Mag ik alleen jongens in mijn clan?

Ok, deze is origineel. Een speler van Runescape was een clan begonnen en wilde daar geen meisjes bij. Eén van de geweigerde meiden was kennelijk juridisch onderlegd, want zij kwam met de Wet Gelijke Behandeling aanzetten. Als een werkgever een sollicitant niet mag weigeren omdat ze vrouw is, waarom deze clanleider dan wel?

De Wet Gelijke Behandeling verbiedt onderscheid op geslacht in veel gevallen. Wie een dienst aanbiedt of een aanbod tot een overeenkomst doet, mag in principe geen ongeoorloofd onderscheid maken (art. 7 lid 1 WGB). Dat geldt ook voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als zij het aanbod in het openbaar doen.

Je zou kunnen zeggen dat een clan, een samenwerkingsverband tussen spelers in een virtuele wereld, een soort van dienst is. Of in ieder geval een samenwerkingsovereenkomst. Je belooft elkaar te helpen en je samen in te zetten voor de clan. Zolang zo’n clan beperkt blijft tot een klein groepje waar je alleen op uitnodiging lid van kunt worden, staat de WGB toe dat de leider op elke grond die hij wil mag kiezen of iemand lid mag worden of niet.

Wordt het aanbod in het openbaar gedaan, dan ligt het moeilijker. De enige redding voor deze jongen is dan nog de uitzondering dat het onderscheid mag als het gaat om “eisen die gelet op het privé-karakter van de omstandigheden waarop de rechtsverhouding ziet in redelijkheid kunnen worden gesteld.” (artikel 7 lid 3). Dat zie ik niet zo snel opgaan in deze situatie.

Van een andere orde is als de exploitant van het spel een dergelijk onderscheid zou maken. Dat speelde in 2006 bij datzelfde WoW toen een speler een ‘guild’ voor homoseksuele en lesbische spelers wilde opzetten. Exploitant Blizzard verbood dat omdat het aanleiding zou geven tot gescheld en geruzie van andere spelers.

Wat zal ik deze jongen adviseren? Wees blij dat er meisjes meedoen? 🙂

Arnoud

9 reacties

 1. Het is toegestaan om een vereniging (clan) te beginnen enkel voor geslachtsgenoten op basis van artikel 2 lid 2 sub a AWGB. Het geslacht kan namelijk bepalend zijn voor de sfeer binnen de vereniging, de prestaties van de vereniging en de zaken die besproken worden binnen de vereniging die bijvoorbeeld betrekking hebben op het andere geslacht. Daarnaast kan het uitsluiten van het andere geslacht ook nog eens worden gelegitimeerd door dat er bij sport doorlopend onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen (teams). Gaming kan worden gezien als een virtuele vorm van sport.

 2. @Arnout: Geldt dat niet altijd en overal? In de Opzij-zaak waar kortgeleden een uitspraak in is gedaan (voor de mannen: Opzij is, heb ik me laten vertellen, een ontzettend vrouwelijk vrouwenblad) waarbij het blad op zoek was naar een nieuwe hoofdredactrice. Een mannelijke sollicitant werd geweigerd op basis van zijn geslacht (met ongeveer de argumentatie die je hebt aangedragen) en dat werd keihard veroordeeld door, ik meen, de commissie gelijke behandeling.

  Verder is de AWGB niet van toepassing op deze situatie (zie de artikelen die gaan over het bereik van deze wet). En terecht. Het zou toch wat zijn: de overheid bepaalt met wie ik de kroeg in moet duiken omdat het gezelschap waar ik mij in bevind niet gem?leerd genoeg is? 😉

 3. 2.2.a “Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt niet: a. in gevallen waarin het geslacht bepalend is”

  Arnout; Maak maar aannemelijk dat het geslacht bepalend is. Als de vrouw dan vervolgens problemen heeft met datgeen besproken wordt dan staat het haar vrij haar lidmaatschap op te zeggen.

  Het onderscheid bij “echte” sport wordt gemaakt door gebleke fysieke geschiktheid. Daarom wordt dat onderscheid gemaakt. Daarnaast is het organisatorisch lastig om bij fysieke sporten alles zo te regelen dat je twee kleedkamers per team hebt etc. Dat lijkt me hier niet van toepassing.

 4. @Danny: als je het houdt bij een clubje zelfgekozen kroegtijgers is daar weinig mis mee. Anders wordt het als je een website gaat beginnen en daar iedereen oproept om lid te worden. Dan doe je een aanbod in het openbaar, en dan zeggen “oh sorry, geen meiden” kan dan wel degelijk binnen het bereik van de WGB vallen.

 5. @Branko, daar kom je h??l snel op terug, zodra je het probeert 😉 Voor mij was het geklep in de kleedkamer (vetrollen, ziektes, overledenen) al erg genoeg om nog-net-niet-gillend naar de mannen-fitness te rennen 😉

  Volgens mij hebben gender-gebaseerde clubs een slechte uitwerking op de sfeer: meisjesklassen (hell) zijn pas weer aangenaam zodra je er een jongen tussenzet, en dat zal omgekeerd vast ook zo zijn. Maarja, dat is geen juridisch argument 😉

 6. Als het meisje was geweigerd met “sorry, volgens ons pas je niet in de groep” was er m.i. in ieder geval niets aan de hand geweest. Er is geen goede reden nodig om iemand te mogen weigeren. Niemand heeft het recht om tot een clan als deze toegelaten te worden, dus ook meisjes niet.

  Maar blijkbaar is ze geweigerd met “sorry, je kunt geen lid worden omdat je een meisje bent”. Ik denk dat dat mag, maar zelfs als het onrechtmatig zou zijn, wat dan? Probeer maar eens aan te tonen dat je zonder die discriminatie wel tot de clan zou zijn toegelaten. Ofte wel, als de clan nu zegt “sorry, volgens ons pas je sowieso niet in de groep”, dan zit er m.i. weinig anders voor het meisje op dan een andere clan te zoeken of er zelf eentje op te richten.

  Maar mag het? De Commissie Gelijke Behandeling acht artikel 7 AWGB niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen een vereniging en een (kandidaat-)lid bij de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging. Dit is anders als de vereniging een open en zakelijk karakter heeft. Zie oordeel 2002-155 en oordeel 2005-51. Dit volgt inderdaad uit de parlementaire geschiedenis, zie Kamerstukken II, 1991/92, 22 014, nr. 10, p. 10. Deze link blijft het vast niet lang doen, maar wie weet. Op p. 11 staat overigens dat in ernstige gevallen zo’n niet onder de AWGB vallend onderscheid toch onrechtmatig kan zijn door de doorwerking van het in artikel 1 van de Grondwet neergelegde beginsel in de desbetreffende rechtsverhouding.

  Een clan lijkt me een informele vereniging, maar anders lijkt het feit dat een vereniging bij de toelating tot het lidmaatschap onderscheid mag maken voldoende reden om te concluderen dat art. 7 lid 1 sub d niet verhindert dat een clan dat ook mag.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.