Onderzoek toont aan: filesharing positief voor cultuur en welvaart

De economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn zijn per saldo sterk positief, zowel op korte als op lange termijn. Consumenten krijgen als gevolg van file sharing toegang tot een breed scala aan cultuurproducten. Daar staat tegenover dat een daling van de omzet uit de verkoop van geluidsdragers, dvd’s en games als gevolg daarvan aannemelijk is. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van TNO, SEO en IViR zoals neergelegd in het rapport “Ups and downs – economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, films en games” (gevonden via Solv).

Het rapport schat het aantal downloads in Nederland op op 1,5 tot twee miljard per jaar. Dat zou ongeveer neerkomen op 7,5 downloads voor iedere in Nederland verkochte track. Opvallend daarbij is dat downloadgedrag het koopgedrag niet beïnvloedt. Onder downloaders van muziek en film is het percentage kopers even groot als onder niet-downloaders, bij games is het percentage kopers zelfs hoger. Sterker nog: downloaders blijken vaak een “nauwe relatie met muziek, films of games” te onderhouden. Daar hoort downloaden bij maar ook kopen. Downloaders gaan bovendien vaker naar concerten of bioscopen en kopen vaker merchandiseartikelen.

Oh, en Tim, let je even op:

Voor zover file sharing wel leidt tot een daling van de verkoop (vervanging), staat daar een welvaartsoverdracht van de producent naar de consument tegenover. Naar schatting ligt de toename van welvaart bij de consumenten in de orde van 200 miljoen euro per jaar. Daar tegenover staat een maximaal omzetverlies voor producenten en uitgevers van muziekopnames van 100 miljoen euro per jaar.

Het gevolg voor de creatieve industrie verschilt nogal:

 • De muziekindustrie kampt met een krimpende markt. De nieuwe markt van betaalde downloads kan op dit moment die krimp niet compenseren. Innovatie van het businessmodel achter muziek is daarom nu het meest urgent. In de toekomst lijkt het niet meer mogelijk om alleen op basis van muziekopnamen een renderend bedrijf te runnen.
 • In de filmindustrie groeien de markten voor bioscoop en DVD-verkoop. DVD-verhuur daalt flink. Omdat films vaak slechts één keer bekeken worden, is het risico van substitutie hier groter dan bij muziek. Als het aantal filmdownloads dus groeit, zal dat een serieuze bedreiging zijn voor met name DVD-verkoop. Downloaden om het product te leren kennen, ligt niet voor de hand. De filmindustrie moet zich dus niet in slaap laten sussen door de vooralsnog relatief geringe impact van gratis downloads.
 • De gamesindustrie groeit onstuimig, althans voor zover het de consolegames en de bijbehorende hardware betreft. Het officiële exemplaar van een game kent dermate veel voordelen in vergelijking met een muziek-cd (of zelfs DVD) dat deze industrie veel minder hoeft te vrezen voor inkomstendaling door de concurrentie met gratis filesharing.

De belangrijkste conclusie: “het is juist de uitdaging om mee te gaan met de nieuwe werkelijkheid van de gebruikers en businessmodellen te ontwerpen waarbij geprofiteerd kan worden van de nieuwe dynamiek.” Criminaliseren van downloaden, bijvoorbeeld door downloaden uit illegale bron te verbieden, acht het rapport weinig zinvol. Dit zal hooguit een tijdelijk effect sorteren.

Oftewel: innoveer nou eens een keer in plaats van alleen juridische stappen te ondernemen om het einde van het huidige model zo lang mogelijk uit te stellen. Filesharing verdwijnt niet meer, dus accepteer dat en bedenk hoe je geld verdient met gratis.

Iemand nog tips voor de muziek- of filmindustrie?

Arnoud

32 reacties

 1. In het artikel stond volgens mij ook dat downloaders van muziek bijvoorbeeld eerder naar een concert van die bepaalde groep of persoon gaan, dus daar verdienen deze artiesten en de organisatoren natuurlijk ook aan. In films zou je misschien wat meer ‘onopvallende’ reclame kunnen verkopen. Je ziet nu al vrij vaak dat acteurs aan de coca cola zitten tijdens een film of serie.

 2. Ik heb het rapport ook gelezen, en de conclusie verbaast me wel eerlijk gezegd. Natuurlijk is er een welvaartstijging bij de consument als deze muziek/films gratis krijgt waar hij anders voor zou moeten betalen. Maar die film/muziek moet toch wel gemaakt worden?

  Overigens opvallend dat in het rapport met geen woord wordt gerept over de recente uitspraak van de Rb Den Haag over het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, was dit wellicht na de kopijdatum? Nog even over die uitspraak van de rechtbank Den Haag (waarin volgens mij de 3 meest ervaren IE rechters van het moment zitting hadden): ik zie allerlei verwijzingen van jou (Arnoud) naar wat ‘onze’ minister over downloaden zegt, maar volgens mij is het belangrijker wat de ‘opper minister'(nl. de Europese wetgever) daarover zegt: namelijk dat iedere exceptie op het auteursrecht de 3-stappentoets moet kunnen doorstaan: dwz dat geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk. Met dat argument in de hand is het toch nog steeds zo dat downloaden (ook als dat voor eigen gebruik gebeurt) de 3-stappentoets niet overleeft? Daar verandert dit rapport toch niets aan?

 3. @Zoutwater: er wordt ook een gemis aan inkomsten bij de creatieve industrie gemeld, maar het nettoresultaat is positief. Zo meldt men dat muzikanten meer geld verdienen uit optredens en merchandise dan vroeger, daar kunnen muzikanten van rondkomen. Uitgevers niet, maar je kunt je dan ook afvragen of je die nog nodig hebt als muzikant.

  Waarom het vonnis niet is meegenomen, zou ik niet weten. Wel is het zo dat dat vonnis niet over downloaden ging maar over het vaststellen van de vergoeding voor kopieren voor eigen gebruik op daarvoor bestemde dragers. De opmerking van de rechter is dus geenszins als jurisprudentie te zien.

  Verder moeten inderdaad uitzonderingen aan de driestapstoets voldoen. Echter, die toets is voor wetgevers om in abstracto te gebruiken wanneer men een uitzondering in de wet opneemt. Niet voor rechters om in concrete gevallen te toetsen of een uitzondering wel rechtvaardig uitpakt. En de minister heeft gezegd dat hij heeft gedriestaptoetst bij de laatste wetswijziging. “De thuiskopie-exceptie is daar de weerslag van” of woorden van gelijke strekking. Ik zie geen reden om aan de uitkomst te twijfelen, en ik zou verwachten dat een rechtbank die dat wel doet, op zijn minst onderbouwt waarom de minister fout zou zitten.

 4. Ik heb een neef die muzikant is (hij verdient er geld mee) en toen ik hem recentelijk weer eens sprak hebben we even gesproken over waar hij zijn geld verdiende: 1. Optreden 2. iTunes Hij heeft een aantal “in eigen beheer” geproduceerde stukken bij Apple “in de verkoop” gedaan en kan daar de huur van betalen. Zijn mening over de traditionele platenmaatschappijen is tamelijk negatief; hij houd er helemaal niet van als anderen zeggen hoe hij “het” moet doen.

  Zoals meer mensen opgemerkt hebben: de platenmaatschappijen zijn niet meer nodig in de muziekbusiness.

 5. Voor zover file sharing wel leidt tot een daling van de verkoop (vervanging), staat daar een welvaartsoverdracht van de producent naar de consument tegenover. Naar schatting ligt de toename van welvaart bij de consumenten in de orde van 200 miljoen euro per jaar. Daar tegenover staat een maximaal omzetverlies voor producenten en uitgevers van muziekopnames van 100 miljoen euro per jaar.

  Dat kan Tim Kuik op twee manieren uitleggen: of de consument steelt 100 miljoen euro per jaar, of de consument steelt 200 miljoen euro per jaar.

  Dat het kopi?ren op dit moment leidt tot een welvaartsoverdracht is natuurlijk niet verrassend. Ik zou zelfs verwachten dat de toename in de welvaart van consumenten een veel groter veelvoud is van het omzetverlies: verre van iedere download is verkoopvervangend. Maar misschien ligt dit aan de rekenmethode (ik heb het rapport nog niet gelezen).

  Van groter belang lijkt mij het effect op de creatie van nieuwe werken. Als de muziekindustrie en filmindustrie echt plat komen te liggen zal het netto effect ook voor de welvaart van consumenten uiteindelijk vermoedelijk negatief zijn.

 6. Het rapport biedt geen enkel aanknopingspunt voor de stelling dat “de muziekindustrie en filmindustrie echt plat komen te liggen”. Uit het rapport blijkt dat mensen niet minder kopen omdat ze downloaden. Er is geen reden om aan te nemen dat die conclusie in de nabije toekomst ongeldig zal worden. Op de lange termijn wellicht wel, maar dat is erg speculatief. Het beroep van bioscooppianospeler bleek op de lange termijn ook niet erg waardevol. (Waarom is daar eigenlijk nooit een specifiek IE-recht voor ingesteld?)

  Er is werkelijk niemand die serieus de stelling kan verdedigen dat het maken van muziek, films en andere werken stil zal komen te liggen door een gebrek aan auteursrechtelijke bescherming. De traditionele industrie zal wellicht in grote problemen komen, maar waarom is dat erger dan bv. de CRT-televisieindustrie of de producenten van VHS-videobanden? Overigens pleit het rapport er ook voor dat de industrie zich hierop voorbereidt door nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

 7. Uit het rapport blijkt dat mensen niet minder kopen omdat ze downloaden.

  Hoe moet ik 100 miljoen euro minder omzet dan begrijpen? En de krimpende muziekmarkt? De serieuze bedreiging voor de DVD-verkoop? Of zeg je nu: bewijs maar eens dat er een verband is?

  Uit het rapport blijkt dat het percentage kopers onder downloaders net zo groot is als het percentage kopers onder niet-downloaders. Maar er blijkt ook uit dat de downloaders meer ge?nteresseerd zijn in muzieks/films/games. Je zou normaal gesproken verwachten dat ge?nteresseerden m??r kopen dan minder-ge?nteresseerden. De verklaring lijkt mij voordehandliggend.

  Er is geen reden om aan te nemen dat die conclusie in de nabije toekomst ongeldig zal worden. Op de lange termijn wellicht wel, maar dat is erg speculatief.

  Ik zeg dan ook “als”.

  Het beroep van bioscooppianospeler bleek op de lange termijn ook niet erg waardevol. (Waarom is daar eigenlijk nooit een specifiek IE-recht voor ingesteld?)

  De traditionele industrie zal wellicht in grote problemen komen, maar waarom is dat erger dan bv. de CRT-televisieindustrie of de producenten van VHS-videobanden?
  Ik kan niet geloven dat je hier zelf het antwoord niet op weet. Het product van een bioscooppianospeler is uitstekend te vervangen door een geluidsband. Ook CRT’s en VHS-videobanden hebben plaatsgemaakt voor betere producten. De totale welvaart is hierdoor niet afgenomen.

  Als de filmindustrie verdwijnt of noodgedwongen flink inkrimpt, zie ik niet hoe daarvoor iets vergelijkbaars in de plaats zou komen.

  De muziekindustrie is vermoedelijk wat beter bestand tegen een krimpende markt omdat de productie minder kapitaalintensief is en het met merchandising en het verhogen van de toegangsprijs van concerten wat beter mogelijk is om op een andere manier geld te verdienen. Maar ook hier geldt m.i. dat krimp niet of nauwelijks gepaard gaat met groei van iets vergelijkbaars, zoals dat bij CRT’s tegenover LCD’s en plasmas wel het geval is. (Ja, je kunt zonder auteursrecht naar hartelust bestaande nummers remixen.)

 8. Je zou normaal gesproken verwachten dat ge?nteresseerden m??r kopen dan minder-ge?nteresseerden.

  Dat gebeurt ook, zoals blijkt uit het rapport. Het is de markt als geheel die instort. Vooral niet-kopers downloaden nu. Oftewel: vroeger zou men het werk in het geheel niet kennen, nu leren die mensen het kennen door een gratis download. Niks aankoopvervangend dus.

  Het product van een bioscooppianospeler is uitstekend te vervangen door een geluidsband. Ook CRT???s en VHS-videobanden hebben plaatsgemaakt voor betere producten. De totale welvaart is hierdoor niet afgenomen.

  De welvaart van de bioscooppianospelers en de CRT- en VHS-makers is afgenomen. Het sommetje is dus in principe hetzelfde als bij de muziek- en filmmarkt. Maar wij vinden dat niet erg, omdat wij als bioscoopbezoeker, televisiekijker of filmliefhebber onze toegenomen welvaart op prijs stellen en weinig medelijden hebben met de makers van de zaken die we niet meer afnemen. Ik vraag me dan serieus af waarom ik wel medelijden zou moeten hebben met een platenmaatschappij. Zeker als die niet bereid zou zijn om nieuwe modellen te verzinnen om geld te verdienen – laat staan als ze alleen maar “ik zie niet in hoe daarvoor iets vergelijkbaars in de plaats zou komen.” Ze hebben geld en creatieve mensen genoeg, ga maar eens goed nadenken dan.

  Lees het rapport nu eens 🙂

 9. @Arnoud. Je zegt: “Zo meldt men dat muzikanten meer geld verdienen uit optredens en merchandise dan vroeger, daar kunnen muzikanten van rondkomen. Uitgevers niet, maar je kunt je dan ook afvragen of je die nog nodig hebt als muzikant.” Ik vind dit argument uit het rapport eigenlijk nogal irrelevant: wat heeft een platenmaatschappij er aan dat er andere partijen wel meer omzet draaien? Daar lijdt hij zelf toch niet minder schade door?

  Over de uitspraak van de Rb Den Haag: ik begrijp dat je het niet met dat deel van het vonnis eens bent, maar waarom zou daaraan minder gewicht moeten toekomen omdat het voorwerp van de procedure niet het downloaden was/is? Is er een regel waarin staat dat alleen aan jurisprudentie over het precieze onderwerp waarde gehecht mag worden? Volgens mij niet.

  Dat de 3stappentoets een handvat voor de wetgever is, neemt toch niet weg dat je (of de ECommissie)aan het HvJEG kunt vragen of de Nederlandse regering de regels van de auteursrechtrichtlijn wel juist heeft geimplementeerd?

 10. @Zoutwater: auteursrechten zijn bedoeld voor auteurs, en niet voor de daar omheen draaiende industrie. Als het economisch beter is dat auteurs zelf hun werken exploiteren, dan zie ik niet in waarom we rekening moeten houden met de belangen van die industrie. Net zoals de bioscooppianospelers gewoon pech hadden toen films zelf van geluid konden worden voorzien, of de stoker werkeloos thuis kwam te zitten met de opkomst van de elektrische trein.

  Ik vind dat deel uit het vonnis vooral weinig relevant omdat de stelling nergens onderbouwd wordt en in tegenspraak is met wel onderbouwde parlementaire geschiedenis. Maar ook omdat het een zijdelings punt is, heeft het minder waarde als jurisprudentie.

  En natuurlijk kan het HvJEG uitspraak doen over de implementatie van de auteursrechtrichtlijn. De Commissie heeft daar (tot nu toe) geen aanleiding toe gezien, en zolang er geen rechter behoefte heeft aan prejudici?le vragen, gaat dat echter niet gebeuren. Niets is zeker in het recht, maar als de minister zegt een verplichte toets te hebben meegenomen bij invoering van een wetsartikel, dan zie ik niet meteen een aanknopingspunt voor zulke vragen.

 11. Het is de markt als geheel die instort. Vooral niet-kopers downloaden nu. Oftewel: vroeger zou men het werk in het geheel niet kennen, nu leren die mensen het kennen door een gratis download. Niks aankoopvervangend dus.

  Niks aankoopvervangend? Hoe geloofwaardig is dat? Je kunt toch niet serieus ontkennen dat een DEEL van de onbetaalde downloads resulteert in het niet-kopen van een betaald exemplaar van hetzelfde werk?

  Let wel: ik zeg niet dat alles aankoopvervangend is. Dat is het natuurlijk niet.

  En hoe verklaar je dat de markt als geheel “instort”? (Interessant dat je nu van instorten spreekt terwijl je eerst nog uithaalde tegen “plat komen liggen”.) Hoe verklaar je dat de markt krimpt? Allemaal de schuld van de kredietcrisis? Of houdt het misschien toch verband met het kunnen downloaden?

  Hoe verklaar je de 100 miljoen euro aan omzetverlies? Heeft niets te maken met downloaden in plaats van kopen?

  Misschien baseer je je op het zinnetje:

  Het merendeel van de downloaders geeft aan het koopgedrag niet te zullen veranderen wanneer downloaden onmogelijk zou worden.
  Maar dat lijkt me vooral een interessant psychologisch gegeven over wat downloaders denken. Het rapport zelf noemt het aannemelijk dat de krimpende markt te maken heeft met de opkomst van filesharing.

  De welvaart van de bioscooppianospelers en de CRT- en VHS-makers is afgenomen. Het sommetje is dus in principe hetzelfde als bij de muziek- en filmmarkt.

  Dat sommetje is niet hetzelfde. Waar lees je in mijn berichten #5 en #7 toch dat ik me bekommer om de werknemers van de muziekindustrie? In die vorige draad heb ik dat misverstand al meerdere keren proberen recht te trekken, blijkbaar zonder succes. Lees de laatste alinea van bericht #5 in deze draad nog eens. Het is toch niet moeilijk om te begrijpen wat ik daarmee bedoel?

  Goed, voor de derde keer dan…

  Ik noem het welvaart als nieuwe werken beschikbaar komen voor consumenten.

  Welvaart in de vorm van door een pianospeler geproduceerde bioscoopmuziek is vervangen door welvaart in de vorm van een afgespeelde geluidsband. Welvaart in de vorm van geproduceerde CRT’s en videobanden is vervangen door welvaart in de vorm van geproduceerde LCD’s en DVD’s. De door een krimpende muziek- en filmindustrie afgenomen welvaart in de vorm van geproduceerde CD’s en DVD’s wordt daarentegen niet vervangen door gelijkwaardige producten.

  Dit heeft dus niets te maken met werkgelegenheid. Overbodige industrie?n hebben geen bestaansrecht. Maar is de filmindustrie een overbodige industrie?

  Je kunt nu opmerken: als werken gratis zijn down te loaden, kan ieder nieuw werk een miljard keer worden gekopieerd, zodat de welvaart toeneemt met een miljard exemplaren (meer precies: het totale nut van die miljard exemplaren voor die miljard consumenten). Dit is volgens mij het idee van de 200 miljoen euro welvaartstijging bij consumenten: 100 miljoen euro aan geld dat niet aan CD’s is uitgegeven (aankoopvervangend), en 100 miljoen euro aan welvaart in de vorm van de toegenomen beschikbaarheid van muziek voor consumenten.

  Maar mijn punt is: als de muziek- en filmindustrie echt hard gaan krimpen, neemt de productie van nieuwe werken ook hard af. Dan luisteren we straks allemaal naar hetzelfde nieuwe nummer en kijken we naar dezelfde nieuwe film, in plaats van keuze te hebben uit een heel assortiment. Dat is geen stijging van de welvaart, maar een afname. Een film die voor de ene persoon een aanzienlijke stijging van de persoonlijke welvaart betekent, kan voor de ander niet meer dan een te verwaarlozen stijging betekenen. Smaken verschillen immers. Consumenten zijn gebaat bij de beschikbaarheid van een zo groot mogelijk assortiment, en waar ik op probeer te wijzen is dat in de omvang van het assortiment wel eens verandering zou kunnen komen als de krimp van de muziek- en filmindustrie doorzet.

  Het gaat mij dus niet om de belangen van bioscooppianospelers, muzikanten, acteurs en regisseurs. Vergelijk het met een hypothetisch voorstel om de salarissen van onderwijzers te halveren. Dan zou ik daar niet in de eerste plaats op tegen zijn omdat ik mij zo’n zorgen zou maken om de financi?le positie van onderwijzers, maar omdat het onderwijs in elkaar zou storten waardoor de effecten op wat langere termijn ook voor mij persoonlijk slechts negatief zijn. Ik pleit er dus voor om de situatie een paar stappen door te denken. Je kunt het wel leuk vinden om nu te profiteren van de toegenomen welvaart, maar dat je het leuk vindt en dat je graag wilt dat dat doorzet, betekent niet dat die welvaarttoename ook door zal zetten. Net als met de huizenmarkt, we kunnen allemaal wel willen dat de huizenprijzen eeuwig met meer dan de inflatie blijven stijgen, maar dat kan gewoon niet. Toch is het in “goede tijden” vrijwel onmogelijk om dat andere mensen duidelijk te maken. Voer voor psychologen.

 12. Niks aankoopvervangend? Hoe geloofwaardig is dat? Je kunt toch niet serieus ontkennen dat een DEEL van de onbetaalde downloads resulteert in het niet-kopen van een betaald exemplaar van hetzelfde werk?

  Lees dat rapport nou eens. Ik blijf het herhalen maar dit schiet niet op zo. Downloaden gebeurt vooral voor materialen die men toch niet gekocht zou hebben. Dat blijkt uit de cijfers, en ik kan daarom niks met jouw koudegrondargument “hoe ongeloofwaardig is dat”. Sorry, hier houdt het op voor mij.

  En het kan wel: verzin nieuwe bedrijfsmodellen waardoor je ervan profiteert. Wie blijft vasthouden aan zijn oude model, gaat onderuit, maar wie kiest voor bv. gratis muziek weggeven en geld vragen voor optredens of t-shirts, kan muziek blijven maken.

 13. Bij ZBDigitaal ook een reactie op dit onderzoek: http://www.zbdigitaal.nl/2009/01/over-downloaden-gratis-en-welvaart.html

  Met deze mooie quote:

  Ik kan het nu ook niet laten om te wijzen op een posting op Mashable waarin gemeld wordt dat het initiatief van de mannen van Monthy Python, waar ik in november over schreef, er inmiddels toe heeft geleid dat de DVD’s van dit gezelschap weer op nummer 2 staan, in de bestsellerlijsten van Amazon. Een toename van 23.000 %!

 14. Misschien zijn getallen niet je sterkste kant, maar 100 miljoen euro omzetverlies moet toch een verklaring hebben? Het rapport geeft die verklaring…

  Nou ja, voer voor psychologen dus. Je staat duidelijk niet open voor rationele goede onderbouwde argumenten wanneer die jouw persoonlijke wereldbeeld mogelijk tegenspreken. De basis voor een intelligente discussie is dat de deelnemers in ieder geval elkaars argumenten proberen te begrijpen. Dat zit er hier helaas niet in.

 15. Om af te sluiten:

  En het kan wel: verzin nieuwe bedrijfsmodellen waardoor je ervan profiteert.
  Als er voor een industrie geen rendabel bedrijfsmodel meer blijkt te zijn, gaan de personen die in die industrie werkzaam zijn gewoon wat anders doen. Dat is op zich alleen maar gezond, maar als de filmindustrie op die manier zo goed als verdwijnt, komen er zo goed als geen nieuwe films meer. Zonder nieuwe films ook geen welvaartstijging meer door al dan niet gratis downloaden van nieuwe films.

  Deze gedachte is toch niet moeilijk om te volgen? Of om zelf te bedenken?

 16. Als jij je eigen argumenten als “rationele goede onderbouwde argumenten” kwalificeert, en mijn reacties als irrationeel afdoet zonder inhoudelijk te reageren, dan houdt het voor mij op. Jij leest het rapport niet, en komt met simplistische argumenten die volstrekt niet ingaan op wat er in het rapport staan. Ik voel er weinig voor om dat te gaan weerleggen, want dan moet ik het rapport gaan samenvatten en ik zie het toch echt als jouw werk om het rapport te lezen voordat jij er wat over gaat zeggen.

  “Als er voor een industrie geen rendabel bedrijfsmodel meer blijkt te zijn” is een theoretische stelling die niet ondersteund wordt door de feiten, de geschiedenis van de creatieve industrie of welke andere bron dan ook. Daarom kan ik er gewoon niets mee.

  Films, muziek, boeken en andere werken worden altijd gemaakt. Shakespeare kon leven van zijn werk voordat auteursrecht zelfs maar uitgevonden was. De Pythons deden hun werk echt niet voor de licentie-inkomsten. Seth Godin geeft zijn (elektronische) boeken gratis weg. Radiohead doet hetzelfde met hun muziek. Je moet als industrie altijd zoeken naar een winstgevend model. Dat is niet per definitie het huidige model.

  “Als de muziek- en filmindustrie echt hard gaan krimpen, neemt de productie van nieuwe werken ook hard af” Je lijkt aan te nemen dat alleen de muziek- en filmindustrie werken produceert. Alleen Hollywood kan films maken? Dat kun je niet menen. Zie de hele creatieve industrie op internet waar mensen uit eigen interesse massa’s foto’s, films, teksten, encyclopedieen en wat al niet meer schrijven. Of neem Bollywood of de Chinese filmindustrie (ja, die is er). Die doen al helemaal bar weinig met auteursrechten.

  Er zal een verschuiving plaatsvinden van creativiteit en de activiteiten daar omheen, dat zeker. Maar een krimp op de creatieve cultuur als geheel? Nee. Dat blijkt niet uit de feiten.

  Stel ik leg een weg aan en vraag daarvoor tol. Na een aantal jaar is mijn investering wel terugverdiend, maar ik blijf tol vragen. Het is toch mijn weg, mijn eigendom? Als de overheid dan besluit mijn tolhuisje te laten verwijderen, dan levert mij dat gemiste inkomsten op. Voor de maatschappij als geheel lijkt het mij echter een rechtvaardige beslissing. Mensen kunnen doorrijden, zijn dus sneller op hun bestemming en kunnen dat geld ergens anders in steken. En ik? Ik moet aan de slag: nieuwe wegen aanleggen om tol te vragen, of misschien zelfs bestaande wegen gaan repareren en me daarvoor per uur laten betalen.

 17. “Stel ik leg een weg aan en vraag daarvoor tol. Na een aantal jaar is mijn investering wel terugverdiend, maar ik blijf tol vragen.”

  Ja, dat is nu precies waar de schoen wringt: het terugverdienen van de investering!! Die investering wordt gedaan door de platenmaatschappij (en ik kan je zeggen, dan gaat het niet over een paar dubbeltjes) en als iedereen het werk vervolgens gratis in bezit krijgt, wordt die investering natuurlijk nooit terugverdiend. Dat is geen rocket-science?

  Wat ik overigens kwalijker vind, is dat partijen als The Pirate Bay en Mininova duizenden euro’s per maand aan advertentie-inkomsten opstrijken met content die niet van hun is, terwijl ze naar zich naar de buitenwereld toe verdedigen met een soort ‘open-source’ achtig verhaal..

 18. Het lijkt me duidelijk dat je je investering niet terugverdient als je rekent op geld per verspreid exemplaar en mensen je exemplaren gratis gaan verspreiden. Daar gaat die 100 miljoen verlies inderdaad over.

  Het punt is echter: waarom zou dat de enige manier zijn waarmee je je investering terug zou kunnen verdienen?

 19. als de muziek- en filmindustrie echt hard gaan krimpen, neemt de productie van nieuwe werken ook hard af. Dan luisteren we straks allemaal naar hetzelfde nieuwe nummer en kijken we naar dezelfde nieuwe film, in plaats van keuze te hebben uit een heel assortiment.

  Dat zou best eens omgekeerd kunnen zijn. Hoe meer de productie en distributie gecentraliseerd is, hoe meer we van hetzelfde krijgen. Op hoe meer plekken er onafhankelijk van elkaar dingen gemaakt worden, hoe meer diversiteit.

  1. Ik reageer wel degelijk inhoudelijk, maar blijkbaar in het Chinees. Een andere verklaring heb ik niet. Ik heb mijn argumenten al voor je uitgespeld. Voor zover ze niet ingaan op wat er in het rapport staan, betekent dat slechts dat het rapport blijkbaar niet ingaat op mijn kanttekening in bericht #5, laatste alinea. Dat het rapport steun geeft voor de stelling dat in ieder geval enige krimp te verwachten is, is volgens mij wel duidelijk. (En jij lijkt dat in de helft van je zinnen te erkennen, en in de andere helft van je zinnen de gedachte alleen al belachelijk te vinden.)

  2. Ik heb het rapport niet van A tot Z gelezen, maar ik heb gezocht naar stukken die jouw stelling (“niks aankoopvervangend”) zouden onderschrijven. Ik vond slechts ??n zinnetje, zie mijn reacties hierboven. Daarnaast vind ik in het rapport duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel van “niks aankoopvervangend”. Nogmaals, lees mijn reacties eens.

  3. In plaats van “lees het rapport” zou je ook wat specifieker kunnen zijn. Welke bladzijde van de 142?

  4. Arnoud:

   ???Als er voor een industrie geen rendabel bedrijfsmodel meer blijkt te zijn??? is een theoretische stelling die niet ondersteund wordt door de feiten,
   Lees mijn reactie toch eens goed. Ik reageer daar toch op jouw “verzin nieuwe bedrijfsmodellen”? A=krimp, B=nieuwe bedrijfsmodellen. Jij zegt “als A dan moet B”. Ik zeg “als A dan gaat B misschien helemaal niet gebeuren, maar dan zit de consument wel met de gebakken peren”. Vervolgens ga jij “A” aanvallen. Zo wordt het moeilijk je te volgen.

  5. Arnoud:

   Je lijkt aan te nemen dat alleen de muziek- en filmindustrie werken produceert. Alleen Hollywood kan films maken? Dat kun je niet menen.
   Waar schrijf ik Hollywood?? Ik schrijf dat als de filmindustrie hard krimpt, ook de productie van nieuwe films hard krimpt. Ja, dat meen ik. Lijkt me geen schokkende stelling, maar een tautologie.

  6. Arnoud:

   Je moet als industrie altijd zoeken naar een winstgevend model. Dat is niet per definitie het huidige model.
   Blijkbaar blijf je toch ge?nteresseerd in “als A, dan B”. Goed, zie dus mijn eerdere reactie waarin ik aangeef dat dat nieuwe model ook wel eens helemaal niets meer te maken zou kunnen hebben met het maken van films. De bioscooppianospeler is misschien wel schoenpoetser geworden. Dat is goed voor hem, en niet erg voor ons (want wij hebben nu geluidsbanden). Maar als filmmakers het straks ook eenvoudiger blijken te vinden om schoenen te gaan poetsen is dat wel jammer voor ons als consument. (Ja, er zullen altijd wel films blijven, maar de “filmwelvaart” wordt voor een groot deel bepaald door de gevarieerdheid van het beschikbare assortiment.)

  7. Arnoud:

   Het lijkt me duidelijk dat je je investering niet terugverdient als je rekent op geld per verspreid exemplaar en mensen je exemplaren gratis gaan verspreiden. Daar gaat die 100 miljoen verlies inderdaad over.
   Dus toch deels aankoopvervangend?! Waar ging je reactie #12 dan eigenlijk over?

  8. Wat betreft Hollywood, Bollywood, de Chinese filmindustrie en internet. Laat ik for the sake of argument aannemen dat alleen Hollywood zou krimpen. Die krimp heeft dan tot gevolg een krimp in de omvang van het assortiment dat Hollywood produceert. Daartegenover staat een stijging in de afneme per geproduceerd werk. Dus een welvaartdaling tegenover een welvaartstijging. Op dit moment slaat de balans wellicht door naar de welvaartstijging: de paar films die nu wellicht niet worden geproduceerd wegen niet op tegen de grotere beschikbaarheid door gratis downloaden van de films die wel worden geproduceerd. Maar als de krimp doorzet, kan dat heel goed omslaan in een netto daling van de bijdrage van Hollywood aan de filmwelvaart.

  Als Bollywood dan gewoon films blijft maken verandert dat in principe niets aan die netto daling. Als Bollywood zelfs gebaat is bij gratis downloaden en daar praktisch gesproken ook toestemming voor geeft, dan is er natuurlijk helemaal niets dat iemand tegenhoudt om Bollywoodfilms te up- en downloaden. (En mocht d?t een krimp van Hollywood betekenen, dan is dat natuurlijk helemaal niet erg en volledig vergelijkbaar met de verdrongen bioscooppianospeler. Als de belangstelling voor een bepaald product verdwijnt, moet de producent daarvan iets anders gaan doen of naar een ander model zoeken. Maar ik heb het idee dat er nog wel degelijk veel belangstelling is voor Hollywoodfilms.)

 20. Laat maar, hier komen we niet uit. Jij blijft bij jouw standpunt, ik bij het mijne, en ik krijg niet de indruk dat een van ons twee?n gaat toegeven. Ik heb de grootste moeite om in jouw argumenten een onderbouwde weerlegging van de mijne te zien; je herhaalt je standpunten en noemt dat een inhoudelijke onderbouwing. Ik citeer voorbeelden en een rapport waardoor mijn standpunt gesterkt wordt, en jij komt met alternatieven die nergens op gebaseerd zijn en vindt dat je daarmee dat onderzoek weerlegt. Hoe moet ik daarop reageren? Ik doe niet aan het soort debatteren waarbij het verboden is feiten in te brengen en het alleen gaat om de spitsvondigheid van het tegenargument. Einde discussie.

 21. Arnoud, waar schrijf toch ik dat ik het rapport meen te weerleggen?

  Mijn kanttekening weerspreekt het rapport niet. Het rapport zegt slechts iets over wat nu geldt. Het rapport bevestigt dat krimp te verwachten is (zie het rapport, zie je blogpost). Ik extrapoleer vervolgens dat dit ook wel eens minder gewenste gevolgen zou kunnen hebben.

  Hoe je zou kunnen reageren? Nou ja, op ??n of andere manier duidelijk maken dat je in ieder geval begrijpt waar ik heen wil. Vervolgens kunnen we vaststellen op welk punt we dan precies van mening verschillen. Dat is constructiever dan mijn argumenten steeds verkeerd weergeven. Ik ga bijvoorbeeld serieus in op jouw bioscooppianospeler en probeer aan te geven waar het verschil in zit (en ook wanneer het voorbeeld juist wel perfect opgaat).

  Merijn, mag ik voor de grap eens vragen of jij wel begrijpt wat ik met de laatste alinea van bericht #5 bedoel?

  Van groter belang lijkt mij het effect op de creatie van nieuwe werken. Als de muziekindustrie en filmindustrie echt plat komen te liggen zal het netto effect ook voor de welvaart van consumenten uiteindelijk vermoedelijk negatief zijn.
  Ik beweer niets meer dan dat.

  Dat ik vervolgens te veel moeite heb gedaan om dit standpunt tot in detail te beargumenteren heeft te maken met de ijdele hoop dat ik deze volgens mij toch vrij eenvoudige gedachtengang over zou kunnen brengen. Dat lukt duidelijk niet. Maar goed, in het verleden heeft Arnoud wel eens binnen enkele maanden na net zo’n heilloze discussie mijn standpunt gewoon overgenomen (legaliteit van inline links), dus wie weet.

  Eeuwige gelijk lees ik wel vaker, maar toevallig kan ik wel degelijk ronduit mijn ongelijk bekennen wanneer dat wordt aangetoond. Dat lukt niet met “lees dat rapport nou eens”. Punt is verder dat mijn bijdragen niet ondoordacht zijn. Vermoedelijk is het probleem dat Arnoud denkt dat ik veel meer beweer dan ik in feite doe, dat ik hier bijv. Tim Kuik’s standpunt zou willen verdedigen. Bijv. Kuik’s “per definitie aankoopvervangend downloaden” met daaruit de conclusie “dus commercieel en dus illegaal” tegenover mijn “in ieder geval deels” zonder dat ik verder ook maar iets zeg over de legaliteit.

  Wil je Kuik echt te kijk zetten, dan moet je m.i. ook niet gaan zwaaien met “nooit aankoopvervangend”, want dan doe je in het feite hetzelfde als wat Kuik doet: onzin verkopen. (Wie heeft er nooit aankoopvervangend gedownload? Ik in ieder geval wel!)

 22. Ach, dat had ik beter niet zo kunnen schrijven, maar het is al gebeurd.

  Laat ik het zo zeggen, ik heb niet het idee dat kritische opmerkingen hier erg op prijs worden gesteld. Het is al snel “hoe kom je daarbij”, zonder een beoordeling van de merites van het argument. Dus dat zal ik voortaan respecteren.

 23. Goh, het wordt tijd voor een nieuw samenlevingsmodel. Wanneer Unilever en AH hun handel gratis weggeven, neemt de welvaart toe. Dan gaan we immers met z’n allen meer consumeren. Moeten de leveranciers alleen een nieuwe bron van inkomsten aanboren. Margarine t-shirts en entree voor de supermarkt misschien?

 24. === Dat gebeurt ook, zoals blijkt uit het rapport. Het is de markt als geheel die instort. Vooral niet-kopers downloaden nu. Oftewel: vroeger zou men het werk in het geheel niet kennen, nu leren die mensen het kennen door een gratis download. Niks aankoopvervangend dus. /=== Inderdaad heb ik dankzij Youtube heel veel voor mij belangrijke artiesten (beter) leren kennen (recente maar ook andere uit de jaren 1970) waar ik anders niks van geweten zou hebben. In ben in principe koper (hoewel mijn laatste aankoop van jaren geleden is, en niet in een winkel maar bij een verzendhuis buiten Nederland), en de kans bestaat dat ik nog dingen koop die ik zonder de al dan niet illegale content op Youtube niet gekend zou hebben. (Maar Youtube schijnt recent in ??n slag een heleboel rechten te hebben afgekocht?)

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.