Een wikipagina over “zwartjoekels”, mag dat?

wakkerpedia.pngBij het onvolprezen Retecool las ik woensdag een berichtje over de inmiddels zes maanden oude Wakkerpedia, de de wiki voor onderbuikend Nederland. RC lanceerde deze in september vorig jaar bij wijze van satire op onder meer de Wikipedia-poging van Rita Verdonk. Doel was elk lemma te vullen met ‘pareltjes’ uit de onderbuikcomments bij onder meer Telegraaf.nl en AD.nl.

Natuurlijk krijg je dan ook wat minder frisse lemma’s, zoals over ‘zwartjoekels‘ en Marokkanen. Het lemma is geheel in stijl met de geciteerde reacties tamelijk grof en negatief over die bevolkingsgroepen, maar dat is logisch als je een wiki opzet waar je de onderbuik in kaart wil brengen.

Het Meldpunt Discriminatie Internet dacht daar anders over en stuurde eind oktober een boze mail naar de beheerder: men achtte deze lemma’s in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. RC stuurde een uitgebreid betoog met toelichting:

De Wakkerpedia wiki is bedoeld om een satirische spiegel voor te houden aan de politiek mondige Nederlandse burgers. Hiervoor brengen wij de meningen en het maatschappelijk wereldbeeld van de gemiddelde ontevreden Nederlander in kaart. … Daarbij is het onvermijdelijk dat wij gemene, hardvochtige, en vaak beledigende opinies boven water brengen. De pagina ‘Zwartjoekels’ is er daar dus een van. Het omschrijft de racistische mening van de spreekwoordelijke “ome Krelis” die bijna iedere autochtone Nederlander wel heeft, en die op familiefeestjes ongevraagd aan iedereen vertelt waar ‘het’ op staat, “want dit mag je over negers niet zeggen”.

Spijker, kop, raak, zoals dat heet. Een debat over het huidige politieke klimaat is zeer relevant en actueel, en mag dan ook op het scherpst van de snede gevoerd worden. Inclusief tendentieus en schokkend taalgebruik – zeker in gevallen als deze, waarbij het nu juist gáát om het schokkende taalgebruik.

Het MDI ging echter niet inhoudelijk in op een en ander, maar hield het bij “Tot op heden heeft u de uiting niet van uw website verwijderd. Het MDI blijft van mening dat de uiting als strafbaar moeten worden beschouwd.” en een uitleg over artikelen 137c t/m 137g van het Wetboek van Strafrecht.

Na de laatste reactie van RC -met enig souffleren van ondergetekende met daarin onder meer

Onze motivatie moet u duidelijk maken dat onze opzet geenszins gericht is op discriminatie. Daarom kan er geen sprake zijn van overtreding van 137c. Ik wijs u erop dat, als u desondanks aangifte gaat doen, u daarmee zelf strafbaar bent door een aangifte te doen van iets waarvan u nu weet dat het niet strafbaar is.

leek het stil, maar het jaarverslag van het Meldpunt vermeldde ineens tóch dat er aangifte was gedaan:

In oktober 2010 ontving het MDI een melding over een variant op de populaire website Wikipedia. Op deze website heeft de gebruiker, net als bij Wikipedia, de mogelijkheid om via zoektermen op verschillende pagina’s te komen. Zo is er onder andere een pagina over “Zwartjoekels”: “Zwartjoekels doen bij voorkeur de hele dag niets en leven van onze belastingcenten,” en een pagina over Marokkanen: “Criminele gluiperds uit het Rifgebergte die het hebben voorzien op onze belastingcenten, onze spullen en ons land. Deze rifaapjes zijn altijd in het bezit van twee of meerdere paspoorten “. Deze en vele andere uitingen werden door het MDI als strafbaar beoordeeld en er werd vervolgens een verzoek tot verwijdering voor deze uitingen verstuurd. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is er aangifte gedaan.

Die aangifte was duidelijk kansloos want er is niets mee gebeurd. Het is bijzonder frustrerend om te zien dat een duidelijk satirisch opgezette site die inhoudelijk de discussie wil aangaan, zo weggezet wordt in het jaarverslag van de antidiscriminatieclub. Je krijgt toch haast zin om echt die aangifte van valse aangifte te gaan doen.

Arnoud<br/> Disclaimer: ik ben sponsor van Retecool’s Foto Fuck Vrijdag.

48 reacties

 1. Was er niet een vrij bekend boek waarbij je meekijkt door de ogen van de hoofdpersoon, die een ontzettende racist is?

  Is racisme in elke context strafbaar? Racisme is het onderscheid maken tussen rassen, en dat kan net zo goed positief (bedoeld) zijn. Niemand zal me aanklagen als ik zeg dat aziaten goed zijn in wiskunde, maar is het strafbaar?

  Oftewel, moet er gekeken worden naar de context voor je het strafbaar kan verklaren, of is het strafbaar maar wordt het op basis van de context veelal gedoogd?

 2. Haha ik kende deze site niet eens, geniaal. Er zijn wel eens momenten dat ik voor mijn plezier naar de Telegraaf toesurf om te kijken wat Henk en Ingrid die dag weer te klagen hebben in de comments.

  Even iets meer ontopic: als ex-moderator op een groot voetbalforum ben ik ook wel eens in contact geweest met mensen van het MDI, vooral wanneer het om de strafbaarheid van termen als ‘joden’ ging. Mijn ervaring is dat ze wel degelijk inhoudelijk de discussie aangaan, ik vind het dan ook wat vreemd dat het in dit geval niet is gebeurd.

 3. Kijk ook eens naar

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=av2201

  Bij erg specifiek, courant “debat” (Amsterdamse politica, Passion of the Christ) worden uitingen daar door de rechter ge?xcuseerd maar meer algemene niet, met de toelichting

  Hieraan doet niet af dat verdachte heeft verklaard dat hij geen opzet heeft gehad om homoseksuelen te beledigen en slechts een humoristische en niet serieus te nemen stuk heeft willen schrijven, nu hij welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij deze groep met voornoemde uitlatingen onverschoonbaar zou beledigen. Daarbij speelt een rol dat het voor de gemiddelde bezoeker van de internetsite niet zonder meer duidelijk is dat, ondanks de satirisch bedoelde opzet van de internetsite als geheel, deze specifieke passages over homoseksuelen niet serieus genomen dienen te worden.

  In principe is, hoe summier dan ook, het MDI ook ingegaan op het verweer van WakkerPedia door een kleine opmerking ergens in de mail dat context wat hen betreft niet relevant was en dat is precies wat bovenstaande uitspraak ook lijkt te zeggen — de context van een algemene satirische website is niet voldoende, in de zin dat “goede bedoelingen” niet voldoende zijn. Je hebt volgens die rechter ook de verantwoordelijkheid er in enige mate voor te zorgen dat je niet serieus genomen kan worden; de WakkerPedia site is zeer specifiek in nergens expliciet maken dat het satire is en als zodanig kunnen ze volgens mij dus wel eens een probleem hebben.

  (opgelet: ik heb niks tegen WakkerPedia of Retecool; ik denk alleen dat het juridisch wat genuanceerder ligt dan Arnoud doet voorkomen).

 4. Die aangifte was duidelijk kansloos want er is niets mee gebeurd. Het is bijzonder frustrerend om te zien dat een duidelijk satirisch opgezette site die inhoudelijk de discussie wil aangaan, zo weggezet wordt in het jaarverslag van de antidiscriminatieclub. Je krijgt toch haast zin om echt die aangifte van valse aangifte te gaan doen.

  Doen!

 5. Dank Ren?. Je link werkte niet maar deze doet het wel. Het klopt, alleen maar zeggen dat iets satirisch bedoeld is, is niet genoeg. Uit de uiting zelf (en de context) moet de satire duidelijk naar voren komen. En dan nog moet je uitkijken dat je niet ‘onnodig’ grievend bent.

  De politierechter heeft in die zaak heel keurig en genuanceerd per uiting gekeken of deze wel of niet door de beugel kon. Dat zou het MDI ook moeten doen.

  Zelf vind ik dat als je de WakkerPedia openslaat je meteen moet snappen dat dit satire is. Het opent al met

  Deze site is bedoeld voor al die Wakkere Nederlanders die zo hard werken dat ze geen tijd overhouden om alle toneelstukjes in Den Haag te volgen. Om toch snel een mening klaar te kunnen hebben, worden op deze site alle politieke, maatschappelijke en anderszins belangrijke zaken over Nederland op een rijtje gezet.
  en die tekst is toch moeilijk te zien als introductie voor een serieuze encyclopedie.

  Het Amerikaanse Conservapedia (waar WakkerPedia op parodieert) heeft geen enkele disclaimer of toelichting – die site is serieus bedoeld dus. Maar onder Amerikaans recht mag je alles zeggen (behalve “brand!” als er geen brand is of “doodschieten die kerel” als je publiek wapens bij zich heeft).

 6. En hoe zit het in deze context met die amerikaanse klassieker van Mark twain? In de originele Tom Sawyer wordt steevast gesproken over niggers, een term die in die tijd nog gebruikelijk was en door niemand aanstootgevend werd bevonden. Maar het geeft wel een duidelijk beeld van hoe in die tijd naar afrikanen werd gekeken. Ik heb begrepen dat in de jongste vertalingen dit woord is vertaald met een minder controversiele term. Is dit nu voorkomen van discriminatie, geschiedvervalsing of verminking van een literair werk?

  Ik ben er nog niet over uit maar dit soort punten zijn zelden of nooit zwart wit. Ik zou graag zien dat je die aangifte van valse aangifte doet maar ik ben wel benieuwd naar de uitspraak want ik vrees dat die vooraf geenszins vast staat.

 7. Het probleem met satire is dat dit niet voor iedereen herkenbaar is. Laagopgeleiden zullen dit veel moeilijker herkennen. Probleem maar eens uit te leggen hoe je satire herkent. Het zou een prima Turing test zijn 🙂 Daar komt bij dat de ‘Ome Krelis’ die op de pagina belandt het mogelijk wel in grote lijnen het eens is met veel van de lemma’s. Het gros van de samenleving is bepaald niet hoger opgeleid. Terug naar de strafrechtelijke kant, indien het sec strafbaar is om inderdaad de bedoeling te hebben te discrimineren dan is vervolging van WakkerPedia kansloos maar wellicht is het uhm kuch ‘maatschappelijk onzorgvuldig’ gezien het voorgaande. Aanzetten tot haat zou wellicht meer kans hebben 🙂

 8. @8 (mezelf)

  Hier een citaat uit het arrest van Ertan, beperkt tot feit 1 (Belediging van Verdonk). Dit zou RC dus zomaar ook kunnen overkomen.

  De context waarin de bewoordingen voorkomen, ontneemt het beledigend karakter daaraan niet, noch valt in te zien dat een en ander satire of overdrijving betreft, waardoor het beledigend karakter aan de bewoordingen is komen te ontvallen, zoals de raadsman heeft betoogd. Daarbij weegt mee dat de beledigende tekst aan het eind van de open brief is opgenomen, daarmee in geen enkel verband staat, geen informatie biedt, geen inhoudelijke kritiek op het functioneren van de toenmalige Minister van Vreemdelingenzaken inhoudt en ook niet uitnodigt tot discussie en/of debat, terwijl het hof ook overigens geen satirisch gehalte in de bewoordingen ???ook niet in samenhang met de voorgaande tekst uit de open brief- heeft kunnen ontdekken. Verdachte heeft deze bewoordingen op zijn weblog op het internet geplaatst en was zich naar eigen zeggen bewust van de provocerende toonzetting. Ook het opzet is daarmee bewezen.

 9. Zelf vind ik dat als je de WakkerPedia openslaat je meteen moet snappen dat dit satire is. Het opent al met

  Evident vind het MDI dat niet. Dat is het probleem met subjectieve zaken als satire. Als het standpunt heeft ver van je af staat zie je meteen dat het satirisch is. Als dergelijke standpunten (hoe verwerpelijk ook) meer overeenkomen met je eigen denkpatronen dan zie je helemaal geen satire maar wordt je juist bevestigd in de denkwijze en zie ja daarin eerder ondersteuning voor je eigen standpunten. Daarom doen sites over samenzweringstheorieen het ook zo goed op het internet. Het is vrijwel allemaal onzin maar als je erheen gaan om een samenzwering te zien dan is het bevestigend voor je denken.

  Satire is daarom op het internet een heel slecht werkende vorm van communicatie. Satire werkt heel goed live en liefst in een groep omdat dan de reactie van de groep (bv gelach) de satirische context veel explicieter maakt ook voor degene die over de satirische aard van de tekst twijfelen. Bij uitstek dus geschikt voor stand-up comedy maar veel minder voor internet.

  Een ander vervelend punt is dat soms de satirsche context blijkt uit de hele opzet van de site terwijl mensen vaak rechtstreeks naar subpagina’s gaan en dan de hele context niet meer zien.

 10. GeenCommentaar heeft ook een aanvaring met het MDI gehad, over een stuk op ons open podium. ( http://www.geencommentaar.nl/2010/12/04/invloed-van-israel-in-nederland/ )

  We vonden de inhoud van het stuk onkies, maar niet meer discriminerend dan wat (helaas) gangbaar is, en wilden eerst een uitgebreide uitleg van het MDI. Na wat discussie kwam het erop neer dat het had gemogen als het een column was, maar dit was geen column, want het verscheen niet regelmatig.

  Uiteindelijk maar heel flauw de complete mail van het MDI erin gepaste, waarin zo goed als de hele bijdrage wordt geciteerd.

 11. “Een ander vervelend punt is dat soms de satirsche context blijkt uit de hele opzet van de site terwijl mensen vaak rechtstreeks naar subpagina???s gaan en dan de hele context niet meer zien.”

  Onder elke bladzijde van Wakkerpedia staat een link “voorbehoud”die keurig wijst naar een bladzij waar duidelijk over het satirisch karakter wordt gesproken.

 12. Mja beetje raar hoor, de teksten en of je meteen kunt merken dat het satire is daargelaten, het logo zelf lijkt mij al een behoorlijke hint.

  De letters staan schots en scheef, de naam zelf is ook al een duidelijke verwijzing naar wakker nederland, en dan staat er nog “door retecool.nl” onder, wat toch wel een redelijk bekend entertainment blog is.

  Net even opgezocht, volgens wikipedia zelfs het 4de grootste blog van nederland. Mag misschien niet iedereen in nederland of bij het MDI dat kennen, maar ik zou toch zeggen dat het dan onder internettend nederland wel als algemeen bekend gezien mag worden. http://en.wikipedia.org/wiki/Retecool

 13. De dunne scheidslijn tussen grappen en foute grappen…

  Ik heb verder niet naar de web-pagina in questie gekeken, moet ik eerlijk toegeven. Maar ook zonder dat kun je zeggen dat het te gemakkelijk is om alle bezwaren weg te wuiven met het antwoord “Je kunt toch wel tegen een grapje?”

  Dat geldt zeker ook voor satire. Wie aan satire wil doen heeft domweg de verantwoordelijkheid om daarbij zorgvuldig te zijn. En kan ook verwachten dat hij/zij daar verantwoording over af moet leggen. Maar dat lijkt me verder geen probleem, als je zorgvuldig bent geweest. Dat moet lukken… toch? 😉

 14. De afwezigheid van enige actie vanuit het OM de afgelopen maanden richting Retecool lijkt me bewijs genoeg dat RC zorgvuldig is geweest

  Bewijs uit het ongerijmde…

  Alsof jij niet weet zou zijn dat het OM sowieso 80% van alle zaken laat zitten omdat ze er simpel weg geen tijd voor hebben.

 15. Zoals ik het zie hebben wij geprobeerd om een satire voor grote mensen te maken. Een literair werk qua vormgeving, niet qua pretenties. Dus er hoeven geen leeswijzers, lachbanden of soortgelijke intellectuele zijwieltjes aan worden gemonteerd. Dat was 30 jaar geleden bij Koot & Bie’s “Tegenpartij” sketches ook niet nodig, dus waarom nu wel? Vanwege 30 jaar bedroevend slecht onderwijs soms?

  De WakkerPedia is geen opiniesite zoals Hoeiboei en geen publieke nieuwssite zoals telegraaf.nl. Ook begaan wij niet de fout om uit de naam van een bestaand persoon beledigingen op te schrijven, zoals Het Periodiek Internetsysteem dat uit naam van EO-er Andries Knevel deed. Dus ik vind het een onredelijke eis dat wij ons uiterste best zouden moeten doen om niet serieus genomen te worden. (Wist je dat de Landover Baptist Church nep is? Echt waar, joh! Dat dit in Amerika zomaar mogelijk is!)

  In Westerse rechtstaten en Nederland staat het trouwens iedere burger of organisatie vrij om een rechtszaak aan te spannen, ook als dat voor eigen gewin is. Gezien de toon van hun rapportages lijkt het er sterk op dat het MDI alleen daarmee bezig is. Er zijn genoeg klachten over de werkwijze van het MDI verzameld om dat aannemelijk te maken: die club leest wat zij willen lezen en procederen er lustig op los, op kosten van de samenleving (Henk & Ingrid hebben soms gewoon gelijk). Het lijkt me dus niet zinvol om ons tegen dat soort beroepsquerulanten proberen in te dekken door de WakkerPedia op voorhand te verpesten.

  @17, ik ben hier te gast en ik zal me inhouden, maar als jij maar wat loopt te vinden, mag je wat je gevonden hebt lekker voor je houden.

  /Verantwoording afleggen…het is hier geen democratie!

 16. Wat dan wel weer typisch is: De dagelijkse standaard, die op sargasso d’r van langs krijgt dat ze een plek zijn voor racisme, zie ik dan weer niet terug in dat jaarverslag.

  Zou dat heel, heel mischien iets te maken hebben met iets als ‘choose your battles’? Dat het MDI zo laf is om niet DDS, de telegraaf of GS aan te pakken omdat ze weten dat ze die een maatje te groot zijn?

  En voor het MDI: ga echte racisten aanklagen.

 17. De handelswijze van het MDI doet me een beetje denken aan een niet al te best ontworpen webcontent filter.

  Het bekendste voorbeeld daarvan is wellicht het bekende geval van de gebruiker die melding maakte van “being prevented from accessing his own high school’s Web site from his own high school’s library. Carroll High School adopted filtering software which blocked “all questionable material.” This included the word “high.”

  Anders gezegd: de betekenis van taalgebruik is context-afhankelijk. Zonder meer een of meer woorden als bezwaarlijk aanmerken is erger dan zinloos – het gaat om de algehele context die de betekenis ervan bepaalt. Het MDI lijkt dit niet alleen te willen begrijpen en stelt dat het gebruik van een woord als “zwartjoekels” per s? discriminatie is ongeacht de satirische context die het tegendeel beoogt, maar heeft ook de hersenloze koppigheid van een contentfilter dat in staat is tot niets anders dan het botweg afkeuren van alles waarin een bepaald woord voorkomt.

  Is het gebruik van het woord “raamambtenaren” als beledigend aan te merken?

 18. “Famous last words.”

  Waarom? Wat ik zeg hangt niet van die pagina of van de inhoud ervan af. Het is slechts een overweging naar aanleiding van de discussie hier.

  Ik sluit zeker niet uit dat de vereiste zorgvuldigheid inderdaad is toegepast. Dat zou heel goed kunnen. En in dat geval kan dat ook wel aangetoond worden, schat ik.

 19. Overigens begrijp ik de “paniek” niet helemaal. Als dit inderdaad zorgvuldige satire is, dan heb je immers alle troeven en moet je de hand gewoon tot de laatste kaart uitspelen. Het is per slot van rekening gratis publiciteit voor de goede zaak. Precies wat je wilde bereiken.

  (Ik weet zeker dat de heren van Kooten en de Bie daar wel raad mee hadden geweten, om maar eens een dwarsstraat te noemen. 😉

 20. @hans:

  Waarom?

  Vergelijk: ‘ik heb niet naar de betreffende pagina’s gekeken maar ik heb wel een mening en dat is dat het heel erg is/moet kunnen/dat mensen moeten nadenken voor ze iets posten’.

  Neem dan even de moeite om je d’r in te verdiepen, voor je iets post. In plaats van dat je open deuren in gaat trappen. En verder wat monade al eerder zei.

  Overigens begrijp ik de ???paniek??? niet helemaal.

  Nou, ik wel. Als het daadwerkelijk voor de rechter komt, dan moet je een verweer hebben, tijd d’r in investeren, etc, etc. Ik weet niet of je je dat kan voorstellen, maar d’r zijn ook mensen die niet voor de lol procederen of aangeklaagd willen worden.

  Daarnaast heb je nog het soort issues dat je NAW-gegevens op straat komen te liggen. Niks zo tof als prominent op GS staan dat de man achter wakkerpedia in werkelijkheid Jan Klaassen uit roelofsarendsveen is, samen met nog twee figuren uit utrecht en amsterdam.

 21. Ja hoor eens, was het nu satire of niet?

  Satire is geen vrijblijvende grappigheid. Satire heeft een doel. Je wilt er toch iets mee bereiken? Het is toch de moeite waard?

  Peanuts, dat het je tijd kost of dat je naam openbaar wordt. Het is juist een kans. Grijp ‘m!

 22. Satire is geen vrijblijvende grappigheid.

  Joh. Iets posten op internet is ook niet vrijblijvend. Hoe zou jij het vinden als je voor je reacties in dit topic een dagvaarding in je bus vindt, omdat het kan zijn dat iemand zich aangesproken voelt door jouw reacties? Je weet toch dat iets publiceren op internet niet vrijblijvend is? Dan had je eerst maar na moeten denken.

 23. Ehm… hoe ik het zou vinden?

  Volgens mij had ik het al gezegd, maar als ik een satirische site zou hebben gemaakt en daarvoor een dagvaarding kreeg, dan zou ik dat in de eerste plaats zien als een gouden kans voor de publiciteit die ik toch al zocht.

  Misschien moet je op dat moment wel wat steun gaan zoeken om dat effectief te kunnen doen. Maar zelfs als je de rechtszaak verliest dan nog zal het door de positieve publiciteit die je er omheen kunt genereren, als je het een beetje slim aanpakt, voor de goede zaak winst zijn.

  En je bent hier toevallig op een plek waar je de juridische (on)mogelijkheden van zoiets zou kunnen bespreken. En misschien zelfs wel waar je die steun kunt vinden.

 24. @Hans veel mensen zijn het gewoon ontzettend beu dat er organisaties en bedrijven zijn die om elk euveltje naar de rechter stappen om “hun” gelijk te halen. De reacties hier op dit blog durf ik voor een groot gedeelte wel aan dit phenomeen te koppelen, het gedrag van MDI volgt immers de symptonen van dit maatschapelijk probleem.

  Uiteraard moet voor iedereen de weg naar de rechter openstaan, en uiteraard kun je met humor ook te ver gaan. Maar men* is het gewoon beu dat de eerste stap om dit op te lossen tegenwoordig de rechter is. Simpelweg om dat organisaties en bedrijven daar gewoon sterker staan en eerder hun zin krijgen.

  • Mijn interpretatie van wat ik denk dat het onderliggende negatieve gevoel hierbij is. Probeer niet echt voor iedereen te spreken.
 25. @Erik

  Dat begrijp ik inderdaad en misschien is het idee waarmee Arnoud z’n blog post afsluit daarom nog helemaal niet zo gek.

  Maar een ander moderne “ziekte” is om altijd en overal maar meteen te roepen “Moet kunnen, dat is immers vrijheid van meningsuiting!” Vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed en ik zou er niet graag iets aan af doen. Maar het ontslaat je er niet van om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je zegt. Juist omdat we vrijheid van meningsuiting hebben moet je ook altijd aangesproken kunnen worden op wat je zegt.

  (Ik volg de redenatie dat politici dat minder zouden hoeven trouwens ook totaal niet. Meer, zou ik juist zeggen. Maar goed dat is een ander verhaal.)

  En al helemaal als het dan satire moet heten. Natuurlijk sta je dan voor wat je doet en wat je zegt. Dus dat huilie huilie wat ik in deze draad hoor is wat mij betreft volstrekt misplaatst.

 26. Dus dat huilie huilie wat ik in deze draad hoor

  Mensen die hun vocabulaire letterlijk van wakkerpedia halen hoef je IMO sowieso niet serieus te nemen.

  Overigens vind ik jouw uitspraak wel amusant, want juist ter rechterzijde wordt er veel ‘huilie huilie’ gedaan over de aanhouding van Nekschot. Terwijl dat –in jouw optiek– gewoon een logische consequentie was van z’n tekeningetjes en z’n anonimiteit.

 27. Van de 37 reacties gaan er 11 over Hans en wat hij (of zij) allemaal niet zou gaan doen als hij (of zij) iets gemaakt zou hebben, gesteld dat hij (of zij) dat zou kunnen. Lekker boeiend.

  Kan deze discussie weer terug naar onderwerpen die wél het bespreken waard zijn, zoals bijvoorbeeld de legitimiteit en het nut van het MDI, of meer algemener, de vrijheid om het lompe taalgebruik en het politieke wereldbeeld van het Nederland van nu aan de kaak te mogen stellen?

  En Arnoud, zou je serieus een aangifte tegen het MDI adviseren? Lijkt me kansloos, behalve als je van publiciteit houdt.

 28. Een aangifte tegen het MDI op grond van valse aangifte is inderdaad niet echt kansrijk: je moet dan bewijzen dat om er feiten of gegevens opzettelijk onjuist voorgesteld zijn of dat het strafbaar feit helemaal niet heeft plaatsgevonden. Het MDI kan zeggen dat de feiten juist zijn (het lemma st?nd er immers) en dat zij oprecht van oordeel waren dat deze discriminerend zijn.

  Ietsiepietsie haalbaarder zou een civielrechte kort geding tegen het MDI zijn wegens smaad, omdat ze in hun jaarverslag de eer en goede naam van Retecool beschadigen door het te doen voorkomen alsof jullie gewoon een haatzaaisite zijn. Eis rectificatie en schadevergoeding van 500 euro, te doneren aan een of andere organisatie die pro-meningsuiting is.

 29. Ha! en omdat Retecool en WakkerPedia niet rechtstreeks worden genoemd in het jaarverslag is zo’n kort geding natuurlijk geen uitgemaakte zaak.

  Ik denk dat het MDI deze aangifte, net als waarschijnlijk vele andere in hun jaarlijstje, gebruikt om hun noodzakelijkheid en hun nut aan te tonen. Om dat aan de kaak te stellen heb ik geen tijd voor en geen zin in. Zulke clubjes houd je toch.

 30. @gronk

  Ik wilde de Wakkerpedia nu juist wel serieus nemen. Maar ik krijg zo langzamerhand steeds meer de indruk dat dat niet de bedoeling is. Jammer.

  En voor alle duidelijkheid, wat “ter rechterzijde” gebeurt heb ik weinig affiniteit mee.

 31. In dit topic en de reacties over en weer tussen Hans en enkele anderen ontwaar ik iets ironisch. Wakkerpedia probeert door middel van satire aan te kaarten dat er veel Nederlanders zijn (Henk en Ingrid) die op een nogal onbehouwen manier aan het publieke debat deelnemen. Een verwijt dat aan Henk en Ingrid zou kunnen worden gemaakt (maar door Wakkerpedia hooguit impliciet wordt gemaakt), is dat zij op sites als die van de Telegraaf maar hard, onbehouwen en anoniem lopen te blaffen en zich verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting om zichzelf te vrijwaren of gevrijwaard te voelen van verantwoordelijkheid voor hun veelal botte en mogelijk nodeloos grievende uitingen.

  Hans geeft vervolgens aan dat in algemene zin Wakkerpedia wel de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor haar uitingswijzen en in staat moet zijn te verdedigen waarom de vorm van satire die zij heeft gekozen zelf geen discriminatie inhoudt en, misschien voor extra punten, waarom juist deze vorm van satire een grappige, leuke manier is om iets van belang in het publieke debat aan te kaarten. En dat als zij daar publiekelijk in zou slagen, het bereik en het effect van de actie waarschijnlijk alleen maar vergroot zou worden.

  Wakkerpedia en anderen schieten daarbij een beetje in het defensieve, waarbij het argument lijkt te zijn, ‘wij hoeven toch zeker geen intellectuele zijwieltjes aan onze uiting te monteren’. Het ironische is nu dat dit best wel lijkt op (maar, toegegeven, niet 100% identiek is aan) het verweer van Henk en Ingrid ‘ik mag toch zeggen wat ik wil in dit land’?

  Extra ironisch daarbij is dat een belangrijk verweer voor Wakkerpedia luidt dat iedereen toch moet snappen dat dit satire is, terwijl juist een in de satire besloten boodschap van Wakkerpedia lijkt te zijn dat er nogal veel mensen zijn in Nederland die heel veel dingen, waaronder waarchijnlijk ook de satirische aard van Wakkerpedia, juist niet (b)lijken te snappen. Als Wakkerpedia daarin gelijk heeft, of ten minste verantwoordelijkheid wil nemen voor dit standpunt, dan is het dus kennelijk juist wel nodig om voor het gros van de mensen ‘intellectuele zijwieltjes’ te plaatsen.

  En dan komt er nog een mooie uitsmijter: ‘komt dat misschien door 30 jaar slecht onderwijs in dit land’? Een nogal ongefundeerde uitspraak die erop lijkt te wijzen dat Henk-en-Ingritisme vrij besmettelijk is. Ik zou haast zeggen: ‘Nee joh, dat komt door al die zwartjoekels die sinds de jaren 70 ons land binnen zijn gekomen’.

  Nog even richting Hans: je zult het met me eens zijn dat grappen vaak/meestal niet grappig meer zijn als er verplicht direct een uitleg zou moeten volgen. Als een fout uitgevallen grap direct strafrechtelijk vervolgd zou (kunnen) worden, zou er ?berhaupt nog weinig te lachen zijn, dunkt me. Niet op alles dat moreel dubieus of zelfs verwerpelijk is, moet een strafrechtelijke straf staan. Precies de reden waarom MDI ook niet strafrechtelijk vervolgd zou moeten (kunnen) worden voor deze aangifte. Juist een blog waarbij de handelswijze en bestaansrecht van MDI publiekelijk aan de kaak wordt gesteld is veel geschikter. De verantwoording die jij vindt dat Wakkerpedia moet afleggen, moet dan ook geen strafrechtelijke zijn, maar hooguit een publieke, inhoudelijke. Wat mij de reden voor de reacties van de anderen lijkt, is dat je dit verschil niet (voldoende) duidelijk onderkent.

 32. Misschien ben ik daar dan onvoldoende duidelijk in. Maar dat het meldpunt dit aanmerkt als discriminatie vind ik ook onzinnig.

  Wat niet wegneemt dat satire om haar doel te bereiken toch echt meer moet zijn dan alleen maar “het omgekeerde zeggen van wat je bedoelt”. En dat je verschuilen achter anonimiteit nooit als doel mag hebben om je te onttrekken aan het nemen van de verantwoordelijkheid voor wat je zegt.

 33. @42, wij willen absoluut publiekelijk verantwoording afleggen over strekking van de inhoud, maar via een discussie, niet via een bot dreigement met strafvervolging van een zelfingenomen censuurclubje. Een standaardtactiek van het MDI is te suggereren dat zij op de stoel van de rechter zitten. Dat is niet het geval; dat is de rechter zelf. Het lijkt wel op een scène uit een Monty Pythonfilm, maar dan niet grappig.

  Nu sprekend voor mezelf, ik verzet me tegen het aanpassen van de vorm omdat iedereen alles zonder moeite zou moeten kunnen begrijpen. Vandaar mijn sneer naar het bedroevend slechte Nederlandse onderwijs van de afgelopen decennia. Als je het niet snapt, kun je het ons gewoon vragen. (Een andere gebruiker heeft nogal gepikeerd het lemma van ons voorbehoud aangepast, maar dat veranderen we wel weer.)

  Tenslotte, wij weten donders goed dat satire iets anders is dat het omgekeerde zeggen van wat je bedoelt. En ik weet ook dat jouw ironie niet de echte maar de Amerikaanse ironie is (like raaaiiiin, on a wedding day).

 34. Ik geloof dat iedereen het hier met elkaar eens is:-) Maar die opmerking over de Amerikaanse ironie – bedankt dat je dat verschrikkelijke nummer in mijn kop brengt en ja dat is ironisch bedoeld – snap ik niet. Wil je dat eens uitleggen?:-)

 35. @Bram Heerink, quote: ‘Laagopgeleiden zullen dit veel moeilijker herkennen.’

  Ik neem aan dat u die stelling kunt onderbouwen met resultaten van enig deugdelijk onderzoek?

  Het kunnen/mogen volgen van een hoge(re) opleiding is niet hetzelfde als het ook kunnen begrijpen of doorgronden van zaken buiten hetgeen waarvoor iemand is opgeleid.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.