Blogruzies en weghalen van blogberichten

Een collegablogger vroeg me:

Onlangs is er bij een weblog waar ik ook voor schrijf een van de medebloggers weggegaan. Hij heeft echter bij zijn vertrek zonder overleg al zijn (meer dan 100) posts verwijderd van de weblog. Ik heb ze teruggezet omdat ik het zonde vond, en nu mailt hij dat ik zijn auteursrecht schend. Maar dat auteursrecht ligt toch bij ons als hij op onze blog publiceert?

Een blogger heeft zelf het auteursrecht op wat hij schrijft. Ook als hij dat op andermans blog doet. Door publicatie draagt hij het auteursrecht niet over maar geeft hij alleen toestemming, een licentie om dit werk te publiceren op een blog. Voor overdracht is een ondertekend document nodig waarin dat expliciet opgeschreven is. Dat mag elektronisch (mail met digitale handtekening) maar een publicatie op een website is nog lang geen overdracht.

Deze licentie werd gegeven zonder vooraf afgesproken einddatum. De vraag is dan of het redelijk is dat de auteur deze zomaar in kan trekken. Voor opzegging van een langlopende overeenkomst geldt dat het er vanaf hangt:

Of in een concreet geval opzegging mogelijk is, moet volgens de rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval. Ten aanzien van duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, neemt de (lagere) rechtspraak in kwantitatief de meeste gevallen aan dat opzegging zonder meer mogelijk is, mits een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. (Hijma et al., “Rechtshandeling en Overeenkomst”, nr. 297)

Maar ja, wat is een redelijke opzegtermijn bij een publicatie op internet?

Je zou hier goed kunnen betogen dat je als blogger weet dat publicatie “voor de eeuwigheid” is, en dat je daarom je eenmaal gegeven niet meer kunt intrekken. Of er moet iets heel bijzonders aan de hand zijn. Bijvoorbeeld een blog dat ineens “commercieel gaat” en deze auteur is het daar volstrekt niet mee eens. Dan kan hij de licentie intrekken omdat hij geen medewerking hoeft te verlenen aan een zodanig anders geworden blog.

Wie heeft hier wel eens mee te maken gehad?

Arnoud

5 reacties

 1. Interessant probleem.. Zelf zou ik er geen probleem van maken, wil iemand zijn stukken intrekken: prima. Maar ik heb makkelijk praten, ik heb geen gastloggers 🙂

  Op de fairblogging.ning is iets vergelijkbaars voorgekomen. Mensen die discussies startten, verlieten het forum. De Ning is z? ingericht, dat iemand dan “al zijn stukken meeneemt.” In discussies van anderen (alleen) zijn (eigen) bijdragen, en in zelfgestarte discussies de hele thread, ook de reacties van anderen. Cru, amerikaans, maar zo voorkom je w?l dit soort discussies over auteursrechten.

  Op deze Ning ontstond er vervolgens boosheid over. Niet zozeer bij de mensen die hadden deelgenomen aan zo’n discussie, en met veel inzet reacties geschreven hadden (die vervolgens hun werk gewist zagen.) Maar met name bij de mensen die het forum z?lf verlaten hadden.

  Het beste is m.i. als iedereen zelf zeggenschap over zijn eigen teksten houdt. Weggaan: prima, neem je eigen teksten maar mee. Wil je ze achterlaten, ook goed. (Die optie ontbreekt bij het Ning-systeem, een manco m.i., net als dat wissen van reacties van anderen.)

  — slightly offtopic: Doet me overigens denken aan een vraag die ik al een tijdje heb: w?t als iemand moedwillig een bericht van je wist op een forum? Ik weet uit je teksten dat het niet z?maar mag. Maar smaken en interpretaties verschillen. Ik had op z’n minst graag mijn bijdrage even “terug” gekregen, zodat ik ‘m elders kon plaatsen. (Nu blijf ik van dat forum maar weg. Geen zin om er energie aan kwijt te raken, het leven is al zo kort ;-})

 2. Volgens uitspraken van Nederlandse rechters hebben beheerders van een website de plicht om onbehoorlijke berichten te verwijderen. Daarom kennen veel websites de bepaling dat de beheerders het recht hebben reacties te weigeren, verwijderen en/of redigeren.

 3. @Jolie, de eigenaar van een website kan, binnen zeer ruime grenzen, zijn eigen redactionele beleid voeren. Als bezoeker van de website kun je zelf bepalen of je een reactie wenst te plaatsem of de website liever links laat liggen. Ik zal niet graag commentaar plaatsen op een website waar de rotte vis of viagra-spam aan de orde van de dag is; aan de andere kant zijn websites waar reacties streng getoetst worden op politieke correctheid dodelijk saai. Sommige sites hebben een goed compromis gevonden tussen deze uitersten. (Pluimpje voor Arnoud)

 4. @Peter, ja dat snap ik wel hoor ;-)) (ik zeg het niet vaak maar ik was in de jaren 90 de eerste webmaster van xs4 ;-)) ik vroeg me alleen af waarop men zich juridisch-technisch kon baseren, bij het toepassen van onbehoorlijke censuur. Natuurlijk begrijp ik dat in het woordje ‘onbehoorlijk’ de adder onder het gras schuilt. (“Wat is….” etc etc.) Soms is alleen het wisgedrag ook ‘onbehoorlijk.’ Zeker als het serieusgeschreven bijdragen waren, waarop m.i. ook auteursrecht zou rusten. Goed: een mens leert ervan: Nieuw forum dat bijdragen wist? voortaan wegblijven.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.