Een wikipagina over “zwartjoekels”, mag dat?

| AE 2472 | Uitingsvrijheid | 47 reacties

wakkerpedia.pngBij het onvolprezen Retecool las ik woensdag een berichtje over de inmiddels zes maanden oude Wakkerpedia, de de wiki voor onderbuikend Nederland. RC lanceerde deze in september vorig jaar bij wijze van satire op onder meer de Wikipedia-poging van Rita Verdonk. Doel was elk lemma te vullen met ‘pareltjes’ uit de onderbuikcomments bij onder meer Telegraaf.nl en AD.nl.

Natuurlijk krijg je dan ook wat minder frisse lemma’s, zoals over ‘zwartjoekels‘ en Marokkanen. Het lemma is geheel in stijl met de geciteerde reacties tamelijk grof en negatief over die bevolkingsgroepen, maar dat is logisch als je een wiki opzet waar je de onderbuik in kaart wil brengen.

Het Meldpunt Discriminatie Internet dacht daar anders over en stuurde eind oktober een boze mail naar de beheerder: men achtte deze lemma’s in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. RC stuurde een uitgebreid betoog met toelichting:

De Wakkerpedia wiki is bedoeld om een satirische spiegel voor te houden aan de politiek mondige Nederlandse burgers. Hiervoor brengen wij de meningen en het maatschappelijk wereldbeeld van de gemiddelde ontevreden Nederlander in kaart. … Daarbij is het onvermijdelijk dat wij gemene, hardvochtige, en vaak beledigende opinies boven water brengen. De pagina ‘Zwartjoekels’ is er daar dus een van. Het omschrijft de racistische mening van de spreekwoordelijke “ome Krelis” die bijna iedere autochtone Nederlander wel heeft, en die op familiefeestjes ongevraagd aan iedereen vertelt waar ‘het’ op staat, “want dit mag je over negers niet zeggen”.

Spijker, kop, raak, zoals dat heet. Een debat over het huidige politieke klimaat is zeer relevant en actueel, en mag dan ook op het scherpst van de snede gevoerd worden. Inclusief tendentieus en schokkend taalgebruik – zeker in gevallen als deze, waarbij het nu juist gáát om het schokkende taalgebruik.

Het MDI ging echter niet inhoudelijk in op een en ander, maar hield het bij “Tot op heden heeft u de uiting niet van uw website verwijderd. Het MDI blijft van mening dat de uiting als strafbaar moeten worden beschouwd.” en een uitleg over artikelen 137c t/m 137g van het Wetboek van Strafrecht.

Na de laatste reactie van RC -met enig souffleren van ondergetekende met daarin onder meer

Onze motivatie moet u duidelijk maken dat onze opzet geenszins gericht is op discriminatie. Daarom kan er geen sprake zijn van overtreding van 137c. Ik wijs u erop dat, als u desondanks aangifte gaat doen, u daarmee zelf strafbaar bent door een aangifte te doen van iets waarvan u nu weet dat het niet strafbaar is.

leek het stil, maar het jaarverslag van het Meldpunt vermeldde ineens tóch dat er aangifte was gedaan:

In oktober 2010 ontving het MDI een melding over een variant op de populaire website Wikipedia. Op deze website heeft de gebruiker, net als bij Wikipedia, de mogelijkheid om via zoektermen op verschillende pagina’s te komen. Zo is er onder andere een pagina over “Zwartjoekels”: “Zwartjoekels doen bij voorkeur de hele dag niets en leven van onze belastingcenten,” en een pagina over Marokkanen: “Criminele gluiperds uit het Rifgebergte die het hebben voorzien op onze belastingcenten, onze spullen en ons land. Deze rifaapjes zijn altijd in het bezit van twee of meerdere paspoorten “. Deze en vele andere uitingen werden door het MDI als strafbaar beoordeeld en er werd vervolgens een verzoek tot verwijdering voor deze uitingen verstuurd. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is er aangifte gedaan.

Die aangifte was duidelijk kansloos want er is niets mee gebeurd. Het is bijzonder frustrerend om te zien dat een duidelijk satirisch opgezette site die inhoudelijk de discussie wil aangaan, zo weggezet wordt in het jaarverslag van de antidiscriminatieclub. Je krijgt toch haast zin om echt die aangifte van valse aangifte te gaan doen.

Arnoud<br/> Disclaimer: ik ben sponsor van Retecool’s Foto Fuck Vrijdag.