Algemene voorwaarden zijn geen opt-in

Bij Rectec verscheen vorige week een interview met mij over de gevolgen van de nieuwe spamwetgeving voor werving & recruiting. Mag je per 1 oktober nog wel mensen mailen om ze een nieuwe baan aan te bieden? Dat bleek gebaseerd op een misverstand: mensen ongevraagd mailen voor commerciële aanbiedingen is allang verboden. Het nieuwe is dat je bedrijven ook niet meer mag mailen met zulke aanbiedingen.

Oftewel: het zinnetje “Acquisitie n.a.v. deze advertentie is verboden” krijgt nu juridische tandjes. Ik vond dat vroeger ook altijd een raadselachtig zinnetje, maar het betekent dus dat men niet wil dat werving&selectiebureaus gaan bellen of mailen omdat zij een alternatief weten voor de openstaande vacacture. Bijvoorbeeld: ach, u wilt geen administrateur, besteed uw administratie gewoon uit bij ons. En dat is een ongevraagde commerciële aanbieding, die dus per 1 oktober niet meer mag.

In de comments werd verwezen naar een toelichting van de OPTA op het ongevraagd bellen van bedrijven na 1 oktober. Daarin stond nog een interessante observatie, die een bom legt onder de opt-inpraktijk van veel bedrijven:

Ook bij het gebruik van belbestanden, die zijn verkregen via enquêtes of een website waarbij consumenten door het accepteren van de algemene voorwaarden of een privacy statement toestemming geven voor het gebruik van hun contactgegevens. In dat geval is er nog steeds sprake van ongevraagde communicatie. En moeten de belbestanden dus worden opgeschoond met het register.

Volgens de wet moet “uitdrukkelijk” toestemming worden gevraagd, en een zinnetje over toestemming in de algemene voorwaarden is inderdaad niet “uitdrukkelijk”. Dat belooft dus nog wat voor 90% van de Nederlandse websites die het wel zo doet.

Arnoud

69 reacties

 1. Dus als ik op een site een privacy statement hanteer waarin ik zeg: ik ga uw gegevens gebruiken om u te mailen over onderwerp X, en een bezoeker van de site verklaart zich expliciet akkoord met die voorwaarden (door een hokje aan te vinken o.i.d.) dan zou dat volgens OPTA niet geldig zijn? Wat een onzin. Hoe wil je het dan doen?

 2. Interessant artikel. Hoewel het hier vooral gaat over het mailen van bedrijven heb ik wat vragen als particulier. Als particulier krijg ik soms mailtjes van Nederlandse bedrijven die mij 1) niet willen vertellen hoe ze mij gevonden hebben (mailadres staat niet op internet) en 2) waarvan de afmeldpagina niet te bereiken is of waarvan de afmeldknop een error geeft. Soms verschijnt ook de tekst “Afgemeld” waarna je na korte tijd later weer een mailtje van ze ontvangt. Is dit ook strafbaar?

  En als ik als werkzoekende een keer aangegeven heb dat mijn gegevens naar andere bedrijven gestuurd mogen worden als ze me een baan aan kunnen bieden, hoelang mag ik dan nog gebeld of gemaild worden? Als ik een jaar later allang een baan heb dan word ik bijvoorbeeld nog gebeld door bedrijven die ik eerder niet eens kende. Moet ik dan naar de bron waar ik eerder aangaf dat mijn gegevens gebruikt mochten worden? Mijn gegevens zijn inmiddels al doorverkocht lijkt me, dus afmelden wordt lastig. Zit hier een maximum termijn op?

  Moet je in de nieuwe wetgeving bij elke bedrijf dat mail stuurt expliciet toestemming gegeven hebben of kan dit ook indirect via een algemene toestemming zoals hierboven? Bij de toelichting van de OPTA staat namelijk: “???Ondubbelzinnig??? betekent dat de consument weet waar hij ???ja??? tegen zegt. Dus tenminste bekend is met de naam van het bedrijf (bedrijven) of de organisatie(s) waardoor hij kan worden gebeld en het onderwerp van gesprek.”

 3. Maar als je de zin ???ik ga uw gegevens gebruiken om u te mailen over onderwerp X??? – die op zich voldoende concreet is – in een privacy statement zet (die je uitdrukkelijk laat aanvaarden), dan is dat dus ineens onvoldoende? Volgens mij vereist de WBP een voldoende geinformeerde, uitdrukkelijke toestemming. Daar voldoe je dan toch aan? Of is alleen het feit dat een consument teveel moet lezen (nl. het hele statement) al voldoende om het ongeldig te maken?

 4. Chris K, Er zijn twee uitzonderingen op het spamverbod: Er mag reclame gestuurd worden naar personen of bedrijven die al eens vergelijkbare producten of diensten afgenomen hebben en naar personen of bedrijven die expliciet om toestemming gevraagd hebben. In andere gevallen is het emailen van reclame een overtreding van de (telecommunicatie?) wet en de OPTA is de instantie die daar namens de overheid toezicht op houdt. De OPTA kan ook optreden tegen andere overtredingen van de reclamerichtlijnen. Wanneer je wachten op de OPTA te lang vindt duren kun je ook zelf een rechtszaak aanspannen en vragen om een schadevergoeding vanwege “onrechtmatige daad”, maar Ik verwacht dat dat de kosten en financi?le risico’s niet waard is.

  (Ja, een eenmaal gegeven toestemming is in principe permanent… Je zult de toestemming expliciet moeten intrekken.)

 5. Nam recent nog diverse aanbiedingen door van internet aanbieders. Bij allemaal was een spamfilter bij de prijs inbegrepen. Mijn ervaring is dat spamfilters goed werken.

  Er is geen noodzaak voor deze wet. Spam is technisch op te lossen. Daar is geen rol weggelegd voor de wetgever.

  Die uitdrukkelijke toestemming, dat toestemming per algemene voorwaarden niet kan, is een ‘absurditeit’. Uitdrukkelijk betekent kennelijk dat iedereen vooraf schriftelijk akkoord dient te zijn met het ontvangen van e-post. Het ‘werven’ van dergelijke ’toestemmingen’ kan strijdigheid met de anti-spam wet opleveren.

  Deze wet heeft geen kwaliteit. Lees het goed aub. De wet is dermate ruim geformuleerd dat het als een censuurwet uitwerken zal.

 6. Uitdrukkelijk = schriftelijk. Anders is de toestemming niet te ‘bewijzen’. Een electronisch bericht is ook een geschrift.

  NB: waar staat in de wet dat er uitdrukkelijk toestemming zijn moet? Dit staat er:

  …mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens…

  Uitdrukkelijk gelegenheid bieden is wat anders dan uitdrukkelijke toestemming. Uitdrukkelijk gelegenheid bieden kan per algemene voorwaarden en via de website.

 7. Een bandopname van een mondelinge toestemming is bewijs zonder geschrift.

  De “uitdrukkelijke” toestemming komt uit de parlementaire geschiedenis, zie TK 25533 nr 3 (MvT):

  Ten aanzien van de laatste categorie?n biedt de richtlijn de keuze tussen een stelsel dat dergelijke oproepen alleen mogelijk zijn met uitdrukkelijke toestemming van de abonnee en een stelsel waarin dergelijke oproepen in beginsel mogelijk zijn, maar de abonnee kan aangeven dergelijke oproepen niet te willen ontvangen.

  De richtlijn heeft het over “abonnees die daarmee vooraf hebben ingestemd”. Volgens overweging 22 wordt deze regeling ingegeven door een behoefte van privacybescherming, en binnen de privacywetgeving is uitdrukkelijke toestemming de norm.

 8. Fijn, dan moet eerst alles op tape gezet worden. Misschien dat iedereen daarvoor toegang krijgen kan tot de telefoondata die met de bewaarplicht verkeersgegevens bewaard wordt. Of gaat iedereen nu met een voicerecorder rondlopen om de toestemming te registreren?

  Voorts: wat in de MvT staat, staat niet in de wet. De wet zegt wat anders dan de MvT. Aangezien de wet de wet is en de MvT niet, is die ‘uitdrukkelijke toestemming’ geen wettelijk begrip.

  Verder: de wet heeft het over dat duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid geboden moet zijn. Duidelijk en uitdrukkelijk zijn synoniemen. Er had net zo goed ‘duidelijk’ en ‘duidelijk’, of uitdrukkelijk’ en ‘expliciet’ kunnen staan. Dit soort woordgebruik in wetgeving zegt wat over de kwaliteisloosheid.

  Zie het al gebeuren bij de rechter straks. Dan neemt de rechter aan dat de gelegenheid wel ‘duidelijk’ maar niet ‘uitdrukkelijk’ geboden is. Kafka kan daar een puntje aan zuigen. De wetgevingsjuristen hebben zich hier vergaloppeerd.

  Ook worden de woorden ‘klant’ en ‘abonnee’ door elkaar gebruikt. In lid 1 van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet heet iemand die e-mail ontvangt ‘abonnee’ in lid 2 wordt deze ‘klant’ genoemd. Wordt hier met klanten en abonnees hetzelfde bedoeld?

  Overigens verbiedt lid 1 het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst en faxen. Elektronische berichten zijn alleen verboden voorzover ze gebruikt worden voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerci?le, ide?le of charitatieve doeleinden aan abonnees.

 9. Als jurist moet je toch bekend zijn met het concept ‘wetshistorische uitleg’. Maar voel je vrij het aan te vechten.

  En er is wel degelijk een wezenlijk verschil tussen “klant” en “abonnee”. Abonnee is het overkoepelende begrip, de aanduiding voor degene die de ongevraagde communicatie ontvangt. Een klant is daar een subset van: dat is een abonnee met wie de oproeper (de verzender van de communicatie) een klantrelatie heeft. Meer specifiek iemand aan wie je een product of dienst hebt verkocht.

  Hoofdregel: abonnees mag je geen ongevraagde communicatie voor commerci?le, ide?le of charitatieve doeleinden sturen. Is de abonnee een klant van je, dan mag het wel mits de communicatie gaat over eigen gelijksoortige producten of diensten en je ook aan de overige eisen van 11.7 lid 3 (niet 2) voldoet.

 10. Wetshistorische uitleg levert op dat de wetgever niet het oog heeft gehad op ‘uitdrukkelijke toestemming’. Anders was dit letterlijk in die woorden in de wet opgenomen.

  Hoewel ik niks met spam heb krijg ik de zenuwen van dit soort wetgeving. Kan iedereen aanraden deze wet aan te vechten. Ook de anti-spam-lovers. Dit soort wetgeving is de opmaat naar een verstikkende greep van overheid op internet. Een prachtig voorbeeld van hoe internetminded Nederland doelen voorbij streeft bij het bestrijden van spam. Knap staaltje van hoe het niet moet.

  De wet verbiedt ongevraagde communicatie voor goede doelen rond te sturen. Stel in het theoretische geval dat Nederland bestuurd wordt door terroristen die iedereen misleiden en in het buitenland op giga schaal deelnemen aan overheidsmisdaden, stel dat de wereld in brand staat, dan is daarover iedereen ongevraagd per e-mail berichten verboden bij wet. Hoe bizar wil je het hebben? Welkom in de wereld die censuur heet.

 11. @ 6. Arnoud

  Dat is dus net zoiets als zeggen: ik ga uitdrukkelijk akkoord met dit contract, maar niet met die ene bepaling eruit. Dat vind ik echt een te ver gaande redenering van OPTA. Don’t get me wrong: ik ben in principe tegen spam, maar OPTA schiet hier wel iets te ver door.

 12. @Zoutwater: ik vind het wel sympathiek als uitgangspunt. En in het contractenrecht is er een expliciete regel (6:232 BW) die zegt dat je ook aan algemene voorwaarden vastzit als je ze niet gelezen hebt. Die regel staat haaks op het idee van ondubbelzinnige toestemming uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om dan meer aan te sluiten bij de laatste, vind ik het wel goed om “uitdrukkelijk” toestemming te eisen.

  Het is wel lastig werkbaar voor bedrijven, want je moet nu een hele trits aan aanvinkvakjes hebben voor al je commerci?le uitingen.

 13. @Hans: 100% mee eens, ik vind het geen gezonde zaak dat >80% van het e-mailverkeer uit spam bestaat. Daarmee worden de kosten behoorlijk hoger en misschien (hope so) dat het nu wat rustiger wordt qua verkeer.

  @jdk.lawyers: In dit geval is het pure noodzaak dat de overheid er zich mee bemoeit. “Het volk” kan dit blijkbaar niet zelf in de hand houden dus komt er een beperkende maatregel. Vergelijk het maar met autorijden: de overheid heeft ook een maximum snelheid bepaalt waaraan we moeten voldoen. Als dat niet zou gebeuren zouden de Nederlandse wegen in notime dichtslibben. Idem met internet/spam. Pak een Ritalin voor je zenuwen en begin met het aanvechten van deze wet, ik ben benieuwd wat de uitkomst is……

 14. @21

  A) is het geen pure noodzaak dat de overheid zich hiermee bemoeit. De anti-spam-lobby had zich ook anders kunnen organiseren. Bovendien bestaan er spamfilters.

  b) is de manier waarop de overheid zich hiermee bemoeit te vergaand. De behoefte bij de anti-spam-lobby naar een wettelijke regeling is kennelijk benut om een wet te concipi?ren die indruist tegen alles waar artikel 10 EVRM voor staat.

  Wat dat aanvechten betreft wacht ik wel op een gelegenheid dat er iemand zich niet aan die wet houdt en er bijgedragen kan worden aan de verdediging.

  @20 Hans,

  Die capaciteit zal niet afnemen door deze wet. De antispamwet bestaat al een tijdje en de nodige capaciteit om spam te verwerken is niet afgenomen. Meeste spam komt uit het buitenland, waar de Nederlandse wet niet geldt.

  Die statistieken bewijzen overigens dat de techniek goed in staat is spam te filteren en dat betrokkenheid van de overheid niet nodig is. Al die spam in deze statistieken komt niet in de mailbox van de abonnees van xs4all. xs4all levert immers goede spamfilters als service naar de klanten.

  Het nemen van technische maatregelen om spam te voorkomen is een dienst van de provider, geen taak van de overheid. Dat providers daar ‘capaciteit’ voor ‘vrijmaken’, is in de prijs van een internet aansluiting verdisconteerd.

 15. Ik moet als consument wel betalen voor die goede spamfilters. Of dat nu in de prijs van de internetaansluiting verstopt zit of niet. En dan nog ben ik tijd kwijt aan het relatief kleine beetje spam wat er doorheen glipt.

  Daarom zal ik met genoegen vanaf oktober ook de zakelijke spam bij de Opta gaan aanmelden. Jullie spammers bekijken het maar..! 😉

  Confirmed opt-in was, is en blijft de enige manier om fatsoenlijk in bulk E-Mail te versturen.

 16. Weer een consumentenvraag: als ik op een webwinkel een artikel koop, kan ik kort na het ontvangen van mijn produkt het een en ander aan email verwachten. (Meestal wordt er tijdens het bestellen niets verteld over latere emails, met uitzondering van de algemene voorwaarden.) Bijvoorbeeld een uitnodiging tot een klantonderzoek of aanbiedingen voor andere produkten. Dergelijke bedrijven verwijderen je wel van hun mailinglijsten als je erom vraagt en menen dat ze dan juridisch behoorlijk gehandeld hebben. Klopt dat?

 17. @23

  Beste Hans, ik betaal graag voor een goed spamfilter. Providers kunnen zich ondercheiden met een goed spamfilter. Bovendien krijgt niemand korting nu de anti-spamwet is ingevoerd. Dat beetje spam wat er doorglipt neem ik voor lief. Daarnaast kan ik m’n spamfilter perfectioneren. Zie het spamfilter als een protectie. Inbreken is ook verboden, toch heb je een slot op de pc. Of gebruik je geen open source?

  Spam zien als iets wat de internetcommunity technisch zelf heeft te weerstaan, is te prefereren boven bemoeienis van overheid. Dat is les ??n bij spambestrijding. De telecomwet heeft nu on the fly verre gaande censuur technieken ingevoerd. Net een trojan horse.

  Het is relevant deze wet in samenhang te zien met andere wetten die verre gaand ingrijpen in vrijheden. Privacy bijvoorbeeld, bewaarplicht, andere dwangmatige bemoeizucht van overheid, dan ontdek je dat wetgeving structureel niet deugt. Behoefte aan grip van overheid is groter dan de noodzaak. Ook de samenhang met de politiek is relevant.

  Het is net als met hacken. Alleen het woord gebruiken was al verdacht. Nu weet iedereen dat hacken nodig is. Elke gerichte en niet gerichte ongevraagde commerciele e-mailcommunicatie is strafbaar met deze anti-spam-wet. En het gebruik van de telefax is verboden.

  Er wordt al sind sind ik mij heugen kan gefaxt. Waarom moet anno 2009 een verbod op het gebruik van faxen komen? Heeft het faxen een dermate vlucht genomen dat het geen houden meer aan is op kantoor? En hoe zit dat met automatische omroepsystemen zonder menselijke tussenkomst? Mag een babyfoon nu niet meer? Waarom is e-mailspam benut om gebruik van faxen en automatische omroepsystemen zonder menselijk te verbieden?

  Wat is dat voor een wetgevingstechniek? Waar komt de behoefte vandaan om dit aldus in wetgeving opgenomen te willen hebben? Dat zijn schandalige inbreuken op 10 EVRM. Communicatie begint altijd met iets of iemand die als eerste iets inbrengt.

  Er zijn wel beperkingen gesteld aan de evidente ingreep op artikel 10 EVRM door vooral ‘commerciele’ communicatie als verboden communicatie te zien, maar vervolgens is ‘commercieel’ dermate ruim geinterpreteerd dat zelfs het per e-mail moord en brand schreeuwen van bijvoorbeeld een organisatie als PaxChristi of SP een verboden handeling oplevert. Het is de kennelijke bedoeling van de wetgever de particulier in de tang te nemen.

 18. @jdk.lawyers: (ik vind een nummertje zo onpersoonlijk)

  Dat het noodzakelijk is, is ondertussen wel bewezen, het probleem lost zich namelijk niet vanzelf op. Spamfilters als oplossing is natuurlijk helemaal krankjorum, het kwaad (zie overzicht van Hans van hoeveelheid spam, dus internetverkeer, dus onkosten) is dan allang geschied. Ja technisch kunnen we spam tegenhouden, maar ik vind het van de zotte dat het nodig is. Ik ben dan ook blij dat de wetgeving hier een stokje voor gaat steken. Jammer dan voor die 3 goedbedoelde mailtjes die er wel toe doen. Ik vind het zwaar zuigen dat ik extra kosten heb omdat een stelletje malloten mij van ongevraagde informatie willen voorzien. Godzijdank wordt er vrijwel niet op ongevraagde e-mails ingegaan en wordt het zakelijk gezien zelfs als zwaar ongewenst ervaren. Als ik informatie wil, dan zoek ik het zelf wel op, daar heb ik geen enkele spammert (of zoals je misschien wil: een commerci?le e-mail die mij moet overhalen om ergens zaken te gaan doen) voor nodig!

 19. @27/Herman

  Weet niet van welke school jij komt. Op de school waar ik ben opgevoed wordt kwaad niet met meer kwaad vergolden. Heb nu helder toegelicht dat spam geen rechtvaardiging zijn kan voor een inbreuk op artikel 10 EVRM. Nu is economisch belang van internetproviders/gebruikers gesteld boven mensenrechten. Daarnaast is er geen pressing social need. Er is meer pressing social need om die paar mailtjes spam die er wel toe doen, te kunnen ontvangen.

  Spam is technisch en verdient een technische oplossing. Die oplossing is een goed spamfilter bij de provider en zo nu en dan een grote spammer civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor schade. Geen strafrecht op de wijze zoals nu georganiseerd, dat is uit den boze.

 20. @jdklawyers: Hoe nou eens op met inspelen op onderbuikgevoelens, en kom eens met argumenten.

  Bij XS4All is 90% van alle e-mail spam. Dat zal bij andere providers wel niet veel beter zijn. Die enorme berg nutteloze verspilling van bandbreedte (want alles wat XS4All spam noemt, wordt niet bezorgd, dus nooit gelezen, dus nutteloos) Spam is dus wel degelijk een probleem. Daarnaast is spam ook een probleem wat niet door marktwerking op te lossen is. Er wordt al minimaal 10 jaar geklaagd over spam, het is niet minder geworden in die tijd.

  De overheid is nu voortvarend en komt met een stuk wetgeving die de OPTA tanden geeft om hier iets aan te doen. Dan kan je wel lopen te miepen over artikel 10 ERVM, maar daar schieten we niets mee op. Kom zelf dan met een goed voorstel om spammers aan te pakken, of hou gewoon je mond.

 21. Nog steeds zo jammer dat het lycos niet lukte in 2004.

  http://www.makelovenotspam.com/

  Spam de spammers tot 90% servercapaciteit, daar kwam het op neer. Overbelaste servers kunnen minder spam versturen. Helaas resulteerde het, onder andere door het overweldigende succes (niet echt vreemd), in een daadwerkelijke DDos van de spamservers en dat mag niet.

  edit: wel leuk, ik kreeg net email van een uitgeverij:

  Geachte mevrouw/meneer,

  Als relatie bij Jongbloed Juridische Boekhandel informeren wij u met regelmaat via e-mail. Dat kan zijn over nieuwe publicaties op juridisch gebied met ???Recht Op U Af???, met berichten over speciale acties of u ontvangt ??? als u dat hebt aangegeven ??? nieuws over een of meerdere (juridische) vakgebieden. Een informatieve en, naar wij menen te weten, zeer welkome service.

  Vanwege nieuwe wettelijke bepalingen – die per 1 oktober 2009 in werking treden – is het echter noodzakelijk dat u ons bevestigt dat u voortdurende toezending op prijs stelt.

  Belangrijk: uw toestemming is nodig om ononderbroken toezending van onze informatie te kunnen garanderen. Bevestig daarom via deze link vandaag nog uw voorkeuren voor het ook na 1 oktober 2009 ontvangen van elektronische informatie op maat van Jongbloed Juridische Boekhandel.

  U ontvangt een bevestiging van uw voorkeur(en) zodat u zeker weet dat u ook in de toekomst verzekerd bent van onze elektronisch verspreide informatie.

  Mocht u echter na genoemde datum geen prijs meer stellen op elektronische informatie van ons, dan kunt u zich hier afmelden.

  Met vriendelijke groet,

  Jongbloed Juridische Boekhandel

 22. @26, 28

  Spam is geen technisch probleem. Het is geen storing op de lijn of zo. Het is moedwillig misbruik maken van een situatie waarin je op kosten van anderen ongelimiteerd reclame kunt maken. Het is je er niets van aantrekken dat je behoorlijk overlast veroorzaakt omdat je het belangrijker vindt om geld te verdienen. Het is, ehm… minimaal kortzichtig. (Ik druk mij voorzichtig uit. 😉

  Oh, en dat er eindelijk een eind komt aan die fax-terreur zal ook echt niemand spijten. Hetzelfde probleem. Reclame materiaal afdrukken op het papier wat de lezer zelf moet betalen? Dus wordt er een fax-server ingericht om de inkomende zooi digitaal te houden want een bedrijf heeft nu eenmaal een fax nodig. Wat denk je dat dat kost? En wie betaalt het?

  Bottom line is, je maakt maar gewoon reclame op manieren die je zelf betaalt… TANSTAAFL

 23. @29/Jasper Overman

  Heb argumenten genoeg gegeven. Als eerste het argument van de inbreuk op artikel 10 EVRM. Elke beperking van communicatie is in beginsel een inbreuk op artikel 10 EVRM. Wanneer er een solid rock oplossing dient te komen voor spam en de internet gemeenschap aanvaard daarbij een (begin van) inbreuk op mensenrechten, klopt de oplossing niet. Dat is wiedus. Internet gaat over open communicatie, vrijheid van meningsuiting in optima forma. In die omgeving inbreuk op 10 EVRM accepteren om spam tegen te gaan is een zwakte bod. Dat is de verkeerde poort open zetten.

  De oplossing is gelegen in het onderhouden van spamfilters. Het is niet anders. En het civielrechtelijk aanpakken van de grote partijen die evidente schade aanrichten. Dat spam capaciteit gebruikt is geen argument. Ken mensen die hebben een spamfetisch, die zijn radeloos nu. Meer capaciteit levert niet meer spam op. Overigens is helemaal niet gezegd dat de server van die statistieken van xs4all ook gewone e-post aflevert. De internetgemeenschap schiet zich in de voet door deze wet te accepteren. Niet voor te stellen dat het gebeurt.

  Het argument van de nutteloze verspilling van bandbreedten komt in de buurt van een kopvoddentax. Verder gaat iedereen voorbij aan het feit dat de wetgever heel veel meer verboden heeft dan spamtechnisch strikt gezien noodzakelijk is. De wetgever had ook de grote carriers kunnen verplichten een spamfilter te onderhouden. De overheid filtert ook ander onwenselijk materiaal.

  Als iedereen een eigen whitelist onderhoudt van e-mail die wel ontvangen wordt, dan is het ook over met de spamklachten voor alle cli?nts. Hef desnoods een spambelasting op hardware voor de compensatie van de spamoverlast, er wordt ook rioolbelasting geheven, maar accepteer geen inbreuk op artikel 10 EVRM hoe groot de hekel aan spam ook is. Dat is de verkeerde techniek bij spambestrijding. Verder hou ik m’n mond helemaal niet.

  31/Hans, de wet verbiedt wel heel erg veel. Verder geef je precies aan wat juridisch strafrechtelijk uitvoeringstechnisch het probleem is met deze wet. Artikel 10 EVRM wordt geschonden om een economisch belang te dienen. Die manier van wetgeving aanvaarden is degradatie van wetgeving. Dat zit ook in het Europees verdrag en zal slecht werken voor de economie. Je betaalt met je mensenrechten om spam bestreden te krijgen, terwijl het slechts een paar centen kost om het niet te ontvangen. Je betaalt nu veel meer. Je betaalt met iets wat van onschatbare waarde is voor de oplossing van een probleem wat met wetgeving niet te bestrijden is. Wat denk je dat opsporing en handhaving kost? Over tien jaar leert iedereen van het Europees hof dat deze wet niet evrm-proof is, moet je eens uitrekenen wat het dan allemaal gekost heeft en hoeveel capaciteit daarvan gekocht had kunnen worden.

  Dat die wet hier verdedigt wordt, doet me afvragen of deze blog wel serieus bedoeld is.

 24. Het hele spamverhaal is een klassiek voorbeeld van de Tragedie van de Meent (Tragedy of the Commons).

  Wanneer iedereen voor zich probeert om meer voordeel uit een gemeenschappelijk goed te halen dan anderen er uit halen, raakt dat gemeenschappelijke goed onvermijdelijk overbelast en wordt er per saldo minder voordeel uitgehaald dan mogelijk is. En in het ergste geval kan de hele resource er zelfs door naar de vaantjes gaan.

  Dat is de onvermijdelijke gang van een gratis en onbeperkte gedeelde resource, leert de speltheorie ons. Dus als het gratis moet blijven dan zal die resource beperkt moeten worden. Precies dat is wat de overheid hier doet. Beperkingen opleggen aan het ongebreidelde gebruik zodat de resource behouden blijft en voor iedereen beter gaat renderen.

  Een goede zaak wat mij betreft. 🙂

 25. Ik wil zelfs een stap verder gaan en spam een vorm van terreur noemen. De vrijheid van meningsuiting heeft ook zo zijn grenzen. Je mag voor je mening opkomen, maar daar niet anderen mee lastig vallen of beledigen. Dat is wel precies wat er met grote hoeveelheden spam gebeurd: ik wordt lastig gevallen en vaak zelfs beledigd: alsof ik 500.000 Viagra pillen per jaar nodig zou hebben! DUH! Spam is ook een middel voor misdadige handelingen. 9/10 websites die spam versturen hebben geen opt-out systeem en de phishing mailtjes zijn niet meer te tellen. Tel daar nog eens bij de scam mailtjes die er op uit zijn om te liegen en te bedriegen en zo proberen mensen geld af te troggelen. En wat te denken van stalking en misbruik van mijn persoonsgegevens? Ik wordt met naam en toenaam aangesproken: weg privacy (of heb ik geen recht op digitale privacy?)

  Vrijheid van meningsuiting speelt bij spam dan ook totaal geen rol, immers wordt je niet in je vrijheid beperkt als je het volgens fatsoensregels doet (zo zie ik de beperkende maatregelen) en er zijn nog meer dan genoeg manieren om een mailing te versturen zonder als spam gekwalificeerd te worden. In sommige gevallen moet de overheid de verantwoording nemen om de burger tegen zichzelf te beschermen. Neem de veiligheidsgordel en de helm maar als voorbeeld. Dat kan je ook zien als een beperking van je vrijheid, maar wel een die (net als deze maatregel) wel degelijk zin heeft en bovendien voor beperking van de overlast zorgt. Ik hoop dat de maatregel gaat zorgen voor een oplossing bij de bron in plaats van (zoals het nu nog is) een oplossing die de gebruiker en ISP opzadelt met hoge kosten en ongemak.

  jdk.laywers zou graag zien dat iedereen de muziek zo hard mag zetten als hij wil, de mensen die er last van hebben moeten maar gehoorbescherming gaan dragen want iedereen moet recht hebben om zich te uiten…. Dat kan niet waar zijn en zo werkt het gelukkig niet in Nederland. De veroorzaker van de overlast moet aangepakt worden, niet de consument (of bedrijf) die last heeft van de door een ander veroorzaakte overlast. Jammer voor de enkeling die wel goedwillend is, maar die hebben nu ook een middel in handen om het goed (en legaal!) aan te pakken…..

 26. “Wanneer er een solid rock oplossing dient te komen voor spam en de internet gemeenschap aanvaard daarbij een (begin van) inbreuk op mensenrechten, klopt de oplossing niet.”

  Of het probleem is dusdanig groot dat men dit wel graag wilt. Schijnt ook een element van democratie te zijn. Democratisch de democratie om zeep helpen, eerstejaars discussie voor juristen in spe. Gedachte blijft hetzelfde. Meerderheid beschouwt ongevraagde berichtgeving per mail van, och laten we geheel hypothetisch zeggen, een website die een complottheorie in alles ziet spam. Zegmaar, individuen die een art 140 Sr feit zien in het handelen van de MP.

  Zelfs als de inhoud van zo’n mail waarheid zou zijn zit ik er niet op te wachten. Informatie over hoe ik mijn penis kan verlengen, niet interessant. Gratis geld, ook niet. Een digitale NEE/NEE sticker op mijn mail. Dat acht jij blijkbaar een oplossing maar dat is het niet, het probleem is er namelijk nog steeds.

  Algemeen nut, nog zo’n open deur. Daar zal de meerderheid van vinden dat spam een groot probleem is, kan jij een uitzondering in zijn maar dat neemt de wens van de meerderheid niet weg. Utilistisch gedacht is er niets mis mee om de uitingsmogelijkheden van een enkeling enigszins te beperken om de rest van het land te bevrijden van de onzin die de enkeling bij anderen in de strot duwt. Ik zeg doen, per direct.

  Verder word je relaas niet gestoeld door feiten maar door jouw mening, in meermaal herhaalde versie. Is dit blog serieus? Hangt van de schrijfsels van de reaguurders af. 😉

 27. @35

  Je bent volledig vrij om je mening te uiten.

  Maar ik pas ervoor dat je mij ongevraagd dat meningsuiten van jou laat betalen. Betaal het maar gewoon zelf. Of, als ik jouw mening belangrijk genoeg vind, zou ik er vrijwillig voor kunnen kiezen om jouw uiten voor jou te betalen. Opt-in heet dat laatste.

  (Je verwacht toch ook niet dat de krant gratis een pagina grote advertentie voor je plaatst omdat je jouw mening dat iedereen jouw Viagra moet kopen vrij wilt kunnen uiten? 😉

 28. @Hans en Maarten en Herman,

  Jullie zijn verblind door SPAM en zien de verhoudingen niet. Jullie hebben overduidelijk geen oog voor de waarde van artikel 10 EVRM.

  Maar ik pas ervoor dat je mij ongevraagd dat meningsuiten van jou laat betalen.

  Je betaalt hoe dan ook. Om geen spam te krijgen betaal je nu met minder recht op vrije meningsuiting en een grotere grip van overheid op Internet. Dat is heel veel duurder dan die paar lullige centen voor een spamfilter.

  Verpruts vooral je eigen vrije meningsuiting en wees vooral naief, maar niet ten koste van mijn rechten.

 29. @jdk.lawyers; Gatverpielekes, nu wordt ik er toch wel een beetje heel erg flauw van…… Ik doe me daar een hoop moeite om met steekhoudende argumenten te komen en doe verschillende uitspraken over vrijheid van meningsuiting en maak vergelijkingen met andere (opgelegde) regels, en het enige wat jij doet is (voor 100e keer) met art 10EVRM gaan zwaaien…. Met elke herhaling wordt dit zwakker en ongeloofwaardiger.

  Het getuigt van 0,0 inlevingsvermogen of open mind dat je mijn (onze) argumenten volkomen naast je neer legt. Sterker, dat je mijn argument en gevoel gewoon compleet negeert. Je doet niet eens een poging om ze te weerleggen.

  Ik heb het nu gehad met je, dit is al de 2e discussie die je op die manier voert en je staat voor geen enkel argument of gevoel open. Starheid ten top.

  Wat ik in deze geleerd heb is dat ik nu weet door welke advocaat ik me nooit zal laten vertegenwoordigen. Haal ik er tenminste toch nog iets positiefs uit….

 30. @Herman

  Ben geen advocaat dus maak je niet druk. Voel ook helemaal geen behoefte om voor je op te komen. Gun jou de stasi-wetgeving die jij voor jezelf ambieert. Verder ben je een hele slechte lezer, echt erbarmelijk slecht. Heb al je argumenten in overweging genomen en daar inhoudelijk op gereageerd. Heb aangegeven hoe spam te bestrijden tegen de minste kosten, maar je blijft verzwolgen in je obsessie.

  Je bent niet serieus te nemen.

 31. @39

  Er is een goed Nederlands woord voor het gedrag van de ondernemers in de Tragedie van de Meent wat ik nog niet genoemd had en dat is “asociaal”.

  Er zijn grenzen aan de vrijheid. En gewoonlijk worden die gesteld waar je de vrijheid van anderen beperkt. Ik schat in dat je die nuance wel kunt begrijpen. Dus als je dan toch alleen maar luidkeels blijft jammeren dat je grondrecht wordt aangetast zonder inhoudelijk op het misbruik van die vrijheid te willen ingaan vind ik dat niet zo zinvol. Daarom stop ik er mee.

  (Oh, en Godwin ook nog zie ik. “… stasi-wetgeving…” 😉

 32. Arnoud, als je het mij vraagt doe je er goed aan om jdk – geheel in overeenstemming met een van je recente topics 😉 – een ban te geven. Anders krijg je dit soort ongefundeerd quasi politiek gewouwel en geruzie bij ieder topic…..

 33. Spam, vrije meningsuiting .. poe poe, zware woorden.

  Er bestaat een verschil tussen je mening uiten, en de ander te verplichten te luisteren, het lijkt me dat een spamfilter gelijk is aan oordopjes in doen. Niet ?

 34. Hoe kan je aantonen dat de gebruiker die toestemming ook echt gegeven heeft, in het geval van een vinkje bij een webformulier?

  Uiteraard kan je opslaan wat de gebruiker gedaan heeft, of simpelweg weigeren te accepteren tenzij het aangevinkt is (niet in dit geval misschien, maar wel bij bijvoorbeeld algemene voorwaarden).

  Maar wat als de gebruiker later zegt “ik snap niet waar u het over heeft, ik heb dat nooit aangevinkt, u mag mij deze aanbieding niet sturen” ? Of andersom, een bedrijf claimt dat ik iets aangevinkt hebt, terwijl ik zeker weet dat niet gedaan te hebben.

  Kortom, hoe zou je zoiets kunnen bewijzen, als een van beide kanten? Elke opslag in een database kan door het bedrijf aangepast zijn.

 35. In het recht is “bewijs” niet “100% sluitend tegen elke theoretische mogelijkheid afgedekt”. Het betekent “het meest passend lijkt deze verklaring”. Als je als bedrijf werkt met procedures voor opt-in, de software die procedures afdwingt, en er is 1 klacht van 1 meneer, dan is het onwaarschijnlijk dat die meneer zonder opt-in op de lijst is gekomen. Waarschijnlijker is dan dat hij het is vergeten.

  Als het klachten regent over het bedrijf en de procedure voor opt-in blijkt te zijn “Henk typt het adres dan in de verzendlijst”, dan heb je als bedrijf een groter probleem denk ik.

 36. Het meest gangbaar (en redelijk betrouwbaar) is om bij een inschrijving een E-Mail naar het betreffende adres sturen met daarin een unieke URL. En dan te verzoeken om op die URL te klikken om de opt-in te bevestigen. Vervolgens kun je dat dan middels je webserver vastleggen (log file bewaren, of de gegevens in een database stoppen). Je weet dan in elk geval dat het de eigenaar van het E-Mail adres zelf geweest is en niet zijn lollige buurman. En je hebt een IP-adres en een tijdstip.

  Heel erg moeilijk is dat allemaal niet als je toch al een database nodig hebt om de E-Mail adressen in te stoppen.

  Bovendien heeft dit het voordeel dat in dat mailtje heel duidelijk (en bewaarbaar) kunt aangeven waar precies toestemming voor wordt gegeven. En liefst meteen ook hoe er weer afgemeld kan worden.

 37. Hallo,

  Hoe dien je e.e.a. te interpreteren als het gaat om het ontvangen van SMS? Dat is ook electronisch namelijk.

  En wat zijn de richtlijnen voor eigen klanten? Kun je hen ‘zomaar’ een e-mail sturen of heb je daar als onderneming ook ‘uitdrukkelijke’ toestemming voor nodig?

  Gr. Jelle

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.