Algemene voorwaarden Planet Internet niet bindend

Internetprovider Planet biedt haar algemene voorwaarden op de verkeerde manier aan, waardoor een klant deze bij de rechter ongeldig kan laten verklaren. Tot deze opmerkelijke conclusie komt Steven Ras van ICTRecht in zijn rubriek op ISPam.nl. De vraag van deze week was: Hoe stel je algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking?

Kort gezegd moet je algemene voorwaarden vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigen. Ja, op papier. De uitzondering is bij elektronische overeenkomsten. Dan is het genoeg om ze elektronisch beschikbaar te stellen. Maar daarbij geldt dan wel de extra eis dat de wederpartij de algemene voorwaarden op kan slaan. En daar gaat Planet de fout in:

Planet Internet maakt de algemene voorwaarden toegankelijk middels een tekstveld. Daarmee is aan het eerste vereiste voldaan. De wederpartij krijgt bij Planet Internet niet de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te downloaden. Natuurlijk is het wel mogelijk om de tekst te selecteren en vervolgens naar WORD te kopiëren en op te slaan. Naar mijn mening mogen dergelijke handelingen niet van een wederpartij worden verwacht. Planet Internet voldoet dan ook niet aan het tweede vereiste van artikel 6:234, lid 1 sub c BW. Het gevolg voor Planet Internet is dat de wederpartij een beroep kan doen op vernietiging van bepaalde bedingen uit de algemene voorwaarden.

Eerder signaleerde Ras dezelfde problematiek bij de OTTO-voorwaarden (u weet wel, de LCD-TV van 99 euro).

Arnoud

2 reacties

  1. Naar ik heb begrepen moeten de alg. voorw. op papier ter hadn gsteld worden, indien de overeenkomst, of een getekende offerte, ook op papier naar de ondernemer worden gestuurd, klopt dit?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.