Algemene voorwaarden zijn geen opt-in

Bij Rectec verscheen vorige week een interview met mij over de gevolgen van de nieuwe spamwetgeving voor werving & recruiting. Mag je per 1 oktober nog wel mensen mailen om ze een nieuwe baan aan te bieden? Dat bleek gebaseerd op een misverstand: mensen ongevraagd mailen voor commerciële aanbiedingen is allang verboden. Het nieuwe is dat je bedrijven ook niet meer mag mailen met zulke aanbiedingen.

Oftewel: het zinnetje “Acquisitie n.a.v. deze advertentie is verboden” krijgt nu juridische tandjes. Ik vond dat vroeger ook altijd een raadselachtig zinnetje, maar het betekent dus dat men niet wil dat werving&selectiebureaus gaan bellen of mailen omdat zij een alternatief weten voor de openstaande vacacture. Bijvoorbeeld: ach, u wilt geen administrateur, besteed uw administratie gewoon uit bij ons. En dat is een ongevraagde commerciële aanbieding, die dus per 1 oktober niet meer mag.

In de comments werd verwezen naar een toelichting van de OPTA op het ongevraagd bellen van bedrijven na 1 oktober. Daarin stond nog een interessante observatie, die een bom legt onder de opt-inpraktijk van veel bedrijven:

Ook bij het gebruik van belbestanden, die zijn verkregen via enquêtes of een website waarbij consumenten door het accepteren van de algemene voorwaarden of een privacy statement toestemming geven voor het gebruik van hun contactgegevens. In dat geval is er nog steeds sprake van ongevraagde communicatie. En moeten de belbestanden dus worden opgeschoond met het register.

Volgens de wet moet “uitdrukkelijk” toestemming worden gevraagd, en een zinnetje over toestemming in de algemene voorwaarden is inderdaad niet “uitdrukkelijk”. Dat belooft dus nog wat voor 90% van de Nederlandse websites die het wel zo doet.

Arnoud

69 reacties

 1. Voor reclame via sms is voorafgaande toestemming nodig. De wet is hetzelfde als voor e-mail.

  Bestaande klanten mag je mailen (of sms’en) met aanbiedingen voor gerelateerde producten of diensten. En natuurlijk mag je ze mailen met puur zakelijke mededelingen, zoals verhuisberichten of kerstkaarten.

 2. @Arnoud: Wellicht heb ik het in de enorme lappen tekst over het hoofd gezien en heeft iemand hier al naar gevraagd of zit ik op de verkeerde site, maar hoe zit het met de oudewetse b-to-b acquisitie t.o.v. de nieuwe spamwet? Ik heb een W&S bureau en in onze branche leven we al jaren van “koude” telefoongesprekken en e-mails. Moeten we nu eerst het bedrijf mailen om te vragen of we ze mogen mailen of bellen?

 3. Een paar jaar terug stuurde ik met mijn bedrijf rond de veertig duizend brieven per jaar rond. Die zijn inmiddels vervangen door e-mails. Op grond van de nieuwe wetgeving die alleen ziet op e-mail, want daar zou een dringende reden zijn om een grondrecht aan te tasten, mag ik die nu niet meer verzenden. Het gevolg is dus dat ik weer terug zal moeten gaan naar de milieubelastende methode van vroeger. Ik zie trouwens geen redelijke grond om dit grondrecht aan te tasten. Ik heb de hele discussie gelezen, maar het leuke van grondrechten is nou juist dat die absoluut zijn. Dat die JDK dus steeds zijn standpunt herhaalt klopt ook, dat is nou juist de bedoeling van absolute grondrechten. In Amerika is trouwens een spamverbod al ongrondwettelijk verklaard. Ik denk dat we in Nederland ook nog wel een kans maken. Rest mij om u allen ook te wijzen op het feit dat de toelichting van de OPTA veel absoluter is dan de wetgeving. Maar de OPTA is de opsproingsinstantie en niet de wetgever.

 4. Het grondrecht van vrije meningsuiting is (in Europa) niet absoluut. Smaad, haatzaaien en dergelijke zijn gewoon verboden ook al is zo’n verbod een inbreuk op je vrije meningsuiting. (In de VS mag er veel meer op dat gebied, omdat free speech daar vrijwel absoluut is, zeker wanneer je niet liegt.)

  (De rechten van) derden beschermen is volgens het EVRM een redelijke grond, mits je er maar voor zorgt dat het verbod zo beperkt mogelijk is. En wat mist in JDK’s redenatie is waarom het verbod te ver gaat. Verder dan herhalen dat dat zo is, komt hij niet, en dat is jammer want zo is een discussie niet mogelijk.

  Ik ben (serieus!) heel benieuwd naar een rechtszaak over dit punt: het spamverbod versus artikel 10 EVRM. Hoewel ik er een goede fles wijn op durf te zetten dat het spamverbod niet buiten toepassing verklaard zal worden.

 5. @arnoud: Even voor mijn eigen beeldvorming. Heeft de nieuwe telecommunicatiewet die per 1 oktober geldt enkel betrekking op e-mail voor de b2b markt? Of valt hier bijvoorbeeld ook SMS onder? En in een eerdere post gaf je aan dat je naar leden/klanten informatie mag versturen (mits gerelateerd) zonder de opt-in. Geldt dit bijvoorbeeld ook voor een sportvereniging, kerk, etc? Dit is uiteraard meer gericht op consumenten dan op bedrijven en organisaties.

 6. De regels voor e-mail en sms zijn hetzelfde. Alleen voor bellen gelden iets lichtere regels (maar bij consumenten weer wel het bel-me-niet register). Je mag dus niet ongevraagd sms-berichten versturen, net zo min als je ongevraagd e-mails mag versturen.

  Goeie vraag over leden. De wet heeft het alleen over “verkoop van zijn product of dienst”, en dat vat ik dan maar samen als klanten. Een lid van een sportvereniging is geen klant, maar mag je die nu een ongevraagde bedelmail sturen voor het nieuwe clubhuis? Dit is charitatief en valt dus onder het spamverbod.

 7. @56/Pablo

  Precies wat je zegt. De anti-spamwegeving is een probleem voor startende ondernemers, mkb en zzp. Er dient ouderwets aan reclame en promotie gedaan te worden of tijdrovende persoonlijke post dient verstuurd te worden. Geld voor geavanceerde marketing om ondanks het spamverbod toch makkelijk een groot bereik te hebben, is er veelal niet. Zeker niet in de huidige economische tijd. De grap van internet en onder andere ook open sources is juist dat makkelijk veel mensen bereikt kunnen worden tegen relatief lage kosten. Die mogelijkheid de nek omdraaien met de antispamwegeving is tegen het zere been van de dynamische (kennis) economie die Europa ambieert te zijn.

  @57/Arnoud

  Wil niemand tot een proefproces bewegen, maar ook ik ben benieuwd naar een rechtszaak over dit punt. De spamwetgeving is (imo) niet noodzakelijk in een democratische samenleving omdat de strafbepaling tevens de e-post van politieke partijen omvat, of de moord en brand e-letter van Greenpeace, en er meer proportionele middelen zijn om spamoverlast tegen te gaan.

 8. @Arnoud – reactie 59. Sportverenigingen en kerkgenootschappen behoren tot de groeperingen die wellicht niet eens weten dat er wetgeving is. Afaik zijn ze nooit daartoe speciaal bijeengeroepen (grote spelers als WNF, Greenpeace uiteraard zijn dat uiteraard wel, want die zijn lid van Emma, Ddma, et cetera).

  Daar staat dan wel weer tegenover, dat de leden niet snel zullen klagen over ongewenste mails.

 9. Ik denk dat U zich niet op de kast moet laten jagen door paniekverhalen. Iedereen die heeft ingestemd met de ontvangst van een nieuwsbrief van een organisatie mag worden beschouwd als “uitdrukkelijk” toegestemd te hebben. Dat is logisch, je meldt je aan voor een nieuwsbrief, dus natuurlijk ben je accoord. Dan is het daarmee ook toegestaan om die lezers namens de organisatie een ander aanbod te doen. Dus alle verenigingen, clubs en dergelijke kunnen gewoon mailen met verzoek om een gift voor het nieuwe clubhuis. Alle leden hebben immers ingestemd, het nieuwe clubhuis is een vergelijkbaar product/dienst. Geen probleem.

 10. @aarnout en anderen over 10 EVRM. Beperkingen op artikel 10 EVRM zijn alleen toegestaan indien ze noodzakelijk zijn in de rechtsstaat. Daarbij moet terughoudend worden opgetreden, dat wil zeggen eerst moet worden onderzocht of er geen andere minder vergaande mogelijkheid is dan een wettelijke beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het spamverbod is in verschillende opzichten veel te ruim. Ten eerste: er is een veel minder ingrijpende manier om het vermeende probleem aan te pakken: de expliciete mogelijkheid om spam te weren bij de provider. Ten tweede: er worden veel te veel boodschappen onder dit spamverbod gebracht, waaronder expliciete uitingen van meninsguiting, zoals kerken, politieke partijen en verenigingen. Ten derde: alle boodschappen worden hier verboden, terwijl een onderscheid naar de aard van de boodschap ook mogelijk was geweest. Ten vierde: er wordt een ongelijke en ongemotiveerde maatregel opgelegd gebasseerd op de aard van de communicatie, namelijk wel een verbod bij mail, niet bij post. Ik denk dat het hele spamverbod geen stand zal houden bij toetsing aan art 10 EVRM. Zeker dus gelet op bovenstaande vier punten.

 11. Ook niet commerci?le berichten kunnen gewoon spam zijn. Het enige criterium of iets wel of niet spam is is UBE. Dus zonder toestemming en in bulk verzonden. Dat maakt het spam.

  (Elke verzender van reclame voor geslachtsdeelverlengers vindt immers zijn eigen product een zegen voor de mensheid. 😉

 12. @Pablo(64): 1. Mijn provider gebruikt een hele goede spam filter, echter daarmee is het probleem niet weg. De provider heeft te maken met de kosten die gemoeid zijn met een goede spam filter en de kosten van data verkeer. 2. Waarom zouden de bovestaande kosten wel legitiem zijn als dit veroorzaakt werd door kerken, politieke partijen of verenigingen? 3. Zelfde vraag als onder punt 2 maar dan voor type boodschappen. 4. Er zit een groot verschil tussen post en e-mail: kosten. Berichten via e-mail versturen is voor de verzender dan via post, terwijl dat laatste een stuk duurder is voor de ontvanger. Hier is spraken van twee ongelijke gevallen. 5. Artikel 10 EVRM geeft mensen alleen het recht op vrije meningsuiting, niet om die mening ook bij de ander in de brievenbus te dropen.

 13. @Arnoud Waar ik meer op doelde met mijn vraag is: mag een kerkgenootschap naar haar leden informatie per SMS of e-mail versturen, wanneer deze gegevens bekend zijn? Het gaat dan uiteraard om aanverwante informatie en niet over tante Co die haar kunstgebit verloren is.

  Voor abonnementsdiensten geldt al een opt-in regeling, sterker nog een dubbele opt-in. Ook zijn er in de SMS gedragscode vele richtlijnen over de inhoud van het bericht, manier van afmelden, kosten, etc.

 14. @jelle, natuurlijk mag je een bedelbericht sturen aan de leden van het kerkgenootschap. Dat is nou juist de kern van het kerklidmaatschap, geloven en betalen. Daar hebben de leden dus op voorhand al mee ingestemd, vanaf het moment dat ze de online nieuwsbrief ontvingen. @alex. Met een redelijk belang, dat niet op een andere wijze kan worden bereikt, wordt nou juist niet een economisch belang bedoeld. Dus dat een provider kosten zou moeten maken voor een spamfilter, of dat het bandbreedte kost, dat zijn niet de belangen die gediend kunnen worden om de vrijheid te beperken. Wel de door iemand hiervoor ook reeds genoemde belangen van anderen, zoals niet beledigd mogen worden, haatzaaien en dat soort zaken.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.