Briefgeheim voor privéberichten bij forums

De meeste forumsoftware heeft de mogelijkheid ingebouwd om deelnemers elkaar privéberichten (pb’s) te laten sturen. Alleen de ontvanger kan die dan lezen – en de beheerder natuurlijk, want de beheerder kan alles. Maar mag dat wel, zo vroeg een lezer van deze blog me onlangs.

Ik zou zeggen van niet, tenzij de beheerder een dringende reden heeft die te maken heeft met de goede werking van het forum. Het heet niet voor niets privébericht: mensen verwachten dat de inhoud daarvan privé is en blijft. En dan hebben zij er recht op dat de beheerder uit het bericht blijft.

Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn dat iemands inbox verstopt is, dat de beheerder een bevel van justitie kreeg om de inhoud van een pb af te geven of dat de virusscanner aangaf dat er een probleem was met een bericht.

Er is geen briefgeheim voor e-mail, en dus ook niet voor privéberichten op forums. Maar specifiek voor beheerders (administrators) zijn er wel regels over geheimhouding van privé communicatie van gebruikers.

Medewerkers van bedrijven die een telecommunicatiedienst (“dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in het overbrengen van signalen via een elektronisch communicatienetwerk”) aanbieden, zijn strafbaar als ze kennisnemen van de inhoud van die overgebrachte communicatie. artikel 273d Wetboek van Strafrecht. Afhankelijk van hoe je de definities leest is goed verdedigbaar dat de beheerder van een forum daar ook onder valt.

Je zou als beheerder in je forumreglement kunnen aangeven dat alle berichten, ook pb’s, gelezen worden. Dan wordt het een ander verhaal. Als je weet dat alles gelezen zal worden, heb je geen privacy. Maar dat moet dan wel heel expliciet vermeld worden, ik zou zelfs zeggen bij het scherm waar je de pb’s schrijft.

Arnoud

4 reacties

  1. daag,

    hoe zit het met berichten die je naar een andere stuurt en deze publiceert het gesprek/pm op een openbaar forum?

    en berichten waar je duidelijk geschreven hebt dat deze niet voor derde geschikt is,zowel pm als email?

    gr.

  2. Dat is juridisch niet expliciet verboden, vrees ik. De ontvanger van een bericht is niet gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (de beheerder van het forum bijvoorbeeld wel). Het privebericht (pm) was voor hem bestemd, hij zit in zijn mailbox, en het briefgeheim bestaat niet voor priveberichten. Toch mag hij niet zomaar doen met die pm wat hij wil. Hij mag de inhoud delen met anderen – maar dat moet hij dan wel in zijn eigen woorden doen. Want op de tekst van de het bericht zelf zit meestal auteursrecht. Zie hiervoor De juridische status van e-mail dat ook voor priveberichten op forums geldt.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.