivatie lijkt neer te komen op het feit dat Heerink geen belang had opgegeven om de domeinnaam te mogen gebruiken. Daar tegenover staat een zwaarwegend belang van de Staat om 112.nl te kunnen beheren, want “het publiek [zal] geneigd zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de Staat.” Het is mij niet duidelijk waarom. Zoals Chavannes al eerder opmerkte, wie een ambulance nodig heeft, bezoekt geen overheidswebsite. En wie voorlichting wil, zal de URL gebruiken die in de overheidsspotjes en folders genoemd wordt: sos112.nl (waar 112.nl nu naar doorlinkt, dus zelfs de Staat ziet weinig waarde voor 112.nl).

Maar zelfs als we aannemen dat heel Nederland op www.112.nl de officiële 112-site zou verwachten, dan nog mag dat geen reden zijn om www.112.nl maar over te zetten naar de Staat. Ook niet als de eigenaar er geen plannen mee heeft. Het gaat er immers niet om of de eigenaar er veel of weinig belang bij heeft, maar of deze redelijkerwijs niet deze domeinnaam had mogen claimen. En dat is wel even een strengere eis dan “u doet er niets mee, dus geef maar af”.

Anton Ekker van Solv zegt nog:

Hoewel dit oordeel op zichzelf begrijpelijk is, dient de rechter in domeinnaamzaken mijns inziens terughoudend te zijn met het toewijzen van een vordering tot overdracht op basis van een belangenafweging. De regelgeving met betrekking tot domeinnamen voorziet immers in welomschreven uitzonderingen op het “wie het eerst komt, die het eerst maalt”-beginsel waar de houder zich op beroept. Opvallend is dan ook dat het Hof hier weinig over zegt.

Arnout Veenman hoopt op een gang naar de Hoge Raad door Heerink.

Dat zou geweldig zijn, want zover ik weet heeft de Hoge Raad tot nu toe nog geen uitspraken gedaan in domeinnaam geschillen en die jurisprudentie kunnen we dus goed gebruiken!

Wat vinden jullie? Had Heerink destijds moeten weten dat hij de Staat grote schade zou toebrengen zonder enig eigen nut of noodzaak om www.112.nl te moeten hebben? Of had de Staat gewoon moeten betalen om deze zoveelste slordigheid met domeinnamen recht te zetten?

Arnoud

Huizenzoekmachine Jaap mag toch doorgaan met overnemen

Donderdag won huizenzoekmachine Jaap.nl haar hoger beroep tegen de stichting Baas in eigen Huis. Jaap mag nu dus weer vrolijk gaan overnemen van huizensites, behalve bij die makelaars die daar bij Jaap tegen protesteren.

In augustus moest Jaap stoppen met overnemen van teksten en foto’s van te koop staande huizen van makelaarsites. Een intrigerend vonnis, waarin het beeldcitaatrecht tot op de pixel werd vastgelegd en de geschriftenbescherming flink werd opgerekt. Maar dat is nu allemaal niet langer geldend recht.

Jammer. Vooral omdat het vonnis niet werd herzien, en het gerechtshof ook niet met een eigen regel over wat je wel en niet mag overnemen kwam. Het vonnis werd namelijk vernietigd omdat die stichting een class action zaak oftewel een groepsactie was begonnen, terwijl ze niet aan de eisen (3:305a BW) hadden voldaan.

De stichting kwam namelijk op namens het “gemeenschappelijk belang van makelaars”. Dat mag, maar dan moeten die wel een gemeenschappelijk belang hebben natuurlijk. Jaap kon echter laten zien dat ruim een derde van alle makelaars geen enkel bezwaar had tegen overname. Weliswaar slechts 5% van de NVM makelaars (want uiteraard gaat het vooral om overnemen van Funda), maar toch.

Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat Baas in Eigen Huis, die zegt “in de bres te springen” voor de auteursrechten van alle makelaars, dus zonder onderscheid naar voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa, opkomt voor gelijksoortige belangen in de zin van artikel 3:305a BW.

Kortom, je mag alleen een groepsactie beginnen als de groep achter je staat. Of beter gezegd als je minstens kunt aangeven welk deel van de groep achter jou staat. En dat had de stichting niet gedaan. Die vond het Jaap’s taak om toestemming te gaan vragen bij elke individuele makelaar. Het Hof zag dat anders: waarom zou de stichting niet binnen haar achterban de leden kunnen zoeken die tegen overname door Jaap zijn, en dan namens hen de vordering instellen?

Nou ja, gelukkig hebben we de Gaspedaal-zaak nog. En natuurlijk het Zoekallehuizen-arrest van 2006.

Lex Bruinhof verwacht ongetwijfeld een vervolg.

UPDATE (10 januari): en er is een vervolg, de stichting heeft volgens NU.nl een nieuw proces gestart waarin zij uitsluitend boze makelaars vertegenwoordigt:

De stichting zegt na deze uitspraak 1650 steunbetuigingen van makelaars verzameld. Daarmee hoopt de stichting wel gezien te worden als dé vertegenwoordiger van makelaars. Jaap zegt het kort geding, dat vrijdag dient in Alkmaar, met vertrouwen tegemoet te zien. “Ook wij krijgen veel steunbetuigingen binnen”, zegt een woordvoerder. De site wijst op het belang van een transparante woningmarkt.

Arnoud