“Vergrijpen: Voorlopig niet van toepassing”

muzikanten-rare-algemene-voorwaarden.pngTsja, wat moet je met zo’n clausule in algemene voorwaarden? Het staat bij de site Muzikanten-in-jouw-stad.nl, waar je je als beginnend muzikant ‘gratis’ kunt aanmelden. Gratis tussen aanhalingstekens ja, want als je je accountgegevens niet netjes invult, krijg je een mailtje met deze tekst:

Ten laste van je gebruikers-account zijn 10 euro aanmanings-kosten geboekt. Uitzondering: in het geval dat je een geldig lidmaatschap hebt, kun je de reden omschrijven waarom je je niet hebt gehouden aan onze spelregels.

Iets waar Satuka op haar Volkskrantblog nogal van opkeek, en met goede reden natuurlijk. Kan dat zomaar?

Op zich kun je best in een contract boetes afspreken voor het geval een partij zich niet aan haar kant van de overeenkomst houdt. Maar daarbij moet je mensen wel eerst aanmanen voordat je de boete mag opleggen. Oh ja, en je moet natuurlijk wel in het contract zetten dat de boete verschuldigd is bij bepaalde overtredingen. En dat is hier dus niet het geval. Die algemene voorwaarden hebben het alleen over de mogelijkheid van opzeggen.

Nog leuker: die algemene voorwaarden zijn niet van toepassing bij mensen die zich op deze site registreren. De voorwaarden staan in een floepvenster (popup) zonder mogelijkheid om ze op te slaan. Hierdoor heeft Muzikanten-in-jouw-stad.nl niet aan haar verplichtingen voldaan, zodat er geen algemene voorwaarden gelden bij de overeenkomst.

Hoe ga je dat Muzikanten-in-jouw-stad.nl uitleggen? Wat dacht u hiervan:

Geachte heer, mevrouw,

Met verbazing heb ik kennisgenomen van uw e-mail van [datum] waarin u mij meldt “aanmanings-kosten” te hebben geboekt. Ik zou niet weten op welke grond u meent mij deze kosten in rekening te kunnen brengen.

Kennelijk meent u dat uw algemene voorwaarden u daartoe het recht geven. Dan moet ik u teleurstellen: uw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op mijn registratieovereenkomst. U heeft deze namelijk in een floepvenster (“popup”) aangeboden zonder eenvoudige mogelijkheid om de tekst op te slaan voor latere kennisneming. Daarmee heeft u uw informatieplicht krachtens art. 6:234 lid 1 sub c BW geschonden. Ik beroep me bij deze dan ook op art. 6:233 sub b BW en vernietig bij deze uw algemene voorwaarden.

Overigens bevatten de algemene voorwaarden geen enkel beding op grond waarvan u een boete zou kunnen opleggen voor welke wanprestatie van mijn kant dan ook. Dus zelfs als deze van toepassing zouden zijn, kunt u mij geen kosten in rekening brengen.

Ik zie dan ook niet in wat ik met uw e-mail aanmoet. Ik verzoek (en voor zover nodig sommeer) u bij deze om het verzenden van dergelijke ongefundeerde en misleidende e-mails te staken.

Verder verzoek ik hierbij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwijdering van mijn account en andere gegevens die u over mij opgeslagen mocht hebben. U bent verplicht aan dit verzoek gehoor te geven.

Indien u aan bovenstaande geen gehoor geeft, zal ik mij genoodzaakt zien juridische stappen te nemen teneinde uw onacceptabel handelen een halt toe te roepen.

Hebben jullie verbeteringen?

Arnoud

27 reacties

 1. floepvenster is idd niet helemaal een lekkere term.

  Verder ben ik wel benieuwd hoe dit verder gaat. Ik heb echt nog nooit gehoord van aanmaningskosten als je een account niet invult. Ik zou van zo’n mail zo chagrijnig worden dat ik de site uit principe nooit meer bezoek.

 2. Arnoud, veel dank voor de aandacht die je er aan hebt besteed!

  Ik ben er trouwens achter gekomen dat de Duitse website de boete wel vermeldt in haar Algemene Bedrijfsvoorwaarden. Is natuurlijk sowieso te krankzinnig voor woorden, als het nou nog om het neerzetten van contactgegevens gaat (want daar wil zo’n site natuurlijk aan verdienen), maar “onzinnige” opmerkingen, of – zoals een ander vergelijkbaar geval wat ik op een muzikantenforum tegenkwam – het neerzetten van drie keer het woord “bassist”, dat kun je natuurlijk niet beboeten. Helemaal niet als je mensen verplicht om in dat venster minimaal 50 tekens in te vullen (wat verwacht je dan, vraag ik me af).

  Ik vind “floepvenster” trouwens wel een geestige vertaling van pop-up venster, maar dat terzijde. In hun geval zou ik eerder spreken van een flopvenster ;-).

  Groet, Satuka

 3. Werkt dat zo, “[ik] vernietig bij deze uw algemene voorwaarden”? Ik zou verwachten dat de algemene voorwaarden nietig zijn, doordat het bedrijf in gebreke is, zonder dat er een actie van de andere partij nodig is.

 4. @ Branko Collin; een blik in de WHOIS wijst het adres van de site aan die mensen dus de stuipen op het lijf jaagt met die aanmaningskosten.

  De site is geregistreerd door een zekere Pascal Leroux, Ligusterstrasse 46, 90530 Wendelstein, Germany.

  De Domicile is: Osdorper Ban 9 A, 1068LD Amsterdam, Netherlands.

  Trouwens: ik zou gewoon aangifte doen bij de politie als ik zo???n aanmaning zou krijgen.

 5. @Arnoud: En dat “vernietigen” mag je zelf doen, door te zeggen “Ik vernietig ze”? Dat klinkt een beetje vreemd eigenlijk. Wat als het bedrijf het er niet mee eens is, moeten ze dan bij de rechter gaan betogen dat je de algemene voorwaarden onterecht hebt vernietigd, waarnaar ze weer “onvernietigd” worden? Of zijn ze dan toch stiekem niet echt vernietigd geweest?

 6. @SvdB: ja, zo makkelijk is het ๐Ÿ™‚ Als het bedrijf meent dat je dat onterecht hebt gedaan, dan negeren ze die verklaring gewoon. En dan kom je uiteindelijk bij de rechter, en die bepaalt dan of de vernietiging destijds rechtsgeldig is uitgesproken. Je kunt alleen vernietigen als de voorwaarden niet op de juiste manier zijn aangeboden (of als ze onredelijk bezwarend zijn). Zijn ze correct aangeboden, dan helpt het dus niets om te zeggen “ik vernietig hierbij de AV” want dat recht heb je dan niet.

  Met andere woorden, jij kunt dat wel zeggen maar de rechter bepaalt uiteindelijk of het juridisch effect heeft gehad.

 7. Nu nog wat zakelijker en 2 the point:

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik wil hiermee reageren op uw e-mail van [datum] waarin u meldt ???aanmanings-kosten??? te hebben geboekt en deze bij mij in rekening brengt. Ik wil hier tegen bezwaar maken.

  Er is geen enkele grond waarop u mij deze kosten in rekening kan brengen.

  Uw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op mijn registratieovereenkomst. U heeft deze namelijk in een ???popup-venster??? aangeboden zonder mogelijkheid om de tekst op te slaan voor latere kennisneming. Daarmee heeft u uw informatieplicht krachtens art. 6:234 lid 1 sub c BW geschonden. Ik beroep me bij deze dan ook op art. 6:233 sub b BW en ben dus ook niet gebonden aan uw algemene voorwaarden.

  Ik verzoek u dan ook (en voor zover nodig sommeer) u bij deze om het verzenden van de aanmaning e-mails te staken.

  Verder verzoek ik hierbij op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwijdering van mijn account en andere gegevens die u over mij opgeslagen mocht hebben. U heeft een wettelijke verplichting aan dit verzoek gehoor te geven.

  Indien u aan bovenstaande geen gehoor geeft, zal ik mij genoodzaakt zien juridische stappen te nemen teneinde uw handelen een halt toe te roepen.

  hoogachtend,

 8. Arnoud. De wet geeft niet aan hoe het beding vernietigt wordt. Ik heb het altijd zo gezien dat je aan de rechter moet vragen om het beding te vernietigen en dat je tot die tijd je er gewoon niet aan houd. Wat als ik nu niet een brief stuur waarin een beding vernietig, maar dit pas doe als ik voor de rechter kom… kan het dan nog wel vernietigt worden?

 9. Alex, je moet wel de vernietiging uitspreken want tot die tijd is het beding geldig. Vandaar dus die mededeling: je mag als wederpartij zelf de vernietiging uitspreken. Het kan ook later, maar als jij je niet houdt aan een bepaling die geldig is, dan pleeg je formeel gezien contractbreuk.

 10. Hallo Arnoud,

  Bereikbaarheid van de Nederlandse “Support” afdeling is een probleem. Mijn vriendin mag daar volgens een auto reply geen gebruik van maken omdat ze er in het verleden misbruik van zou hebben gemaakt (ze heeft er nog nooit gebruik van gemaakt). Je mag schijnbaar alleen maar persoonlijke mails naar de “support” sturen als je betalend lid bent. Of je moet een credit kopen om contact op te nemen (kosten 5 euro).

  Er staat in de AB ook dat ze niet per reguliere post bereikbaar zijn.

  Dat kan toch helemaal niet? Mensen een onverwachte boete en aanmaning sturen en dan zelf onbereikbaar zijn.

  Ze heeft wel een mail naar het Duitse emailadres uit de AB gestuurd trouwens, maar of die het doorspelen naar de Nederlandse afdeling? Hoe dan ook, we houden je hier op de hoogte, mochten ze nog meer dreiggedoe sturen. Hopelijk laten ze het er bij.

  Groet, Satuka

 11. Arnoud,

  Hoe meer ik er over nadenk hoe meer ik het onwenselijk vind dat zo iets als contractbreuk wordt gezien. Het zou onder meer betekenen dat bedrijven niet alleen in hun algemene voorwaarden kunnen zetten dat de consument 100% vooruit moet betalen maar daar ook gevolg aan kunnen geven. Het gaat tegen de uitspraak van bona fides in dat je algemene voorwaarden niet hoeft te lezen om beschermd te zijn tegen nare bepalingen. (iets van die strekking) En de gemiddelde consument is niet op de hoge van welke bepalingen wel en niet kunnen. Dat komt doorgaans pas achteraf. Daar komt nog eens bij dat het gebruikelijk is dat algemene voorwaarden onredelijk bezwarende bedingen bevat. En achteraf roepen: het staat in onze voorwaarden!

 12. @Satuka: dit kan inderdaad niet zomaar. Zij maken het onmogelijk hen te contacteren, nou dan hoef je dat ook niet te doen. Eventuele schade die zij daardoor lijden, komt voor hun rekening. Als er nog iets komt, dan hoor ik het graag (mag ook per mail).

  @Alex: volgens mij zeg ik nergens dat Satuka’s vriendin contractbreuk pleegt. Het is op zich geldig om een boetebeding af te spreken, maar dat mag pas ingeroepen worden na een eerste waarschuwing. Bij consumenten zou je goed kunnen verdedigen dat het onredelijk bezwarend is, maar een muzikant die zichzelf wil promoten op zo’n site handelt niet als consument dus daar ligt die grens iets hoger.

 13. Maar hoe wou je dat naar ze gaan sturen dan? Ik heb nu namenlijk hetzelfde maar ik heb geen idee hoe ik contact met ze op moet nemen want als ik dat doe via dat support gedeelte staat er dat ik hier geen gebruik van mag maken omdat ik dat al eerder gedaan heb (niet waar) Dus nu?

 14. Hoe kom je aan dat postadres? Volgens mij kun je ervan uitgaan dat het postadres dat bij NIC geregistreerd staat klopt, omdat dit de enige koppeling is tussen domeinnaam en fysiek adres, en omdat NIC eist dat je in een openbaar register staat ingeschreven (bijv. KvK), zelfs al kloppen de adressen bij NIC vaak niet. (Deelnemers zijn geloof ik verplicht adreswijzigingen door te geven, maar zetten daar niet altijd haast achter, en ze moeten natuurlijk wel zelf eerst de adreswijziging ontvangen.) M.a.w. hoeveel moeite moet je doen om goede trouw aan te tonen?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.