Vereffening nalatenschap hoeft niet in Staatscourant of krant gepubliceerd

oude-krant.jpgDe nabestaanden van Karst T. hoeven de afwikkeling van diens nalatenschap niet te publiceren in de Staatscourant en twee dagbladen, meldde BNR Nieuwsradio dinsdag. De kantonrechter in Arnhem vond dat het in niemands belang zou zijn om hen op kosten te jagen door een dergelijke dure procedure te verplichten, nu er geen geld in de boedel blijkt te zitten.

In de beschikking (geen vonnis!) bleek dat T. een negatief saldo had, en de erfgenamen dit (natuurlijk) niet wensten te aanvaarden. De rechter moest dan ook zoeken naar een afwikkeling tegen zo min mogelijk kosten. Punt daarbij was dat een en ander bekend gemaakt moet worden (art. 4:209 BW). Volgens art. 4:206 BW zou dat moeten gebeuren in de Staatscourant plus twee landelijke dagbladen. Maar:

De kantonrechter is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De vindplaats zal in dit geval algemeen bekend worden gemaakt met een persbericht. De bekendmaking van de beschikking zal plaats vinden op rechtspraak.nl / uitspraken onder het LJN-nummer dat in het persbericht zal worden genoemd.

Het persbericht heb ik nog niet gezien, maar hoe dan ook is dit een zeer positieve ontwikkeling. Nu waren de omstandigheden hier nogal bijzonder; zou de uitspraak bijvoorbeeld anders zijn geweest als er wel een batig saldo zou zijn geweest?

Verder vraag ik me af of het handig is om deze zaken via Rechtspraak.nl te gaan publiceren. De Staatscourant is immers per 1 juli jl. alleen nog elektronisch beschikbaar. Waarom niet gewoon daar een aparte sectie voor dit soort gegevens opnemen? Dan blijf je bij het aangewezen medium, en verplaats je alleen de manier van aanbieden. Of zou SDu nog steeds geld vragen voor advertenties in de Staatscourant?

Update (7 februari 2010): de rechtbank Breda doet het nu ook in andere zaken.

Arnoud

2 reacties

  1. Zoals ik de beschikking lees op jure.nl doet de rechter een voorstel het voortaan op rechtspraak.nl te publiceren. Nu de Staatscourant online is gegaan lijkt mij het ook de bedoeling dat alles dat daarin gepubliceerd werd ook online komt. Lijkt mij uit de beschikking dat de rechter hier nog niet op de hoogte was van de afschaffing van de papieren Staatscourant, aangezien hij spreekt over een publicatie op internet. Dit is precies wat de Staatscourant geworden is een publicatie-mogelijkheid op internet. Wat dat betreft zou de rechter nu net zo goed kunnen bevelen te publiceren in de Staatscourant, maar doordat het besef er nog niet helemaal was bij de rechter van het online gaan van de Staatscourant heeft hij anders beslist. Dat lijkt mij althans de meest logische reden voor de publicatie op rechtspraak.nl.

  2. Volgens mij worden in de online versie van de Staatscourant geen advertenties meer geplaatst maar alleen offici?le bekendmakingen. Wordt de online versie nog wel uitgegeven door SDU?

    Net als Martijn denk ik dat de betreffende rechter nog niet op de hoogte was van de afschaffing van de papieren versie van de Staatscourant. Wel vreemd. Zoiets gebeurd niet van de ene op de andere dag. Verder vind ik het vreemd dat de rechter een regel waar de wet duidelijk in is zomaar kan negeren. Hij kan het dan wel oneens zijn met die regel, maar het is aan regering en parlement om die regel te veranderen. Publicatie in de online Staatscourant lijkt mij niet duurder dan op rechtspraak.nl.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.