Nieuw op Iusmentis: Het auteursrechtelijk publiek domein

Een werk is in het publiek domein als het auteursrecht is verlopen, of wanneer de auteur zelf verklaart dat het werk publiek domein is. Een bewerking of reproductie van een publiek domein werk is niet automatisch ook publiek domein.

Het feit dat een werk gepubliceerd is, wil nog niet zeggen dat het publiek domein is. De term “publiek domein” betekent juridisch dat de auteursrechten op het werk verlopen zijn. Dat gebeurt in Nederland pas 70 jaar na de dood van de maker, of 70 jaar na publicatie als het werk door een bedrijf gemaakt is.

Een auteur kan verklaren dat zijn werk als publiek domein beschouwd kan worden. De auteur kan dan niet meer optreden tegen normaal hergebruik. Op grond van zijn morele rechten behoudt hij het recht om verminking van zijn werk te verbieden.

Een bewerking van een publiek domein werk is niet automatisch ook publiek domein. Als de bewerking creativiteit vergde, zal deze snel auteursrechtelijk beschermd zijn.

Lees verder in Het auteursrechtelijk publiek domein (in Auteursrecht @ iusmentis.com).

(En ik zie dat ze bij Wikipedia al net zo eigenwijs zijn als ikzelf. Alleen jammer dat zij het zonder bronvermelding doen, terwijl ik drie juridische bronnen aandraag voor mijn eigenwijze standpunt.)

Arnoud

6 reacties

  1. @1: Helaas niet bij Lulu.com, want die accepteert geen “Public Domain” werken, net als veel andere print-on-demand jongens. Je kunt natuurlijk een nieuw auteursrecht op jouw editie claimen, maar dat beschouw ik als niet erg netjes, en misleiding van kopers (waar veel uitgevers zich helaas aan schuldig maken).

    Je kunt dergelijke teksten wel van Project Gutenberg downloaden, leuk opmaken, en voor jezelf laten afdrukken bij diverse aanbieders. Let hierbij op dat in de VS alles uitgegeven voor 1923 publiek domein is, en dat er dus werken in Project Gutenberg zitten die hier in Nederland niet vrij zijn (en dat geld ook voor sommige Nederlandstalige werken in die verzameling)

  2. @Jeroen: Je kunt bij Lulu priv?projecten aanmaken. Die worden dan niet in het marktplaatsoverzicht getoond. Zo kun je dus dat boek uploaden en laten drukken voor jezelf. Dat je er dan eventjes “Copyright Jeroen” bij moet zetten, ziet niemand en dat zou ik dus juridisch geen probleem vinden.

    Een klant van me is het Nederlandse Pumbo dat niet verder gaat dan de eis dat je of de rechten hebt of een adequate licentie.

  3. Ja, dat mag. Wel opletten dat de covers apart beschermd kunnen zijn. Een heruitgave uit bv. 1980 met een nieuwe kaft mag je dus niet gebruiken om het originele werk mee uit te geven. Die kaft is beschermd. (Ook eventuele toevoegingen of annotaties bij de heruitgave zijn apart beschermd.)

  4. @5 Bij Nederlandsche werken komt vaak ook nog kijken dat veel werken in het publiek domein geschreven zijn in de Spelling De Vries-Te Winkel, die niet bepaald lekker leest voor oningewijden (al went het wel snel). Veel uitgevers hebben die spelling in latere uitgaven dus gemoderniseerd; iets wat normaal gesproken geen nieuw auteursrecht oplevert, maar omdat zij dan tegelijkertijd ook nog wat extra wijzigingen maken, ga je al snel de (lage) drempel over van voldoende creativiteit voor een nieuw auteursrecht. Denk aan dingen als het vervangen van “wier” door “van wie”, of “heer des huizes” door “heer van het huis”, het aanpassen van woorden zoals “schreien” naar “huilen”, enz. Nu zijn wijzigingen van deze ordegrootte discutabel, maar je gaat als particulier het gevecht liever niet aan.

    De werken die je aantreft in Project Gutenberg zijn om die reden allemaal gebaseerd op oude drukken, terwijl je in de DBNL regelmatig gemoderniseerde teksten (met medewerking van de uitgever of auteur) kunt vinden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.