Vodafone en T-Mobile sturen SMS’jes door, WTF?

mobieltje-sms-bellen-06.pngDe Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie krijgen ten onrechte de inhoud van sms’jes te zien, las ik gisteren op Nu.nl. Vodafone en T-Mobile zouden deze doorsturen in het kader van hun wettelijke plicht om verkeersgegevens door te geven, omdat ze de verkeersgegevens niet los van de inhoud van SMS-berichten zouden kunnen doorsturen.

Mag dat? Nee, natuurlijk niet. En dit is niet ‘slechts’ een overtreding van de privacywet, dit is keihard een misdrijf. Artikel 273d Wetboek van Strafrecht bepaalt dat het aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten verboden is om opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van gegevens die niet voor hem zijn bestemd aan een ander bekend te maken. Strafbaar in de zin van anderhalf jaar cel.

Zijn ze gek geworden daar? Wie bedenkt er dat je je systeem zo kunt bouwen en dat het niet erg is dat die SMS’jes doorgegeven worden zonder bevoegd gegeven bevel daartoe? Trekken techneuten dan niet aan de bel, of vinden de managers de investering de moeite niet waard?

Vodafone-klanten kunnen dus aangifte doen, T-Mobile klanten (waaronder trouwens ikzelf) ook maar hebben een iets moeilijker verhaal nu T-Mobile ten stelligste ontkent dat ze SMS-berichten proactief doorgeeft.

Arnoud

18 reacties

 1. Arnoud,

  Een brief kan door de bedrijven op een willekeurig welke manier behandeld worden. Is het niet zaak voor het Openbaar Ministerie om in geval van een bekend misdrijf een onderzoek te starten?

 2. Het gaat misschien wat ver, maar wat te doen met een minister (Guusje ter Horst) die de huidige gang van zaken probeert goed te praten?

  Mag je als overheidsfunctionaris een misdrijf verdedigen?

  Natuurlijk zijn politici en ambtenaren ook maar mensen die fouten kunnen maken, maar mag je van een bepaald niveau van bestuurders niet verwachten dat ze op zijn minst eerst juridisch advies inwinnen voordat ze met uitspraken komen? Het lijkt me dat dit hoe dan ook reeds een juridisch vraagstuk was.

  Goed, ze (Guusje ter Horst) zal wel niet door gehad hebben dat er hier spraken is van een misdrijf en andere dingen aan haar hoofd gehad hebben, maar ik hoop werkelijk dat ze nu van standpunt zal veranderen. Ik kan me niet voorstellen dat het verdedigen van een misdrijf acceptabel is, en al helemaal niet door de overheid.

 3. Politici moeten van mening mogen zijn dat een bepaalde wet niet klopt, en in het verlengde daarvan kunnen ze misdrijven verdedigen. Anders zou je nooit meer de bestaande wetten kunnen toetsen en eventueel afschaffen.

 4. We hebben het nu over SMSjes, maar de media berichten dat ook ALLE verkeersgegevens van IEDEREEN aan de politie worden doorgegeven.

  Dat verbaast mij, want ik dacht dat providers slechts een bewaarplicht hadden voor de verkeersgegevens en dat slechts in specifieke gevallen deze moesten verstrekken. Maar naar nu blijkt hoeft de politie zich geheel niet te verantwoorden voor inzage van deze gegevens. Sterker nog, ze krijgen gewoon alle gegevens van iedereen toegeleverd!

  Het is een kwestie van deze feed een datawarehouse inleiden en je hebt van iedereen een zeer gedetailleerd profiel (in welke kringen verkeer je en waar en wanneer ben je ergens geweest). Kortom een data mining goudmijn, zonder enige verantwoording!

  Bigbrother is watching you is dus beslist geen science fiction meer???

 5. @Juerd

  Ik snap dat politici de vrijheid moeten hebben om van mening te zijn dat een wet niet klopt (in hun ogen althans). Ik ben het daar tevens volledig mee eens. Daarbij lijkt het me echter wel essentieel dat het duidelijk is dat het om een mening gaat.

  Dit lijkt mij echter een heel andere situatie als die waarin een minister een verkeerde voorstelling van zaken geeft. De uitspraak van mevrouw ter Horst betreft volgens mij niet haar mening aangaande de geldigheid van artikel 273d.

 6. In hoeverre kun je het (bewust) lekken van telefoonverkeergegevens door een telecomaanbieder gebruiken om onder je abo uit te komen? Biedt de situatie rondom T-Mobile en/of Vodafone hier ruimte voor?

 7. Ik ben niet juridisch onderlegd maar als ik de privacy policy van t-mobile bekijk (de variant voor nieuwere abo’s) worden de volgende punten volgens mij ‘overtreden’.

  15.01 g) het nakomen van wettelijke verplichtingen. 15.03 T-Mobile zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Als ik dit zou willen doorzetten, wat is dan de beste aanvliegroute?

  privacy voorwaarden.

 8. Het adres waar de brief heen moet genoemd in de voorbeeldbrief komt niet overeen met het adres genoemd in de algemene voorwaarden van Vodafone. Artikel 16.9 stelt: ‘Contractant en/of Eindgebruiker kunnen de bezwaren tegen verwerking van Persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan: Vodafone, afdeling Special Services, Postbus 1500, 6201 BM Maastricht.’

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.