Registratie van Amerikaans auteursrecht, moet dat?

| AE 924 | Intellectuele rechten | 3 reacties

Het aanbevelenswaardige Plagiarism Today meldde over een mogelijke e-mailscam waarin wordt opgeroepen je auteursrecht zo snel mogelijk te registreren. De US Copyright Registry maande lezers om zo snel mogelijk hun rechten vast te leggen. “This is your final notice”, eindigt de mail dreigend. Ook twee Nederlandse webmasters en lezers van deze blog kregen de mail. Moeten zij hier iets mee doen?

Registratie van auteursrecht is niet nodig. Auteursrecht krijg je automatisch zodra je het werk maakt. Sterker nog, in veel landen is er helemaal geen instantie waar je je auteursrecht zou kunnen registreren, aanmelden of deponeren. Er zijn wel allerlei bedrijven en instanties die een datumstempel op je werk willen zetten (vaak tegen vergoeding), maar de meerwaarde daarvan ontgaat me.

De VS hebben wel zo’n instantie: de US Copyright Office. Tot 1989 was het verplicht om je werk bij deze Office te registreren. Zonder registratie had je geen auteursrecht. Deze verplichting is afgeschaft omdat ze in strijd is met de Berner Conventie. Volgens dit internationaal verdrag mag de verkrijging van auteursrecht aan geen enkele formaliteit onderworpen worden. Wie een werk maakt, heeft auteursrecht, punt uit.

Nog steeds kun je bij de Copyright Office je werk registreren. Dit is echter geen vereiste om in de VS auteursrecht te krijgen. Het biedt wel voordelen in geval van een rechtszaak. Met name kun je dan zogeheten statutory damages, wettelijk vastgelegde schadevergoeding, claimen in plaats van slechts je werkelijk geleden schade. Aangezien deze statutory damages op kunnen lopen tot $100,000 per inbreukmakende handeling, is het verstandig om dit te doen als je een rechtszaak verwacht.

Zo’n registratie kost wel geld, en zoals bij elke bureaucratie is het soms wat onoverzichtelijk welk formulier je nu in hoeveelvoud bij welk loket moet inleveren. Vandaar dat bedrijven als de Copyright Registry hier een kans zien: zij vereenvoudigen het proces, maar uiteraard wel tegen een zeker bedrag. In het geval van deze Registry $350 per depot. En dat terwijl de registratietaks slechts $35 bedraagt.

De dienst is op zich dus legaal, al zitten er wel wat rare haken en ogen aan. De naam lijkt op die van de overheidsinstantie en men suggereert tussen de regels door het verlies van auteursrecht voor wie niet op het aanbod ingaat. Opmerkelijk genoeg verwijst men naar de Patent and Trademark Office als betrokken overheidsinstantie, maar die gaat uiteraard over de octrooien en merken (die je wel moet aanvragen). Bovendien zijn er ook andere diensten die het goedkoper doen. Op het aanbod ingaan lijkt dus niet erg zinvol.

Arnoud

Deel dit artikel

  1. Die datumstempels, zijn die niet nuttig als “bewijs”? Als iemand later claimt dat jouw werk inbreuk maakt op het zijne, jij kunt laten zien dat jij eerder was, en dat HIJ de inbreuk maakt? (of jezelf in de voet schieten door te laten zien dat je later was natuurlijk)..

  2. Het punt is dat het datumstempel niet bewijst dat jij de maker bent. Het bewijst alleen dat het document bestond op die datum. Maar ik kan jouw werk naar de Belastingdienst of notaris brengen voor zo’n stempel, die zetten ze gewoon.

    Natuurlijk kun je je wel afvragen hoe ik aan een stuk papier met de vroegste datum kom als ik niet de maker ben. Maar stel jij stuurt mij in vertrouwen een tekst, en ik ren snel naar de notaris. Dan wordt het voor jou heel lastig om te bewijzen dat jij het eigenlijk gemaakt hebt.

    Arnoud

  3. In section 411, Title 17 of the Civil Code, staat met zoveel woorden dat registratie alleen verplicht is -in verband met het aanspannen van een proces- voor werken uit de V.S. Dus niet voor buitenlandse werken. Section 412 heeft alleen betrekking op “extraordinary” remedies of statutory damages or attorney’s fees (vertaald: ???buitengewone??? rechtsmiddelen van wettelijke schadevergoeding of de kosten voor rechtsbijstand) en ziet niet toe op de “actual damages” en de verplichting om de inbreukmakende exemplaren uit de handel te nemen e.d., hier heeft section 411 betrekking op. De registratieverplichting van section 412 geldt kennelijk wel voor zowel binnenlandse als buitenlandse werken.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS