Geen kosten voor klant dankzij algemene voorwaarden verkoper

Meestal zijn algemene voorwaarden erg eenzijdig geformuleerd, zodat alleen de verkoper er zelf iets aan heeft. Maar soms heb je als klant ook iets aan de algemene voorwaarden van de verkoper. Bij Jurofoon vond ik een mooi voorbeeld: een NVM-makelaar mocht geen rekening sturen aan een huizenzoekende klant, omdat hij zich niet aan de NVM-voorwaarden had gehouden.

De klant was een voetballer bij AZ die natuurlijk een huis in Alkmaar nodig had. De makelaar heeft hem twee keer een middag langs te koop staande huizen rondgereden, en hem ook nog een informatiemap gegeven. Daarbij had geen van beide partijen iets gezegd over kosten. De rechter vindt dat de klant daarnaar had moeten informeren. Nu die dat niet gedaan had, mocht de makelaar er vanuit gaan dat hij een betaalde opdracht aan het uitvoeren was. De factuur volgde dan ook snel: €1.725,50.

Maar wat stond in artikel 16 van de NVM-voorwaarden:

Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij opdracht voor bemiddeling bij koop of huur de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen.

Omdat de makelaar dat had nagelaten, kon hij geen kosten vergoed krijgen van de klant. Bovendien moest hij ook nog eens de proceskosten (300 euro, maar toch) van de klant betalen.

Arnoud

9 reacties

 1. Ja, als duidelijk is dat er betaald werk wordt verricht maar er geen prijs is afgesproken, dan mag de rechter een ‘redelijke’ prijs vaststellen. Maar je eigen algemene voorwaarden gaan boven zo’n regel. Als jij zegt “je hoeft alleen te betalen als ik op schrift zet hoe veel”, dan zit je daar aan vast natuurlijk.

 2. Is het wel zo duidelijk dat er in dit geval betaald werk wordt verricht? Ik kan me voorstellen dat sommige makelaars louter hun geld verdienen aan een commissie bovenop aankoopbedragen van verkochte huizen. Als je bijv. een paar uur met een makelaar aan de telefoon hangt hoef je er, vind ik, niet automatisch vanuit te gaan dat je daarvoor moet betalen. Ook zonder algemene voorwaarden.

 3. Goed punt. De rechter vond in het vonnis dat de klant op zeker moment had moeten informeren of het eigenlijk allemaal gratis was, of moeten zeggen dat hij niet wilde dat de makelaar betaald werk zou doen. Dat was niet gebeurd. En naast dat rondrijden had de makelaar ook een informatiemap samengesteld en “onderzoekswerkzaamheden” verricht. Dat is wel iets meer dan een gesprekje aan de telefoon.

  Ik vind zelf dat de makelaar wel wat proactiever had mogen zijn over zijn tarieven. Een eerste gesprek hoort in principe vrijblijvend te zijn, en daarna moet je als dienstverlener zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de kosten.

 4. Dergelijke voorwaarden beschermen de klant ook wanneer ze een andere duurdere makelaar krijgen, die zijn prijs niet meld. In dergelijke rechtzaken wordt dan bepaald dat de klant alleen de prijs van de goedkopere makelaar hoeft te betalen.

 5. De rechter gaat wel een beetje kort door de bocht met de redenering “de makelaar voldoet niet aan een verplichting, dus de klant hoeft niet te betalen”. Stel je voor dat de verplichting was om binnen 2 weken de factuur te verzenden en het wordt 3 weken. Dan moet de klant uiteraard gewoon betalen. De redenering die de rechter volgt gaat dus niet op.

  Het lijkt mij eigenlijk dat je er met schending van een plicht niet komt. Wat wel kan, is uit art. 16 lid 1 afleiden dat alleen kosten in rekening worden gebracht waarover eerst afspraken zijn gemaakt. Over de kosten in kwestie zijn geen afspraken gemaakt, dus ze worden conform de AV niet in rekening gebracht. (In deze redenering is er geen sprake van een geschonden plicht.)

  En het is wellicht een nog simpelere oplossing om onder verwijzing naar de NVM-voorwaarden op te merken dat de klant mag verwachten dat de makelaar het initiatief neemt bij het sluiten van een overeenkomst. Dat is niet gebeurd, dus er is geen overeenkomst.

 6. “Maar hoe zou je het vinden als de klant vroeg om een gratis mockup of demo?”

  Dan zou je je kunnen bevinden in stadium 2 van de precontractuele fase, zie Plas/Valburg. In dat geval is er nog geen sprake van een overeenkomst, maar moet de klant de gemaakte kosten vergoeden.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.